Rozporové konanie ohľadom hromadnej pripomienky Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

02.05.2010 22:25

       Dňa 20.IV.2010 o 10:00 sa na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava, uskutočnilo rozporové konanie k hromadnej pripomienke Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k návrhu Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

       Pripomienka pod názvom "Neústavnosť bodu 2 a pôvodnej vyhlášky. Zrušenie očkovania proti tuberkulóze." podaná 11.III.2010 do uzavretia pripomienkového konania 18.III.2010 získala 777 podporovateľov, z čoho 14 lekárov (MUDr.), dvaja vetrinári, a dvaja právnici (JUDr.).

 

       Viac na stránke rizikaockovania.sk.