Štát Rhode Island požaduje od siedmakov povinné očkovanie nebezpečnou vakcínou proti HPV

04.01.2016 00:01

Health Impact News / Vaccine Impact31.VII.2015Brian Shilhavy

 

    Pôvodný článok „Rhode Island Mandates 7th Graders Get Dangerous HPV Vaccine – Adverse Reactions Hidden from Parents
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Tento týždeň (koncom júla 2015 — pozn. prekl.) vyšla správa, že siedmaci v štáte Rhode Island (USA) budú potrebovať očkovanie vakcínou Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard — pozn. prekl.) proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus), inak nebudú môcť chodiť do školy. Časopis Providence Journal oznámil:

„Počnúc jeseňou 2015 budú musieť byť siedmaci vo všetkých verejných i súkromných školách očkovaní proti pohlavne prenosnému vírusu, spojenému s rôznymi genitálnymi rakovinami, obzvlášť rakovinou krčka maternice u žien. Žiaci, čo nebudú očkovaní proti HPV, budú vylúčení zo školskej dochádzky, pokým ich rodičia nepredložia výnimku z očkovania zo zdravotných alebo náboženských dôvodov.“

    Vakcína proti HPV sa stala veľmi spornou, obzvlášť mimo USA, kvôli veľkému množstvu poškodení zdravia, pripisovaných tejto vakcíne, a v niektorých prípadoch aj kvôli úmrtiam.

    Smutné je, že rodičia vo všeobecnosti nie sú varovaní pred týmito vážnymi nežiaducimi reakciami na očkovanie.

„Na niektorých miestach už rodičia argumentujú proti tomuto očkovaniu, že ide o nedovolené zasahovanie vlády do súkromných vecí a že nežiaduce účinky tejto vakcíny môžu byť vážne. Ale riaditeľka úradu pre očkovanie Ministerstva zdravotníctva štátu Rhode Island Tricia Washburn povedala, že táto vakcína bola dôkladne skúmaná Strediskom pre potláčanie a predchádzanie chorobám (Centers for Disease Control and prevention = CDC), ktoré sleduje nežiaduce účinky a ktoré nezistilo žiadne dôvody na obavy z nebezpečnosti očkovania Gardasilom.“

    CDC už preukázalo, že jeho údajom o bezpečnosti očkovania nemožno veriť, a to kvôli vážnym konfliktom záujmov, keďže sú najväčším nákupcom očkovacích látok na svete, keďže ročne vynakladá na nákup vakcín 4 miliardy dolárov (viď po anglicky písaný článok Každoročnými nákupmi vakcín v hodnote 4 miliárd dolárov sa CDC dostáva do konfliktu záujmov pri dohľade nad bezpečnosťou očkovania).

    Krajiny mimo USA prestali túto očkovaciu látku odporúčať a spustili vyšetrovanie množiacich sa hlásení o ničivých nežiaducich účinkoch Gardasilu, ako napr. nedávne vyšetrovanie Európskeho úradu pre kontrolu liečiv (European Medicines Agency = EMA), ktoré začalo len pred pár týždňami (v lete 2015 — pozn. prekl.), viď po anglicky písaný článok EMA spúšťa vyšetrovanie poškodení zdravia, spôsobených očkovaním proti HPV.

 

Riziko neplodnosti, vyvolanej očkovaním proti HPV

    Jedným z najvážnejších nežiaducich účinkov, ktoré hlásili ľudia, poškodení vakcínou Gardasil proti HPV, je predčasná menopauza, teda to, čo lekárske kruhy označujú za „prvotné zlyhanie vaječníkov“. Tento hrozný nežiaduci účinok je v lekárskej literatúre dobre doložený (viď po anglicky písaný článok Štúdia: Očkovanie proti HPV spojené s predčasnou menopauzou u mladých dievčat).

    Väčšina ľudí tiež pravdepodobne nevie, že vláda USA získava poplatky z predaja vakcíny Gardasil od firmy Merck. V novembri 2010 Dr. Eric Suba poslal Úradu pre vládne informačné služby (angl. Office of Government Information Services) žiadosť na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby zistil, koľko peňazí vláda USA získava z predaja Gardasilu od firmy Merck. Vláda je však zjavne imúnna voči prezrádzaniu takýchto údajov, ako sa môžete sami dočítať v odpovedi, ktorú dostal Dr. Suba na svoju žiadosť.

Maddie Meylor a Olivia Meylor
Obe sestry Maddie a Olivia Meylor utrpeli
predčasnú menopauzu vo veku dospievania krátko po očkovaní Gardasilom.

 

Majú byť názory lekárov, čo sú proti povinnému očkovaniu, umlčané?

    Jedným z najväčších mýtov, hlásaných oznamovacími prostriedkami hlavného prúdu, ktoré idú na ruku očkovaciemu priemyslu, je, že lekári sú buď za očkovanie alebo proti očkovaniu a že všetci proti-očkovací lekári sú „šarlatáni“.

    Nič iné v rámci debaty o očkovaní však nie je vzdialenejšie od pravdy ako toto. Lekári nie sú vôbec jednotní v ich postojoch k „vede“ o očkovaní, nie sú jednotní ani v postoji k odstraňovaniu požiadavky na slobodný informovaný súhlas s lekárskym zákrokom, akým je aj očkovanie.

    Dvomi najkrajnejšími postojmi sú lekári, čo sú na 100% proti očkovaniu a vôbec neočkujú, vs. lekári, čo veria, že všetky vakcíny sú bezpečné a účinné pre všetkých ľudí, a to vždy, a v prípade potreby treba očkovať aj násilne.

    Len málo lekárov spadá do jednej z týchto dvoch krajných skupín, a predsa vláda USA a oznamovacie prostriedky hlavného prúdu hlásajú, že krajne pro-očkovacia skupina v lekárskych kruhoch prevažuje.

    Medzi týmito dvomi krajnosťami sa však nachádza drvivá väčšina dnešných lekárov. Napr. mnoho lekárov, ktorí sami seba považujú za „pro-očkovacích“, si nemyslí, že každá jedna vakcína je vhodná pre každého jedného človeka.

    Mnoho lekárov odporúča niektorým pacientom „odklad“ očkovania a neočkuje podľa odporúčaného detského očkovacieho kalendára CDC, ktorý má „jednu mieru pre všetkých“. Iní lekári sa rozhodli odporúčať očkovanie na základe skutočnej vedy a zvažovať každú vakcínu. Niektoré odporúčajú a iné podľa nich nie sú hodné rizika očkovania, ako napr. podozrivá vakcína proti sezónnej chrípke.

    Tí lekári, čo nezastávajú krajné postoje, by boli proti vládou požadovanému povinnému očkovaniu i proti odstraňovaniu všetkých výnimiek z očkovania.

    V e-knihe Medical Doctors Opposed to Forced Vaccinations – Should Their Views be Silenced? uvádzam mnohých dnešných lekárov, ktorí nezastávajú najkrajnešie pro-očkovacie postoje, ktoré pravdedobne zastáva len veľmi málo lekárov, napriek tomu, čo farmaceutický priemysel, federálna vláda USA a oznamovacie prostriedky hlavného prúdu chcú, aby tomu verejnosť verila.