Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania — UPRAVENÉ z dôvodu nariadenia Okresného súdu Žilina

23.06.2017 08:44

Ing. Marián Fillo

 

Upravené: Článok bol pôvodne vydaný 10.II.2017 o 1410 a následne v piatok 23.VI.2017 o 844 upravený v závere kapitoly „MUDr. Štefan Zelník, PhD.“ (viď červený text na danom mieste, popisujúci zmenu a jej dôvody). Taktiež bolo zohľadnené menovanie MUDr. Vladimíra Oleára CSc. za profesora, takže titul „doc.“ pred jeho menom bol nahradený titulom „prof.“.

 

    Možno si poviete, že ten Fillo to teraz už fakt prepískol, ale pokúsim sa v tomto článku vysvetliť a doložiť, že vôbec nie, že tento nadpis je dokonale namieste. A aby som nebol ako slniečkár Michal Havran, ktorý rozdáva nálepky „fašista“ (či dokonca trápnučký fašista) úplne hocikomu, kto nesúhlasí s jeho názorom, takže (aj) vďaka nemu tento pojem postupne stráca svoj pôvodný význam, najprv si zadefinujeme pojmy, a to nie tak, ako by sa nám to ad hoc hodilo (čo urobil Michal Havran v debate s predsedom strany Sloboda a solidarita (SaS) Richardom Sulíkom), ale tak, ako to ukázali dejiny, a tak, ako to urobili základné ideové dokumenty týchto politicko-ideologických smerov (t.j. fašizmus a národný socializmus, skrátene nacizmus).

 

fasces — symbol fašizmuČo je to fašizmus?

    Zakladateľom fašizmu je taliansky (pôvodne) marxista Benito Mussolini (29.VII.1883 – 28.IV.1945), ktorý prišiel s (v tom čase neotrelou) myšlienkou spojenia (dovtedy) znepriatelených strán (zamestnávateľov, zamestnancov/odborov, odberateľov/spotrebiteľov a štátu) do „zväzkov“ (po taliansky „fasci“, od toho potom „fascismo“ = fašizmus), zvaných tiež korporácie. Zväzok drevených prútov so sekerou v strede sa potom stal aj symbolom fašizmu (viď obrázok vpravo), je to však symbol, pochádzajúci ešte zo starého Ríma.

    Teoreticky malo združenie  do korporácií viesť aj k zohľadneniu záujmov tých, čo v divokom kapitalizme ťahajú za kratší koniec povrazu. Prakticky však bol tento mechanizmus využívaný skôr na umlčanie nespokojných a potlačenie kritických hlasov. Je to zjavné aj z obľúbeného hesla Mussoliniho talianskych fašistov:

„Všetko pre štát, nič mimo štát, nič proti štátu.“

    Už tušíte súvislosť s povinným očkovaním? Nie? Tak čítajte ďalej.

    Benitovi Mussolinimu sa pripisuje výrok, ktorý sa však nepodarilo doložiť, že ho naozaj povedal on, hoci pravdivý očividne je:

„Fašizmus by sa správnejšie mal nazývať korporatizmus, pretože ide o spojenie korporácií so štátnou mocou.“

    A hoci z teoretického východiska by toto spojenie malo zohľadňovať aj záujmy tých slabších (zamestnancov a spotrebiteľov), ktorí majú len obmedzené rozhodovacie právomoci oproti štátu a vlastníkom výrobných prostriedkov, keď to zoberieme, ako to nakoniec v skutočnosti vypálilo — že korporácie slúžili nie na naplnenie potrieb a záujmov, ale na umlčanie tých slabších — tak to de facto platí dodnes, hoci dnes pod korporáciou nerozumieme spojenie vlastníkov výrobných prostriedkov, pracovníkov a spotrebiteľov, ale len tých prvých. Ostatne: po ovocí spoznáš strom a aké bolo ovocie talianskeho fašizmu? Prospel nejak radovým občanom? Nie, vohnal ich do vojny, ktorá nakoniec prerástla do svetovej. Už druhej v poradí. A tá spôsobila radovým občanom len biedu, utrpenie, poníženie a smrť. Pomohla vojna výrobcom? Nuž, prinajmenšom výrobcom zbraní, dopravných prostriedkov, ošatenia a obuvi pre armádu jednoznačne áno. Pomohla vojna štátu? Pokiaľ by ju vyhral, tak by určite pomohla získať nové územia, nových poddaných, nové zdroje, novú moc. Našťastie sa tak nestalo. Takže korporácie ako základ fašizmu síce na papieri mali pomôcť radovým občanom, ale realita bola presne opačná.

    A ako to je dnes? Pracovníci sú nútení makať o dušu spasenú a držať hubu a krok, ak treba, tak robiť aj veci, ktoré sú úplne proti ich svedomiu (ak im ešte nejaké zostalo), inak majú padáka a môžu pokojne aj zomrieť od hladu — pôvodnému zamestnávateľovi je to fuk a štátu v konečnom dôsledku tiež. Ostatne, čím menej žiadateľov o sociálne dávky, tým lepšie pre štát, no nie? A rovnako obídu aj koneční spotrebitelia, ktorí — súc husto zmasírovaní všadeprítomnou reklamou — kupujú nekvalitné výrobky, ktoré im neraz vyslovene škodia a ktoré častokrát ani vôbec nepotrebujú, ktoré ich robia chorými, čím sa koleso bezcharakterného biznisu roztáča ešte viac, lebo chorému treba lieky, ale tie farmaceutické, syntetické, patentované, vysoko ziskové a jediné preplácané poisťovňou majú takmer vždy toľko nežiaducich účinkov, že vyvolajú chorobu niekde inde v tele, a tým aj potrebu ďalších liekov atď. atď. Až to pacienta úspešne dovedie do hrobu a — víťazstvo pre štát — prestane byť záťažou pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

    To, že štát dnes pečie s korporáciami, vidíme jasne okrem iného napr. aj na tom, že zdravotná poisťovňa nikomu nepreplatí BIO ovocie či zeleninu, ani bylinkové čaje, ani terapiu u chiropraktika apod. (čiže nič, čo by mohlo jedine pomôcť a ak už nepomôže, tak aspoň zaručene neublíži), ale len tie farmaceutické, syntetické, patentované a vysoko ziskové lieky, ktoré majú šialene veľa nežiaducich účinkov a šialene často sú predpisované úplne zbytočne až kontraproduktívne. A do tejto zdravotnej poisťovne musíte povinne platiť výpalné (a áno, nechtiac a proti svojmu svedomiu tým podporujete aj povinné očkovanie, hoci ste z celej duše proti nemu), inak máte na krku exekútora. A táto zdravotná poisťovňa má navyše ešte tú drzosť, že vykazuje zisky, ktoré vznikli jedine tým, že nepreplácala potrebnú zdravotnú starostlivosť všetkým, čo ju potrebujú, a nie v dostatočnej miere, a preto napr. na Slovensku každoročne zbytočne predčasne zomiera odhadom 3.000 až 5.000 ľudí. Vinou nášho fašistického zdravotníctva. Potvrdené z najvyšších miest.

    Takže takto vyzerá reálny korporatizmus, kde korporácie idú ruka v ruke so štátom, kde štát vytvára zákony tak, aby sa dobre darilo tým najväčším podnikom (korporáciám), dnes už takmer výlučne v zahraničných rukách, a vo všetkých smeroch ich reálne zvýhodňuje pred radovými občanmi — zamestnancami, živnostníkmi, roľníkmi, malými slovenskými podnikateľmi, spotrebiteľmi… Toto je reálny fašizmus — hoci bez fašistickej symboliky.

 

Čo je to národný socializmus (nacizmus)?

    Rovnako ako fašizmus, aj národný socializmus (ako je zrejmé z názvu) je ľavicovo orientovaná ideológia, ktorá však kládla väčší dôraz na národ(nosť), na genetiku, rasizmus apod. Snažila sa o vytvorenie nadčloveka (čo bola idea, ktorú nacisti ukradli Friedrichovi Nietzschemu a úplne ju prekrútili na svoj obraz) pomocou genetického šľachtenia človeka, tzv. eugeniky. Na piedestál bol postavený biely (árijský) človek, ideálne s nadpriemerne veľkou lebkou (tzn. väčším objemom mozgu), modrými očami a svetlejšími vlasmi, tzv. nordický typ. Všetci obdivovatelia nacistického Nemecka (tzv. „Tretej ríše“) spomedzi Slovanov by si mali uvedomiť, že Slovania boli podľa tejto ideológie zaradení medzi podľudí, teda niekoho, koho treba buď zotročiť alebo vyhladiť…

Dr. Josef Mengele    … alebo využiť na neetické lekárske pokusy, ktorými sa najviac preslávil nacistický lekár Dr. Josef Mengele (na fotografii vpravo). Nebudem predlžovať tento článok popisom hrôz, ktoré táto nacistická beštia svojim „pokusným králikom“ (ľuďom, uväzneným v koncentračnom tábore Osvienčim) spôsobovala, podstatné je, že on a jemu podobní nacistickí lekári boli po skončení 2. svetovej vojny súdení v tzv. Norimberskom lekárskom procese, ktorému sa však Dr. Mengele vyhol útekom do Južnej Ameriky, kde spokojne dožil do staroby. Nuž a z Norimberského procesu vyvstal tzv. Norimberský kódex. Je to desatoro, ktoré stanovuje, ako sa majú vykonávať eticky prijateľné pokusy na ľuďoch.

 

Prečo je takmer každé očkovanie nepriznaným a ilegálnym lekárskym pokusom?

    Veľká väčšina očkovaní sa vykonáva plošne, bez toho, že by sa zohľadnili individuálne potreby a danosti toho-ktorého jednotlivca. Pritom sa takmer nikdy neskúma do hĺbky imunita daného človeka, teda či jeho imunitný systém je v poriadku a v dobrom stave na to, aby zniesol záťaž, ktorú očkovanie nepochybne predstavuje. Po očkovaní sa zase takmer nikdy netestuje, aké zmeny v imunitných parametroch daného jednotlivca očkovanie spôsobilo. Postupuje sa jednoducho podľa schémy: najprv očkuj a potom sa pozri, čo si vyviedol. A keď to bude niečo fakt zlé, snaž sa to čo najrýchlejšie a čo najelegantnejšie zamiesť pod koberec.

    Na druhú stranu: ani srnky netušia, čo všetko v skutočnosti je vo vakcínach. Až do januára 2017 sme o tom nemali vôbec poňatia a teraz úplne čerstvo už aspoň vieme o niektorých chemických prvkoch, čo vo vakcínach sú a čo tam vôbec nemajú čo hľadať, ako napr. olovo či volfrám. Svedčí o tom jednak taliansky výskum vakcín pod elektrónovým mikroskopom, jednak nemecký chemický rozbor vybraných, v Nemecku plošne odporúčaných vakcín. Stále však nevieme, aké všetky organické zlúčeniny (bielkoviny, peptidy, polysacharidy, fragmenty DNA atď.) sa vo vakcínach nachádzajú, ktoré vôbec nie sú výrobcami priznané v príbalovom letáku a o ktorých účinkoch po injekčnom vpravení do ľudského tela už netušíme vôbec nič.

    Takže v skratke: očkujeme a nevieme koho presne, ani nevieme čím presne. No nie je to snáď lekársky pokus, že „pichnime to doňho a uvidíme, čo to povie“?

 

Komu toto vyhovuje? (Cui bono?)

    Častokrát dokonca lekárov ani vôbec nezaujíma, čo to povie. Stačí len napichať do pacienta čo najviac vakcín, nech je ako ihelníček. Prečo? Lebo presne takto to vyhovuje očkovaciemu priemyslu. Aby sa predalo čo najviac vakcín. Lebo keby sa podrobne skúmalo, čo všetko vakcíny obsahujú (čo sa doposiaľ nikdy neskúmalo — až do januára 2017!!!), tak by prakticky všetky dnes používané vakcíny museli byť okamžite stiahnuté z trhu. A to by bol pre očkovací priemysel takmer smrteľný úder. A keby sa poriadne preskúmal každý človek pred očkovaním, mnoho ľudí by muselo byť vyradených z plošného očkovania ako neočkovateľní (rádovo až desiatky percent). A to by taktiež citeľne znížilo obrat výrobcov vakcín.

    No a keďže výrobcovia vakcín sponzorujú prakticky všetko kreditované vzdelávanie lekárov o očkovaní (nielen) na Slovensku (a teda určujú jeho obsah), ľahko sa môžeme dovtípiť, prečo drvivá väčšina lekárov nemá najmenšieho poňatia o skutočných nežiaducich účinkoch a rizikách očkovania, ani o skutočnom zložení očkovacích látok. Sami sú buď príliš leniví, alebo majú toľko práce, že nestíhajú študovať tieto veci v odbornej (tobôž po anglicky písanej) literatúre, a tak drvivá väčšina očkujúcich lekárov spolieha len a len na kongresy a iné (údajne) odborné vzdelávacie podujatia, ktoré im (priamo či nepriamo) pripravil nik iný než výrobcovia vakcín. A ešte na naleštené brožúrky od tých istých výrobcov vakcín.

    Konflikt záujmov jak sviňa, ale nikto z ministerských úradníkov s tým nič nerobí, lebo väčšina z tých, čo by na to aj mali nejaké kompetencie, má sama maslo na hlave a stále požíva peniaze či iné výhody od výrobcov liekov a vakcín. Alebo tak robili v nedávnej minulosti a sú stále farmaceutickým firmám zaviazaní. Dokonca aj ministra zdravotníctva (MUDr. Ivan Uhliarik) sme pred pár rokmi mali z Pfizeru (výrobca vakcíny Prevenar 13 proti pneumokokom a sponzor vyššie odkazovanej brožúrky).

 

Nacistické lekárske pokusy = povinné očkovanie

    Keďže súčasný model plošného povinného očkovania očividne a preukázateľne porušuje Norimberský kódex, tak keď v rámci spravodlivosti meriame rovnakým metrom (optikou Norimberského kódexu), nemôžeme inak než skonštatovať, že povinné očkovanie je nacistickým zločinom, alebo presnejšie: zločinom, ktorý sa náramne podobá zločinom nacistických lekárov a principiálne je s nimi totožný.

    Takže keď poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) v dôvodovej správe k svojmu návrhu zmeny Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ktorým je ustanovené povinné očkovanie na Slovensku) píšu, že:

„Vykonávanie nebezpečných lekárskych zákrokov na ľuďoch bez ich dobrovoľného súhlasu bolo bežnou praxou nacistického zločinca dr. Josefa Mengeleho počas jeho pôsobenia v koncentračnom tábore Osvienčim. Svoje neľudské pokusy, ktoré podľa jeho slov konal „v záujme vedy“, páchal aj na najmenších deťoch, a to dokonca za finančnej účasti niektorých významných farmaceutických firiem.“

udreli klinec dokonale presne po hlavičke.

    Povinné plošné očkovanie celkom zrejme je lekárskym pokusom (viď vyššie) na veľkom množstve ľudí (a to najčastejšie na zákonom obzvlášť chránenej skupine detí), a to pokusom ilegálnym, pretože v rozpore s Norimberským kódexom sa vykonáva napriek tomu, že pri ňom „je vopred známy dôvod domnievať sa, že môže spôsobiť smrť alebo zdravotné postihnutie“ (čl. 5), a nie je „vykonaný tak, aby sa predišlo všetkému zbytočnému telesnému či duševnému utrpeniu a poškodeniu zdravia“ (čl. 4), predovšetkým však očkovaná osoba nie je „v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania“ (čl. 1).

    Mnohí rodičia pritom majú skúsenosť, že boli lekármi oklamaní (napr. že dnešné vakcíny už žiaden hliník, ortuť či antibiotiká neobsahujú, hoci stále obsahujú všetko troje) alebo že bol na nich zo strany lekára vyvíjaný neprijateľný nátlak, napr. sa im dostalo od pediatra nadávok typu „krkavčia matka“ či „hlúpa biomatka“, alebo dokonca „vrahyňa svojich detí“. Nuž, takéto praktiky mnohých (nielen) slovenských lekárov možno smelo, podložene a bez preháňania označiť za nacistické. Môžu si podať ruky s Dr. Mengelem (keby ešte žil).

 

Zhrnutie historickej perspektívy

    Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, povinné plošné očkovanie — tak, ako ho poznáme (nielen) na Slovensku — je jednak fašistické (keďže nahráva záujmom korupčného spolku štátu a farmaceutických molochov a zároveň je na úkor záujmov radového občana), jednak nacistické (keďže viacnásobne, systematicky a trestuhodne porušuje Norimberský kódex, podľa ktorého boli súdení nacistickí lekári po 2. svetovej vojne).

 

Čo vykonali poslanci NR SR vo štvrtok 9.II.2017

    Vo štvrtok 9.II.2017 o 1107 prebehlo v Národnej (z)rade Slovenskej republiky (NR SR) hlasovanie o návrhu poslanca MUDr. Štefana Zelníka, aby sa nepokračovalo v rokovaní o návrhu poslancov Mgr. Ing. Mariana Kotlebu, M gr. Rastislava Schlosára, Bc. Jána Kecskésa, MUDr. Natálie Grausovej a Ing. Jany Nehézovej (všimnite si, že jedna z navrhovateľov je MUDr.), ktorým sa mala de facto zrušiť očkovacia povinnosť. Takže hlasy ZA vlastne sú hlasmi proti zdobrovoľneniu povinného očkovania, ba dokonca ešte horšie: hlasmi proti tomu, aby sa o tom čo i len diskutovalo verejne v slovenskom parlamente (NR SR).

    Nuž a ak sa o niečom nesmie ani len diskutovať, tak je to dogma, a to je ďalší zaujímavý aspekt celého problému povinného očkovania (nielen) u nás — je to oveľa viac (pseudo)náboženstvo než veda. Zákaz diskusie je tiež zároveň neklamnou známkou totalitného režimu, čo vyznieva mimoriadne (tragi)komicky, keď zoberieme do úvahy, že práve tí, čo vyslovene dogmaticko-totalitným spôsobom zamietli možnú verejnú diskusiu o očkovaní a jeho (ne)povinnosti, majú plnú hubu obviňovania ĽSNS (ktorej poslanci tento návrh podali) z inklinovania k totalitným režimom. Jednoducho, zlodej kričí: „Chyťte zlodeja!“

 

Prečo je verejná diskusia o očkovaní nebezpečná pre farmaceutický priemysel?

    Výrobcovia vakcín (presne tak ako my, čo sme voči očkovaniu skeptickí) veľmi dobre vedia, že plošné povinné očkovanie viac škodí než pomáha. Teda výrobcom samozrejme pomáha, pretože im prináša garantovaný obrat a zisk, čo je v dnešných, ekonomicky turbulentných časoch k nezaplateniu. Ale očkovaným osobám viac škodí, než pomáha. Akákoľvek skutočne otvorená diskusia o povinnom očkovaní, v ktorej budú zastúpení aj dostatočne rozhľadení a výreční zástupcovia skeptikov, preto zákonite skončí v neprospech povinného očkovania. Tomu sa skrátka nedá vyhnúť. Preto aj poprední slovenskí arci-vakcinátori radia radšej nediskutovať.

    No a zrušenie povinného očkovania celkom logicky znamená citeľný prepad obratu výrobcov vakcín, čo samozrejme žiadny z dotknutých výrobcov vakcín (u nás predovšetkým GlaxoSmithKline = GSK, v menšej miere aj Sanofi Pasteur a Pfizer) nechce. No a pozrime-že na to, kto to je ten MUDr. Štefan Zelník PhD., čo podal (nakoniec úspešný) návrh na to, aby sa o prípadnom zrušení očkovacej povinnosti ani len nediskutovalo:

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.MUDr. Štefan Zelník, PhD.

    je oficiálnym odborníkom SNS (Slovenskej národnej strany, ktorá v skutočnosti nie je ani slovenská, ani národná, ale to by bolo na celkom iný článok v celkom inom oznamovacom prostriedku) na zdravotníctvo a v NR SR nie je nováčikom. Po voľbami vynútenej prestávke v rokoch 2012–2016, kedy sa SNS do NR SR nedostala, sa Dr. Zelník (na fotografii vpravo) v marci 2016 do NR SR vrátil. Bohu žiaľ. Už v minulosti bol v otázke očkovania vyslovene problémovým poslancom, teda problémovým pre občanov Slovenska, ale pre farmaceutický priemysel samozrejme totálne (a totalitne) bezproblémovým.

    Okrem marenia snáh o zdobrovoľnenie očkovania či aspoň zníženie pokút za odmietnutie povinného očkovania, spomeňme na to, ako to bola práve firma Sanofi Pasteur, ktorá vďaka vtedy asistentovi poslanca Zelníka, prof. (vtedy ešte len doc.) MUDr. Vladimírovi Oleárovi CSc., otočila 7,6 milióna € na vakcínach proti prasacej chrípke, ktoré Slovensko (neznámo prečo) nakúpilo v neskutočne premrštenom množstve 1 milión, z čoho sa nakoniec minulo výrazne menej než 10%.

    Prof. Oleár je pritom dlhodobým spoločníkom Dr. Zelníka v nie jednej firme. Je teda celkom zrejmé úzke prepojenie Dr. Zelníka s prof. Oleárom a tiež úzke prepojenie prof. Oleára s výrobcom vakcín Sanofi Pasteur, ktorý dodáva aj vakcíny M-M-RVaxPro a Hexacima pre povinné očkovanie detí na Slovensku, a teda má eminentný záujem na tom, aby povinné očkovanie na Slovensku zostalo zachované.

    Pripomeňme tiež vyslovene gestapácko-eštébácky pamflet prof. Oleára o očko-skeptikoch. Je to naozaj pozoruhodný kúsok — to si nenechajte ujsť: Antivakcinačné aktivity, legislatíva a právo (25.II.2010).

    Za zmienku stojí aj 1,6 milióna €, ktoré prof. Oleár s Dr. Zelníkom získali z eurofondov na rekonštrukciu svojej súkromnej polikliniky v Žiline na Vlčincoch.

    Na tomto mieste pôvodne stála veta, ktorú mi Okresný súd Žilina (OSŽA) nariadil odstrániť svojím Uznesením č.  17C/35/2017-18 zo dňa 6.VI.2017. Predmetná veta je v Uznesení OSŽA zvýraznená žltým podfarbením.

    Stručne: prof. MUDr. Vladimír Oleár CSc. sa svojím návrhom z pondelka 22.V.2017 domáhal na Okresnom súde Žilina, aby mi tento nariadil odstrániť predmetnú vetu z tohto článku a zdržať sa (nie je jasné či jeho alebo jej) ďalšieho šírenia. Prof. Oleár sa mieni domáhať svojich (domnelých) práv žalobou na ochranu osobnosti. OSŽA návrhu prof. Oleára vyhovel.

    A pokojne ma za tento výrok môžu jeden či druhý (alebo obaja spolu) zažalovať. Veľmi rád to dokážem na verejnom pojednávaní pred súdom.

 

Ako dopadlo hlasovanie v NR SR?

    Ako sa dalo očakávať, návrh piatich poslancov za ĽSNS bol na podnet Dr. Zelníka zmetený zo stola. Zaujímavé však je, akým jednofarebným spôsobom k tomu došlo. Za Zelníkov návrh (teda proti nielen zdobrovoľneniu povinného očkovania, ale proti vôbec akejkoľvek diskusii o ňom) boli nielen všetci koaliční poslanci, t.j. poslanci za Smer-sociálnu demokraciu (Smer-SD), SNS a Most-Híd, ale aj poslanci z už rozpadnutej #Siete, ako aj poslanci za údajnú opozíciu (ktorá však celkom očividne opozíciou vôbec nie je, keď ide o prachy pre nadnárodné farmaceutické molochy), menovite SaS a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Aby som bol presný: všetci zo Smeru-SD, SNS, Mostu, SaS, #Siete a OĽaNO, okrem pár alibistov, ktorí sa buď zdržali hlasovania (konkrétne napr. Igor Matovič) alebo nehlasovali, prípadne sa v ten deň pre istotu vôbec nedostavili do práce.

    Naopak, jednohlasne ako jeden muž boli za diskusiu o zrušení očkovacej povinnosti všetci poslanci za ĽSNS a Sme rodina Borisa Kollára.

    Úplne najviac zo všetkého ma zaráža hlasovanie poslancov za SaS, ktorá ešte v roku 2012 chcela povinné očkovanie zdobrovoľniť (čo by bolo také správne liberálne) a teraz hlasovali všetci proti diskusii o zdobrovoľnení očkovania — až na tých chytrákov-alibistov, čo si snáď mysleli, že vybabrú so svojím svedomím, keď hlasovať nebudú (hoci boli prítomní).

    Myslím, že nijak nepreženiem, keď označím hlasovanie za Zelníkov návrh (proti nielen zdobrovoľneniu očkovania, ale proti vôbec akejkoľvek diskusii o ňom) v zmysle vyššie uvedeného za fašisticko-nacistické. A hoci nevidím do hlavy ani do srdca nikomu inému než sebe samému, z pohľadu z vonku sa každý takýto poslanec NR SR konkrétne pri tomto hlasovaní zachoval jednoznačne ako fašista/nacista. To nemusí nutne znamenať, že by sa pri inom hlasovaní zachoval rovnako fašisticko-nacisticky, aj keď je to značne pravdepodobné, ba dokonca to ani nemusí znamenať, že fašistické či nacistické hodnoty osobne vedome vyznáva. Kopec skutočných fašistov/nacistov si tejto svojej vlastnosti ani nie je vedomá. Či už sú však fašistami/nacistami vedome alebo nevedome, výsledok pre občanov je v konečnom dôsledku úplne rovnaký.

    Niekto by, pravda, mohol namietnuť, že mnohí títo poslanci nevedeli o tom, že očkovanie (aj to povinné) môže byť viac na škodu než na úžitok. Nuž dobre, dajme tomu, že naozaj nevedeli. Potom ale rozhodne nemali kývnuť na Zelníkov návrh, ktorým zamietli diskusiu, a tým aj možnosť, aby sa o škodlivosti očkovania dozvedeli. Takže túto výhovorku neberiem. A mám na to aj druhý dobrý dôvod. Toto nie je len odborná medicínska otázka. Je to aj otázka ľudských práv, otázka práva rozhodovať o svojom vlastnom tele. Ak títo poslanci upierajú občanom, ktorých údajne zastupujú a ktorí si ich zvolili, nakladať so svojím vlastným telom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, potom tým de facto vyhlasujú, že občania nie sú sami sebe pánmi, ale že sú majetkom štátu, a teda sú otrokmi. A rovnako tak aj ich deti. A ak táto jednoduchá skutočnosť tomu-ktorému poslancovi NR SR naozaj nedochádza, nemá v NR SR absolútne čo hľadať.

    Aby som niekomu nechtiac neublížil, tak upozorňujem, že keď budem v ďalšom spomínať fašistov/nacistov, bude to znamenať fašisticko-nacistický postoj pri konkrétne tomto hlasovaní, tzn. hlasovaní NR SR z 9.II.2017 o 11:07. Netvrdím, že menovaní sú celou svojou dušou/mysľou/srdcom/založením fašisti či nacisti. A alibisti sa ešte delia na tých, čo sa zdržali hlasovania ([?] pred menom), tých, čo nehlasovali ([N] pred menom), a tých, čo sa na hlasovanie vôbec nedostavili ([0] pred menom).

 

Detaily hlasovania o Zelníkovom návrhu na zákaz akejkoľvek diskusie o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania

Smer-SD — koalícia
fašisti/nacisti alibisti
Andreánsky, Ladislav [0] Baška, Jaroslav
Bagačka, Michal [0] Hambálek, Augustín
Baláž, Vladimír [0] Mojš, Milan
Blaha, Ľuboš [?] Panáček, Milan
Blanár, Juraj [?] Podmanický, Ján
Bublavý, Dušan [0] Vaľová, Jana
Buček, Jozef  
Burian, Jozef
Čaplovič, Dušan
Číž, Miroslav
Ďurovčík, Emil
Faič, Vladimír
Galis, Dušan
Glenda, Tibor
Glváč, Martin
Goga, Pavol
Choma, Igor
Chudík, Peter
Jahnátek, Ľubomír
Janíková, Mária
Jarjabek, Dušan
Ježík, Jozef
Kamenický, Ladislav
Kéry, Marián
Kondrót, Maroš
Krajkovič, Mikuláš
Kubánek, Stanislav
Kvorka, Ján
Laššáková, Jana
Madej, Róbert
Matejička, Vladimír
Muňko, Dušan
Náhlik, Peter
Nemky, Martin
Petrák, Ľubomír
Puci, Róbert
Raši, Richard
Senko, Ján
Šuca, Peter
Tomáš, Erik
Valocký, Jozef
Vážny, Ľubomír
Želiezka, Ľubomír

 

SNS — koalícia
fašisti/nacisti alibisti
Baláž, Radovan [0] Antošová, Eva
Bernaťák, Tibor [0] Kuciaňová, Magdaléna
Danko, Andrej [0] Smolíková, Eva
Farkašovský, Karol  
Hrnko, Anton
Jančula, Tibor
Kmec, Stanislav
Pamula, Peter
Paška, Jaroslav
Ridoško, Jaroslav
Tittel, Dušan
Zelník, Štefan

 

Most-Híd — koalícia
fašisti/nacisti alibistka
Adamčík, Eduard [0] Cséfalvayová, Katarína
Antal, Peter  
Bastrnák, Tibor
Bugár, Béla
Fedor, Martin
Gál, Gábor
Hrnčiar, Andrej
Jakab, Elemér
Janckulík, Igor
Kresák, Peter
Pfundtner, Edita
Sárközy, Irén
Šebej, František
Vörös, Péter

 

SaS — údajná opozícia
fašisti/nacisti alibisti
Baránik, Alojz [?] Cigániková, Jana
Blahová, Natália [N] Galek, Karol
Dostál, Ondrej [0] Mihál, Jozef
Droba, Juraj [N] Rajtár, Jozef
Ďuriš Nicholsonová, Lucia [N] Sloboda, Vladimír
Galko, Ľubomír  
Gröhling, Branislav
Ivan, Miroslav
Jurzyca, Eugen
Kaščáková, Renáta
Kiššová, Jana
Klus, Martin
Laurenčík, Milan
Osuský, Peter
Poliačik, Martin
Zemanová, Anna

 

OĽaNO — údajná opozícia
fašisti/nacisti alibisti
Budaj, Ján [0] Grendel, Gábor
Dubačová, Viera [0] Heger, Eduard
Fecko, Martin [0] Krajčí, Marek
Gaborčáková, Soňa [0] Lukáč, Jozef
Jurinová, Erika [N] Marosz, Ján
Sopko, Miroslav [?] Matovič, Igor
Verešová, Anna [0] Remišová, Veronika
  [0] Shahzad, Silvia
[0] Suchánek, Alan
[0] Vašečka, Richard
[0] Viskupič, Jozef
[0] Žarnay, Oto

 

nezaradení (zdrapy zo #Siete ai.)
fašisti/nacisti alibisti
Beblavý, Miroslav [0] Bašistová, Alena
Holúbek, Rastislav [0] Simon, Zsolt
Macháčková, Katarína [0] Šimkovičová, Martina
Marček, Peter  
Petrík, Simona
Zimenová, Zuzana

 

ĽSNS — skutočná opozícia voči fašizmu/nacizmu
za diskusiu / za slobodu v očkovaní neprítomný
Beluský, Martin [0] Kolesár, Juraj
Drobný, Stanislav  
Grausová, Natália
Kecskés, Ján
Kotleba, Marian
Kotleba, Martin
Krupa, Peter
Mazurek, Milan
Mizík, Stanislav
Mora, Ján
Nehézová, Jana
Schlosár, Rastislav
Uhrík, Milan

 

Sme rodina — skutočná opozícia voči fašizmu/nacizmu
za diskusiu / za slobodu v očkovaní neprítomná
Goga, Ľudovít [0] Pčolinská, Adriana
Kollár, Boris  
Krajniak, Milan
Krištúfková, Petra
Pčolinský, Peter
Šebová, Zuzana
Štarchoň, Peter

 

Záverom

    Nie, nebol som tak naivný, že by som si myslel, že včera konečne povinné očkovanie na Slovensku padne. Napriek tomu som sa na včerajšie hlasovanie veľmi tešil. Tešil som sa, že konečne budú všetci pritlačení k múru a budú sa musieť vyjadriť úplne jasne a bez vytáčok, tešil som sa, že budú padať masky. A stalo sa.

    Vďaka včerajšiemu hlasovaniu už všetci veľmi dobre vieme, koho určite nevoliť a koho by sa voliť oplatilo — ak teda naozaj chceme slobodu v očkovaní. A to som ani nedúfal, že to dopadne takto krásne jednoliato a jednofarebne. Aspoň sa to bude veľmi ľahko pamätať. Pri najbližších voľbách do NR SR (najneskôr na jar 2020, ak teda dovtedy ešte zostane na Slovensku aspoň aké-také zdanie zastupiteľskej demokracie, čo je po Žitňanskej náhubkovom zákone vskutku otázne) budeme mať jasné vodidlo.

    A keby ste aj pozabudli, ja to pred voľbami určite pripomeniem — ak Pán Boh dá a dožijem dovtedy.

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.