Rozbor vyjadrení neetickej Subkomisie o povinnom očkovaní

08.11.2013 00:00

       Citácia: „Nikto nemá právo zodpovedne prijatý a vedecky podložený odborný úsudok našich lekárov a iných zdravotníkov, odborníkov vo veci povinného očkovania, bezdôvodne, či ľahkovážne spochybňovať alebo popierať. Ohrozoval by tým neprípustným spôsobom zdravie, ba i život nevinných, osobitne detí a zdravotne postihnutých alebo oslabených osôb“.

       Odpoveď: Nie ten ohrozuje zdravie detí a likviduje nevinných, kto spochybňuje tzv. „vedecky podložené úsudky našich lekárov“ vo veci očkovania, ale ten, kto škodlivé vakcíny presadzuje a popiera pravdivé fakty o ich škodlivosti. Tu sú niektoré svedectvá o „odbornosti“ lekárov v tejto oblasti: V USA  súd odškodnil ďalšie dve deti, ktoré po očkovaní upadli do autizmu. Ryan po dávke vakcín (MMR-  Osýpky, Mumps, Rubeola a hep.B) dostal nekontrolovateľnú triašku a o nejaký čas začal kričať (neutíšiteľný, tzv. encefalitický krik, príznak zápalu mozgu). Potom bol hospitalizovaný pre horúčky, zvracanie a výsyp od hlavy po päty, čo lekár označil za podobné osýpkam (pravdepodobne ďalší následok živej vakcíny proti osýpkam). Ryan postupne upadol do autizmu. Ďalší podobný prípad zahŕňal dievčatko Emily, ktoré upadlo do kŕčov, repetitívneho správania a autizmu po očkovaní v 15. mesiacoch vakcínami DTaP HiB MMR PCV. Podrobnosti o oboch prípadoch nie sú známe, lebo plné znenie rozsudkov je utajené!

 

       Viac na stránke Spoločnosť svätého Bazila Veľkého.