Skryté riziká silne propagovaného očkovania proti sezónnej chrípke

22.12.2011 04:21

Mercola.com31.X.2011Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok The Hidden Risks in This Heavily Promoted Seasonal Routine…
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Guillain-Barrého syndróm (GBS) nie je nákazlivý. Je to autoimunitné ochorenie, ktoré sa rozvinie, keď imunitný systém človeka zaútočí na myelínové púzdra svojich vlastných nervov, čo spôsobí svalovú slabosť a ochrnutie. Príznaky GBS môžu trvať niekoľko týždňov alebo mesiacov, môžu však byť aj trvalé. V ojedinelých prípadoch ľudia na GBS zomrú, zvyčajne preto, lebo nedokážu dýchať.

       V USA ochorie na GBS ročne odhadom od 3.000 do 6.000 ľudí. Niektorí zdraví ľudia ochorejú na GBS krátko po vírusovej alebo bakteriálnej nákaze, ktorú prekonali v priebehu ostatných 4 až 8 týždňov, iní však dostanú GBS krátko po očkovaní.

       Inaktivovaná vakcína proti chrípke bola spojená s GBS ako nežiaducim účinkom od roku 1976, keď inaktivovanú vakcínu proti „prasacej chrípke“ dostali milióny zdravých obyvateľov USA. Toto očkovanie spôsobilo GBS u niekoľkých stoviek osôb, pričom 30 z nich zomrelo.

       CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) tvrdí:

„V roku 1976 bolo po očkovaní proti prasacej chrípke nepatrne zvýšené riziko GBS, približne 1 prápad GBS na 100.000 ľudí, zaočkovaných proti vírusu prasacej chrípky. IoM (Institute of Medicine = Výskumný ústav lekársky v USA – pozn. prekl.) vykonal v roku 2003 dôkladné vedecké zhodnotenie tohto problému a dospel k záveru, že ľudia, ktorý boli v roku 1976 zaočkovaní proti prasacej chrípke, mali zvýšené riziko vzniku GBS.
       Vedci majú rôzne teórie o dôvode tohto zvýšeného rizika, ale presný dôvod tejto spojitosti zostáva neobjasnený.“

       Medzi prvé príznaky GBS patrí náhla svalová slabosť, únava a brnenie (pichľavá bolesť) v nohách, ktoré sa v priebehu niekoľkých dní až týždňov môžu rozšíriť do rúk a hornej polovice tela, stať sa bolestivými a prípadne skončiť buď čiastočným alebo úplným ochrnutím.

       Pri úplnom ochrnutí GBS ohrozuje život pacienta, pretože môže poškodiť dýchanie, zasahovať do tepu srdca a spôsobiť vysoký alebo nízky tlak krvi, čo môže viesť k vážnym následkom, ako napr. k infarktu či mŕtvici.

       Je dôležité rozpoznať prvé príznaky GBS, či už ste boli alebo neboli očkovaní, a vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.

 

Profil obete očkovania proti sezónnej chrípke

       Hoci dojčatá a malé deti sú v najväčšom ohrození, NIKTO si nemôže povedať že mu nehrozia vážne nežiaduce účinky očkovania, ako napr. GBS.

       V tomto video-profile očkovaním spôsobeného poškodenia zdravia vedie Barbara Loe Fisher, spoluzakladateľka a predsedníčka NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) rozhovor s umelkyňou zo štátu Connecticut (USA) a jej matkou, bývalou profesorkou ošetrovateľstva, ktorá ochorela na GBS po očkovaní proti sezónnej chrípke v roku 2008 a dnes je trvale invalidná – trpí úplným ochrnutím tela. Táto rodina sa rozhodla podeliť sa o svoj srdcervúci príbeh, aby pomohla tým, čo majú rovnaké skúsenosti, cítiť sa menej osamelo, a aby informovala iných o tom, čo to znamená byť zdravotne poškodený očkovaním. To, čo sa stalo tejto rodine, je dôraznou výstrahou, ktorá ukazuje, aké dôležité je činiť dobre informované rozhodnutia o očkovaní.

 

Dať sa zaočkovať proti chrípke v lekárni je riskantný nápad

       Hoci mnohí sa dávajú zaočkovať vakcínami, považovanými za „rutinné“, v skutočnosti na nich nič rutinné nie je. Každé jedno očkovanie nesie v sebe riziko nežiaduceho účinku, poškodenia zdravia či úmrtia, ktoré môže byť pre niekoho vyššie než pre iných. Očkovanie proti sezónnej chrípke nie je pre niektorých ľudí žiadnou výnimkou, čo sa týka vážnych zdravotných rizík, či už krátkodobých alebo dlhodobých. Preto je trend očkovania proti chrípke v miestnej lekárni, obchode s potravinami či iných ne-zdravotníckych zariadeniach vskutku na pováženie.

       Podľa nedávno zverejnenej správy v NPR (National Public Radio = verejnoprávny rozhlas v USA - pozn. prekl.):

„Podľa CDC sa v roku 2010 18,4% z dospelých, ktorí boli v tomto roku očkovaní, dalo zaočkovať proti chrípke v supermarkete alebo lekárni, ktoré predstihli očkovanie na pracovisku – druhé najobľúbenejšie miesto.
       … hoci sa čoraz viac ľudí dáva očkovať v lekárni, počet obyvateľov USA, zaočkovaných proti chrípke, zostáva približne rovnaký – 40% všetkých dospelých. Miestne lekárne a lekárne v supermarketoch dychtivo túžia ukrojiť si väčší podiel na trhu. Po celých USA stúpol počet lekárnikov, vycvičených na podávanie vakcín, na takmer 4-násobok oproti roku 2007 – zo 40.000 na 150.000.“

       Hoci sú lekárnici zaškolení na podávanie očkovacích látok, nemusia nutne byť pripravení riešiť aj náhle a život ohrozujúce nežiaduce účinky, ktoré môžu nastať po očkovaní. Je dôležité pochopiť, že VŠETKY očkovacie látky nesú riziko vyvolania akútnej nežiaducej reakcie, ako napr. mdloby alebo kŕče, ktoré môžu naozaj ohroziť život, ak napr. šoférujete auto alebo prechádzate cez cestu po tom, čo ste vyšli z obchodu, v ktorom ste sa dali zaočkovať.

 

Všetky vakcíny oslabujú imunitný systém

       Očkovanie môže byť aj imunosupresívne, tzn. oslabiť Váš imunitný systém, ktorý sa môže vrátiť do normálu až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch. Tu sú niektoré spôsoby, ktorými očkovanie môže poškodiť a pozmeniť Vašu imunitnú odpoveď.

 • Niektoré zložky očkovacích látok sú nervovými jedmi a môžu oslabiť imunitnú odpoveď alebo spôsobiť dysfunkciu mozgu či imunity. Ide hlavne o jedovaté kovy ako napr. ortuťové konzervanty a hliníkové adjuvanty (adjuvanty = prísady, používané na zvýšenie tvorby protilátok – pozn. prekl.).
 • Laboratórne pozmenené vakcinačné vírusy samé o sebe tiež môžu mať negatívny dopad na Vašu imunitnú odpoveď.
 • Očkovanie môže zmeniť fungovanie T-buniek a viesť ku chronickej chorobe.
 • Očkovanie môže vyvolať alergie alebo autoimunitné ochorenia. Očkovaním sa vnášajú do tela veľké cudzorodé molekuly. Ľudské telo môže na tieto cudzorodé častice odpovedať tak, že vyvolá alergickú reakciu alebo spustí autoimunitné ochorenie, obzvlášť u ľudí geneticky alebo biologicky náchylnejších na alergie či autoimunitu.
   

       Očkovanie proti chrípke môže tiež predstavovať okamžité riziko pre srdcovo-cievnu sústavu, pretože môže vyvolať zápalovú reakciu. Jedna štúdia, zverejnená v roku 2007 v časopise Annals of Medicine, dospela k záveru:

Abnormality vo funkčnosti ciev a v LDL oxidácii môžu pretrvať najmenej dva týždne po ľahkej zápalovej reakcii, vyvolanej očkovaním proti chrípke. Tým je možné čiastočne vysvetliť v minulosti hlásený nárast rizika srdcovo-cievnych ochorení počas prvých týždňov po akútnej zápalovej reakcii.“

 

Ortuť je dobre známym nervovým jedom

       Thimerosal, z ktorého 49% podľa hmotnosti tvorí ortuť, je rozšíreným konzervantom vo vakcínach. Nachádza sa v mnohých rôznych vakcínach, používaných v USA, vrátane väčšiny vakcín proti sezónnej chrípke (neplatí pre Slovensko, prinajmenšom podľa údajov výrobcov na Slovensko dovážaných vakcín – pozn. prekl.), hoci niekoľko miliónov jedno-dávkových liekoviek s vakcínami proti chrípke, ktoré farmaceutické spoločnosti vyrobia, by malo byť vyhradených pre potreby dojčiat a tehotných žien.

       Ak ste však tehotná alebo máte malé bábätko a chcete sa dať zaočkovať proti chrípke, buďte si vedomá toho, že možno budete musieť obzvlášť trvať na tom, že chcete jedno-dávkovú verziu bez thimerosalu, keďže mnohí lekári a lekárnici stále nemajú potuchy o zdravotných rizikách thimerosalu. Niektorí dokonca ani nevedia, že thimerosal je zlúčeninou ortuti!

       Typická dávka vakcíny proti chrípke s thimerosalom obsahuje 25 μg thimerosalu. Podľa EPA (Environmental Protection Agency = Úrad na ochranu životného prostredia v USA; obdoba slovenského Ministerstva životného prostredia - pozn. prekl.) je bezpečný limit príjmu ortuti u človeka 0,1 μg na kg telesnej váhy a deň.

       Keďže takmer polovicu thimerosalu tvorí ortuť, znamená to, že každá vakcína proti chrípke obsahuje niečo málo cez 12 μg ortuti, čo by sa malo považovať za nebezpečné pre kohokoľvek s váhou pod 120 kg.

       O tom či ortuť je alebo nie je nervovým jedom (neurotoxínom) niet žiadneho sporu. Je veľmi dobre dokázanou skutočnosťou, že JE. Taktiež je dobre známe, že ortuť obzvlášť poškodzuje mladý, vyvíjajúci sa mozog, a to je jeden z hlavných problémov očkovania. Je nebezpečné ortuť vdýchnuť či zjesť, prečo by teda zrazu malo byť neškodné ortuť vstreknúť priamo do tela, obíduc tak všetky prirodzené detoxikačné cesty Vášho tela?

       Keď nič iné, poškodenie zdravia bude pravdepodobne oveľa výraznejšie. Nasledujúce video ponúka výbornú ilustráciu toho, ako ortuť doslova ničí neuróny v mozgu.

 

Prečo výrobcovia očkovacích látok nezverejnili výrazný nárast nežiaducich účinkov očkovania

       18.X.2011 zverejnili noviny The Australian článok, kritizujúci nepriznaný výskum dramatického nárastu nežiaducich účinkov očkovania proti chrípke v roku 2006. Ako si možno spomínate, Austrália minulý rok dočasne zastavila akékoľvek očkovanie proti chrípke u detí do 5 rokov po zistení 200% nárastu nezvyčajných horúčok a kŕčov. V tom čase výrobca vakcín CSL zverejnil aktualizovaný výskum z roku 2006, ukazujúci prudký nárast s očkovaním spojených horúčok. Tento výskum nebol uvedený v zákonom vyžadovanom súhrne charakteristických vlastností (Summary of Product Characteristics = SPC) vakcíny.

       Namiesto toho boli v SPC uvedené čísla z roku 2005. Informácia z roku 2005 priznávala, že 22,5% detí do 3 rokov a takmer 16% detí od 3 do 9 rokov zakúsilo horúčku ako nežiaduci účinok. V roku 2006 sa však počet nezvyčajných horúčok takmer ZDVOJNÁSOBIL na 39,5% u detí do 3 rokov a 27% u detí od 3 do 9 rokov. Podľa The Australian:

„Obe sady údajov boli zverejnené v roku 2009, ale CSL stále nepridal znepokojujúcejšie čísla z roku 2006 do SPC. Austrálsky lekársky časopis Medical Journal of Australia napísal, že CSL nedal túto informáciu austrálskemu úradu na kontrolu liečiv Therapeutic Goods Administration až do minulého roku, kedy záplava vážnych febrilných kŕčov u malých detí po očkovaní proti sezónnej chrípke vyvolala zákaz očkovania detí do 5 rokov proti chrípke.“

       Vysvetlenie CSL je, že si nemyslí, že by čísla z roku 2006 boli „klinicky podstatne odlišné“ od čísel z roku 2005. Naozaj? Ak zdvojnásobenie počtu nežiaducich účinkov nie je podstatne a klinicky odlišné, tak čo potom je?

 

Možno kmeň chrípkového vírusu obviniť z nárastu nežiaducich účinkov?

       CSL teraz tvrdí, že vypichol problém, ktorý zrejme spôsobil, že jeho vakcína proti prasacej chrípke (Fluvax) bola oveľa reaktívnejšia než vakcíny proti sezónnej chrípke v minulosti. Podľa článku v The Australian z 3.IX.2011:

CSL sa držal odporúčaní WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícta organizácia OSN), keď vyrábal svoju problematickú vakcínu Fluvax, ktorá obsahovala vírus prasacej chrípky a dva sezónne kmene chrípkového vírusu… CSL včera informoval o prielome v 18-mesačnom vedeckom vyšetrovaní… Povedal, že predbežné zistenia poukázali na problém s tým, ako tieto tri kmene chrípkového vírusu navzájom interagovali. Hovorca CSL týždenníku The Weekend Australian povedal:
       „Naše vedecké štúdie poukazujú na interakciu medzi kmeňmi vírusu, použitými v roku 2010… vakcína prispela k nežiaducim účinkom, stále však pracujeme na tom, aby sme pochopili ako a prečo. Dokončili sme rozsiahle vyšetrovanie našich výrobných postupov, ktoré nezistilo žiadne odchýlky či zmeny v našom štandardnom registrovanom výrobnom procese, ktoré by mohli prispieť k nárastu nežiaducich účinkov“

       WHO však vyvrátila závery CSL tvrdiac:

„Žiadny z iných výrobcov nezaznamenal podobné problémy s týmito kmeňmi chrípkových vírusov,“ povedal Dr. Ian Barr, námestník riaditeľa laboratória WHO na výskum chrípky v Melbourne. Vylúčil možnosť testovania receptu WHO na výrobu vakcín proti chrípke – ktorý sa môže meniť každý rok – pred použitím nových vakcín: „To jednoducho nie je možné, pretože je to vakcína vyrábaná viac-menej na poslednú chvíľu.“

       Ako FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.), tak aj jeho austrálsky proťajšok TGA (Therapeutic Goods Administration = Úrad pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) zvalili tento problém na nedostatky vo výrobe, biedny management a nedostatočné čistenie a testovanie vo výrobnom závode CSL. Podľa The Australian:

„TGA sa včera vyjadril, že iba odlišné výrobné postupy môžu vysvetliť, prečo len vakcína od CSL minulý rok spôsobila taký nárast nežiaducich účinkov u detí. „Hoci rôzne značky vakcín proti chrípke používajú tie isté kmene chrípkového vírusu, jestvujú rozdiely vo výrobnom procese, ktoré môžu vyústiť do odlišností v biológii vakcín,“ vyjadril sa hovorca TGA.“

 

Fínsko sľubuje, že zaplatí celoživotné náklady na zdravotnú starostlivosť o deti poškodené očkovaním proti prasacej chrípke

       Vakcína proti prasacej chrípke z chrípkovej sezóny 2009/2010 narobila neobvyklú pohromu v mnohých krajinách. Napr. niekoľko európskych krajín zaznamenalo prudký nárast počtu prípadov narkolepsie – zriedkavej a zničujúcej poruchy spánku. Nanešťastie sú výrobcovia vakcín úplne zbavení zodpovednosti za škody spôsobené pandemickou vakcínou, akou bola aj vakcína proti prasacej chrípke. Fakt, že sa táto vakcína ukázala byť takou škodlivou, je varovným signálom pre každého, aby starostlivo zvážil(a) možné prínosy a riziká, nielen slepo veril(a) typickému ubezpečovaniu o účinnosti a bezpečnosti očkovania zo strany lekárov a zdravotníckych úradov.

       Vo vzácnom a vítanom geste súcitu a rešpektu k občanom, čo utrpeli očkovaním spôsobené poškodenie zdravia, fínska vláda i hlavné zdravotné poisťovne nedávno oznámi, že zaplatia celoživotné náklady na zdravotnú starostlivosť o všetky deti s narkolepsiou po očkovaní proti prasacej chrípke. Podľa Yahoo News:

„Výskumníci z Fínska i iných krajín nedávno našli príčinnú súvislosť medzi očkovaním vakcínou Pandemrix proti prasacej chrípke a novými prípadmi narkolepsie… Fínsky fond farmaceutického poistenia (LVP), ktorý zastupuje zdravotné poisťovne, sa vyjadril … že bude odškodňovať všetky poistné udalosti tohto druhu… Fínska vláda medzitým súhlasila s úhradou akýchkoľvek nákladov na zdravotnú starostlivosť, ktoré prekročia výšku odškodného.
       Vo Fínsku ochorelo na narkolepsiu 79 detí vo veku 4 až 19 rokov po očkovaní Pandemrixom v rokoch 2009 a 2010. Z týchto 79 prípadov podľa fínskeho výskumu nezvyčajne vysoký počet – 76 – taktiež trpel záchvatmi kataplexie, halucináciami alebo fyzickými kolapsami, spojenými s ochrnutím.“

Očkovanie tehotných žien proti chrípke pod paľbou kritiky

       V USA sa trojzložková vakcína proti chrípke plošne odporúča všetkým tehotným ženám, avšak nová štúdia túto prax spochybňuje. Táto štúdia preskúmala „závažnosť, časový priebeh a rozdiely v zápalových reakciách na očkovanie tehotných žien proti sezónnej chrípke.“ Tieto ženy boli vyšetrené pred očkovaním, ako aj deň, dva dni a týždeň po očkovaní.

       Analýza ukázala významný nárast hladiny C-reaktívneho proteínu (CRP) a iných známok zápalu po očkovaní. Podľa autorov štúdie:

„Očkovanie proti sezónnej chrípke spôsobuje u tehotných žien merateľnú zápalovú reakciu … U rôznych žien boli významné rozdiely v rozsahu imunitnej odpovede. Koeficienty rozdielnosti zmien boli dva dni po očkovaní v rozsahu od 122% do 728%, pričom najväčšie odchýlky boli v tomto čase v IL-6 imunitnej odpovedi.
       … Keďže nežiaduce zdravotné komplikácie v tehotenstve, vrátane preeklampsie a predčasného pôrodu, majú zápalovú zložku, tendencia k silnejšej zápalovej odpovedi na imunitné podnety môže predznamenávať riziko nežiaducich účinkov, čím poskytne vhľad do biologických mechanizmov, akými tieto nežiaduce účinky vznikajú … na potvrdenie či vyvrátenie predpokladu, že mierna zápalová reakcia, vyvolaná očkovaním v tehotenstve, je neškodná, je potrebný ďalší výskum.“

 

Zväčšuje očkovanie proti chrípke zápaly u tehotných žien do nebezpečných rozmerov?

       Problém zápalov je veľmi dôležitý a môže byť pre tehotné ženy a ich deti kľúčovou otázkou. Tehotné ženy, ktoré dostanú akútny zápal, či už z prirodzenej nákazy alebo z očkovania, môžu mať vyššie riziko, že ich zatiaľ ešte nenarodené dieťa vo výsledku utrpí poškodenie zdravia.

       V medicíne sa vždy dodržiavala zásada, že tehotná žena nemá byť vystavená zbytočným rizikám fajčenia či užívania drog, alkoholu alebo iných toxínov (jedov), pretože riziko pre nenarodené dieťa je príliš veľké. Ešte pred 10 rokmi väčšine žien ich lekári neodporúčali očkovanie počas tehotenstva, ale dnes CDC a lekárske stavovské organizácie vyvíjajú veľký tlak na očkovanie všetkých tehotných žien v ľubovoľnom trimestri. Naozaj veľký tlak začal počas silne prehnanej hystérie okolo pandémie „prasacej chrípky“ v roku 2009, ktorá sa nakoniec ukázala byť menej nebezpečná, než väčšina bežných chrípkových sezón.

       Výskumníci teraz spochybňujú predpokladanú bezpečnosť očkovania tehotných žien proti chrípke, keďže stimulovanie imunitného systému ženy počas prostrednej a neskoršej fázy tehotenstva môže významne zvýšiť riziko, že dieťa sa počas detstva stane autistom alebo počas dospievania či neskôr schizofrenikom. Toto riziko nie je zanedbateľné. Podľa Dr. Blaylocka je všeobecne akceptovaným faktom v neurovedách, že vybudzovanie imunitnej odpovede počas tehotenstva zvyšuje riziko autizmu a schizofrénie u detí, čo sa majú narodiť, 7x až 14x!

       V skutočnosti množstvo problémov s vývojom nervovej sústavy a so správaním sa môže nastať u bábätiek, narodených ženám, imunologicky stimulovaným počas tehotenstva. Napr. jedna štúdia, vypracovaná Dr. Laurou Hewitson, profesorkou pôrodníctva v Zdravotnom stredisku Pittsburgskej univerzity (University of Pittsburg Medical Center), zistila, že jediná vakcína, ktorá sa používa u ľudských novorodencov, môže u práve narodených opičích mláďat spôsobiť významné abnormality vo vývoji mozgového kmeňa.

       Je pravdou, že vážnejšie nákazy chrípkovým vírusom či baktériou Escherichia coli počas tehotenstva sú hlavnými rizikovými faktormi všetkých týchto komplikácií, ale riziko, že sa žena skutočne nakazí, je pomerne malé.

       Pred dvomi rokmi som na túto tému viedol rozhovor s Dr. Blaylockom, atestovaným neurochirurgom a autorom knihy „Excitotoxins: the Taste that Kills“ („Excitotoxíny: chuť, ktorá zabíja“). V tom čase bola reč o prasacej chrípke a vakcíne proti nej, ale určitá časť rozhovoru sa týkala očkovania počas tehotenstva vo všeobecnosti. Ako som uviedol vyššie, očkovanie vyvoláva zápalovú odpoveď a podľa Dr. Blaylocka je táto obzvlášť nebezpečná pre tehotné ženy.

       Na základe údajov, ktoré Dr. Blaylock v rozhovore uviedol, majú tehotné ženy šancu okolo 99,97%, že neochorejú na prasaciu chrípku tak vážne, že by si to vyžiadalo akúkoľvek hospitalizáciu. Inak povedané: tehotné ženy majú len 0,03% pravdepodobnosť, že dostanú život ohrozujúcu chrípku. Tieto štatistiky sú pravdepodobne aplikovateľné aj na väčšinu „bežných“ chrípkových sezón. Prečo vláda USA, keď je riziko komplikácií prirodzenej nákazy chrípkou tak malé, trvá na očkovaní VŠETKÝCH tehotných žien, čím významne zvyšuje riziko pre VŠETKY ešte nenarodené deti?

 

Čo Váš gynekológ nevie o ohrození Vášho bábätka očkovaním

       Každý rok CDC a stavovské zväzy lekárov, ako napr. Americká akadémia detského lekárstva (American Academy of Pediatrics = AAP), vyzývajú, aby sa tehotné ženy a malé deti dali zaočkovať proti chrípke, pretože podľa nich sú tehotné ženy a malé deti v „obzvlášť veľkom riziku“ komplikácií chrípky a úmrtia na ňu. Štatistiky však jednoducho nepodporujú takého odporúčanie a veda taktiež nie.

       Nanešťastie mnohí gynekológovia a detskí lekári silne odporúčajú očkovanie proti chrípke svojim tehotným pacientkam, pretože nič lepšie nevedia.

       Lekári spravidla nečítajú neurovedecké časopisy, možno preto, že nemajú čas, alebo preto, že je oveľa ľahšie len slepo dôverovať a riadiť sa „odporúčaniami“ CDC či AAP bez akejkoľvek kontroly týchto odporúčaní. Ale spojitosť medzi výrobou zápalových cytokínov počas tehotenstva a následnými zdravotnými problémami u bábätiek a batoliat je v lekárskej literatúre dobre vysvetlená. Bola zverejnená v uznávaných časopisoch a na poli neurovied je už akceptovaná ako fakt.

 

Ako sa chrániť pred chrípkou bez očkovania

       Našťastie, na vyhnutie sa ťažkému ochoreniu na chrípky nie je potrebné očkovania. Nasledovaním týchto jednoduchých smerníc môžete udržať svoj imunitný systém v optimálnom pracovnom poriadku, vďaka čomu budete oveľa menej náchylní nakaziť sa, a ak ochoriete, budete lepšie pripravení prekonať ju bez komplikácií a skoro sa navrátiť k dobrému zdraviu.

 • Optimalizujte svoju hladinu vitamínu D. Ako som už predtým písal, optimalizácia hladiny vitamínu D je jednou z úplne najlepších stratégií pre vyhýbanie sa chorobám VŠETKÝCH druhov a nedostatok vitamínu D je pravdepodobne SKUTOČNÝM vinníkom chorobnosti ľudí v zime, keď je menej slnečných lúčov - nie vírusy či baktérie spájané s chrípkou a chrípke podobnými chorobami.
 • Vyhnite sa cukru a priemyselne spracovaným potravinám, keďže cukor a zvlášť fruktóza oslabujú Váš imunitný systém takmer okamžite.
 • Dostatočne oddychujte. Tak, ako sa stáva pre Vás ťažším splniť každodenné úlohy, keď ste unavení, ak je Vaše telo príliš unavené, bude preň ťažšie bojovať s chrípkou alebo chrípke podobnými chorobami. Určite si pozrite môj článok Sprievodca dobrým nočným spánkom, kde nájdete skvelé tipy, čo Vám pomôžu ku kvalitnému odpočinku.
 • Nájdite si účinné prostriedky na zvládanie stresu. Ak cítite, že stres si vyberá daň na Vašom zdraví, zvážte použitie energického psychologického prostriedku, ako napr. techniky prehmatávania meridiánov, ktorá je pozoruhodne účinná v uvoľňovaní stresu spojeného so všetkými druhmi udalostí, počnúc prácou, cez rodinu až po traumy.
 • Cvičte. Zvýšením obehu a toku krvi Vaším telom, aj súčasti Vášho imunitného systému lepšie obiehajú, čo znamená, že Váš imunitný systém má väčšie šance zvíťaziť nad nákazou skôr, než sa táto rozšíri. Môžete si pozrieť moje smernice pre cvičenie, kde nájdete skvelé tipy na to, ako s cvičením začať.
 • Nájdite si dobrý zdroj omega-3 tukov živočíšneho pôvodu. Zvýšte príjem zdravých a dôležitých tukov, ako sú omega-3 prítomné v planktónovom oleji, ktoré sú zásadne dôležité pre udržanie si zdravia. Je tiež životne dôležité vyhýbať sa poškodeným omega-6 olejom, ktoré sú výsledkom chemického spracovania a nachádzajú sa v priemyselne spracovaných potravinách, keďže môžu vážne poškodiť Vašu imunitnú odpoveď.
 • Umývajte si ruky. Umývanie rúk zníži pravdepodobnosť prenosu vírusu do Vášho nosa, úst a na iných ľudí. Buďte si vedomí toho, že antibakteriálne mydlá sú úplne zbytočné, navyše spôsobujú oveľa viac škody než úžitku. Namiesto nich používajte obyčajné jednoduché mydlo bez chemikálií.
 • Používajte prírodné antibiotiká, napr. olej z oregána (= dobromyseľ = pamajorán) a cesnaku. Tieto pracujú ako široko-spektrálne antibiotiká proti baktériám a môžu Vám pomôcť posilniť imunitný systém, aj keď máte vírusovú nákazu. Na rozdiel od farmaceutických antibiotík, nevedú u baktérií k vytvoreniu si odolnosti voči antibiotikám.
 • Vyhnite sa nemocniciam. Odporúčam nepribližovať sa k nemocnici, ak nemáte prípad vyžadujúci si odbornú zdravotnú starostlivosť, keďže nemocnice sú hlavnými "chovnými stanicami" pre nákazy všetkých druhov. Najlepšie miesto, kde si môžete dopriať dostatok oddychu a zotaviť sa z choroby, ktorá neohrozuje život, je zvyčajne v pohodlí Vášho domova.

 


Preklad a grafická úprava tohto článku zabrali prekladateľovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.