Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou v časopise Dieťa 3/2013 - DOPLNENÉ

07.03.2013 08:31

Ing. Marián Fillo

 

       V aktuálnom čísle časopisu Dieťa (3/2013) nájdete na 5 stranách (34-38) rozsiahly rozhovor o očkovaní s MUDr. Ludmilou Elekovou pod názvom "Očkovanie - rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach", ktorý naozaj stojí za pozornosť.

 

Zdroj:

 

Doplnené o 2320:

       Netrvalo dlho a proti rozhovoru s Dr. Elekovou sa ostro ohradila slovenská vakci-celebrita MUDr. Marta Špániková. Jej kritický komentár spolu s odpoveďou Dr. Elekovej naň si môžete prečítať tu:

       Pôvodný rozhovor s Dr. Elekovou zverejníme na www.slobodaVockovani.sk po tom, ako sa na pulty novinových stánkov dostane aprílové číslo časopisu Dieťa (4/2013) a marcové číslo bude zo stánkov stiahnuté.

       Aj v aprílovom čísle časopisu Dieťa budú články na tému očkovania, tentokrát aj z právnického uhla pohľadu.