Síran neomycínu

05.04.2012 05:54
Sumárny vzorec: C23H48N6O17S
Schéma molekuly: Schéma molekuly síranu neomycínu
CAS číslo: 1405-10-3
Ako vyzerá: biely až žltý prášok
LD50: 4325 mg/kg (potkan, orálne)
200 mg/kg (potkan, subkutánne)
17,4 mg/kg (myš, intravenózne)
305 mg/kg (myš, intraperitoneálne)

 

Všeobecné informácie

       Soľ neomycínu, antibiotika zo skupiny aminoglykozidov. V tráviacom trakte sa vstrebáva len veľmi slabo. Používa sa ako prevencia pred pečeňovou encefalopatiou a hypercholesterolémiou a pri premnožení baktérií v tenkom čreve a na prípravu tráviacej rúry na operáciu.

       Lokálne sa používa na liečbu infekcií kože.

       Nesmie sa užívať pri zlyhávaní obličiek, upchatých črevách, či známej precitlivenosti na liečivo či iné aminoglykozidy.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Veľmi nebezpečný pri požití. Nebezpečný pri kontakte s očami (dráždivý), pri vdýchnutí. Mierne nebezpečný pri kontakte s pokožkou (dráždivý, prechádza pokožkou). Príznaky pri kontakte s pokožkou môžu byť začervenanie, svrbenie, opuch a tvorba pľuzgierov.

       Pri požití medzi nežiaduce účinky patria nevoľnosť, vracanie, hnačka, zhoršené vstrebávanie, superinfekcia. Neurotoxický a nefrotoxický. Poškodzuje sluch, čo sa môže prejaviť aj dlho po skončení užívania. Vyskytli sa aj nervovo svalové problémy a zástava dýchania. Môže spôsobiť strnulosť, tŕpnutie kože, svalové tiky a kŕče. Pri podaní v tehotenstve môže poškodiť plod.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava a kontrola odkazov - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.