Rozhovor Catheriny Frompovich s imunologičkou Dr. Taťjanou Obuchanyč — 3. časť

22.09.2012 10:00

International Medical Council on Vaccination5.VII.2012

Catherine Frompovich a Dr. Taťjana Obuchanyč

 

       Pôvodný článok "An Interview With Research Immunologist Tetyana Obukhanych, PhD, Part 3 of 3, Catherine Frompovich"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť

 

ilustračný obrázok       Kniha „Vaccine Illusion“ („Ilúzia očkovania“) je Taťjaninou snahou osloviť aj rodičov mimo San Francisco (štát Kalifornia, USA), kde vyučuje o očkovaní. Taktiež zanietene šíri povedomie o veľmi potrebných zmenách v spôsobe vykonávania moderného biomedicínskeho výskumu. Jej elektronická kniha „Vaccine Illusion“ je dostupná na Amazon.com (v angličtine) a jej slovenský preklad si môžete zdarma prečítať na stránke www.slobodaVockovani.sk. Internetová stránka o tejto knihe je: https://sites.google.com/site/vaccineillusion/

 

       Keď som študovala prirodzenú výživu, mnoho z môjho skúmania sa týkalo výživy pred narodením a výživy malých bábätiek. Prečo si myslíte, že lekárska veda teraz chce zdiskreditovať materské mlieko, hlavného dodávateľa protilátok bábätku? Ostatne, nestrávilo snáď to bábätko 9 mesiacov tehotenstva vo vnútornom ekosystéme svojej matky? Netúži snáď po jej materskom mlieku? Prečo ho pripraviť o tieto prínosy?

       Viem o mnohých vedeckých prácach, ktoré potvrdzujú prínosy dojčenia, či už z hľadiska výživy alebo z hľadiska prevencie chorôb. Ako by to vôbec mohlo byť inak, keď sme sa na dojčenie spoliehali po tisícročia vývoja cicavcov?

 

       Súhlasíte s tým, že ľudské materské mlieko obsahuje veľa imunoglobulínov? Neposkytujú snáď dostatočnú imunitu? Materské mlieko obsahuje makrofágy, ktoré zabíjajú baktérie, vírusy a plesne, tak prečo sa imunológia chce miešať do práce Matky Prírody?

       Možno keby bolo medzi vedcami viac žien, mali by sme väčšiu úctu k Matke Prírode. Mali by sme študovať, ako nás Matka Príroda chráni pred chodobou a snažiť sa napomôcť tomuto procesu a posilniť ho, ak nefunguje dosť dobre. Namiesto toho sa snažíme prebiť prírodné procesy šikovnými umelými zásahmi, ktoré prinášajú len krátkodobý a obmedzený osoh za cenu dlhodobých ťažkostí.

 

       Čo také ste objavila pri svojom výskume imunológie, čo nie je bežne známe a čo by sa malo dostať do širokého povedomia? Prezradíte to, prosím?

       Odhliadnuc od samotnej vedy som „odhalila“ sily, ktoré určujú, ako bude vedecký výskum prezentovaný.

       Kariéra typického súčasného vedca (vrátane imunológa), pozostáva z preukazovania včasných kariérnych úspechov za účelom získavania peňazí na krátkodobý výskum, ktorý si vyžaduje včasné preukázanie ďalších úspechov v podobe publikácií, aby sa zaistili ďalšie peniaze, a tento kolotoč pokračuje stále ďalej, ak si chcete udržať kariéru. Peniaze za účelom publikovania a publikovanie za účelom získavania ďalších peňazí. Požiadavkou tejto hry je preukazovať úspechy, pretože len úspech je odmenený. Problémom však je, že tento nesmierny tlak na to, aby ste vyzerali úspešne, môže viesť k zlým pohnútkam.

       Tento tlak môže vedcov dostať do veľmi ťažkého rozpoloženia: čo ak zverejnenie celej pravdy, ktorá vyplýva z nimi zistených údajov, ich ponechá bez čohokoľvek svetoborného, čo by mohli publikovať (keďže len úspešné príbehy sú publikované), a bez veľkých výhliadok na získanie ďalšieho grantu, ktorý by zabezpečil, že zostanú vo vede a udržia si laboratórium? Podkopali by svoju kariéru a živobytie ľudí, ktorí sú na ich kariére závislí, tým, že odhalia celú pravdu o ich neúspešných zisteniach?

       Ako príklad uvediem jeden smer výskumu, ktorý som mohla pozorovať v jednom z laboratórií, v ktorých som pracovala. Išlo o novú metódu vyvolania imunitnej odpovede. Táto metóda bola zverejnená v uznávanom imunologickom časopise s nevysloveným očakávaním, že bude prínosom pre nové stratégie vývoja vakcín. Pritom však dostupné údaje o neschopnosti ochrániť pokusné zvieratá od skutočnej nákazy pomocou tejto metódy úmyselne neboli zverejnené.

 

       Ako bolo zdôvodnené nezverejnenie týchto údajov?

       Nemám poňatia a nebola som v postavení, z titulu ktorého by som mohla klásť otázky.

 

       Ja to nazývam vedeckým podvodom. Prečo si CDC a FDA nerobia svoju prácu, prečo neochraňujú príjemcov zdravotnej starostlivosti, ale ochraňujú farmaceutický výskum?

       Ako bolo toto zatajenie odmenené? Nuž, nekresťanským množstvom peňazí priamo od dobre známej súkromnej nadácie, ktorá sponzoruje vakcíny pre krajiny tretieho sveta. Časť z týchto peňazí, ako mi bolo povedané, mala ísť na vývoj tohto prístupu k očkovaniu, aby sa stal novou očkovacou stratégiou pre ľudí.

       Stačí toľko?

 

       Myslím, že áno. Ako vyzerá realita súčasného imunológa, ktorá väčšinu z nich (ak nie všetkých) núti zatvárať oči pred tým, čo sa deje mimo ich laboratórií — v očkovaním poškodenom svete? To je niečo, čo by som nazvala „politikou“ vedeckého výskumu. Súhlasíte?

       Rada by som dala čitateľom ochutnať, ako sa asi tak cíti výskumník na poli imunológie.

       Zistila som, že základní imunológovia (a ja som takou tiež bola dosť dlhý čas) sa zvyčajne nevzdelávajú v ničom inom než priamo v oblasti výskumu, do ktorého sú zapojení. Nevedia ani o epidemiologickom výskume, ktorý odhaľuje veľké množstvo zlyhaní očkovania. Imunológovia „nevedia“, že očkovanie častokrát nechráni. Alebo je to snáď kolektívna profesionálna hrdosť, ktorá im nedovoľuje vidieť, že očkovanie, milované-to ovocie ich výskumného úsilia, ktorému zasvätili celé svoje životy, má v porovnaní s prirodzenou imunitou tak veľa nedostatkov.

       Debatovať o verejných (či dokonca osobných) obavách ohľadne očkovania je medzi imunológmi tabu (zakázanou témou). Akýkoľvek pokus diskutovať o týchto problémoch, vzniesť čo aj najmenšiu námietku o nedostatku poriadnej vedy o bezpečnosti, účinnosti a potrebnosti očkovania, vyvolá rozhorčenie a zúrivosť kolegov. Mantra, že očkovanie je bezpečné, účinné a že zachraňuje životy, sa berie ako viera (dogma) bez potreby čo aj najmenšieho preskúmania jej pravdivosti.

       Zdá sa, že spochybňovať ju by bolo spáchaním vedeckého smrteľného hriechu.

       Takže na jednej strane sa základní imunológovia zaoberajú umelou teóriou bez toho, že by sa unúvali pozrieť sa na to, ako sa ich teória osvedčí, keď sa uplatní v podobe očkovania ľudskej populácie vo veľkom. Na druhej strane epidemiológovia a predstavitelia verejného zdravotníctva sotva vedia dosť zo spletitej imunologickej teórie na to, aby si všimli, že očkovanie nefunguje tak, ako očakáva táto teória. Oni jednoducho len zavádzajú čoraz viac preočkovaní do očkovacieho kalendára ako rýchle riešenie očividných zlyhaní očkovania.

       Tento fachidiotizmus (rozškatuľkovanosť) a tieto klapky na očiach vedcov sú tým, čo stojí v ceste každému odborníkovi, ktorý sa snaží pochopiť očkovanie v širších súvislostiach a ktorý je vydesený z toho, čo vychádza najavo z takéhoto výskumu. Vychádza totiž najavo, že niečo okolo vlastností očkovania dosť dobre nedáva zmysel. Hlavnému prúdu vedy však vyslovene chýbajú pohnútky k tomu, aby sa pozrela na očkovanie s nadhľadom a namiesto toho je tu veľký tlak na to, aby ste držali svoju hlavu dole — strčenú do piesku.

 

       Vy snáď žartujete! To je šokujúce, keďže veda sa považuje za otvorenú diskusiám, aby sa dospelo k novým, lepším a faktickým vedeckým poznatkom. Máte nejakú špeciálnu informáciu, o ktorú by ste sa chcela podeliť s našimi čitateľmi?

       Chcela by som sa s čitateľmi podeliť o môj pohľad na to, prečo potrebujeme zmeniť spôsob vykonávania vedeckého výskumu. V skutočnosti sme očkovaním vyrobili poriadny zmätok, ale nemusíme v ňom zotrvávať. Najprv však chcem, aby čitatelia videli, čo drží pri živote ten druh vedy, ktorá nás udržiava v tomto zmätku.

       V USA sú vedci načisto otrokmi mašinérie: môžu skúmať len to, na čo dostanú peniaze. Nielen peniaze na výskum, ale aj vývoj ich kariéry a ich platy závisia od grantov, obzvlášť v počiatkoch ich vedeckej kariéry. Prekvapí potom vôbec niekoho, že vedci nie sú schopní alebo sa necítia dosť v bezpečí na to, aby robili výskum, čo nie je v súlade s úmyslami sponzorov, z ktorých peňazí majú vedci svoje najzákladnejšie živobytie?

       Nie je žiadnym tajomstvom, že drvivá väčšina nášho biomedicínskeho výskumu je financovaná vládou, farmaceutickými firmami alebo súkromnými nadáciami, ktoré sú silne za očkovanie a za syntetické medikamenty. To určuje priority a zameranie biomedicínskeho výskumu, a to takým spôsobom, že to dáva všetku moc do rúk sponzorom a len málo poznania jednotlivcom na ich vlastné informované rozhodnutia.

       Prečo nemáme vedu, ktorá systematicky a primerane skúma obavy rodičov ohľadne očkovania?

       Prečo nemáme vedu, ktorá systematicky a primerane študuje prirodzené činitele, ktoré určujú, či bude priebeh akejkoľvek prenosnej choroby mierny alebo vážny, ktoré určujú dokonca samotnú náchylnosť ochorieť na danú chorobu?

       Prečo nemáme vedu, ktorá by nám umožnila porozumieť prirodzenej imunite?

       Nevedeli by sme (ako jednotlivci) dobre využiť takýto druh poznatkov?

       Ako vedkyňa chcem byť osobne priamo zodpovedná voči spoločnosti a byť schopná skúmať obavy/potreby  vedecky skúmateľných informácií o spoločnosti bez filtrov, ktoré stavia vláda a farmaceutické firmy medzi spoločnosť a vedcov.

       Ak by sme chceli mať takýto priamy vzťah medzi vedcami a spoločnosťou, tak by museli byť vedci platení inak, než ako sú platení teraz. Nemôžeme predsa očakávať, že vláda a farmaceutické firmy zaplatia taký druh výskumu, ktorý im zoberie ich moc, no nie? A nemôžeme očakávať ani od vedcov, že budú zomierať od hladu v snahe skúmať niečo, za čo im nikto nezaplatí, za čo ich nikto nepovýši, no nie?

       Môžeme teda taký vytvoriť priamy vzťah medzi vedcami a spoločnosťou, čo by umožňoval výskum, ktorý by dal moc poznania do našich vlastných rúk a nie do rúk mašinérie, ktorá nás chce ovládať?

       Tak ako zásada z ústavy USA o oddelení štátu a náboženstva nám priniesla ohromujúci prospech, predstavte si, čo by sme mohli dosiahnuť oddelením vedy od štátu.

       Vyzývam každého, aby sa na chvíľu zastavil a zamyslel nad tým, ako by sa to dalo dosiahnuť.

 

       Dr. Obuchanyč, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nám pomohla lepšie porozumieť prirodzenej imunite a úlohe, ktorú hrá očkovanie v jej ovplyvňovaní. Priala by som si, aby bolo viac vedcov-výskumníkov, čo by zmýšľalo ako vy a vyznávalo Vaše morálne zásady. A ďakujem opäť za to, čo robíte.

 

1. časť       2. časť       3. časť

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.