Sme obklopení jedmi. Záleží len na dávke

16.07.2013 06:00

       [...]

       Ktorá z tém vzbudila najväčšiu pozornosť?

       Jednou z najčastejšie diskutovaných otázok boli určite vakcíny. Vďaka očkovaniu sa nepochybne podarilo eradikovať rad celosvetových epidémií. Zároveň predstavuje isté riziko, pretože zásadným spôsobom mení imunitnú odpoveď organizmu dieťaťa. V rámci druhého dielu sme si preto pozvali niekoľko autorov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú buď prakticky, alebo z nejakého iného pohľadu. S profesorkou Struneckou sme sa vždy snažili uvádzať názory za aj proti a v nijakej kapitole netvrdíme, že niečo je takto alebo takto. Snažíme sa čitateľa len primať k tomu, aby uvažoval.

       Máte v súvislosti s niektorými témami aj osobnú negatívnu skúsenosť, napríklad v rámci vašej rodiny?

       To nie. Sú to však najmä známi mojich detí, mladšia generácia, kde sa už v súvislosti s vakcínami objavili isté problematické skúsenosti. Aj keď dokázať priamu súvislosť medzi ochorením a prídavnými látkami vo vakcíne je veľmi ťažké. Zaujímavou novinkou v tejto oblasti je tzv. syndróm Perzského zálivu.

 

       Viac na stránke zdravie.pravda.sk.