Síran horečnatý

05.04.2012 04:57
Sumárny vzorec: MgSO4
Schéma molekuly: Schéma molekuly síranu horečnatého
CAS číslo: 7487-88-9
Ako vyzerá: biely prášok
LD50: 1200 mg/kg (potkan, subkutánne)

 

Všeobecné informácie

       Síran horečnatý sa bežne vyskytuje vo forme heptahydrátu. Bezvodý síran horečnatý je silne hygroskopický (pohlcuje vodu zo vzduchu). Je dôležitou súčasťou morskej vody a niektorých minerálnych vôd. Používa sa v poľnohospodárstve na úpravu nedostatku horčíka v pôde, ako vysúšacie činidlo, soľ do kúpeľa a ako súčasť preháňadiel. Takmer všetky jeho známe mineralogické formy sa vyskytujú ako hydráty. Heptahydrát síranu horečnatého sa nazýva aj epsomská alebo horká soľ.

       V zdravotníctve sa orálne používa ako laxatívum. Vo forme gelu sa používa na lokálnu aplikáciu pri liečbe bolestí.

       Vnútorne sa používa pri hypomagnezémii, ako liek proti arytmii, astme, eklampsii u tehotných žien, na oddialenie predčasného pôrodu, na predchádzanie mozgovej obrny predčasne narodených detí, ako prvá pomoc pri požití kyseliny boritej.

       Pri lokálnej aplikácii sa používa na predchádzanie odvodňovania vredov, pupencov a abscesov, proti akné, v kúpeli na úľavu pri genitálnych herpesoch a pásovom opare.

  

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Mierne nebezpečný pri vdýchnutí, pri kontakte s očami a pokožkou je dráždivý. Nebezpečný pri požití.

       Medzi nepriaznivé účinky patria pokles krvného tlaku, zmeny na EKG, hnačka, zadržiavanie moču, pokles funkcií centrálnej nervovej sústavy a dýchania, červenanie, potenie, svalová slabosť, závraty, ospalosť, spomalené alebo plytké dýchanie či iné problémy s dýchaním. Prechádza placentou.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + kontrola odkazov - približne 45 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.