Slová, ktoré vás môžu dostať na zoznam teroristov

28.05.2012 10:30

       Chcú predísť terorizmu a tak monitorujú na internete a sociálnych sieťach slová, na základe ktorých by mohli identifikovať nebezpečenstvo. A teraz sa vďaka zákonu o slobodnom prístupe k informáciám tieto slová dostali na verejnosť.

 

       Viac na stránke aktuality.sk.

 

       Pozn. red.: k odkazovanému článku je priložený obrázok so zoznamom slov v angličtine, ktoré americké inštitúcie monitorujú. Nechýbajú medzi nimi ani výrazy "vaccine" (vakcína), "contamination" (kontaminácia, znečistenie), "outbreak" a "epidemic" (epidémia), "virus", "bacteria" (baktérie), "strain" (kmeň), "flu" (chrípka) či "tuberculosis" (tuberkulóza). Vďaka použitiu týchto slov v angličtine vo Vašich vyjadreniach kdekoľvek na webe sa teda možno dostanete na zoznam osôb podozrivých z terorizmu.