Šokujúca štúdia odhaľuje, že očkovanie proti chrípke zabraňuje chrípke len u 1,5% dospelých (nie 60%, ako sa oficiálne tvrdí)

29.10.2011 07:45

NaturalNews.com - 27.X.2011 - Mike Adams

 

       Pôvodný článok "Shock vaccine study reveals influenza vaccines only prevent the flu in 1.5 out of 100 adults (not 60% as you've been told)"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nová vedecká štúdia zverejnená v časopise The Lancet odhaľuje, že očkovanie proti chrípke chráni pred chrípkou len 1,5% zaočkovaných dospelých. Ako sa však dalo predpokladať, táto správa je propagovaná šarlatánskymi "vedeckými" kruhmi, očkovanie pretláčajúcim CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) a vedecky nespôsobilými mainstreamovými (hlavno-prúdovými) médiami ako dôkaz, že "očkovanie proti chrípke je účinné na 60%!"

       Toto absurdné tvrdenie bolo v posledných dňoch opakované mainstreamovými médiami všemožnými spôsobmi nedbanlivého spravodajstva, ktoré sa ani neunúvalo prečítať si samotnú štúdiu (ako obvykle).

       NaturalNews pokračuje v budovaní si dobrého mena skutočným ČÍTANÍM týchto "vedeckých" štúdií a následnými správami o tom, čo skutočne odhalili, a nie o tom, čo nejaký očkovanie pretláčajúci úradník zo CDC chce, aby odhalili. Tak sme si zakúpili PDF súbor s článkom z časopisu The Lancet a prečítali si túto štúdiu, aby sme spoznali skutočný príbeh.

 

Tvrdenie o 60% účinnosti je úplným klamstvom. Prečo?

       Zistili sme, že tvrdenie o "60% účinnosti" je úplne absurdné a vysoko zavádzajúce. Pre začiatočníkov: väčšina ľudí si myslí, že "60% účinnosť" znamená, že z každých 100 ľudí zaočkovaných proti chrípke 60 nedostane chrípku!

       To znamená, že pri "60% účinnosti" máte pravdepodobnosť 60%, že Vás očkovanie ochráni pred chrípkou. To však vôbec nie je pravda.

       V skutočnosti - a to je priamo povedané v obrázku 2 samotnej štúdie, nazvanej "Účinnosť a užitočnosť očkovania proti chrípke: systematické zhodnotenie a meta-analýza" - iba zhruba 2,7% dospelých ročne vôbec dostane chrípku!

       Viď abstrakt štúdie: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(11)70295-X/abstract
 

Očkovanie proti chrípke zabráni chrípke len u 1,5% zaočkovaných dospelých

       Pozrime sa na čísla zo štúdie: "Kontrolná skupina" dospelých pozostávala z 13.095 neočkovaných dospelých, ktorí boli sledovaní, či nechytia chrípku. Vyše 97% z nich chrípku nedostalo. Iba 357, čo znamená len 2,7%, týchto dospelých ochorelo na chrípku.

       "Liečená skupina" pozostávala a dospelých, ktorí boli očkovaní trojzložkovou inaktivovanou (mŕtvou) vakcínou proti chrípke. Z tejto skupiny podľa štúdie dostalo chrípku len 1,2%.

       Rozdiel medzi týmito dvomi skupinami je 1,5%. Takže aj keď veríte tejto štúdii, aj keď veríte všetkej tej očkovacej hystérii v jej pozadí, skutočne "vedecký" záver je značne prekvapujúci:

       Očkovanie proti chrípke zabráni chrípke u 1,5% zaočkovaných dospelých!

       Všimnite si, že to je veľmi blízko mojej vlastnej analýze účinnosti očkovania proti chrípke, ktorú som napísal v septembri 2010: https://www.naturalnews.com/029641_vaccines_junk_science.html (nie celkom podarený český preklad: https://www.osud.cz/dukazy-podlozene-ockovani-vedecky-pohled-na-chybejici-vedu-za-vakcinami-proti-sezonni-chripce - pozn. prekl.).

       V tomto článku som tvrdil, že očkovanie proti chrípke "nefunguje u 99% ľudí". Ak veríte tejto novej štúdii, mýlil som sa len o 0,5% (prinajmenšom u dospelých; viď nižšie pojednanie o účinnosti u detí).

 

Odkiaľ teda médiá nabrali "60% účinnosť"?

       Nazýva sa to "masírovanie čísel" a je to starý štatistický trik, ktorý očkovací priemysel (a farmaceutický priemysel) zas a znovu používa na presviedčanie ľudí, že jeho bezcenné medikamenty skutočne fungujú.

       Zoberte si 1,18% v liečenej skupine a podeľte to 2,73% v kontrolnej skupine. Dostanete 0,43. Potom môžete povedať, že 0,43 je "43% z 2,73" a tvrdiť, že očkovanie spôsobilo "57% pokles" výskytu chrípky. Z toho potom vznikne tvrdenie o "57% účinnosti očkovania".

       Celková "60% účinnost", ktorú údajne hlási táto štúdia, pochádza z pridania ďalších údajov o účinnosti očkovania u detí, ktoré dalo vyššie čísla než u dospelých (viď nižšie). S údajmi o deťoch boli ďalšie problémy, vrátane jednej štúdie, ktorá preukázala vyšší výskyt chrípky druhý rok po očkovaní.

       Takže keď Vám médiá (alebo Váš lekár, lekárnik či úradník z úradu verejného zdravotníctva) povie, že očkovanie proti chrípke má "60% účinnosť", v skutočnosti to znamená, že treba zaočkovať 100 dospelých, aby sa zabránilo chrípke u len 1,5 z nich. Alebo inak povedané: očkovanie proti chrípke je nanič pre 98,5% dospelých.

       Možno ste si už všimli, že mainstreamové médiá sa nebudú obťažovať s uverejnením tohto štatistického triku. Radšej budú všetkých zavádzať, aby verili úplne falošnému a absurdnému tvrdeniu, že očkovanie proti chrípke je "účinné na 60%", bez ohľadu na to, čo to v skutočnosti znamená.

 

Ako klamať štatistikou?

       Táto technika štatistickej lži je veľmi obľúbená aj v rakovinovom priemysle, kde sa tieto "relatívne čísla"  používajú na lži o všetkých druhoch medikamentov.

       Možno ste počuli, že nejaký liek proti rakovine prsníka je "50% účinný pri prevencii rakoviny prsníka!"

       Čo to však v skutočnosti znamená? Môže to znamenať, že 2 ženy zo 100 dostanú rakovinu prsníka v kontrolnej skupine a len 1 žena zo 100 v liečenej skupine. To znamená, že daný medikament účinkuje u 1 zo 100 žien.

       Keďže však 1 je 50% z 2, celé to prekrútia a budú tvrdiť o "50% účinnosti v prevencii rakoviny prsníka"! A väčšina žien si to kúpi, lebo nerozumejú, ako lekársky priemysel klame týmito štatistikami. Tak si pomyslia: "Fíha, ak budem brať tento liek, je tu 50% pravdepodobnosť, že tým predídem rakovine prsníka!"

       A to je úplne nesprávne tvrdenie. V skutočnosti je podľa danej štúdie len 1% pravdepodobnosť, že to vo Vašom prípade zabráni rakovine prsníka.

 

Bagatelizácia nežiaducich účinkov ďalšími štatistickými klamstvami

       Zatiaľ čo očkovací a farmaceutický priemysel klame relatívnymi štatistikami, aby ste si mysleli, že ich medikamenty naozaj fungujú (dokonca aj keď nefungujú), používa absolútne štatistiky na minimalizáciu akéhokoľvek vnímania nežiaducich účinkov.

       Vo fiktívnom vyššie uvedenom príklade s medikamentom proti rakovine prsníka dajme tomu, že tento medikament zabráni rakovine prsníka u 1% žien, ale zároveň spôsobí zlyhanie obličiek u 4% žien, čo ho užívajú. Výrobca medikamentu to celé prekrúti a povie niečo v zmysle:

"Tento úžasný nový medikament má 50% účinnosť! Nežiaduce účinky spôsobuje len u 4%!"

       Už chápete pravidlá tejto hry? Prínosy vyzerajú byť obrovské a nežiaduce účinky malé. V skutočnosti však - vedecky povedané - máte 4x vyššiu pravdepodobnosť, že vám daný medikament poškodí zdravie, než že Vám pomôže!

 

Koľkým ľuďom očkovanie proti chrípke poškodí zdravie?

       Veľmi podobné je to s očkovaním. V tejto štúdii očkovania proti chrípke, práve zverejnenej v časopise The Lancet, sa ukazuje, že treba zaočkovať 100 dospelých na prevenciu chrípky u 1,5 z nich. Čo sa však nedozviete, je počet nežiaducich účinkov u všetkých 100 dospelých!

       Je veľmi pravdepodobné, že po očkovaní 100 dospelých vakcínami s obsahom adjuvantov (zápalových chemikálií, používaných na to, aby vakcína lepšie "fungovala"), môže nastať 7,5 dlhodobých neurologických nežiaducich účinkov, ako je demencia či Alzheimerova choroba. To je len odhad na ilustráciu štatistických trikov.

       Takže na každých 100 dospelých, zaočkovaných takouto vakcínou proti chrípke, predídete chrípke u 1,5 z nich, ale spôsobíte neurologické poruchy u 7,5 z nich! To znamená, že 5x pravdepodobnejšie Vám bude očkovanie proti chrípke na škodu než na úžitok. (Ide len o teoretický príklad. Táto štúdia neobsahovala štatistiky o poškodeniach zdravia očkovaním.)

       Podobne je to s mamografiou, ktorá poškodí 10 žien na každú 1, ktorej skutočne pomôže, viď https://www.naturalnews.com/020829.html.

       Aj chemoterapia je podobný príbeh. Iste, chemoterapia môže "zmenšiť nádory" u 80% tých, čo ju užívajú, avšak zmenšenie nádoru nezabráni smrti. V skutočnosti chemoterapia nakoniec zabije drvivú väčšinu tých, čo ju užívajú. Mnoho z ľudí, čo o sebe hovoria, že "prežili rakovinu", v skutočnosti "prežili chemoterapiu."

 

Dobré správy pre deti?

       Ak sú v tejto štúdii nejaké "dobré správy", tak sú to údaje, ktoré ukazujú, že očkovacie látky sú výrazne účinnejšie u detí než u dospelých. Podľa údajov štúdie (z obr. 2 samotnej štúdie), očkovanie proti chrípke je účinné pri prevencii chrípky u 12 zo 100 detí.

       Takže výsledkom štúdie (ktorá je stále veľmi problematická, viď nižšie) je, že očkovanie proti chrípke funguje u 12% zaočkovaných detí. Ale opäť: tieto údaje sú takmer určite vo veľkej miere sfalšované v prospech očkovacieho priemyslu, ako to vysvetľujem nižšie. Štúdia tiež úplne ignoruje spojitosť očkovania s autizmom, ktorá je preukázateľne skutočná a doteraz bola politicky i finančne zametená pod koberec zločineckým očkovacím priemyslom (ktorý sa spolieha na vedecké podvody, aby zostal pri koryte).

 

Hádajte, kto financoval túto štúdiu?

       Štúdia bola financovaná Nadáciou Alfreda P. Sloana, čo je presne tá istá nezisková organizácia, ktorá dáva grantové peniaze Wikipedii (ktorá je zjavne pro-očkovacia), a ktorej zamestnanci sú oddaní farmaceutickému priemyslu.

       Napr. podpredseda pre ľudské zdroje a programový management v Nadácii Alreda P. Sloana nie je nikto iný, než Gail Pesyna, bývalá manažérka firmy DuPont (DuPont je druhý vo svete ohľadne génového inžinierstva v biotechnologických aktivitách, hneď za Monsantom), s odbornou kvalifikáciou vo farmácii a lekárskej diagnostike, viď https://www.sloan.org/bio/item/10.

       Nadácia Alfreda P. Sloana poskytla tiež grant 650.000 dolárov na vytvorenie filmu "Shots in the Dark: The Wayward Search for an AIDS Vaccine" (viď https://www.sloan.org/assets/files/annual_reports/1999_annual_report.pdf), ktorý je pro-vakcinačnou propagandov zameranou na Medzinárodnú iniciatívu za vakcínu proti AIDS (International AIDS Vaccine Initiative), čo je na AIDS zameraná záujmová skupina farmaceutických molochov, ktorá bola založená nikým iným než Rockefellerovou nadáciou (viď https://www.vppartners.org/sites/default/files/reports/report2004_iavi.pdf).

 

7 vážnych problémov s dôveryhodnosťou tejto štúdie

       Popri všetkých vyššie uvedených bodoch trpí táto štúdia najmenej siedmymi vážnymi problémami, na ktoré by každý čestný novinár upozornil:

 

1. "Kontrolná skupina" častokrát tiež dostala vakcínu

       V mnohých štúdiách použitých v tejto meta-analýze dostávali aj príslušníci "kontrolnej skupiny" tak-zvané "neúčinné" vakcíny, ktoré mohli obsahovať chemické adjuvanty a iné prísady s výnimkou atenuovaných (oslabených) vírusov. Prečo na tom záleží? Lebo adjuvanty môžu spôsobiť poruchy imunitného systému, čím urobia kontrolnú skupinu náchylnejšou k ochoreniu na chrípku, a to skreslí údaje v prospech vakcín. Inými slovami: "kontrolná skupina" v mnohých štúdiách nebola skutočnou kontrolnou skupinou.

 

2. Očkovacie látky proti chrípke NIKDY nie sú testované v porovnaní s neočkovanými zdravými deťmi

       Najstrašidelnejšou predstavou celého očkovacieho priemyslu je testovanie zdravých, neočkovaných detí v porovnaní s očkovanými. Niet potom divu, že vakcíny proti chrípke jednoducho neboli testované v porovnaní s nikdy neočkovanými deťmi, ktoré neboli ani raz v živote očkované proti chrípke. To by bola skutočná skúška, čo? Ale, samozrejme, taká skúška nebude nikdy vykonaná, pretože takéto porovnanie by ukázalo smiešnu zbytočnosť očkovania proti chrípke.

 

3. Očkovanie proti chrípke nebolo testované v porovnaní s vitamínom D

       Vitamín D chráni pred chrípkou 8x účinnejšie než očkovanie (viď https://www.slobodavockovani.sk/news/vitamin-d-sa-ukazal-byt-v-predchadzani-chripke-ovela-lepsi-nez-ockovanie/). Prečítajte si tento článok, aby ste videli skutočné "absolútne" čísla v tejto štúdii.

 

4. Niet žiadneho dlhodobého sledovania účinkov očkovania na zdravie

       Očkovanie sa považuje za "efektívne", ak sa ním predíde chrípke. Ale čo keď zároveň spôsobí 50% nárast výskytu Alzheimerovej choroby o 20 rokov neskôr? Je to stále "úspech"? Ak ste výrobcom medikamentov, tak to úspech je, lebo najprv zarobíte na vakcínach a neskôr aj na tabletkách proti Alzheimerovej chorobe. Zrejme preto ani CDC ani FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho úradu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.) nikdy nevykonávajú dlhodobé testovanie očkovania proti chrípke. Jednoducho nemajú vôľu vôbec sledovať a zaznamenávať skutočné dlhodobé dopady očkovania.

 

5. 99,5% vhodných štúdií bolo z tejto meta-analýzy vylúčených

       Pre túto meta-analytickú štúdiu pripadalo do úvahy 5.707 štúdií. Ohromujúcich 99,5% z nich bolo vylúčených z toho-či-onoho dôvodu, až zvýšilo len 28 štúdií, ktoré boli "vybrané". Po zvážení, že táto štúdia bola zverejnená v pro-očkovacom časopise a vypracovaná výskumníkmi, ktorí pravdepodobne sú finančne napojení na očkovací priemysel, je veľmi ťažké predstaviť si, že tento výber 28 štúdií nebol nejakým spôsobom skreslený v prospech účinnosti očkovania.

       Pamätajte si: vedecký podvod nie je v modernej medicíne výnimkou, ale pravidlom. Drvivá väčšina "vedy" v dnešných lekárskych časopisoch je v skutočnosti len farmaceutickými molochmi financovaným šarlatánstvom, zabaleným do vedeckého jazyka.

 

6. Autori štúdií zahrnutých do tejto meta-analýzy takmer isto majú finančné väzby na výrobcov vakcín

       Nemal som čas preskúmať finančné väzby každej jednej hodnotenej štúdie (resp. každého autora každej štúdie), ale chcem sa verejne a otvorene staviť o veľké sumy, že prinajmenšom niektorí z autorov týchto štúdií majú finančné väzby na očkovací priemysel (výrobcov medikamentov). Korupcia, finančný vplyv a vyslovené úplatkárstvo je dnes vo "vedeckých" kruhoch tak rozšírené, že sotva nájdete publikovaného autora, píšuceho o očkovaní, ktorý by nebol nejakým spôsobom finančne ovplyvnený (alebo rovno kúpený) samotným očkovacím priemyslom. Bolo by veľmi zaujímavé preskúmať a odhaliť všetky tieto finančné väzby. Neočakávajte však, že lekárske časopisy taký článok zverejnia. Radšej neodhalia, čo sa stane, keď skúmate finančnú stránku veci.

 

7. The Lancet je sám o sebe pro-očkovacím propagandistickým plátkom financovaným očkovacím priemyslom!

       Treba zdôraznovať samozrejmú vec? Veriť časopisu The Lancet ohľadne účinnosti vakcín, je niečo ako spýtať sa Pentagonu (velenie armády USA - pozn. prekl.) na účinnosť striel s plochou dráhou letu. Myslí si vôbec niekto, že dostaneme pravdivú správu od lekárskeho časopisu, ktorý je existenčne závislý na príjmoch od očkovacieho priemyslu?

       To je ako počúvať vládu, ktorá hovorí, ako veľmi chráni vaše práva. Alebo počúvať Federal Reserve (= FED; niečo ako Národná banka USA - pozn. prekl.), prečo je FED tak dobrý pre ekonomiku USA. To sa rovno môžete spýtať diabla, či máte byť dobrí alebo zlí, nie?

       Len pre zábavu vykonajme myšlienkový pokus a predpokladajme, že časopis The Lancet má naozaj pravdu a že táto štúdia bola vypracovaná úplne čestne a dokonale vedecky. Všimli ste si, že aj keď tomu všetkému veríte, štúdia dospela k záveru, že očkovanie proti chrípke zabráni chrípke len u 1,5% dospelých?

       Alebo inak povedané: aj keď pro-očkovací lekársky časopis zverejní pro-očkovacie štúdie platené pro-očkovacími neziskovkami, tým najlepším údajom, ktorý dokážu všemožným prekrúcaním vyrobiť, je, že očkovanie proti chrípke chráni pred chrípkou 1,5% dospelých.

       Júúúj, predstavte si tie výsledky, keby všetký tieto štúdie boli nezávislými zhodnoteniami bez finančných väzieb na farmaceutických molochov! Myslíte, že výsledky by boli ešte horšie? Stavte sa, že áno! Pravdepodobne by ukázali zápornú účinnosť, čo by znamenalo, že po očkovaní je viac prípadov chrípky, než by bolo bez očkovania. To je oveľa pravdepodobnejšia skutočnosť v tejto veci.

       Ako vidno, očkovanie proti chrípke v skutočnosti u nietorých ľudí chrípku spôsobuje. Preto tí ľudia, čo každú zimu ochorejú na chrípku, sú z veľkej časti práve tí, čo sa proti chrípke dávajú očkovať. Však sa ich sami spýtajte a uvidíte.

 

Čomu verí verejnosť?

       Vďaka vysloveným klamstvám CDC, očkovacej propagande v lekárňach a šarlatánskej vede zverejňovanej v bežných lekárskych časopisoch, väčšina ľudí mylne verí, že očkovanie proti chrípke je "účinné na 70% až 90%". To je oficiálna propaganda o účinnosti očkovania.

       Je tak rozšírená, že keď táto nová štúdia vyšla so záverom, že očkovanie je účinné "len" na 60%, niektoré mainstreamové médiá zverejnili články s nadpismi ako "Očkovanie proti chrípke nefunguje tak dobre, ako ste si možno mysleli". Tieto nadpisy sú nasledované vysvetleniami ako "Aj keď sme si všetci mysleli, že očkovanie proti chrípke je účinné až na 90%, ukazuje sa, že je účinné len na 60%!"

       Nerád ničím niekomu ilúzie, ale pravdou je, že očkovanie proti chrípke - dokonca aj v najlepšom prípade, s akým očkovací priemysel je schopný prísť - chráni pred chrípkou len 1,5% zaočkovaných dospelých.

       Inými slovami, keď uvidíte pred lekárňou 100 dospelých v rade na vytúžené očkovanie proti chrípke, takmer 99 z tých 100 nielenže márni svoj čas (a peniaze), ale možno v skutočnosti podstupuje dlhodobé neurologické poškodenie, čoby výsledok očkovania proti chrípke a chemických adjuvantov vo vakcíne.

 

Vskutku podvodná reklama

       Zvážiac 1,5% účinnosť očkovania proti chrípke u dospelých, je reklama naň jedným z najbezočivejších príkladov podvodnej reklamy, ktorej vôbec sme v modernej spoločnosti svedkami. Dokážete si predstaviť výrobcu áut, ktorý by predával auto, fungujúce len u 1,5% zákazníkov? Alebo výrobcu počítačov, čo by predával počítač, fungujúci len v 1,5% celkového času? Boli by obvinení z podvodu u FTC (Federal Trade Commission = Federálna obchodná komisia v USA; obdoba Slovenskej obchodnej inšpekcie - pozn. prekl.)!

       Prečo teda očkovací priemysel pokračuje v propagovaní a predaji vakcín proti chrípke, ktoré dokonca aj v najzúfalejšej pro-očkovacej štatistickej analýze vykazujú účinnosť 1,5%?

       Je to skutočne udivujúce. To stavia očkovanie proti chrípke do tej istej kategórie účinnosti ako zbožné priania. To, že niečo také sa dnes vydáva za "vedu", je tak neskutočne smiešne, že z toho človeka musia bolieť lícne svaly.

       To, že mnohí dospelí v súčasnosti podľahnú tomuto totálnemu podvodu, výrečne ilustruje dôverčivosť obyvateľstva a moc televíznej spravodajskej propagandy. Dnes v skutočnosti očividne nie je veľmi ťažké presvedčiť ľudí, aby si kúpili niečo úplne bezcenné, čo im môže skôr uškodiť (alebo ich zabiť). Len to treba zabaliť do "vedeckého" žargónu a ponúknuť odmeny lekárnikom, ktorí vystrašia väčšinu zákazníkov, aby sa dali zaočkovať. A funguje to!

 

Skutočný príbeh očkovania proti chrípke, ktorý možno ani nechcete vedieť

       Chcete spoznať pravdivý príbeh o účele očkovania proti chrípke? Nie je tu na zastavenie chrípky. To sme si už ukázali. Sotva vôbec funguje, čo sme si už ukázali, a to dokonca aj keď veríte "vede".

       Čo je teda v skutočnosti účelom očkovania proti chrípke?

       Táto odpoveď sa vám možno nebude páčiť, ale poviem vám, o čom sa teraz domnievam, že to je pravda: Účelom očkovania proti chrípke je "pomalé zabíjanie" celosvetového obyvateľstva. Vakcíny sú technológiou na kontrolu počtu obyvateľov, ako to verejne pripustil Bill Gates (viď https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanie-ako-prostriedok-na-znizenie-poctu-obyvatelov/). Tá je tak dobre zabalená do vymysleného posolstva o "verejnom zdraví", že ani tí, čo vakcíny aplikujú, nemajú potuchy o svojej účasti na redukcii celosvetového obyvateľstva skrz očkovaním spôsobenú neplodnosť a genetické mutácie.

       Očkovanie má v konečnom dôsledku jediný účel: Trvale zmeniť genetickú základňu ľudstva a "vyplieť" tých, čo sú dostatočne hlúpi na to, aby podľahli vakcinačnej propagande. A na tento ohavný účel nakoniec možno sú účinné na 60%.

 

Prečítajte si tiež:

 


Preklad tohto článku trval prekladateľovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.