Rozhlasový duel o očkovaní na vlnách rádia Slovensko: RNDr. Gustáv Russ DrSc. vs. Ing. Marián Fillo / 18.IV.2016

22.04.2016 23:34

Ing. Marián Fillo

 

fotografia: RNDr. Gustáv Russ DrSc.
RNDr. Gustáv Russ, DrSc.

    V pondelok 18.IV.2016 mi bolo potešením zúčastniť sa rozhlasového duelu o očkovaní na rozhlasovej stanici Slovensko v rámci relácie Z prvej ruky. Mojím oponentom bol virológ RNDr. Gustáv Russ DrSc. z Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), pravdebodobne však už len bývalý zamestnanec, keďže medzi kontaktmi Virologického ústavu SAV som jeho meno nenašiel.

    Debata bola trochu zvláštna, a to z dvoch dôvodov:

  1. Dr. Russ niekedy ako keby ani nepočul položenú otázku a hovoril niečo úplne iné, na čo sa ho moderátorka vôbec nepýtala.
  2. Moderátorka Zuzana Hanzelová opakovane riešila svoju náboženskú vieru v titulované autority tým, že nahlas vyjadrovala svoju nekritickú vieru v slová Dr. Russa, ktorý (podľa nej) má papier na to, aby hovoril o očkovaní, a zároveň svoju nedôveru v to, čo hovorím ja, lebo nemám papier (absolvované oficiálne vysokoškolské štúdium) v oblasti, ktorá by sa čo len okrajovo týkala očkovania.

    Je to trochu škoda, pretože namiesto vecnej debaty o očkovaní sme zbytočne zabili množstvo času riešením „papierovačiek“. :-)

    Ako to celé dopadlo, posúďte sami (všetky odkazy vedú na ten istý zvukový záznam, umiestnený na rôznych stránkach):