Sorosova hlásná trouba apeluje na Google, aby perzekuoval “konspirační teorie”

24.01.2012 10:57

       [...]

       Morozov, jehož biografie potvrzuje, že je to člověk zevnitř s dobrými konexemi, v pomlouvačném článku stěžuje, jak je Internet užitečný nástroj pro * ale také “hnutí proti očkování” a apeluje na Google, aby tomu poskytl “sociálně odpovědnou poručnickou péči”, která by takovéto víry marginalizovala úpravou takovýchto výsledků hledání.

       Jeho řešením je:

„Donutit vyhledávací enginy k větší odpovědnosti při jejich indexaci a uplatnění více poručnické kontroly při předkládání vyhledaných výsledků v otázkách jako „globální oteplování“ či „očkování“. Google už má seznam vyhledávacích otázek, které představují většinu provozu na stránkách provozujících pavědu a konspirační teorie; tak proč se k nim nechovat odlišně než k normálním dotazům? Tudíž, když by uživatelé dostávali výsledky hledání, které jsou pravděpodobně posílány na stránky s pavědou či konspiračními teoriemi, tak by Google jednoduše mohl zobrazit obrovský banner požadující od uživatele opatrnost a zkontrolovat před tím vygenerovaný seznam autorizovaných zdrojů, než se definitivně rozhodne.“

 

       Viac na stránke AC24.