Spoločný protest poľských rodičov

30.06.2010 13:38

       Pôvodný článok "Społeczny Protest Rodziców"
       z poľštiny preložila PaedDr. Janka Klieštiková.
       Preklad jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Vieme dobre, akú dôležitú úlohu v ochrane zdravia detí plnia očkovania a chápeme náš rodičovský záväzok očkovať deti v súlade s povinným očkovacím kalendárom. Bohužiaľ, na jeho zozname sa nachádzajú preparáty budiace odpor nášho svedomia, pretože sú vyrobené na základe buniek, pochádzajúcich z tiel detí, ktoré stratili život dôsledkom umelého potratu (bunkové kultúry MRC-5 a WI-38). Ide o trojnásobnú vakcínu proti osýpkam, mumpsu a ružienke (Priorix alebo MMR II), používanú v 13. mesiaci a 10. roku života dieťaťa, ako aj o orálnu vakcínu proti detskej obrne (Polio Sabin Oral), používanú v 6. roku života dieťaťa.
       Myslíme si, že každý človek má neodškriepiteľnú hodnotu ako ľudská bytosť od okamihu počatia až do prirodzenej smrti. Umelý potrat je cieľavedomou a priamou vraždou nevinnej ľudskej bytosti v počiatočnom štádiu jej života a využívanie týmto spôsobom získaných tkanív je spoluvinou v zle. 
       Na území Poľskej republiky nie sú dostupné žiadne trojnásobné vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke vyrábané etickým spôsobom. Neexistuje tak voči nim žiadna alternatíva. Nedokážeme sa zmieriť s týmto faktom, preto tiež:

 

Vyzývame ministra zdravotníctva:

 1. aby zaručil rodičom možnosť očkovania svojich detí prostriedkami nevzbudzujúcimi výhradu svedomia.
 2. aby začal jednať s farmaceutickými koncernmi o vývoji nových vakcín, ktorých výroba bude v plnosti priznávať hodnotu každej ľudskej bytosti od jej počatia a nebude sa priečiť svedomiu miliónov pacientov.
 3. aby v povinnom očkovacom kalendári nahradil neetickú vakcínu proti detskej obrne (poliomyelitis) – Polio Sabin Oral (vyrába GlaxoSmithKline) – jej vhodnou etickou náhradou.
 4. aby zabezpečil dostupnosť zrozumiteľných informácií o použití tkanivových kultúr WI-38 a MRC-5 pri výrobe niektorých vakcín (kultúry pochádzajúce z tkanív získaných z umelo potratených plodov) na všetkých miestach, kde sa vykonáva očkovanie.
  Informácie obsiahnuté v príbalových letákoch vakcín, že ide o bunkové kultúry pochádzajúce z ľudského plodu, nie sú ani zďaleka dostatočné a časť osôb sa môže cítiť opodstatnene rozhorčená, že nevedome využívala tieto preparáty.

 

Vyzývame farmaceutické koncerny:

 1. aby začali výrobu nových vakcín, alternatívnych k tým, ktoré sú vyrobené na základe neetických bunkových kultúr MRC-5 a WI-38, a ktorých pôvod bude v plnosti chrániť hodnotu každej ľudskej bytosti od jej počatia a nebude sa protiviť svedomiu miliónov pacientov. Konkrétne vyzývame k vytvoreniu nových vakcín proti osýpkam, ružienke, príušniciam, ovčím kiahňam, ako aj proti nákazlivej žltačke (vírusovému zápalu pečene) typu A, pre ktoré vôbec neexistujú etické alternatívy.
 2. na jasné informovanie o pôvode jednotlivých vakcín v príbalových letákoch k týmto vakcínam, konkrétne že ide o vakcíny vytvorené na základe tkanivových kultúr WI-38 a MRC-5 (kultúry odvodené z potratových tkanív).
  Informácie obsiahnuté v príbalových letákoch vakcín, že ide o bunkové kultúry pochádzajúce z ľudského plodu, nie sú ani zďaleka dostatočné a časť osôb sa môže cítiť opodstatnene rozhorčená, že nevedome využívala tieto preparáty.
 3. aby sa zasadili o predĺženie platnosti registrácie etickej vakcíny proti príušniciam Mumpsvax (Merck Sharp & Dohme) ako aj vakcíny proti osýpkam Rouvax (Sanofi Pasteur).


Monika i Franciszek Kędzierscy (rodičia štyroch detí), 
Barbara i Janusz Malinowscy (rodičia štyroch detí),
Monika i Andrzej Nagórko (rodičia štyroch detí),
Lena i Karol Piekutowscy (rodičia troch detí),
Magda i Marek Przepiórkowie (rodičia štyroch detí),
Dorota i Darek Tyzo (rodičia troch detí)