Slovo na úvod: „Na ceste za pravdou“ (Dieťa 3/2013)

16.02.2015 23:10

mesačník Dieťač. 3/2013, 1.III.2013Ing. Renáta Krausová, šéfredaktorka

 

       „Zmyslom života je poznať pravdu. Pretože len tá vás môže oslobodiť. A sloboda, to je to najkrajšie a najväčšie, čo môžete zažiť. Sloboda, láska, pravda a múdrosť a potom aj tá živá inteligencia, ktorá to všetko tvorí. Tu je jednota. Keď to ľudia spoznajú, nebudú mať spory, nebudú sa hádať, nebudú sa biť, nebudú proti sebe bojovať. To je veľmi dôležitá vec. Aby bol na tejto krásnej zemeguli pokoj. Aby tu bol mier, aby ľudia mohli naozaj v láske pokračovať v prebúdzaní samých seba. Prajem si, aby boli všetci ľudia šťastní.“

       Aké jednoduché a aké zložité zároveň. Nesmierne ľudsky podané myšlienky mystika a spisovateľa Eduarda Tomáša sa mi dostali do pozornosti práve, keď som hľadala vhodné slová, ktorými by som uviedla našu dnešnú tému o očkovaní – iný pohľad na túto problematiku, než na aký sú zvyknutí čitatelia Dieťaťa, nájdete v tomto čísle časopisu v rozhovore s českou lekárkou Ludmilou Elekovou.

titulka mesačníka Dieťa č. 3/2013       Téma očkovania rozdeľuje našu spoločnosť. A dotýka sa aj Dieťaťa a nás, jeho tvorcov. Čoraz častejšie nám adresujete slová plné pochybností, také, s akými sa na nás obrátila jedna z vás, mamička Martina. Jej list plný otázok o očkovaní sme uverejnili vo februárovom Dieťati. O tom, že jej postoj nebol ojedinelý, sme sa presvedčili aj počas troch dní veľtrhu DIEŤA a RODINA, ktoré sme strávili v debate s vami na najrôznejšie témy, medzi ktorými veľmi rezonovala téma očkovania. Teší nás, že hľadáte pravdu, v mene vašich detí a v ich záujme. Ďakujeme vám, že ste sa na nás obrátili s prosbou, aby sme v Dieťati poskytli široký priestor téme očkovania z najrôznejších uhlov pohľadu. Apelovali ste na nás, že z Dieťaťa poznáte už mnoho dôvodov, prečo očkovať, ale vyzývate nás, aby sme nechali zaznieť aj hlasy oponentov očkovania, pretože vás zaujímajú ich argumenty. Nejedna vaša smutná skúsenosť vedie k tomu, že si kladiete otázky, kde je vlastne pravda, pokiaľ ide o očkovanie. Pýtate sa nás napríklad na pomocné látky vo vakcínach, ktoré vás napĺňajú strachom a neuspokojuje vás tvrdenie z úst lekárov, že ide o minimálne a zanedbateľné množstvá, ktoré nemôžu dieťaťu uškodiť. Najmä, keď v dokumentoch, ktoré ste zhliadli už aj v televízii, sa dozvedáte z úst pracovníkov vo vede a výskume, že i minimálne množstvá niektorých pomocných látok vo vakcínach spôsobujú napríklad bunkovú smrť... Nič, čo by ste chceli dopriať vášmu dieťaťu. Netešia vás odpovede, že sa hliníka vo vakcínach netreba báť, veď čo sme sa naoblizovali hliníkových príborov a tu sme! Nemusíte byť lekári, ako ste nám povedali, aby ste zreteľne videli rozdiel medzi oblizovaním hliníkového príboru a vpravovaním hliníka do telíčka dieťatka pomocou injekčnej striekačky. Veríme tomu, že vaše otázky sú oprávnené a vyžadujú si odpovede. Chceme sa preto tejto téme venovať podrobnejšie. Naša redakcia sa rozhodla poskytnúť priestor širokému spektru názorov, aby ste si mohli vytvoriť vlastný nezaujatý postoj k tejto zložitej problematike. Nechceme nikomu diktovať náš pohľad, lebo názory aj v tejto oblasti sa menia, ako sme mali možnosť vidieť nedávno pri zrušení očkovania proti TBC.

       Dovolíme si však upozorniť, že názory jednotlivých oslovených odborníkov z oblasti medicíny, vedy a výskumu, prípadne iných súvisiacich oblastí i názory rodičov, ktoré budeme postupne uverejňovať, sa nemusia zhodovať s názormi odborníkov, ktorí dlhodobo spolupracujú s redakciou časopisu Dieťa. Dúfame, že každý jeden materiál uverejnený v rámci tejto problematiky prijmete ako vklad do debaty o očkovaní, ktorá sa bytostne týka zdravia našich detí. Spolu s Eduardom Tomášom verím, že keď necháme slobodne zaznieť slovo a otvoríme sa láske, spoznáme pravdu a múdrosť. A nebudeme mať spory, nebudeme sa hádať, nebudeme sa biť, ani proti sebe bojovať, ale budeme v láske prebúdzať sami seba v prospech toho najdôležitejšieho, čo nám bolo zverené, v prospech našich detí. V ich záujme si zachovajme otvorenú myseľ, len tak budeme môcť hľadať pravdu a budeme prístupní pozrieť sa na veci aj očami tých druhých – a azda aj zmeniť náš vlastný postoj a pohľad.

       Tešíme sa na všetky vaše ohlasy, priatelia.

Renáta Krausová