Riziká očkovania sa opäť tlačia do povedomia. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania chce zvýšiť informovanosť pacientov

27.08.2012 00:00

       Občianske združenie Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania chce zvýšiť informovanosť pacientov o rizikách súvisiacich s očkovaním. K návrhu zákona o liekoch podalo hromadnú pripomienku, ktorou žiada, aby sa zákon zmenil do podoby, v ktorej bol ešte pred úpravou bývalého ministra zdravotníctva Ivana Uhliarika.

       „Doterajšie znenie zákona, schválené koncom roku 2011, poškodilo informovanosť pacienta tým, že vypustilo niektoré povinnosti lekárov aj farmaceutických firiem, a to automatické poskytnutie príbalového letáku vakcíny a informácie o obsahu neurotoxických a karcinogénnych látok vo vakcíne,“ uvádza občianske združenie.

 

       Viac na stránke ZdravéZdravotníctvo.sk.