Riziká očkovania… ??? !!!

19.02.2012 00:00

       Slovensko je jedna z mála európskych krajín, kde povinnosť očkovania vyplýva zo zákona, zatiaľ čo v iných štátoch sa očkovanie len odporúča… Prečo asi?

       Sú vakcíny bezpečné? Aké riziká s očkovaním súvisia? Čo obsahujú jednotlivé vakcíny a sú skutočne potrebné všetky nakombinované vakcíny, ktorými sme zo zákona povinní dať očkovať naše deti? A aké “môžu” byť nežiaduce reakcie, až následky a kedy sa môžu objaviť? Sme dostatočne informovaní o rizikách očkovania, alebo sme iba rukojemníkmi farmaceutického priemyslu?

 

       Viac na stránke Dúha duše.