Shaw, prof. Dr. Christopher A.

18.01.2012 22:43

fotografia - prof. Dr. Christopher A. Shaw       je profesorom na Katedre oftalmológie a vizuálnych vied na University of British Columbia a pracuje aj pre Katedru experimentálnej medicíny a doktorandský program v neurovedách. Je autorom vyše 100 recenzovaných (peer-reviewed) článkov, početných kapitol v knihách a špeciálnych prehľadov. Bol redaktorom 4 kníh o neurovedách. Je tvorcom jedného z prvých modelov hliníkovým adjuvantom spôsobenej neuropatológie. Má dve deti, pričom to mladšie nebolo vôbec očkované.

 

Preložené články:

 

Adresa:

Department of Ophthalmology and Visual Sciences / Department of Experimental Medicine
University of British Columbia
828 W. 10th Ave,
Vancouver, BC, V5Z 1L8
Canada (Kanada)

 

Zdroj: