Sorbitol

14.01.2012 17:25
Sumárny vzorec: C6H14O6
Schéma molekuly: Schéma molekuly sorbitolu
CAS číslo: 50-70-4
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 15,9 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Sorbitol je izomér manitolu, alkohol a cukor, ktorý v tele len pomaly metabolizuje. Vyskytuje sa jablkách, marhuliach, hruškách a slivkách. Používa sa v potravinárstve ako sladidlo (E420). Dá sa vyžiť aj ako laxatívum (preháňadlo). V lekárstve sa používa na rozlíšenie patogénnych baktérií Escherichia coli. Pomáha telu zbaviť sa nadbytku draslíkových iónov. Používa sa v kozmetickom priemysle. Hrá dôležitú úlohu v polyolovej (sorbitolovej) metabolickej dráhe. Pri náhlom injekčnom prísune nadbytočného sorbitolu sa môže narušiť rovnováha enzýmov, ktoré kontrolujú premenu glukózy na fruktózu, v procese, ktorý sa spája s nástupom diabetu a jeho komplikácií. Polyolová metabolická dráha je časťou komplexných metabolických procesov a jej narušenie môže viesť k poškodeniu mitochondrií, fragmentácii DNA a bunkovej smrti. Vo všeobecnosti sorbitol štartuje hyperosmotický stres v bunke, čo vedie k fosforylácii - dôležitému spínaču, ktorý reguluje enzýmy a signalizačné sústavy.

       V literatúre sa vyskytuje aj odporúčanie amerických úradov, že sorbitol nie je vhodný na injekčné podanie.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Nebezpečný pri kontakte s očami (dráždivý), pri požití. Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (dráždivý), pri vdýchnutí.

       Sorbitol môže zhoršiť syndróm dráždivého čreva a podobné stavy tráviaceho traktu, čo môže u postihnutých viesť k veľkým bolestiam brucha. Pri požití veľkých dávok môže spôsobiť bolesti brucha, nadúvanie, hnačku.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.