Sacharóza

05.04.2012 06:21
Sumárny vzorec: C12H22O11
Schéma molekuly: Schéma molekuly sacharózy
CAS číslo: 57-50-1
Ako vyzerá: biele kryštály / biely prášok
LD50: 29,7 g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Sacharóza je organická zlúčenina, bežne známa ako (repný/trstinový) cukor. Je to biela kryštalická látka bez zápachu, sladkej chuti. Jej molekula sa skladá z jednej molekuly glukózy a jednej molekuly fruktózy.

       V prírode sa bežne vyskytuje, tvoria ju zelené rastliny ako rozpustný transportný sacharid.

       Používa sa vo veľkom množstve predovšetkým v potravinárstve ako sladidlo, ale i konzervačná látka či fermentačný substrát. Vo farmácii sa využíva na úpravu chuti liekov, ako plnivo či spojivo. Po požití sa rozkladá na glukózu a fruktózu, ktoré rýchlo prechádzajú do cievneho systému.

 

Bezpečnosť

       Údaje o teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné, mutagénna pre baktérie a kvasinky. V súčasnosti nie je dôkaz o karcinogénnych účinkoch na ľudí. Nie je známe, či dlhodobé alebo opakované vystavenie vedie k zhoršeniu zdravotného stavu. Mierne nebezpečná pri kontakte s pokožkou, s očami (dráždivá), pri požití a vdýchnutí.

       Sacharóza je ľahko stráviteľná látka. poskytuje rýchly zdroj energie. Krátko po jej požití sa prudko zvýši hladina cukru v krvi. Nadmerný príjem sacharózy má viaceré dopady na zdravie, napríklad kazenie zubov (baktérie v ústach rozkladajú cukry a tvoria kyseliny, ktoré narúšajú sklovinu), kvôli vysokému obsahu energie aj nadváhu. Pri vysokom príjme v potrave môže nahradiť prospešné živiny, čo vedie k zvýšenému riziku chronických ochorení. Pokusy s potkanmi ukázali, že u potkanov s vysokým obsahom sacharózy v potrave sa vyvinul metabolický syndróm, vysoký tlak, vysoká hladina triglyceridov v krvi, rezistencia na inzulín.

       Prechádza placentou. U ľudí sa nepozorovali žiadne nepriaznivé účinky na plod, no u potkanov extrémne vysoké ústne podané dávky (683 g/kg) spôsobili anomálie v raste a centrálnom nervovom systéme novonarodených mláďat.

 

Zaujímavosť

       Bola vypracovaná štúdia, potvrdzujúca analgetické vlastnosti orálne podanej sacharózy krátko pred očkovaním. Deti, ktoré pred vakcináciou dostali cukor, vykazovali menšiu bolesť ako kontrolná skupina, ktorá dostala placebo. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18245406)

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + kontrola odkazov - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.