Rozhovor s Dr. Andrewom J. Wakefieldom / Slobodný vysielač / 17.XII.2014 — 3. časť

27.12.2014 15:25

Slobodný vysielač17.XII.2014Dr. Andrew J. Wakefield, Ing. Marián Fillo

 

       Pôvodný rozhovor z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

<<<<<< 1. časť       <<< 2. časť       3. časť

 

Dr. Andrew J. WakefieldMarián Fillo (2:36:06): Zdravím opäť. Dnes večer je hosťom našej relácie Dr. Andrew Wakefield. Ste tam?

Andrew J. Wakefield (2:36:14): Zaiste som tu, áno.

MF (2:36:17): Výborne. Tak budem pokračovať s otázkami ohľadne vedeckých metód. Aj jedna z našich poslucháčok sa pýta podobné veci, možno na podnet toho trollovského článku, ktorý sme preberali pred pesničkou. Poslucháčka sa volá Kristína a pýta sa: Ako by mal vyzerať výskum bezpečnosti očkovania, aby bol dostatočný alebo uspokojivý?

AJW (2:37:03): Prvá vec, ktorú treba urobiť pri výskume bezpečnosti očkovania všetkými vakcínami, ale obzvlášť vakcínami pre zdravé deti, ktoré sú zaradené do povinného očkovania, je, že štúdie bezpečnosti očkovania nesmú robiť farmaceutické spoločnosti, ani úrady verejného zdravotníctva či iné regulačné orgány. Teraz to hovorím ja, ale nehovorím to len ja, hovoria to aj oni sami. Možno ste počuli, som si istý, že ste počuli o Dr. Williamovi Thompsonovi. Je to skúsený vedec zo Strediska pre potieranie a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention = CDC; úrad verejného zdravotníctva USA — pozn. prekl.) a nedávno vystúpil ako informátor, aby povedal, že 13 rokov vedeli o spojitosti medzi MMR vakcínou a autizmom, ale boli o tom ticho.

MF (2:37:57): Obzvlášť u černošských chlapcov.

AJW (2:38:00): Nie, nielen u černošských, nie. Prvá skupina, u ktorej to zistili, boli černošskí chlapci a druhá skupina boli deti s izolovaným autizmom. Čo sa tým myslí? Sú to deti, ktoré vlastne boli predtým vývojovo normálne. Nemajú žiadne ďalšie s tým spojené vývojové odchýlky. Takže sú to deti veľmi podobné tým, ktoré Vami spomínaná učiteľka z autistickej školy popisovala slovenskej hlavnej odborníčke na epidemiológiu (viď 2. časť — pozn. prekl.). Deti, ktoré boli normálne, zaočkovali ich a upadli. Oni celý ten čas vedeli, že u týchto detí je významné riziko. Nuž a jeho názorom je, že výskum bezpečnosti očkovania nemožno robiť v CDC.

MF (2:38:45): Áno. Na Slovensku máme také porekadlo, že „urobiť capa záhradníkom“.

AJW (2:38:59): Urobiť capa záhradníkom. Áno, veľmi dobré. Nemožno to tak robiť. V Anglicku hovoríme „Robiť si rozhodcu na svojom vlastnom futbalovom zápase.“ Viete, nemožno to tak robiť. A Dr. Thompson hovorí, že CDC to nie je schopné robiť, nie je schopné dozerať samo na seba. Dôvodom je, že ich úspech sa meria zaočkovanosťou. Takže nežiaduce účinky očkovania si veľmi nechcú všímať. A tak, nanešťastie, 13 rokov klamali a zavádzali verejnosť tu v USA a vlastne aj verejnosť po celom svete, pretože vaša očkovacia politika sa do značnej miery odvodzuje od toho, čo sa deje v USA. Takže tisíce, desiatky tisíc, možno milióny detí trpeli kvôli ich zavádzaniu. A to je niečo, čo som rozhodnutý odhaliť. Takže prvá vec — aby som odpovedal na otázku — je nedovoliť vypracúvať štúdie bezpečnosti očkovania tým, ktorí majú finančný prospech z vysokej zaočkovanosti alebo ktorých úspech sa meria zaočkovanosťou. Štúdie bezpečnosti očkovania musí vykonávať nezávislá ustanovizeň. A potom sa tieto štúdie musia robiť nielen na samotných očkovacích látkach, ale na očkovacích látkach v kombinácii. Počúvame napr. o tom, že dieťa dostalo v ten istý deň 9 očkovacích látok, pretože to je pohodlné. Ale prečo? Počúvame, že lekár povedal: môžeme podať toto, toto, toto a toto. Nie. V celých dejinách ľudstva neboli vykonané nijaké štúdie bezpečnosti očkovania dieťaťa toľkými vakcínami v ten istý deň. Predpokladá sa, že to je bezpečné, lebo je pohodlné predpokladať to. Na takýto predpoklad však nie je nijaký dôvod.

MF (2:40:48): Je to len preto, lebo Dr. prOffit povedal, že dieťa možno zaočkovať naraz až 10.000 vakcínami.

AJW (2:40:58): Áno. Ale on to ešte zvýšil. Offit to zvýšil.

MF (2:41:02): Alebo možno 100.000.

AJW (2:41:03): 100.000 očkovacích antigénov. Takže, Dr. Offit, ak si chcete vyhrnúť rukáv a byť prvou obeťou svojej teórie, tak do toho! Ale láskavo neklaďte bremeno svojho pseudo-vedeckého nezmyslu na deti po celom svete!

MF (2:41:24): Ale mnohí lekári to len opakujú a vôbec nevedia odkiaľ toto číslo pochádza.

AJW (2:41:33): Áno. Nevedia to a nezaujíma ich to. A smutné na tom je, že sú ochotní zhltnúť všetko, čo im naservíruje CDC. Zárabajú na očkovaní množstvo peňazí, takže spochybňovanie tejto politiky im neprospieva.

MF (2:41:45): Nuž dobre. Pokračujte, prosím, s kritériami správneho výskumu.

AJW (2:41:50): Nuž a jedna z kľúčových štúdií, ktorá nikdy nebola urobená a po ktorej ľudia vždy volali, je štúdia úplne neočkovaných detí v porovnaní s deťmi plne očkovanými.

MF (2:42:05): Áno, lebo to by vraj bolo neetické. :-)

AJW (2:42:08): Áno, myslím, že to by bolo. :-)

MF (2:42:12): Len som zopakoval, čo hovoria, lenže to je úplný nezmysel, pretože očkovanie nedostatočne otestovanými vakcínami akýmsi zázrakom etické je, čo ale nedáva vôbec žiadny zmysel.

AJW (2:42:32): To teda nedáva… Ale možno to urobiť retrospektívne (spätne). Ich databázy sú dostatočne veľké. Dnes máme už dosť veľa neočkovaných detí. Táto štúdia by sa dala urobiť vcelku ľahko, ale nie je vôľa ju urobiť, pretože sa boja, čo by mohla ukázať.

MF (2:42:48): Lenže potom taká štúdia by nebola randomizovaná (= účastníci náhodne rozdelení do očkovanej a neočkovanej skupiny — pozn. prekl.) a možno by sa im nepáčilo…

AJW (2:42:54): Budú proti tomu bojovať zubami nechtami. Prídu s ľubovoľným dôvodom, možným dôvodom, prečo taký výskum nie je správny, ale sami sa pritom spoliehajú na tú najpochybnejšiu vedu a vyrábajú falošnú vedu, vyrábajú podvodnú vedu, ako sám priznal Dr. Thompson.

MF (2:43:15): Dobre teda, takže skutočná placebo skupina a čo ešte?

AJW (2:43:22): Áno, ako iste viete, štúdie bezpečnosti vakcíny Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard — pozn. prekl.) boli robené s aktívnym placebom.

MF (2:43:32): Nielen u Gardasilu, ale u každej vakcíny…

AJW (2:43:34): Áno, to je úplne šokujúce. Lebo môžete sa obávať napr. hliníkového adjuvantu a pritom placebo obsahuje tento adjuvant. Čo to má znamenať? Koho to vôbec napadlo? A prečo im to FDA dovolil? To je úplne mimoriadne. Ale ak sa na to pýtate lekárov, nevedia o tom.

MF (2:43:55): Áno, pretože sa to volá placebom kontrolovaná štúdia, ale v skutočnosti ňou nie je.

AJW (2:44:01): Nie je.

MF (2:44:04): Takže to je všetko? Alebo ešte niečo?

AJW (2:44:07): Toto by bolo skvelé. Zaberie nám to nejaký čas.

MF (2:44:14): Dobre, Kristína potom hovorí, že tak-povediac „naše“ štúdie vraj nie sú relevantné (smerodajné), lebo sú v nich nesprávne vybraté údaje, príliš malé skupiny testovaných osôb, používajú zlú metodiku alebo výskum je financovaný možno zaujatou nadáciou či niekým podobným. Hovorí, že nás z toho obviňujú a potom sa pýta, ako by mal správny výskum vyzerať. Dobre. Možno viete, že nedávno bola vydaná infografika, ktorá sa o Vás zmieňovala a ktorú sponzorovala Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov (Bill and Melinda Gates Foundation).

AJW (2:45:26): Ááá, Bill, áno, náš priateľ…

MF (2:45:32): Poznáte ho osobne?

AJW (2:45:33): Nie a nemyslím, že by k tomu malo dôjsť.

MF (2:45:40): A táto infografika tvrdí, že vaša štúdia z časopisu Lancet nebola založená na štatistike, nemala žiadnu kontrolnú skupinu, spoliehala sa na pamäť ľudí a vyvodila hmlisté závery, ktoré neboli štatisticky opávnené. Myslím, že na to sme už odpovedali, pretože štúdia série prípadov nemusí byť založená na štatistike, mať kontrolnú skupinu atď. atď.

AJW (2:46:20): A jediný záver, ku ktorému došla, je, že táto vec si vyžaduje ďalší výskum. Chce snáď niekto povedať, že to netreba viac skúmať? To by totiž bola antitéza k tomu, čo bolo naším záverom. Jedna vec je na všetkom, čo bolo napísané, zaujímavá. Mali by sme sa opýtať: Prečo sme tu v rozhlase a hovoríme spolu cez celý svet (Texas — Banská Bystrica — pozn. prekl.)? Robíme to, pretože tento problém je skutočný. Zaoberám sa tým už 20 rokov. Ľudia sa pýtajú sami seba: Ak toto nie je pravda, ak máme veriť reklamným kampaniam Billa Gatesa a iných, prečo o tom stále debatujeme, ba dokonca prečo to robíme ešte častejšie a ešte intenzívnejšie než kedykoľvek predtým? Prečo sa tým tak veľa ľudí zaoberá? Odpoveď je: pretože to je skutočnosť. A druhá strana tejto veci je: prečo sú naši oponenti takí nahnevaní? Prečo sú takí jedovatí? Prečo ma takto obviňujú? Prečo farmaceutický priemysel platí tak veľa trollov? Mali by ste sa opýtať prečo. A keď tu máme takú mimoriadne nákladnú reklamnú kampaň, ktorá beží tak dlho, keď je potrebné nútiť rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti, keď zavediete pravidlá, že kto nedá deti zaočkovať, nedostane sociálne príspevky od štátu alebo jeho deťom nedovolia chodiť do školy… Takto nevyzerá úspešný systém. Takto vyzerá systém, ktorý zlyhal. A my tu diskutujeme preto, lebo oni zlyhali, lebo tieto problémy sú skutočné a nemožno túto hrádzu, túto stenu, túto vežu reklamy a lží udržať navždy.  No a problém je v tom, že ak spadne, otrasie to dôverou verejnosti v tvorcov očkovacej politiky. Bude po dôvere. A keď Bill Thompson verejne vystúpi a povie: Klamali sme vám… A on mi napísal text, že bol zodpovedný za oklamanie miliónov daňových poplatníkov v otázke bezpečnosti očkovania. To sú jeho slová, slová človeka zo CDC.

MF (2:48:43): Ale to sa už deje, už strácajú dôveru.

AJW (2:48:48): A túto bitku prehrali. Ešte o tom nevedia a my nevieme, že sme ju vyhrali, ale oni celkom isto prehrali.

MF (2:48:59): Budem pokračovať s tou infografikou od Billa Gatesa: Toto zistili iné, dôslednejšie štúdie: žiadna súvislosť medzi očkovaním a autizmom sa nenašla. A tak ľudia začali skúmať jeho tvrdenia. Štúdia z roku 1999 s 500 deťmi nenašla žiadnu súvislosť. Potom štúdia z roku 2001 s 10.000 deťmi opäť nenašla žiadnu súvislosť. Dánska štúdia z roku 2002 s 537.000 deťmi nenašla žiadnu súvislosť. Potom fínska štúdia s 535.000 deťmi opäť raz nenašla žiadnu súvislosť. Následne v roku 2004 Lancet vydal stanovisko, v ktorom vyvracia pôvodné zistenia, čo nie je pravda, ako sme si už povedali. Dobre. Potom v roku 2005 prehľad 31 štúdií s celkovo vyše 10.000.000 deťmi taktiež nenašiel žiadnu súvislosť. V roku 2012 prehľad 27 kohortných štúdií, 17 prípadovo-kontrolných (case-control) štúdií, 6 samo-kontrolných (self-controled) štúdií sérií prípadov, 5 štúdií časových sérií, 1 prípadová krížová (case cross-over) skúška s vyše 14.700.000 deťmi nenašla žiadnu súvislosť očkovania s autizmom. Čo poviete na toto?

AJW (2:50:58): Nuž, to je… ako dlho budeme ešte diskutovať? Mohli by sme sa rozprávať až do konca Vianoc, kým by sme to všetko prebrali. Ako to skrátiť na prijateľne dlhú odpoveď? Zoberme si tú najväčšiu štúdiu, tú, ktorá je postavená na piedestál ako obľúbená štúdia mesiaca, Madsenovu štúdiu z Dánska. Vo svojej štúdii Madsen a kol. urobili niekoľko základných chýb. Vlastne si nemyslím, že to boli chyby, myslím, že to urobili úmyselne. To, čo nazývajú človeko-rokmi v očkovanej a neočkovanej skupine boli v skutočnosti veľmi rôzne vekové skupiny. A to viedlo k anomálii, ktorú znovu preskúšal štatistik Dr. Samy Suissa z McGillovej univerzity. Zistil, že keď analyzujete tieto údaje správne, u tých, čo dostali MMR vakcínu je o 45% vyššie riziko autizmu než u tých, čo ňou očkovaní neboli. Ale vyšlo z toho ešte niečo zaujímavejšie: Dr. Suissa zistil, že keď znovu analyzoval tieto údaje, deti, ktoré boli očkované MMR vakcínou v nižšom veku, mali významne vyššie riziko vzniku autizmu. A presne to zistila spomínaná štúdia CDC, ktorá vraj žiadnu súvislosť nenašla. Takže opätovnou analýzovu týchto údajov bez zaujatosti, nezaujatými ľuďmi, ukázalo úplne iný vzorec. A keď ľudia ako Bill Thompson predstúpia pred verejnosť a povedia: Našli sme spojitosť, ale skryli sme ju, utajili sme ju pred verejnosťou a vyhlásili sme, že táto štúdia preukázala bezpečnosť MMR vakcíny… S týmto tu teda máme do činenia. A všetky tieto štúdie možno postupne rozobrať, nie aby sme dokázali, že sú neutrálne, ale že majú v sebe skryté dôležité zistenia.

MF (2:52:55): Áno, a tiež konflikty záujmov…

AJW (2:53:01): Konflikty záujmov určite sú dôležité, ale použité štatistické metódy, keď sú… A my sme o tom zverejnili článok, ktorý znovu analyzoval tú Dánsku štúdiu a ukázal, že v skutočnosti dokazuje presný opak. Ale Thompson povedal toto: Keď nájdu súvislosť, tak vedci zo CDC vojdú do miestnosti a nevyjdú z nej, pokým sa im túto súvislosť nepodarí skryť. To sú jeho vlastné slová.

MF (2:53:35): Tak to je naozaj podarené. Môžete mi, prosím, poslať ten článok? Rád by som ho preložil, lebo toto je veľmi zaujímavé.

AJW (2:53:45): Doslova ma to položilo. Teraz točíme dokumentárny film. Natočili sme náš prvý dokumentárny film, o ktorý budú mať vaši čitatelia/poslucháči veľký záujem, to som si istý. Mohli by ste ho preložiť do slovenčiny. V tejto chvíli ho prekladajú do poľštiny a je to príbeh, ktorý koluje po celom svete autizmu. A bude to mnohým vaším poslucháčom asi až príliš povedomé. Ale druhý dokumentárny film, ktorý práve točíme, pretože to práve teraz robím, som filmárom, je príbeh informátora a ten rozhodne treba preložiť, pretože ten celú túto vec rozmetá. A snáď ho budeme môcť budúci rok prehrať na výsluchu pred Kongresom (parlamentom v USA — pozn. prekl.). A tento príbeh sa potom stane veľmi veľmi známym na verejnosti. A v tedy — verím tomu — táto hrádza praskne. A pravda vyjde na povrch raz a navždy. Tak to, prosím, sledujte. Točíme tento dokumentárny film. Volá sa „Feast of consequences“ („Oslava dôsledkov“).

MF (2:55:01): Určite sa na to pozrieme. Inak, na Slovensku máme časopis prevažne pre matky menších detí. Je to niečo podobné ako v USA časopis Mothering (Materstvo), ten asi poznáte, pretože je dosť ne-mainstreamový čo sa týka očkovania i ďalších vecí. Takže šéfredaktorka tohto slovenského časopisu by chcela s Vami urobiť rozhovor. Čo Vy na to?

AJW (2:55:41): Áno, bude mi potešením. Veľmi rád poskytnem rozhovor…

MF (2:55:42): Výborne. A chcel by som ešte povedať slovenským poslucháčom, že v tomto časopise vychádza seriál článkov jedného môjho priateľa (Mgr. Peter Tuhársky), v ktorom postupne rozoberá tieto dánske štúdie, píše o ich chybách či úmyselných chybách výskumníkov atď., odhaľuje — dalo by sa povedať — spiknutie, čo je za tým. Nepovedal som meno toho časopisu. Volá sa Dieťa. Takže tým by sme uzavreli infografiku od nášho veľkého priateľa Billa Gatesa.

AJW (2:56:52): Bill Gates radšej mohol ušetriť peniaze, mohol ich minúť na niečo…

MF (2:56:59): Mohol nakúpiť viac vakcín pre očkovaciu kampaň proti detskej obrne.

AJW (2:57:07): Ó, dobre. Indická vláda ho žalovala, všakže? Za tú očkovaciu kampaň proti detskej obrne.

MF (2:57:16): Dobre, takže máme…

AJW (2:57:21): Musím čoskoro odísť. Musím ísť po syna, takže ako dlho by ste ešte chcel pokračovať?

MF (2:57:28): A koľko ešte môžete pokračovať?

AJW (2:57:32): Kedy zme to začali? Pred zhruba hodinou a pol?

MF (2:57:36): Áno.

AJW (2:57:37): Zopár… 10 minút by ešte šlo, potom budem musieť ísť. Môžeme sa opäť porozprávať inokedy, to by bolo skvelé.

MF (2:57:44): Máme naplánovanú ďalšiu reláciu na 26.II.2015. Môžeme vtedy s Vami počítať?

AJW (2:57:55): 26. februára? Áno, to by šlo.

MF (2:57:59): Dobre, lebo máme viacero nezodpovedaných otázok a rád by som ich nabudúce prebral, ak to nestihneme dnes. Takže toľko k Billovi Gatesovi. V ďalšom e-maile sa Juraj pýta len rýchlu otázku: Čo si myslíte o zdravotníctve vo Veľkej Británii (UK), pretože ja tam žijem a veľká väčšina lekárov mi pripadá ako „encyklopedickí lekári“?

AJW (2:58:52): Áno, myslím, že sú tam vážne ťažkosti. Mám mnoho priateľov medzi lekármi v UK, ktorí by radšej robili čokoľvek iné, len nie lekára. A sú veľmi deprimovaní, smutní a majú pocit, že toto nie je to, čo chceli ako lekári robiť. Najnovšiu skúsenosť mám od môjho otca, ktorý ochorel a sám je pritom lekárom. Išiel do tej nemocnice, v ktorej pracoval veľkú väčšinu svojho pracovného života, a starali sa tam oňho príšerne. Bolo to príšerné… Takže z osobnej skúsenosti i z rozprávania mojich kolegov, sú tam vážne ťažkosti. A myslím, že by to mohlo byť oveľa lepšie, ale bremeno chronických chorôb, obzvlášť u mladých ľudí, spôsob, akým toto zdravotníctvo pracuje, spôsob, akým ľudia… A myslím si, že by sme mali sami prevziať určitú zodpovednosť. Viete, keď nepoznáte mieru, keď fajčíte a keď necvičíte… Musíte prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, o tom niet žiadnych pochybností. A my to nerobíme… Celkovo vzaté — ako ľudstvo — to naozaj nerobíme. Mnohí, niektorí áno, ale veľká väčšina nie. A myslím, že na to doplácame a očakávame veľmi veľa od zdravotníctva, ktoré to jednoducho nemôže poskytnúť, nie je usporiadané tak, aby to poskytovalo, a nie je schopné to poskytovať. A myslím, že morálka v britskom zdravotníctve je vo výsledku veľmi nízka. Je to obrovský problém, obrovský zložitý problém. A ja to chápem. Takže všetko, čo robím, je, že sa pokúšam… mať do činenia s britským zdravotncítvom je niečo, čo teraz už len sledujem z veľkej diaľky.

MF (3:00:46): Ingrid hovorí, že má autistického syna s hyperaktivitou, silnou alergiou a astmou. Je nejaký spôsob, ako vyliečiť tieto umelo vytvorené autistické deti?

AJW (3:01:05): Ako gastroenterológ začnem s tým, že po prvé: dávať lekárske rady cez telefón či cez internet nie je dobrý nápad. Človek musí začať so základnými zásadami: sadnúť si a zaznamenať podrobný opis toho, čo je zle, a ako k tomu došlo. A len vďaka tomu človek zistí, aké presne prejavy choroby trápia dané dieťa. Po tom, čo som vyšetril tisíce detí, verím, že tráviaca sústava je stredobodom mnohých týchto ťažkostí a ak vyčistíte črevo, ak odstránite zápal, vysporiadate sa s dysbiózou (poruchou bakteriálnej mikroflóry), zlepšíte stravu, tak môžete dosiahnuť veľký pokrok. Ale to je len veľmi všeobecne povedané a bez porozprávania sa s daným rodičom a bez vyšetrenia daného dieťaťa nie je dobrou klinickou praxou dávať rady cez telefón či cez internet. Ale naozaj oceňujem, vážim si, že sa rodičia takto snažia, a cítim strašnú bezmocnosť keď…

MF (3:02:19): Nuž, Ingrid sa v zásade pýta, či má jej syn nejakú nádej.

AJW (3:02:23): Áno, je tu určitá nádej. Áno, rozhodne je, a dobré na tom je, že veľká časť z toho je v rukách rodičov. Oni určujú jedálniček, oni určujú, čo ich deti jedia, oni môžu nájsť tie správne veci, správne výživové doplnky. Takže teraz je to oveľa ľahšie, než to bývalo. Bývalo to nemožné, tieto veci jednoducho nejestvovali. A Európa urobila veľmi múdru vec, že nepovolila GMO (geneticky upravené) potraviny. Neviem, či sú niekde v Európe dostupné GMO potraviny, ale v USA sú rozhodne všade. A myslím, že to je veľký problém. Ale áno, je tu nádej. Človek by sa nikdy nemal vzdávať nádeje, mal by vytrvať. A ja opäť cítim tú bezmocnosť z toho, že vo Východnej Európe teraz je asi len veľmi málo lekárov, ktorí sú pokrokoví na poli autizmu a robia to, o čom sa ja domnievam, že by mali robiť, pretože správnym lekárskym zásahom je možné dokázať tak veľa…

MF (3:03:32): Dobre. Potom sa Alena pýta, čo skúmate teraz, o čo sa teraz najviac zaujímate?

AJW (3:03:45): Nuž, musíme hlavne vyriešiť problém s očkovaním. Všetko ostatné je síce zaujímavé, ale podružné. Musíme liečiť tie deti, ktoré boli poškodené, a zabrániť poškodzovaniu ďalších detí. To je môj najdôležitejší záujem. Takže pomáham pri niekoľkých veľmi veľkých štúdiách, vrátane takých, ktoré skúmajú očkované deti v porovnaní s neočkovanými. A mojím zamestnaním teraz je… Musel som v sebe objaviť filmára, ktorý rozpráva príbehy, ktoré rozprávali iní mne — výnimočné príbehy, ktoré som počul za ostatných 20 rokov, — a ktorý ich pretvorí na filmy, dokumentárne filmy a hrané filmy, ktoré sú zrozumiteľné pre ľudí, ktorí nevedia, ktorí nerozumejú, ktorí nemajú autistické dieťa, ktorí však potrebujú rozumieť, pretože táto epidémia rastie tak rýchlo, že jedného dňa nejakým spôsobom postihne aj ich.

MF (3:04:42): Potom sa pýta, že je nová v tejto oblasti a ktorých vedcov a štúdie by ste jej odporučil na štúdium?

AJW (3:04:55): Och! To je tvrdý oriešok. Viete, na práce okolo očkovania je najlepšou knižnicou štúdií, jednou z najlepších, webová stránka Federálneho informačného centra o očkovaní (National Vaccine Information Center) — NVIC.org — a okrem toho je jedným z najlepších zdrojov časopis pre rodičov Autism File, ktorý vychádza už mnoho rokov a pre ktorý som aj ja pracoval. Je zadarmo, je na webe, je zadarmo pre rodičov a je v angličtine, čo bude pre niektorých ľudí problém.

MF (3:05:37): Nuž, napísala svoje otázky po anglicky, tak snáď rozumie.

AJW (3:05:43): Takže NVIC.org na záležitosti okolo očkovania a časopis Autism File magazine má za sebou dlhé dejiny zverejňovania článkov o tom, ako pomôcť autistickým deťom.

MF (3:06:00): Dobre. A posledná otázka: Čo si myslíte o kolektívnej imunite?

AJW (3:06:07): Nuž, myslím si, že to je niečo, čo sa pravidelne používa na to, aby nás mlátili, že keď neočkujeme svoje deti, vystavujeme iné deti riziku. A keď sa pozriete na to, aké zdravé sú neočkované deti — a ja ich vídam teraz vskutku veľa, — a oni sú tak pozoruhodne zdravé. A ich lekári sa divia, že keď sú choré, tak dostanú horúčku na 12 hodín a je po chorobe. A sú bystré a čulé a… A potom vídam plne očkované deti, ktoré jednoducho nevyzerajú byť v poriadku. Myslím, že sme na to išli z nesprávneho konca. Myslím, že táto myšlienka kolektívnej imunity môže mať určitú pojmovú opodstatnenosť, ale jednoducho neobstojí v skutočnom svete. A jedným z problémov, s ktorými sa stretávame, je, že neočkované deti sú obviňované zo vzniku epidémií. Lenže epidémie v skutočnosti v mnohých prípadoch nastávajú u očkovaných detí, pretože očkovanie zlyhalo. A toto v túto chvíľu skutočne je problémom u čierneho kašľa, príušníc (mumpsu) a začína to byť problémom u osýpok. Očkovanie zlyháva a odpoveďou výrobcov vakcín a úradov verejného zdravotníctva na to je: Ó, podajte ďalšiu dávku očkovacej látky! Ale tá nevydrží. Ó, tak dajte ďalšiu! Dajte ďalšiu! Takže tu je tá irónia, že očkovacia látka má veľký obchodný úspech, lebo ju treba jednému človeku podávať veľakrát práve preto, že nefunguje. Z akého iného výrobku by ste dokázali predať veľké množstvo na základe toho, že nefunguje? Zo žiadneho. Takže si myslím, že sme to poriadne a veľmi škaredo zvrzali. A v súčasnosti sme ovládaní finančnými záujmami, ktoré sa úplne vymkli kontrole. A bol by som veľmi opatrný a nedal by som sa namotať „dôkazmi“ kolektívnej imunity, ktoré sú kolosálnym podvodom. Keď máte do činenia s očkovacími látkami, ktoré fungujú len u časti obyvateľov, alebo nimi vytvorená imunita rýchlo vyprcháva, je to veľmi zložitá situácia. Takže ak môžem odísť, veľmi rád sa vrátim vo februári a bolo mi veľkým potešením rozprávať sa s Vami. Aké máte vzdelanie? Ste veľmi dobre informovaný.

MF (3:08:49): Som špecialistom v informačných technológiách, programátorom.

AJW (3:08:54): Dobre teda. Ďakujem Vám, že ste jedným z mála ľudí na svete, ktorí si prečítali náš článok v časopise The Lancet, to je dobre.

MF (3:09:02): Ale od roku 2010 som sa jednoducho zavŕtal do problematiky očkovania, pretože som sa stal otcom čerstvo narodeného dieťaťa a očkovanie je na Slovensku povinné, takže som sa s tým musel nejak vysporiadať. A ešte jedna otázka na Vás.

Norbert Lichtner (3:09:27): Dr. Wakefield, tu je Norbert. Ja som hostiteľ. Sedel som tu potichu a počúval som váš rozhovor. Mám jednu otázku, takú jednoduchú: Viete, všetky tieto očkovacie látky majú nejaké vážne nežiaduce účinky. Myslíte si, že ich naschvál tak vyrábajú, alebo nie sú schopní vyrobiť lepšie?

AJW (3:09:50): Neviem o tom, že by sa to robilo naschvál. Možno to je moja naivita, ale nemyslím si to, nevidím v tom žiaden prínos. Dovoľťe mi to zdôvodniť: Mnoho z týchto očkovacích látok bolo vynájdených, keď medicína, výrobný proces, veda boli veľmi veľmi primitívne a pretože sa javilo, že fungujú, pokračovalo sa vo výrobe rovnakým spôsobom bezo zmeny. Ale potom sa to stalo výnosným podnikom, lebo v USA nemajú výrobcovia očkovacích látok žiadnu hmotnú zodpovednosť. Keď je nejaké dieťa poškodené očkovaním, nemusia ho odškodniť. Takže prečo by ste ako výrobca nezvolil lacnejšiu a rýchlejšiu (hoci pre konečných spotrebiteľov vo výsledku nebezpečnejšiu) cestu? A oni to robia, nerobia poriadne štúdie bezpečnosti, vyjde im to, čo chcú, a zarobia peniaze. Ale nemyslím si, že by úmyselne vyvíjali škodlivé očkovacie látky. Myslím, že by sme si nikdy nemali zamieňať spiknutie s neschopnosťou. A v tejto oblasti je množstvo neschopnosti. Ale pred pár dňami som čítal — a som si istý, že o tom viete — o použití hCG (humánny/ľudský chorionický gonadotropín = tehotenský hormón, bez ktorého žena nie je schopná donosiť dieťa, a ktorý keď sa pridá do vakcíny, povedie to k tvorbe protilátok proti nemu a následnej neplodnosti — pozn. prekl.) v očkovacej látke proti tetanu vo Východnej Afrike. Čo tam hCG robí? Zdá sa, že bol do vakcíny pridaný ako tajná antikoncepcia, ako spôsob poškodenia plodnosti.

NL (3:11:15): Áno. Čítali sme o tom.

AJW (3:11:16): Takže ak sa toto ukáže byť pravdou, tak potom je to nesmierne vážne, pretože z toho vyplýva, že tu sú ešte iné, odlišné úmysly, ktoré sú veľmi veľmi temné. A ja na to zatiaľ nepoznám odpoveď a budem to sledovať s veľkým záujmom.

NL (3:11:36): Nuž, mimochodom, nemyslí si Bill Gates, že nás tu je priveľa?

AJW (3:11:41): Myslím, že áno, že vyjadril takéto starosti.

NL (3:11:45): Áno? Je ustarostený?

AJW (3:11:46): Mnohí iní a… Ale viete, on nemá právo rozhodovať, kto má žiť a kto zomrieť, a toto právo nemajú ani Rockefellerovci či iní ľudia.

NL (3:11:56): Dr. Wakefield, ale oni si možno myslia, že to právo majú.

AJW (3:12:00): Nuž, myslím si, že áno. Myslím si, že mnohí z nich si to myslia, ale nie sú oprávnení rozhodovať o tom a iní ľudia v dejinách si to tiež mysleli a prišlo sa na to, takže treba bojovať.

NL (3:12:15): Pozrite, čo som povedal pred vysielaním: Ak si Bill myslí, že je nás tu priveľa, mal by začať so svojou vlastnou rodinou. To by bol skutočne spravodlivý krok, no nie?

AJW (3:12:31): Určite by to bolo rovnostárske, viete, aby udal smer, povzbudil ostatných. Takže na záver: Vďaka za rozhovor. Spojíme sa neskôr. A medzitým vám prajem veľmi šťastné Vianoce.

NL (3:12:47): Aj my vám, pane, veľká vďaka, že ste prišiel do tejto relácie.

MF (3:12:50): Srdečne ďakujeme.

NL (3:12:51): Vďaka. Do počutia!

 

<<<<<< 1. časť       <<< 2. časť       3. časť