Štátna štúdia dokazuje: Neočkovaní sú zdravší!

05.02.2016 16:02

    “KIGGS”  je najväčšia štúdia o zdraví detí a mládeže, aká bola kedy v Nemecku vykonaná. Zodpovedný  je nemecký úrad pre nákazlivé choroby,  Inštitút Roberta Kocha  (RKI). Od takmer 1800 účastníkov bolo získaných 1500 údajov, ktoré boli za použitia  vysokých  nákladov krok po kroku vyhodnotené.

    [...]

    Už  jej prvé vyhodnotenia ukázali prednosti neočkovaných, okrem iného v súvislosti so sennou nádchou, neurodermitídou, alergiou na nikel, ADHS, skoliózou, zápalom stredného ucha, zápalom pľúc, s častosťou mnohých infekcií a potrebou logopédie, ako aj s nosením okuliarov.

 

    Viac na stránke New World Order Opposition.