Spôsobuje očkovanie MMR vakcínou autizmus? (úryvok z knihy Dr. Nataše Campbel-McBride)

25.03.2012 03:35

Syndróm trávenia a psychológie - str. 64 a 65 - Dr. Nataša Campbell-McBride

 

Predná strana obálky knihy       Hovoriť o autizme a nedotknúť sa témy očkovania MMR a očkovania všeobecne, je nemožné. Vo svojej praxi som stretla niekoľkých rodičov, ktorí spájajú poruchu svojho dieťaťa s očkovaním MMR (proti osýpkam, mumpsu a rubeole), ale väčšina toto tvrdenie nevie podložiť. Rovnako veľká časť rodičov poukazuje na súvislosť s očkovaním DPT (proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu). Táto záležitosť dostala vďaka výskumu Dr. Wakefielda množstvo publicity. Britská vláda vynaložila nemálo energie a peňazí, aby presvedčila verejnosť o bezpečnosti očkovacej látky MMR. Kým bola táto vakcína vo svetle reflektorov, preskúmali sa aj iné očkovacie látky, keďže sa v nich nachádzali nebezpečné látky ako napríklad Thimerosal (zlúčenina ortuti) a mnohé iné jedovaté a otázne látky. Očkovaciu látku DPT, obsahujúcu Thimerosal, v mnohých krajinách zakázali, v Anglicku sa však ešte stále používajú staré zásoby na očkovanie detí. Množstvo komplikácií, čo spôsobujú tieto očkovacie látky, je väčšie, ako sa predpokladalo. Predovšetkým si však musíme uvedomiť, že vakcíny sú komerčným produktom, a ten sa vyrába s úmyslom dosiahnuť zisk. Je pravdou, že 3 milióny libier, ktoré britská vláda nedávno minula na propagovanie očkovania MMR, zaplatili firmy, ktoré majú komerčný záujem na predaji týchto vakcín?

       Takže spôsobuje MMR autizmus?

       Neverím, že by veci boli také jednoduché. Musíme sa najskôr pozrieť na očkovanie ako také. Čo sa stáva s deťmi v našej modernej spoločnosti? Ak sa okolo seba poobzeráte, koľko zdravých detí vidíte? Detská astma, ekzém, cukrovka, alergie, senná nádcha, poruchy trávenia, ADHD a poruchy autistického spektra sa stali epidémiami! Väčšina súrodencov autistických detí má ekzém, astmu alebo inú poruchu. Aj keď všetky tieto zdravotné problémy sa zdajú byť navzájom odlišné, jedno majú spoločné: oslabený imunitný systém. Oslabený imunitný systém nemôže reagovať na útoky zvonku normálnym spôsobom! A očkovacie látky sú silným útokom na imunitný systém. Výrobcovia vakcín ich vyrábajú pre deti so zdravým imunitným systémom, ktoré na ne budú reagovať spôsobom, aký možno predvídať. V našej modernej spoločnosti s moderným životným štýlom sa však ukrutne rýchlo dostávame do situácie, v ktorej rastie počet detí s nedostatočnou imunitou a ich rekcia na očkovanie nebude podľa očakávania. U niektorých detí zaťažením už beztak oslabeného imunitného systému sa očkovanie stane tou poslednou kvapkou k pretečeniu pohára, teda naštartuje rozvoj autizmu, astmy, ekzému, cukrovky atď. U detí, ktorých imunita nie je natoľko oslabená, očkovanie nespustí žiadnu poruchu, ale zväčší poškodenie a dieťa tým posúva bližšie k možnému ochoreniu.

       Takže kým MMR a iné očkovacie látky priamo nespôsobujú autizmus, v organizme dieťaťa s oslabeným imunitným systémom môžu narobiť veľa škody, dokonca spustiť aj nekakú poruchu.

       [...]

       Počet detí s oslabeným imunitným systémom je enormný a rastie každým dňom. Prišiel čas, keď lekárska veda a vládni činitelia musia preskúmať svoje postoje k otázke očkovania. Určite musíme prestať s plošným očkovaním všetkých!

 

Viac v knihe:

 


Prepis a zverejnenie úryvku z knihy zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.