Skoncovať s povinným očkovaním, alebo áno? (Ad: „Očkovať, alebo áno“) — 3. časť

28.09.2016 01:33

Ing. Marián Fillo

 

<<<<<< 1. časť       <<< 2. časť       3. časť

 

    Konečne sa dostávame k 3. a záverečnej časti môjho komentára k článku MUDr. Jozefa Marca Očkovať, alebo áno. Pri tej príležitosti si neodpustím jeden povzdych: napísať znôšku nepodložených a v mnohých ohľadoch vyslovene lživých nezmyslov je veľmi ľahké. Oveľa ťažšie a časovo náročnejšie je tieto nezmysly jeden po druhom fakticky a logicky vyvrátiť s početnými odkazmi na zdroje. Ospravedlňte teda, prosím, že mi to trvalo tak dlho. Späť k článku Dr. Marca:

 

„Našiel sa istý veľmi vŕtavý novinár, ktorý si všimol, že uvedený lekár vždy a zakaždým spomína len MMR vakcínu  a nikdy nie jednotlivé vakcíny - napr. proti osýpkam, príušniciam a ružienke zvlášť. Lebo po panike a hystérii z MMR vakcíny sa deti začali očkovať práve takto. A novinár prišiel na to, že Dr. Wakefield jednoducho potreboval „odrovnať“ MMR vakcínu z trhu, lebo už mal vyvinutú svoju vlastnú vakcínu len proti osýpkam!!!“

    Ten „veľmi vŕtavý novinár“ sa volá Brian Deer. Všimnite si ten štýl, akým Dr. Marec píše. Ani sa neunúva menovať novinára, ktorý vraj na niečo prevratné prišiel.

obálka knihy Dr. Wakefielda    Skutočnosť je ale úplne iná, čo sa môžete dočítať jednak v knihe Dr. Wakefielda Be zcitná bezohľadnosť, jednak v nedávno zverejnených odpovediach Dr. Wakefielda na voči nemu vznesené obvinenia, jednak v novom filme Man Made Epidemic (Člove kom stvorená epidémia), ktorého svetová premiéra bola len pred 3 mesiacmi.

    Skutočnosť je taká, že istá zložka z mledziva (kolostra), teda z prvého materského mlieka, nakopávajúceho imunitu novorodenca, nazývaná po anglicky „transfer factor“ („prenosový činiteľ“) vraj výrazne zlepšuje šance dieťaťa na úspešné zvládnutie osýpok (cz: spalniček) bez trvalých následkov. Táto látka však nepodnecuje imunitný systém k tvorbe protilátok, a teda to nie je vakcína. Dr. Wakefield navyše nemal žiadnu továreň na výrobu tejto látky, ani podiel v podniku na jej výrobu či čokoľvek podobné.

    Pritom logika Dr. Marca je deravá jak rešeto. Ak by Dr. Wakefield mal chcieť zo zištných dôvodov odstreliť MMR vakcínu, nestačilo by predsa mať konkurenčnú vakcínu iba proti osýpkam. Potreboval by aj konkurenčné vakcíny proti príušniciam (mumpsu) a ružienke (cz: zarděnkám). Z niečoho takého ho však doposiaľ nikto neobvinil (prinajmenšom o tom neviem). Celé to teda nedáva zmysel. Dr. Wakefield však nemal nijakú konkurenčnú vakcínu, iba skúmal (a nevyrábal ani vyrábať neplánoval) prírodnú látku, ktorá zvyšuje šance na zdarné prekonanie osýpok. Ak medzi touto látkou a vakcínou proti osýpkam Dr. Marec nevidí rozdiel, tak by si to mal doštudovať skôr, než zase vypustí z klávesnice ďalší vyslovený nezmysel.

 

„Preto [Dr. Wakefield] otvoril aféru a argumenty, ktorými žiaľ podnes tzv. hnutie ANTIVAX straší ľudí - očkovanie spôsobuje deťom autizmus. Je to holý nezmysel.“

    Holým nezmyslom je leda tak argumentácia Dr. Marca.

    V skutočnosti Dr. Wakefield od počiatku — už na tlačovej konferencii, usporiadanej pri príležitosti zverejnenia jeho (a ďalších 12 spoluautorov) štúdie z februára (cz: února) 1998 v lekárskom vedeckom časopise The Lancet — odporúčal namiesto očkovania MMR vakcínou očkovanie samostatnými vakcínami. Tieto vakcíny ani nevyrábal, ani nepredával, ani z nich nemal nijaký podiel na zisku. Nejde teda v žiadnom prípade v akomkoľvek zmysle o „antivax“, teda boj proti očkovaniu, keďže odporúčal iba nahradiť jednu vakcínu proti trom chorobám, tromi samostatnými vakcínami proti tým istým chorobám. Nijaké zaryté odmietanie očkovania v tom nebolo a ak by britská vláda nerobila naschvály s tým, že prestala samostatné vakcíny do Británie dovážať, tak by ani k žiadnemu zníženiu zaočkovanosti kvôli štúdii Dr. Wakefielda a kol. z princípu nemohlo dôjsť. Došlo k nemu jedine vinou britskej vlády, ktorá znemožnila rodičom zvoliť pre svoje deti samostatné vakcíny proti osýpkam, príušniciam a/alebo ružienke.

    Navyše to je celé na hlavu: ako môže byť Dr. Wakefield antivaxer (odmietač očkovania), vodca či ikona antivaxerov, ak vraj (čo nie je pravda, ale skúsme si to predstaviť) chcel uviesť na trh svoju vlastnú vakcínu? To je asi taká haluz, ako keď niekto presadzuje práva homosexuálov a zároveň víta pritečencov, vyznávajúcich a tvrdo presadzujúcich islam, ktorý však trestá homosexualitu smrťou. Ako môže antivaxer predávať vakcíny, dokonca uviesť na trh novú vakcínu? Čistý non-sense, ale vyzerá to tak, že tisícom (pro)vaxerov (fanatických zástancov očkovania, à la Dr. Marec) to absolútne nedochádza!

    Dr. Marec tiež zabúda na to, že štúdiu nenapísal sám Dr. Wakefield, ale bol len jedným z 13 autorov. Ak by to celé mal byť vedomý podvod, tak sa potom podvodu museli dopustiť aj ďalší spoluautori, keďže úloha Dr. Wakefielda v tejto štúdii bola len dať to celé dokopy a napísať článok pre The Lancet. Tento článok pritom pred zverejnením všetci spoluautori odsúhlasili, takže vyvstáva otázka, prečo je verejne hanený len a len Dr. Wakefield a nikto iný? Lenže účel (fanatická obrana očkovania za každú cenu) zrejme svätí prostriedky (vedomé, nechutné a do-neba-volajúce lži) a tí menej chápaví potom bez štipky kritického myslenia len kopírujú lži a vyfabrikované obvinenia a vôbec ich nenapadne klásť si zásadné otázky, z ktorých by vyplynulo, že to vlastne celé nemá žiadnu hlavu a pätu. Otázka je, do ktorej z týchto dvoch skupín patrí Dr. Marec.

 

„Dr. Wakefield bol vylúčený z lekárskeho stavu, stíhaný za podvod a všetky odborné média sa dištancovali od jeho záverov.“

    To je vyslovená lož. Dr. Wakefield nebol nikdy stíhaný za nijaký podvod. Z registra britských lekárov ho vyškrtli údajne za to, že urobil na deťoch testy za účelom výskumu, na ktoré nemal povolenie etickej komisie. V skutočnosti to však boli klinicky indikované testy (a teda nie čisto za účelom výskumu), a preto na ne povolenie etickej komisie nepotreboval. Tento fakt uznal Najvyšší súd Veľkej Británie spolupracovníkovi Dr. Wakefielda — prof. Johnovi Walker-Smithovi, ktorému tiež z rovnakých dôvodov bolo odňaté povolenie na výkon lekárskeho povolania vo Veľkej Británii. Keďže obvinenia voči obom pánom boli takmer totožné, Dr. Wakefield by zrejme rovnako ako prof. Walker-Smith vyhral súd — keby mal cca pol milióna britských libier na náklady právnikov a súdneho sporu. Dr. Wakefield však bol v tom čase švorc a tak v súdnom spore z finančných dôvodov — na rozdiel od svojho kolegu — nepokračoval.

    Navyše akékoľvek podvody, z ktorých Dr. Wakefielda obviňoval Brian Deer, sa nepotvrdili, resp. boli vyvrátené. Lenže nacisticko-goebbelsovsky stokrát opakovaná a oznamovacími prostriedkami hlavného prúdu hlasne roztrubovaná lož sa v mysliach väčšiny lekárov na Zemi stala pravdou (presnejšie: mylným presvedčením) a to, že bolo jednoznačne preukázané, že podvodníkom bol v skutočnosti Brian Deer, nie Dr. Wakefield, si akosi príhodne provaxeri nechcú všimnúť, a to ani po 5 rokoch, odkedy sa tak stalo.

 

„No ešte 20 rokov po afére sa stále dočítate na rôznych portáloch že očkovanie spôsobuje autizmus. A to i napriek tomu, že išlo len o jednu jedinú MMR vakcínu, ostatné v hre vôbec neboli, zarytí odporcovia to používajú dodnes. Je to podvod, šírenie poplašnej správy, je to trestné ale nič sa s tým nerobí. Čiže jeden argument nad všetku pochybnosť vyvrátený.“

    Zarážajúce je v skutočnosti to, že ani vyše 18 rokov od uverejnenia osudnej štúdie nikto nedokázal preukázať akýkoľvek podvod v rámci tejto štúdie, ale napriek tomu sa to stále v takmer všetkých lži-médiách tvrdí. Zarážajúce je aj to, že nikto doteraz exemplárne nepotrestal Briana Deera za preukázateľne lživé ohováranie a krivé svedectvá voči Dr. Wakefieldovi, ako aj to, že predmetná štúdia je stále označená za „stiahnutú“ („retracted“), hoci v nej nikto nebol schopný nájsť žiadnu preukázateľnú chybu.

    Zo schopnosti výdatne prispieť k vzniku autizmu sú v skutočnosti obviňované aj iné vakcíny, nielen MMR vakcína, napr. aj taká vakcína proti besnote. Takže tvrdenie, že „ostatné vakcíny v hre vôbec neboli“, je ďalšia zjavná lož Dr. Marca. Obzvlášť, keď približne v rovnakom čase v USA riešili v súvislosti s autizmom vakcíny, obsahujúce ortuť v podobe konzervantu, zvaného thiomersal, thimerosal či mertiolát.

    A zaráža aj to, že Dr. Marec považuje kritické myslenie a otvorenú vedeckú diskusiu za „trestnú“ a za „šírenie poplašnej správy“. Skôr by som povedal, že trestného činu sa dopúšťa Dr. Marec jednak svojím preukázateľne lživým ohováraním Dr. Wakefielda (§373 Trestného zákona), jednak svojou de facto podporou skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§421 Trestného zákona).

    A nad všetku pochybnosť sú vyvrátené jedine tak lži Dr. Marca.

 

„Keď teda hnutie ANTIVAX neuspelo s očkovaním samotným ako príčinou autizmu vzalo si na paškál konzervačnú látku, používanú na mikrobiologickú stabilizáciu vakcín – thiomersal. Je to organická zlúčenina ortuti, obsahujúca etylortuť. V začiatkoch vakcinácie sa totiž ukázalo, že je nevyhnutné obsah vakcíny chrániť pred kontamináciou patogénnymi mikróbmi, hlavne stafylokokmi. Tie totiž, ak sa nachádzali vo vakcínach, spôsobovali hnisavé zápaly kože, ktoré v čase absencie antibiotík končievali neraz smrteľne.“

    Nuž, Dr. Marec nevysvetlil (a otázka je, či to sám chápe), že pred kontamináciou treba chrániť iba viacdávkové liekovky, z ktorých sú jednotlivé dávky očkovacej látky opakovane nasávané do injekčnej striekačky (pokiaľ možno vždy novej a sterilnej), a práve počas toho môže dôjsť k bakteriálnej kontaminácii. U jednodávkových liekoviek resp. predplnených injekčných striekačiek k ničomu takému nedochádza, a teda nepotrebujú konzervant.

    Prvá veta akoby naznačovala, že „keď nám to nevyšlo s MMR vakcínou, skúsime to s ortuťou“. Lenže to je krok úplne vedľa, pretože MMR vakcíny neboli nikdy konzervované thiomersalom, a teda úpadok (regres) do autizmu krátko po podaní MMR vakcíny sotva možno pripísať thiomersalu. Thiomersalu by bolo možné pripísať úpadok do autizmu po očkovaní proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (kedysi DTP resp. DiTePer vakcína, dnes hexavakcína), nie však po očkovaní MMR vakcínou.

    Celé to ale nedáva zmysel, lebo ak by za poukazovaním na thiomersal malo byť principiálne odmietanie očkovania ako takého, tak to nestačí, pretože útokom na thiomersal možno (keby bol úspešný) odpáliť iba vakcíny, ktorého obsahujú, nie však vakcíny (ako MMR), ktoré ho neobsahujú a nikdy neobsahovali. Teda tí, ktorým tak veľmi vadí thiomersal a iba thiomersal, by vlastne nemali mať žiaden problém s MMR vakcínou.

    Dr. Marec tak vlastne vytvára bujaré konšpiračné teórie, ktoré v skutočnosti nemajú logiku. Realita je taká, že škandál okolo thiomersalu riešili v USA, nezávisle od škandálu okolo MMR vakcíny, ktorý prebiehal vo Veľkej Británii. Bolo to v približne rovnakom čase (na sklonku 20. storočia) a tieto dve skupiny o sebe toho veľa nevedeli, pričom to rozhodne nebolo tak, ako naznačuje Dr. Marec, že keď nám to (jedným a tým istým ľuďom) nevyšlo s MMR vakcínou, vrhneme sa na thiomersal. Boli to dve prakticky úplne oddelené skupiny, ktoré sa zaoberali otázkou autizmu z očkovania, avšak z dvoch úplne odlišných dôvodov (živé vakcinačné vírusy vs. konzervačná látka), a to súbežne (tzn. nie najprv MMR a potom thiomersal, ale jedno aj druhé zároveň v tom istom čase).

 

    „Pred cca 70 rokmi sa objavil derivát organickej ortuti - tiomersal, ktorý bol schopný v mikro množstvách  ochrániť vakcíny pred infikovaním. Používal sa masovo až do roku cca 2004. Odporcovia očkovania totiž horúčkovito hľadali dôvod ako očkovanie spochybniť poukázať na jeho riziká a tak sa vrhli na thiomersal. Ale nedokázali nič. Vychádzali totiž z vlastností anorganickej ortuti, ktorá skutočne toxická je pre mnohé orgány a systémy človeka.

    Lenže - takto účinkujú v anorganickej forme mnohé prvky. Napríklad selén. Prvkový selén je jed, organicky viazaný je výživový doplnok pre srdce, olovo je jedovaté na srdce, ľadviny a krv, ale octanový obklad si bez problémov na opuchlinu dáte. Je to octan olovnatý, organické olovo. A tak ďalej. Nuž a napriek tomu, že sa nezistila žiadna príčinná súvislosť medzi obsahom organickej ortuti v thiomersale vo vakcíne a akýmikoľvek následkami, tento argument sa stále na zastrašovanie ľudí používa naďalej.“

    Nemôžem si pomôcť, ale octan olovnatý teda rozhodne nie je vôbec bezpečnou zlúčeninou, práve naopak: je to dooosť jedovatá chemikália.

    Vyslovenou lžou však je tvrdenie, že toxicita „organickej ortuti“ (etylortuti) nebola preukázaná. Opak je pravdou. Okrem neprehliadnuteľného faktu, že podľa Súhrnu údajov o bezpečnosti materiálu (angl. Material Safety Data Sheet = MSDS) thiomersalu je thiomersal „mutagénny pre telesné bunky cicavcov“ a „jedovatý pre obličky, pečeň, slezinu, kostnú dreň a centrálnu nervovú sústavu“ (tzn. aj pre mozog), faktom je aj to, že viaceré štúdie jednoznačne preukázali jedovatosť thiomersalu resp. etylortuti. Dr. Marec je teda buď nevedomý (angl. ignorant) alebo úmyselne zavádza. Neviem, čo z toho je horšie.

    Lžou je aj to, že sa vraj „nezistila žiadna príčinná súvislosť medzi obsahom organickej ortuti v thiomersale vo vakcíne a akýmikoľvek následkami“. Dokonca aj americký úrad verejného zdravotníctva CDC (Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám) na svojej stránke priznáva, že thiomersal môže spôsobiť začervenanie a opuch miesta vpichu vakcíny, zriedkavo aj alergické reakcie, hoci vážnejšie problémy popiera. Takže tvrdenie Dr. Marca rozhodne nie je pravdivé, keďže začervenanie a opuch v mieste vpichu, ako i alergické reakcie snáď môžeme zahrnúť medzi „akékoľvek následky“. Pekný prehľad štúdií a literatúry o nebezpečnosti thiomersalu resp. etylortuti možno nájsť v článku A review of Thimerosal (Merthiolate) and its ethylmercury breakdown product: specific historical considerations regarding safety and effectiveness.

    Notoricky známe je aj „grilovanie“ predstaviteľov amerických zdravotníckych úradov ohľadne thiomersalu vo vakcínach v súvislosti s autizmom senátormi Danom Burtonom, Daveom Weldonom a Billom Poseym. Posúďte sami silu argumentov tých, čo sväto-sväte tvrdia, že thiomersal vo vakcínach je neškodný:

 

„Organická etylortuť, hlavná zložka thiomersalu sa rýchlo vylučuje z tela, cca za 5 dní už jej  takmer niet. Metylortuti to trvá dvojnásobok, ale i tak nie je nebezpečná.“

    Tak toto už je naozaj vrchol! Skúsme si zacitovať zo stránky extrémne pro-očkovacieho CDC:

„There are inadequate human cancer data available for all forms of mercury. Mercuric chloride has caused increases in several types of tumors in rats and mice, and methylmercury has caused kidney tumors in male mice. The EPA has determined that mercuric chloride and methylmercury are possible human carcinogens.“

po slovensky:

„Nemáme dostatok údajov ohľadne (ne)schopnosti ľubovoľnej z podôb ortuti spôsobiť rakovinu u ľudí. Chlorid ortutnatý spôsobil nárast výskytu niektorých druhov nádorov u potkanov a myší a metylortuť spôsobila nádory obličiek u samcov myší. Ministerstvo životného prostredia USA stanovilo, že chlorid ortutnatý a metylortuť sú možnými ľudskými karcinogénmi.“

    Takže podľa amerického ministerstva ide o možný ľudský a jednoznačný myšací karcinogén, ale pre Dr. Marca metylortuť „nie je nebezpečná“. Ehmmm...?!?

    Nuž ak Dr. Marec naozaj verí, že metylortuť nie je nebezpečná, tak by snáď nemal mať problém podstúpiť test — injekciu metylortuti a/alebo etylortuti, ktorú mu veľmi rád zaplatím (aj so zdravotníckym výkonom vpichnutia). A myslím to smrteľne vážne.

 

„Dnes sa už tento konzervant vo vakcínach vôbec nepoužíva, s jedinou výnimkou - vo vakcíne proti hepatitíde B, kde je jeho dávka trojnásobne nižšia ako pripúšťa americká FDA, vplyvná organizácia pre lieky a potraviny.“

    Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (Food and Drug Administration = FDA) je predovšetkým platený výrobcami liečiv, a preto mu z princípu nemožno prakticky nič veriť. Takže to, že niečo pripúšťa FDA, neznamená vôbec nič — nie je to zárukou ničoho.

    Druhá vec je, že v skutočnosti ortuť stále obsahujú aj niektoré vakcíny, v ktorých príbalových letákoch o ortuti či thiomersale niet ani slova. Príkladom je Infanrix Hexa a Synflorix, teda práve tie dve vakcíny, ktoré by slovenské deti mali dostať 3x v priebehu prvého roku života. Zistili to v roku 2010 vedci z Austrálie.

    Thiomersal obsahovala aj vakcína proti prasacej chrípke Panenza, ktorú v šialene premrštenom množstve nakúpilo Slovensko a potom drvivú väčšinu zásob muselo zlikvidovať.

 

„Všetky argumenty proti očkovaniu sú postavené na starých, prežitých a vyvrátených hypotézach.“

    Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, pravý opak je pravdou a Dr. Marec sa „mýli“ tak často, že oveľa rýchlejšie než vymenovať jeho omyly by bolo vymenovať, kedy píše pravdu.

 

„Nie som žiadnym milovníkom konšpiračných teórií, ale niekedy mi to pripadá, že práve hnutie Antivax chce  spôsobiť v Európe chaos rozširovaním nákazlivých ochorení, ktorým sa dá očkovaním predchádzať. Smrtiace epidémie detskej obrny( prosím nezamieňať s detskou mozgovou obrnou!!!) záškrtu, pravých kiahní by spôsobili nielen obrovské straty na životoch, ale aj finančné a hospodárske komplikácie a chaos v spoločnosti. Celkom slušný spôsob záškodníckeho boja, čo poviete?“

    Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, Dr. Marec v skutočnosti je milovníkom konšpiračných teórií (hlavne okolo Dr. Wakefielda), navyše konšpiračných teórií už dlhé roky spoľahlivo vyvrátených.

    Druhá vec je, že odmietnuť očkovanie neznamená chcieť rozširovanie vysoko smrteľných prenosných chorôb. Dr. Marec tu nepriamo podsúva nepravdivé tvrdenie, že očkovanie je jedinou možnou prevenciou detskej obrny, záškrtu či pravých kiahní. Pritom detská obrna je hlavne o hygiene, kanalizácii a nezávadnej pitnej vode, záškrt je (ako je zrejmé zo svetových štatistík) oveľa viac otázkou životnej úrovne než otázkou (ne)očkovania a pravé kiahne sú podľa zdravotníckych úradov už vyhubené (čomu ja síce neverím, ale nech) a už vyše 25 rokov sa proti nim neočkuje, takže ako by asi tak odmietači očkovania mohli v súčasnosti prispievať k šíreniu pravých kiahní?!?

    Dr. Marec je teda v skutočnosti konšpiračným teoretikom na pohľadanie. Vec sa totiž má úplne jednoducho: rodičia odmietajú dávať svoje deti očkovať, pretože majú svoje vlastné alebo sprostredkované veľmi neblahé skúsenosti s očkovaním. Oveľa horšie skúsenosti, než majú s prenosnými chorobami. To je celé — jednoduché ako facka. Ale konšpiračný teoretik Dr. Marec za tým hľadá nejakú zlomyseľnú záškodnícku činnosť. To je fakt úlet, nemôžem si pomôcť. Obyvatelia Slovenska takmer vôbec nie sú fanatickí moslimovia, čo sú schopní obetovať svoj vlastný život, len aby napáchali „neveriacim psom“ škody na majetku i na životoch, takže podsúvať tej časti z nich, ktorá odmieta očkovanie, niečo veľmi podobné (že úmyselne napomáhajú šíriť vysoko smrteľné prenosné choroby, ktoré však potom musia zákonite dopadnúť aj na ich hlavu a/alebo na ich rodinu), možno označiť za hrubú neznalosť miestnej kultúry a povahy národa.

 

„Na záver môžem s čistým svedomím prehlásiť, že za vyše 30 rokov som sa stretol s jediným prípadom zápalu mozgu, ktorým sa vážne zaoberali aj odborníci, že by mohol byť spôsobený očkovaním.“

    To je síce pekné, ale s koľkými sa stretol zápalmi mozgu, ktoré síce boli očkovaním spôsobené, ale odborníci sa tým vážne (alebo vôbec) nezaoberali? A zápal mozgu je pritom len jedno zo stoviek možných poškodení zdravia, spôsobovaných očkovaním!

 

„Ostalo to pri tom, ale nikto to skutočne vedecky nedokázal. Správy o strašných následkoch očkovania, o záchvatoch, demencii, obrnách a neviem o čom ešte nikdy neboli naozaj podložené. V drvivej väčšine prípadov išlo o súvislosť možno síce časovú, ale nikdy nie príčinnú, tak ako to popisujem hore.“

    To, že niekto niečo skutočne vedecky nedokázal, neznamená, že to vedecky vyvrátil. Toho by sme si mali byť veľmi dobre vedomí. Takže ak napr. príčinná súvislosť niečoho (napr. autizmu) s očkovaním nie je vedecky dokázaná/potvrdená, neznamená to automaticky, že je vedecky vyvrátená či dokonca nemožná.

    Druhá vec je, že príčinnú súvislosť mnohých neblahých javov s očkovaním ani nie je možné preukázať bez toho, že by sme najprv poškodenú osobu rozkúskovali, čo však (ak je ešte nažive) spravidla nechceme, resp. dôkaz príčinnej súvislosti nám za to nestojí. Lenže Dr. Marec pozitívne tvrdí, že nikdy nešlo o súvislosť príčinnú, a to som si prakticky istý, že dokázané takmer nikdy nebolo, že iba nebola potvrdená (ale ani vyvrátená). Napriek tomu to ale Dr. Marec práve tak podáva, lebo sa mu to jednoducho demagogicky hodí do karát.

 

„Nie som žiaden spojenec farmafiriem. Som obyčajný vidiecky pediater, vedúci lôžkového oddelenia pre deti a dorast v okresnom špitáli. Nemám žiadnu odbornú ambíciu okrem tej, aby sa neublížilo zbytočne celým generáciám detí.“

    Fajn. Tak to máme dve veci spoločné: ani ja nie som žiadnym spojencom farmaceutických firiem (oveľa bližšie k pravde by bolo tvrdenie, že som ich zarytým odporcom) a aj ja chcem, aby sa „neublížilo zbytočne celým generáciám detí“. A preto ak očkovanie, tak jedine vtedy, ak je jednoznačne vedecky preukázané, že danému jedincovi bude viac na prospech než na škodu. Lenže to prakticky nikdy preukázané nie je. A tak je masové očkovanie v podstate obrovským pokusom na nič netušiacich občanoch, a to pod hrozbou pokuty a v niektorých krajinách aj pod hlavňami samopalov. A hlavne bez informovaného súhlasu s účasťou na pokuse. Podobnosť s nacistickými pokusmi na väzňoch v koncentračných táboroch nemusí byť vôbec náhodná.

 

„Čo by asi robili rodičia dieťaťa zomrelého na záškrt, ktoré z vlastnej hlúposti a egoizmu nedali zaočkovať?“

    Robili by približne to isté, čo by robili rodičia dieťaťa, ktoré umrelo na následky očkovania proti záškrtu (a tetanu a čiernemu kašľu a možno aj detskej obrne, žltačke typu B a hemofilom typu b).

 

„Mal by niekto odvahu ich trestne stíhať? Lebo trestný zákon hovorí aj to, že odopretie potrebnej... a zdravotnej starostlivosti sa považuje za týranie dieťaťa.“

    Dr. Marec by mal upresniť paragraf Trestného zákona, pretože takto vôbec nie je jasné, na čo konkrétne naráža. Našiel som však v súvislosti s vyššie uvedeným iný paragraf, ktorý by sa pri troche snahy mohol veľmi dobre vzťahovať na Dr. Marca (§161):

„Kto pod zámienkou získania nových medicínskych poznatkov, metód alebo na potvrdenie hypotéz, alebo na klinické skúšanie liečiv vykonáva bez povolenia overovanie nových medicínskych poznatkov
a) napriek tomu, že je ním bezprostredne ohrozený život alebo zdravie človeka, ak nejde o nevyhnutné výkony spôsobilé zachrániť jeho bezprostredne ohrozený život, alebo
b) bez zdravotnej indikácie a bez súhlasu osoby, ktorej sa týka, ...,
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.“

    Dr. Marec však zrejme mal na mysli tento §208 ods. 1 písm b):

„(1) Kto blízkej osobe alebo osobe, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobí fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie ...
b) bezdôvodným odopieraním ... zdravotnej starostlivosti, ...
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“

    Nuž, rád by som Dr. Marca upozornil na skutočnosť, že trestné je len „bezdôvodné“ odopretie zdravotnej starostlivosti, ktoré ešte navyše musí spôsobiť „fyzické utrpenia alebo psychické utrpenie“. Veľká väčšina rodičov, odmietajúcich očkovanie, však má na odmietnutie očkovania veľmi dobré dôvody, takže ich odmietnutie (odopretie) očkovania nie je bezdôvodné. Pritom mnohým deťom by fyzické alebo psychické utrpenie mohlo spôsobiť naopak očkovanie.

    Takže, ako vidíte, oháňať sa Trestným zákonom viem aj ja, nie je to žiadne umenie. Dr. Marcovi však zrejme za klávesnicou (podobne ako typickému internetovému trollovi) narástli objemné svaly, tak nimi máva nad hlavou veľkým obuškom v tvare paragrafu a keď už nevie presvedčiť čitateľa racionálnymi argumentami (keďže žiadne také v skutočnosti nemá), tak sa ho aspoň snaží zastrašiť paragrafmi. Aké-to lacné a trápne gesto v duchu „keď ich nedokážeme zmanipulovať demagógiami, tak to skúsime vyhrážkami“!

 

„Preto položím na záver kacírsku otázku odporcom očkovania - čo by urobil hociktorý z vás, keby vás pohrýzol besný pes? Vzhľadom na svoje presvedčenie by ste sa teoreticky očkovať nedali. Myslím si však, že by ste leteli za doktorom ozlomkrky. Umierať na besnotu u človeka, na chorobu ktorá sa nedá vôbec liečiť, je niečo tak strašné, že si to ani neviete predstaviť a jediná pomoc ako zmierniť človeku kruté utrpenie pred smrťou je hlboký umelý spánok.“

    Otázka vôbec nie je kacírska, ale zato je poriadne demagogická.

    V prvom rade: očkovanie proti besnote po uhryznutí besným psom je očkovanie terapeutické (má vyliečiť (pravdepodobne) už nakazeného). Hromadné povinné očkovanie nie je terapeutické, ale preventívne (má niekedy v budúcnosti zabrániť prepuknutiu danej choroby po nákaze v túto chvíľu zatiaľ úplne zdravého jedinca).

    V druhom rade: na rozdiel od besnoty, žiadna z chorôb, proti ktorým sa povinne očkuje, nemá (takmer) 100%-nú smrtnosť (letalitu).

    V treťom rade: besnota sa na Slovensku už 10 rokov prakticky nevyskytuje. Prinajmenšom Úrad verejného zdravotníctva sa tak tvári. Takže otázka Dr. Marca je vlastne čisto hypotetická.

    Vo štvrtom rade: očkovanie nemusí zabrať. Spomedzi tých, čo zomrú na besnotu, môže až takmer 5% byť očkovaných. A to je pravdepodobnosť 1:20, teda dosť vysoká.

    Na záver: nebol by som si vôbec istý tým, že na besnotu nie je žiadna liečba. Otázkou len je, či bude prípadná liečba dostupná v správnom čase na správnom mieste.

 

„Ubezpečujem všetkých, že aj ja mám toho prečítané dosť. A teraz ma môžete... ukrižovať!“

    Nie som Riman, aby som kohokoľvek križoval, ale z vyššie uvedeného je úplne zrejmé, že Dr. Marec má toho o očkovaní naštudovaného veľmi veľmi málo, priam zúfale málo.

 

    Na koniec bonbónik: po zverejnení 1. časti tejto trilógie mi volala istá detská lekárka, toho času už 2 roky na dôchodku, ktorej sa nepáčilo, ako som nemilosrdne rozmetal „argumenty“ a tvrdenia Dr. Marca. Začala tým, že odkiaľ mám informácie o očkovaní. Tak som jej začal vykladať o štatistikách a štúdiách... A asi jej to stačilo, lebo viac to už nerozoberala. Neskôr v rozhovore som sa aj ja jej opýtal, že koľko sa učili o očkovaní na lekárskej fakulte. Odpoveď bola, že NIČ! Tak len toľko k vzdelaniu lekárov (Dr. Marca nevynímajúc) v oblasti očkovania.

ilustračný obrázok: Očkovanie — najčastejšia príčina náhody na svete

 

<<<<<< 1. časť       <<< 2. časť       3. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.