Silgard/Gardasil může způsobovat rakovinu

09.06.2012 17:25

VacTruth.com - 13.V.2012 - Sandy Lunoe

 

       Pôvodný článok "Gardasil may cause cancer"
       z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - tri usmiate dospievajúce dievčatá
Mladé dospívající dívky jsou pro výrobce HPV vakcíny velkým trhem.

       Když vidíme sousloví „vakcína proti rakovině“ ve spojení s HPV (lidský papilomový virus) a vakcínou Gardasil (v Česku a na Slovensku sa predáva pod značkou "Silgard" — pozn. red.), přirozeně usoudíme, že vakcína zajištuje prevenci rakoviny děložního čípku, přestože o tom dosud není žádný důkaz.[1] Na druhé straně je toto sousloví nesprávné, protože — ač je to neuvěřitelné, — Gardasil ve skutečnosti může rakovinu způsobovat. Tato skutečnost je výrobcem vakcíny (firmou Merck) i dalšími jejími propagátory (včetně lékařů) ignorována.

 

Netestováno na kancerogenitu

       Informace v příbalovém letáku uvádí, že vakcína nebyla testována na kancerogenitu.[2] Proč ne? Absence důkazu není důkazem jeho absence! Zdá se, že neexistovaly žádné oficiální požadavky a žádná motivace výrobců, aby se vakcíny testovaly na kancerogenitu. Mnoho odborníků se domnívá, že vakcíny mají souvislost s dramatickým nárůstem výskytu rakoviny po celém světě.

 

Výměna sérotypů virů může vést k rozvoji rakoviny

       Je normálním jevem, že když se z prostředí odstraní jeden typ viru, je nahrazen jinými. Nikdo (včetně výrobců vakcíny) neví, jestli budou nové typy virů víc rakovinotvorné než ty původní.

       Šéfredaktorka Journal of the Norwegian Medical Association (časopis Norského svazu lékařů) — imunoložka Charlotte Haug — psala o několika nezodpovězených otázkách (včetně výměny typů) ve svém článku „Musíme si vážně promluvit o očkování HPV“ („We Need to Talk about HPV Vaccination — Seriously“):[3]

Příroda si oškliví vakuum. Je zde jedna důležitá otázka, která měla již být zodpovězena: jaký bude mít vakcína vliv na další kancerogenní typy HPV? Příroda nikdy nezanechá prázdnotu, takže pokud budou typy HPV-16 a HPV-18 potlačeny účinnou vakcínou, jiné zaujmou jejich místo. Otázkou je: budou tyto typy způsobovat rakovinu děložního čípku?

       Výsledky z klinických studií nejsou povzbuzující. Očkované ženy vykazují zvýšený počet prekancerózních lézí vyvolaných jinými typy HPV než HPV-16 a HPV-18. Výsledky nejsou statisticky významné, ale trend je reálný — a další klinické studie v dalších letech nám to ukáží, — proto existuje důvod pro vážné obavy.

       Dr. Haug v článku v New England Journal of Medicine (americký lekársky časopis — pozn. red.) s názvem „Očkování proti lidskému papilomaviru — důvody k opatrnosti“ („Human Papilloma Virus Vaccination — Reasons for Caution“)[4] opět klade otázku ohledně výměny sérotypů viru:

„Jak vakcína ovlivní další onkogenní typy HPV? Pokud budou specificky potlačeny typy HPV-16 a HPV-18, nastane selekční tlak na ostatní typy HPV? Ty se mohou stát významnými onkogenními sérotypy.“

       Výměna sérotypů virů byla zjevně jednou z nezodpovězených otázek, když FDA, Merck a norská vláda podepsali smlouvu, která zahrnovala výzkumné studie na tisících mladých norských děvčatech. Dohoda byla, že Gardasil bude v USA schválen pod podmínkou, že v Norsku proběhne rozsáhlý výzkum. Taková dohoda naznačuje korupci v souvislosti se zavedením Gardasilu do očkovacího programu.[5]

       Smlouva obsahuje toto vyjádření FDA na adresu firmy Merck:[6]

„Zavázali jste se provést studii ve spolupráci s vládou Norska, pokud bude Gardasil schválen v EU a norská vláda zahrne HPV vakcínu do svých národních doporučení, k vyhodnocení dopadu HPV očkování v Norsku na následující: … abychom vyhodnotili, povede-li podání Gardasilu k výměně nemocí, způsobených ve vakcíně obsaženými sérotypy HPV, za nemoci, způsobené sérotypy, které ve vakcíně obsaženy nejsou.“

 

Abnormální cytologické testy po očkováním Gardasilem

       Je zneklidňující, že po očkování Gardasilem bylo zaznamenáno mnoho případů abnormálních výsledků cytologických testů, cervikálních dysplazií a rakoviny. Hlášení z VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA - pozn. red.) o HPV vakcínách jsou pravidelně publikovány na SaneVax.[7]  Počet případů registrovaných VAERS může být pouhým jedním procentem skutečného výskytu.

 

Zvýšené riziko rakoviny děložního čípku pro ženy, které byly již dříve exponovány lidskému papilomaviru

       Jedním z nejvíce znepokojivých pozorování, které si zaslouží důkladné prozkoumání, se týká významně zvýšeného rizika rakoviny po očkování Gardasilem u žen, které byly již dříve exponovány HPV.

       Sanevax uvádí:

Recenzované (peer-reviewed) analýzy a studie, mnoho z nichž bylo publikováno na stránkách FDA, NCI a CDC, ukazují mnoho rizik vakcíny včetně potenciálu HPV vakcíny zvýšit riziko prekancerózních lézí: pokud byla dívka již před očkováním exponována HPV, po očkováním Gardasilem riziko vzrůstá o 44,6%.

(Pozn. red.:
FDA = U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL);
CDC = Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR);
NCI = National Cancer Institute = Federálny výskumný ústav rakoviny v USA)

       Judicial Watch ve své zvláštní zprávě „Prozkoumání záznamů FDA o HPV vakcíně“ uvádí:[8]

Tabulka účinnosti vakcíny, uvedená ve zprávě výboru, ukazuje, že účinnost vakcíny pro jedince, již dříve vystavené „relevantním typům HPV“, byla –44,6%. Znepokojující účinnost vyvolává otázky, kdo by měl být očkován a proč FDA dovoluje aplikovat Gardasil bez předchozího testování na HPV. Důsledky, vyplývající z výše uvedeného, jsou velmi znepokojující a zaslouží si mnohem více pozornosti.

 

HPV není jen sexuálně přenosnou infekcí – již kojenci mohou být infikováni!

       Od propagátorů Gardasilu je nebezpečné a neetické doporučovat Gardasil, když není známo, jestli byl pacient již vystaven HPV infekci. Ve snaze přesvědčit tisíce mladých lidí, aby se nechali očkovat Gardasilem, se běžně uvádí, že by vakcína měla být aplikována před začátkem sexuálního života, protože HPV se přenáší sexem.  Nemusí to tak nutně být. Propagátoři Gardasilu zakrývají skutečnost, že HPV může být přenesen z matky na dítě a byl zjištěn v placentě a pupečníkové krvi.[9]

 

Nově objevená geneticky modifikovaná DNA ve vakcíně může vést k malignímu bujení

       Nedávný objev jednoho možná ještě více rakovinotvorného elementu v Gardasilu šokoval svět. Zde je historie tohoto objevu:

       13-letá dívka bez předchozího sexuálního života byla očkovaná Gardasilem a během 24 hodin po očkování třetí dávkou Gardasilu začala mít projevy akutní juvenilní revmatoidní artritidy. O 2 roky později nalezla místní laboratoř ve vzorce její krvi HPV DNA. Na žádost matky o víc informací tým Sanevax pověřil nezávislou laboratoř analýzou 13 vzorků Gardasilu z různých šarží.

       Výsledky ukázaly, že všechny vzorky obsahovaly rekombinantní (geneticky modifikovanou) HPV DNA, která byla pevně připojena na hliníkový adjuvant.[10]

       Důsledky přítomnosti rekombinantní HPV DNA, která je považovaná za biologické riziko, nejsou známé a mohou být strašlivé. Patolog Dr. Lee uvedl:[10]

„Na základě lékařské literatury a vlastních publikací FDA a firmy Merck se ukazuje, že DNA z vnějších zdrojů v injekční vakcíně, založené na proteinech, může zvýšit riziko autoimunních nemocí a genetické mutace, což může vést k malignímu bujení.“

       Příbalový leták k vakcíně Gardasil od firmy Merck do dubna (sk: apríla) 2011 uváděl ve vakcíně není žádná virová DNA, po tomto datu tato věta v americkém příbalovém letáku chybí.

       Je šokující, že FDA přiznává, že je prakticky nemožné z vakcín odstranit kontaminující DNA.[11]

       Když Sanevax kontaktoval úřady ohledně znepokojujícího objevu rekombinantní HPV DNA v Gardasilu, dostal promptní odpověď z ministerstva zdravotnictví, která odkazovala na vyjádření CHMP (evropský Výbor pro medicínské produkty pro humánní užití = Committee for Medicinal Products for Human Use):[12]

„Přítomnost rekombinantní DNA neznamená kontaminaci a není považována za riziko pro příjemce vakcíny.“

       Jenže nebyla poskytnuta žádná dokumentace, která by podporovala toto tvrzení!

       Je rozumné předpokládat, že by vakcína s ohledem na potenciální rizika pro zdraví nezískala registraci, kdyby výrobci informovali úřady, že vakcína obsahuje geneticky manipulovanou DNA navázanou na hliník.

       Níže uvedené problémy, které mohou mít souvislost se zvýšením rizika rakoviny, měly být seriózně zkoumány a výsledky nezávislých studií měly být prezentovány před tím, než byla vakcína schválena.:

  • Chybějící testování kancenogenity vakcíny
  • Výměna sérotypů
  • Zvýšení rizika rakoviny u očkovaných, kteří byli již před očkováním vystaveni HPV
  • Přítomnost rekombinantní DNA (rDNA)
     

       Tyto důležité studie nebyly provedeny. Gardasil by tedy měl být okamžitě stažen z trhu, dokud nebude poskytnuta dostatečná dokumentace.

       Když kritici očkování namítají, že je vakcína nebezpečná a že neměla být nikdy schválena, reakcí propagátorů je často žádost, aby své tvrzení dokázali.

„Není na kriticích očkování, aby dokazovali, že vakcíny jsou nebezpečné, naopak je odpovědností propagátorů očkování, aby dokázali, že vakcíny jsou bezpečné a účinné a že prospěch z nich převažuje nad riziky.“

Marcella Piper-Terry

 

Zdroje:

[1]  https://www.cancermonthly.com/blog/2007/12/gardasil-cervical-cancer-vaccine.html

[2]  https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf

[3]  https://www.newscientist.com/article/dn20928-we-need-to-talk-about-hpv-vaccination–seriously.html?full=true

[4]  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe0804638

[5]  https://vactruth.com/2010/06/28/merck-paying-experts-gardasil/

[6]  https://www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/ucm111283.htm

[7]  https://sanevax.org/

[8]  https://www.judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf

[9]  https://www.prlog.org/11554580-hpv-not-just-sexually-transmitted-disease.html

[10]  https://sanevax.org/sane-vax-inc-discovers-potential-biohazard-contaminant-in-mercks-gardasil-hpv-4-vaccine/

[11]  https://vactruth.com/2012/01/21/fly-in-my-vaccine-soup/

[12]  https://sanevax.org/freda-birrell-sane-vax-letter-to-committee-for-medicinal-products-for-human-use-gardasil-contamination/

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.