Španielska chrípka z roku 1918 bola spôsobená očkovaním

13.07.2014 00:00

       [...]

       Počula som, že v ordinácii istého lekára bezprostredne po očkovaní zomrelo sedem mužov. Stalo sa to na armádnej základni, preto som písala vláde, či mi môže správu potvrdiť. Poslali mi správu amerického ministra vojny, Henry L. Stimsona. Táto správa nielen potvrdila úmrtie siedmich mužov bezprostredne po očkovaní, ale informovala aj o tom, že došlo k 63 úmrtiam a 28.585 prípadom hepatitídy ako priamy dôsledok očkovania proti žltej zimnici v priebehu iba 6 mesiacov trvania vojny. A to bola iba jedna zo 14 až 25 vakcín, ktoré vojakom podávali. Dokážeme si predstaviť škody, ktoré všetky tieto očkovania mužom spôsobili (pozri kapitolu Čo spôsobili vakcíny našim vojakom).

       [...]

       „Všetci lekári a ľudia, ktorí žili v čase epidémie španielskej chrípky v roku 1918, tvrdia, že to bola najstrašnejšia choroba, akú kedy svet videl. Silní muži, včera ešte zdraví a zdatní, na druhý deň mŕtvi. Nápadné je, že španielska chrípka mala príznaky práve tých chorôb, proti ktorým boli títo ľudia bezprostredne po 1. svetovej vojne očkovaní (mor, týfus, zápal pľúc, kiahne). Jedovatými vakcínami bolo zamorené prakticky celé obyvateľstvo. Pandémiu udržiavalo pri živote podávanie jedovatých liekov.“ Ako je známe, španielska chrípka zasiahla výlučne očkovaných. Ten, kto vakcíny odmietol, chrípke unikol.

 

       Viac na stránke Preklady od lesa.