Slovenský preklad knihy Dr. Andrewa J. Wakefielda

03.11.2014 16:25

Milé čitateľky, vážení čitatelia,

 

obálka knihy Callous disregard       dnes sa mi podarilo dohodnúť s Dr. Andrewom J. Wakefieldom, detským gastroenterológom a autorom viacerých štúdií, týkajúcich sa ochorení tráviacej sústavy vo vzťahu k autizmu a očkovaniu, na preklade jeho knihy Callous disregard. Autism and vaccines — the truth behind a tragedy („Bezcitná bezohľadnosť. Autizmus a očkovanie — pravda o jednej tragédii“), ktorá pojednáva o tom, ako bol (a doteraz je) autor zo strany zdravotníckych úrad(ník)ov i väčšiny novinárov napádaný a krivo obviňovaný za to, že pichol do tohto osieho hniezda. Po preklade do slovenčiny bude kniha zverejnená zdarma na internete. Preklad bude postupný, tzn. bude zverejňovaný ako seriál článkov (jedna kapitola = jeden diel seriálu) a po dokončení prekladu celej knihy zverejnený v PDF, prípadne aj v tvare vhodnom pre čítačky kníh (e-book reader).

       Je to už druhá kniha, ktorú budem s láskavým dovolením autora prekladať do slovenčiny. Prvou bola útla knižka americkej imunologičky ukrajinského pôvodu Dr. Tatiany Obuchanyč Ilúzia očkovania — O tom, ako očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu a čo možno urobiť pre znovuzískanie zdravia.

       Keďže táto kniha je podstatne obsiahlejšia (anglická pôvodina má 288 strán), jej preklad odhadujem na cca 2 mesiace práce na hlavný pracovný pomer (8 hodín denne v pracovné dni). Plánujem prekladať tak 1 až 2 kapitoly mesačne, tzn. celkovo by takouto rýchlosťou mala byť knižka preložená približne do jedného roka.

       V prípade, že by sa táto moja prekladateľská činnosť stretla s veľkým čitateľským ohlasom a tomu zodpovedajúcou peňažnou podporou (na účelové viazania Vášho daru na preklad tejto knihy môžete použiť variabilný symbol (VS) 3333333333), rád zvýšim prioritu prekladu. Vďaka tomu bude potom knižka preložená rýchlejšie, možno aj výrazne rýchlejšie (podľa výšky došlej účelovo viazanej podpory).

       V súčasnosti som totiž oficiálne nezamestnaný (moja živnosť bola niekoľko mesiacov po sebe stratová a tak som ju k 31.X.2014 pozastavil) a jediným významnejším príjmom mňa a mojej rodiny sú dary od čitateľov tejto stránky a poslucháčov mojich relácií na Slobodnom vysielači. Preto som si dovolil vás poprosiť o príspevky na túto moju verejnú osvetovú činnosť. Stránku www.slobodaVockovani.sk totiž navštívi mesačne niekoľko desiatok tisíc návštevníkov, ale na jej udržiavanie a tvorbu prispieva priemerne len 60–70 ľudí mesačne, čo ledva stačí na holé prežitie. Kebyže ma štedro platí „mocná homeopatická lobby“ či „islamskí fundamentalisti“ (áno, skutočne som sa stretol s takýmito konšpiračnými teóriami), tak ma ani nenapadne prosiť vás o nejaké drobné. Ale nie je to tak (prinajmenšom mi zatiaľ nikto nedal prístupové údaje k účtu, na ktorý mi jeden či druhý údajne posielajú štedré odmeny za „rozvracanie verejného zdravia“) a ak chcem prežiť (čo je zásadným predpokladom mojej ďalšej činnosti na tomto poli) a pokračovať v započatej práci, nič iné mi, žiaľ, neostáva, než obrátiť sa s prosbou o podporu na vás, ktorí — dúfam — máte z mojej činnosti úžitok.

       S väčším úhrnom darov (bohate by stačilo, keby každý návštevník prispel mesačne 0,10 € alebo každý piaty 0,50 €) by sme mohli jednak významne zvýšiť množstvo zverejňovaných informácií, jednak oveľa viac pomáhať ľuďom, ktorí sa naťahujú s úradmi verejného zdravotníctva v snahe ochrániť seba a svoje deti pred zbytočným poškodzovaním zdravia, hlavne pred devastujúcimi chronickými chorobami, ktoré skúmal aj Dr. Wakefield. Zvážte preto, prosím, pokiaľ možno pravidelné príspevky (ale aj nepravidelné sa počítajú) v ľubovoľnej výške (aj 0,50 € mesačne je oveľa viac, než prispieva drvivá väčšina čitateľov, ktorí neprispievajú vôbec) na ďalší chod tejto stránky a ostatných činností v snahe o slobodnú voľbu v očkovaní, ktoré vykonávam ja, množstvo ďalších pomocníkov, ktorí sem-tam s niečím pomôžu (alebo pomohli jednorazovo) a v budúcnosti snáď (ak to naše príjmy dovolia) aj niekoľko stálych spolupracovníkov.

       Verím, že tento prekladateľský počin výrazne prispeje k očisteniu neprávom pošpineného mena Dr. Andrewa J. Wakefielda, ktorý sa stal obeťou honu na čarodejnice, výstražným príkladom pre ostatných lekárov-vedcov, ktorí by si drzo dovolili spochybniť oficiálne očkovacie odporúčania a ohroziť tým obrovské zisky očkovacieho priemyslu. O Dr. Wakefieldovi sa na Slovensku v hlavno-prúdových (mainstreamových) oznamovacích prostriedkoch (médiách) píšu do kolečka dokola, zas a znovu otrepané a dávno vyvrátené lži, s čím, dúfam, prekladom tejto knihy už definitívne skoncujeme. Dr. Wakefielda si totiž očkovací priemysel a vláda Veľkej Británie (v menšej miere vlády iných krajín) vybrali za obeť, na ktorej akože „dokazujú“, že súvislosť očkovania s autizmom je len a len vedeckým podvodom, čo — ako snáď všetci už dobre vieme — nie je pravda. A ak neviete, prečítajte si o tom viac v článkoch, uvedených v tomto prehľade.

       Všetkým darcom za ich dary vopred srdečne ďakuje a čo najskoršie víťazstvo pravdy a spravodlivosti, ako aj čo najskoršie zamedzenie ďalšieho šírenia desivej epidémie (nielen, ale predovšetkým) očkovaním spôsobovaného autizmu a ďalších masovo sa vyskytujúcich chronických (akože „civilizačných“) chorôb si zo srdca praje

Ing. Marián Fillo
šéfredaktor
www.slobodaVockovani.sk