„Riziko kontaminácie“, vakcína Infanrix Hexa stiahnutá v 19 krajinách sveta. V Taliansku nie

17.10.2012 18:33

il Fatto Scienza - 16.X.2012Simone Ceriotti

 

       Pôvodný článok “Rischio contaminazione”, vaccino esavalente ritirato in 19 Paesi. Non in Italia
       z taliančiny preložila Mgr. Anna Piva a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Niektoré šarže vakcíny Infanrix Hexa od firmy GlaxoSmithKline (GSK) sú sťahované z trhu kvôli pravdepodobnej kontaminácii baktériou Bacillus cereus. Žiadna oficiálna správa od talianskych štátnych úradov. O stiahnutí informoval farmakológ Dr. Roberto Gava. Talianske ministerstvo zdravotníctva odpovedá:

„Sú to šarže, ktoré sa nenachádzajú na talianskom trhu“.

       Firma GSK sa k tomu vyjadrila:

„Náš krok je extrémnym preventívnym opatrením. Neboli zistené žiadne nežiaduce účinky.“

       Ale zdravotné strediská sú bombardované telefonátmi ustarostených rodičov.

ilustračný obrázok - výroba vakcín

„Riziko nebezpečnej bakteriálnej kontaminácie“

       To je odôvodnenie okamžitého stiahnutia tejto vakcíny z trhu v 19 krajinách sveta. Ide o vakcínu Infanrix Hexa firmy GlaxoSmithKline, používanú i v Taliansku, známu aj pod názvom hexavakcína (proti 6 chorobám: záškrt, tetanus, vírusová detská obrna, nákazlivá žltačka typu B, Haemophilus influenzae typu b a čierny kašeľ). Infanrix Hexa sa povinne podáva deťom v 3., 5. a 11. mesiaci života. V skutočnosti podľa Zákona o povinnom očkovaní by mal byť počet povinných očkovaní v Taliansku 4, ale ku 4 povinným pridali aj vakcínu proti baktérii Haemophilus influenzae typu B a proti čiernemu kašľu. Správa o stiahnutí tejto vakcíny nebola v Taliansku rozšírená oficiálnou cestou, pretože Taliansko nepatrí ku štátom, ktorých sa stiahnutie šarží týka. Ale článok, ktorý ako prvý odkazuje na maxi-stiahnutie šarží, zverejnený farmakológom Dr. Robertom Gavom na stránke www.informasalus.it, vyvolal paniku mnohých rodičov, ktorý naň odkazovali na FaceBooku (vyše 10.000 zdieľaní článku za jeden deň) a otvoril diskusiu na tému „bezpečnosť, užitočnosť a riziká očkovania detí“.

       Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Kanada, Belgicko, Holandsko, Grécko, Česko, Slovensko, Albánsko, Austrália, Malajzia, Vietnam, Katar, Rumunsko, Libanon, Brazília, Malta.

       V týchto krajinách boli stiahnuté niektoré šarže hexavakcíny kvôli „riziku kontaminácie baktériou Bacillus cereus“. Sám Dr. Roberto Gava (autor viacerých štúdií proti povinnému očkovaniu a o poškodeniach zdravia očkovaním) provokačne kladie otázku:

„Prečo sa v Taliansku nič nedeje, ani stiahnutie šarží, ani nie je zo strany Ministerstva zdravotníctva žiadny oznam?“

       Do zdravotných stredísk volali vystrašení rodičia detí, ktorí chceli vedieť, ktorou šaržou boli očkované ich deti. Rodičia volali aj priamo do pobočky firmy GSK. Tlačový odbor Ministerstva zdravotníctva na otázku denníka ilFattoQuotidiani.it odpovedal krátkou písomnou správou:

„Stiahnutie niektorých šarží bolo nariadené kvôli zistenému problému vo výrobnom reťazci. Kontroly stiahnutých šarží problém nezistili. Talianska sa tento problém v každom prípade netýka, pretože dané šarže neboli uvedené na taliansky trh. Stiahnutie šarží nebolo nariadené úradmi daných krajín kvôli nežiaducim účinkom očkovania, ale priamo výrobcom (GSK), aby skontroloval ich kvalitu. To svedčí o vysokom stupni pozornosti, ktorú GSK venuje výrobe vakcín. Stiahnuť vakcínu z trhu nenariadili zdravotnícke úrady, ale priamo GSK.“

       Keďže Ministerstvo zdravotnícka poukázalo výlučne a priamo na GSK, ilFattoQuotidiano.it sa spýtal priamo GSK. Odpovedá Massimo Ascani z tlačového odboru talianskej pobočky GSK:

„Čo sa týka Európy, vakcíny sú všetky vyrábané v Belgicku, nie v Taliansku, ako sa o niektorých šaržách tvrdí. Sú to biologické produkty s viacnásobnými kontrolami počas výroby i po výrobe. Kontroly vykonáva výrobca i zdravotnícke úrady v Belgicku. Naša krajina nedostala tieto šarže. Nemalo by zmysel nariadiť ich stiahnutie.“

       Ale ak sú vakcíny prísne kontrolované, ako možno zistiť takúto chybu po tak dlhom čase? Massimo Ascani odpovedá:

„Kontroly vo všetkých krajinách, ktoré si objednali vakcínu, zodpovedali všetkým štandardom. Vakcíny sú bezpečné. Nedostatky v procese výroby zistila samotná firma. My ako firma žiadame stiahnutie šarží.“

       Podobná odpoveď ako z Ministerstva zdravotníctva. Ak je vakcína bezpečná, prečo tu je riziko kontaminácie?

„Z krajín, kde boli stiahnuté šarže, neprišli žiadne hlásenia nežiaducich účinkov. Žiadne dieťa nebolo poškodené. Chceme len predísť určitému riziku, pretože v procese výroby sme našli stopy nebezpečnej baktérie.“

       Ministerstvo takto bagatelizuje, GSK ubezpečuje, že ide jednoducho o jej internú procedúru (na jej vlastné náklady), aby sa predišlo riziku. A všetci sa zhodujú na tom, že v Taliansku nie je žiadny dôvod na paniku. Ale Dr. Gava vo svojom článku podčiarkuje problém:

„Vakcína je bezpečná a spĺňa všetky kritériá najvyššej kvality... a napriek tomu ju okamžite sťahujú. Je ťažké pochopiť dôvody takéhoto konania. Žiadame od Ministerstva zdravotníctva presné informácie ohľadne bezpečnosti týchto výrobkov.“

 

Čítajte tiež:

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.