Štátny úradník za Vaše dane proti Vám: Prieskum očkovania v SR

11.06.2013 00:00

       [...]

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania vznáša protest proti celoslovenskému dotazníkovému prieskumu „Identifikácia najčastejších faktorov ovplyvňujúcich postoj rodičov a budúcich rodičov k očkovaniu“, ktorý od 10.VI. do 21.VI.2013 pod záštitou hlavného hygienika vykonávajú RÚVZ v čakárňach niektorých pediatrov a na školách.

       Dotazník nesie znaky jednostrannosti, zastrašovania a manipulácie rodičov. Svedčí o tom napr. otázka: „Ste si vedomá, že odmietaním očkovania beriete na seba zodpovednosť za prípadné ochorenie, následky alebo aj smrť Vášho dieťaťa?“.

 

       Viac na stránke Bádateľ.sk & Kampaň za pravdu v medicíne.