Rozsiahle vraždenie (nenarodených) detí očkovacím priemyslom a našimi vládami

04.02.2014 09:36

       CDC (Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu) sa doslova podieľa na vraždení detí tým, že sa spolčilo s výrobcami vakcín v zakrývaní počtu prípadov úmrtia, spôsobených vakcínami -odhaľuje to nový výskum iniciatívy Vaccination Information Network. Aj keď vlastné vedecké podklady CDC dokazujú, že vakcíny spôsobujú výrazný nárast prípadov smrti nenarodeného dieťaťa, americký úrad spolčený s očkovacím priemyslom naďalej pokračuje svoju kampaň v prospech očkovania. Pritom vykresľuje desivé scenáre a vymýšľa »globálne pandémie«, aby presvedčil ťarchavé ženy, aby si dali napichať ešte viac vakcín.

       [...]

       CDC zavádzalo gynekológov a pôrodníkov - zatajovalo správy o najväčšom počte prípadov odumretia plodu, ktoré sú dávané do súvisu s vakcínou proti chrípke, v histórii systému hlásenia nežiaducich účinkov očkovania (VAERS, Vaccine Adverse Events Reporting System).

 

       Viac na stránke háčky a udice.