Riaditeľ očkovacieho centra Rastislav Maďar v médiách otvorene klame, hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Šramková taktiež

14.04.2011 06:56

Ing. Marián Fillo

 

       V týždenníku MY Turčianske noviny (Nový Život Turca) č. 12/2011 z 29.III.2011 vyšiel na str. 4 článok Očkovanie: Niektorí Turčania si myslia, že choroby ich deťom spôsobila vakcína. V tomto článku dostali slovo MUDr. Rastislav Maďar z Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorý je tiež vedúcim očkovacieho centra v Ostrave a medicínskym riaditeľom najväčšej siete očkovacích centier v Českej republike, ako aj Lenka Šramková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

       Dr. Maďar sa v článku vyjadril:

„V populácii sa tradujú rôzne mýty o škodlivosti očkovania proti chrípke, osýpkam a podobne, ako napríklad, že spôsobujú autizmus alebo Crohnovu chorobu. Nič z toho sa však nikdy nepotvrdilo,"

       Dr. Maďar je buď veľmi neinformovaný (čo u medicínskeho riaditeľa najväčšej siete očkovacích centier v Česku považujem za prakticky vylúčené) alebo otvorene klame. Aká je skutočnosť? Rodičia Hannah Poling, amerického dievčatka, čo dostalo po očkovaní v dojčenskom veku autizmus, dostali minulý rok za zdravotné postihnutie spôsobené očkovaním rozprávkové odškodné v ráde miliónov dolárov. Bolo to v USA prvé priznané odškodnenie za autizmus vyvolaný očkovaním. Žiadostí o odškodnenie v prípadoch nie nepodobných Hannah Poling je však niekoľko tisíc.

       V rámci štátneho programu odškodňovania obetí očkovania boli v USA od roku 1989 do dneška vyplatené odškodnenia v súhrnnej výške vyše 2 miliardy dolárov. Tento obnos nezahŕňa odškodnenia, ktoré si poškodení vymohli v bežných súdnych sporoch (podmienkou účasti v štátnom programe je, že poškodený nepodal žalobu na lekára či výrobcu vakcíny), a nezahŕňa ani všetko odškodné vyplatené pred rokom 1989.

       Dr. Maďar taktiež ignoruje neskoršie štúdie (nielen) Dr. Andrewa Wakefielda a kol., v ktorých sa ukazuje, že po podaní druhej dávky MMR vakcíny (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) sa ochorenia čriev (napr. Crohnova choroba) u autistických detí výrazne zhoršili, čo poukazuje na to, že aj keby MMR vakcína nebola prvotným pôvodcom týchto ochorení, určite prispieva k ich výraznému zhoršeniu.

       Vyjadrenie Dr. Maďara teda považujem za trestuhodné zavádzanie verejnosti. Nie som si celkom istý jeho motiváciou. Je veľmi dobre možné, že ide o prejav konfliktu záujmov, keďže Dr. Maďar má vo svojej pozícii riaditeľa očkovacieho centra osobný finančný záujem na tom, aby laická verejnosť (mylne) verila v bezpečnosť očkovania. Možno však ide z jeho strany „len“ o nevedomosť, avšak u človeka v takejto pozícii je to nevedomosť vskutku trestuhodná!

       Potešujúce je, že Dr. Maďar súhlasí so zrušením kontraproduktívneho povinného očkovania proti tuberkulóze:

„Vakcína proti tuberkulóze skutočne spôsobuje pomerne často lokálne komplikácie, občas aj dlhodobejšie. Aj preto sa uvažuje, že tak ako v Českej republike sa nebude ani na Slovensku očkovať proti tejto chorobe celoplošne, ale len rizikové skupiny. V Česku platí novela vyhlášky o očkovaní od novembra 2010, ktorá povinné očkovanie pre každé dieťa proti TBC zrušila. Osobne by som proti zrušeniu plošného očkovania proti tuberkulóze nebol. Mohlo by zostať len u rizikových skupín populácie,"

       V ďalšom vyjadrení si však Dr. Maďar hneď protirečí:

„Ďalšie vakcíny v rámci povinného pravidelného očkovania sú bezpečné a účinné. Ak by bola najmenšia pochybnosť o bezpečnosti ktorejkoľvek vakcíny, rozhodne by sme nepripustili, aby nimi boli deti očkované a, samozrejme, ani dospelí,"

       Pokiaľ by totiž bola pravda, že by naši odborníci pri „najmenšej pochybnosti o bezpečnosti ktorejkoľvek vakcíny“ naozaj „nepripustili, aby nimi boli deti očkované“, tak by predsa nemohli pripustiť ani povinné očkovanie proti tuberkulóze. Avšak aj napriek vážnym pochybnostiam o bezpečnosti BCG vakcíny proti tuberkulóze, ktoré vyjadril dokonca aj sám Dr. Maďar krátko predtým, sa proti tuberkulóze naďalej veselo povinne očkuje. To je jednoznačné protirečenie, ktoré len dokladuje, že posledná citovaná veta Dr. Maďara je iba prázdnou frázou, v ktorej niet štipky pravdy.

       V článku ďalej nájdeme vyjadrenie ÚVZ SR, že ÚVZ SR:

„odmieta, že by povinné očkovanie bolo protiústavné, pretože o protiústavnosti by musel rozhodnúť Ústavný súd.“

       Opakovane ma veľmi zaráža právny analfabetizmus právnikov ÚVZ SR a ešte viac u právnikov regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), Predsa každý, kto má aspoň trochu poňatia o právnej sústave Slovenskej republiky, musí chápať, že rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) protiústavnosť určitého právneho predpisu nevzniká ani nezaniká. Rozhodnutím ÚS SR je len – už predtým jestvujúca – protiústavnosť potvrdená a nadobúda právoplatnosť, tzn. súčasťou nálezu ÚS SR je rozhodnutie o zrušení platnosti protiústavného právneho predpisu resp. jeho protiústavnej časti.

       Citovaný výrok právnika ÚVZ SR je teda diletantizmom najhrubšieho zrna a ja byť jeho nadriadeným, tak za takýto výrok dostane okamžitú výpoveď.

       Následne uvedený výrok hovorkyne ÚVZ SR Lenky Šramkovej len korunuje celú sériu lží a nezmyslov uvedených propagátormi povinného očkovania v komentovanom článku:

„Samotné očkovanie nemôže spôsobiť vznik ochorenia, proti ktorému je očkovanie určené.“

       Keď si je pani hovorkyňa týmto svojím tvrdením tak istá, tak by som sa jej rád opýtal, ako si vysvetľuje fakt, že deti s komplikáciami po očkovaní proti tuberkulóze sa liečia liekmi proti tuberkulóze (t.j. antituberkulotikami). A čo osýpky alebo mumps po očkovaní MMR vakcínou? Tie predsa sám výrobca udáva v súhrne charakteristických vlastností (SPC) Priorixu (u nás najčastejšie používanej MMR vakcíny). A čo očkovanie proti ovčím kiahňam, ktoré nielenže môže vyvolať ovčie kiahne u očkovanej osoby, ale dokonca môže spôsobiť nákazu tehotnej ženy od očkovaného dieťaťa, čo popisuje sám výrobca v SPC Varivaxu (vakcíny proti ovčím kiahňam):

„Zriedkavo môže dôjsť k prenosu vírusu očkovacej látky medzi zdravými očkovanými, u ktorých vznikla vyrážka podobná ovčím kiahňam a zdravými vnímavými osobami, gravidnými osobami a imunosupresívnymi osobami v kontakte“

       Suma sumárum: nič nové pod Slnkom, len samé lži, výmysly a zavádzanie verejnosti zo strany propagátorov povinného očkovania – ale na to sme si už zvykli...

 

Diskusia: Riaditeľ očkovacieho centra Rastislav Maďar v médiách otvorene klame, hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Šramková taktiež

Neklame ta buchta

Janka | 01.06.2014

Lenka Šramková -neklame je hlboko veriaca žena, pracovala aj ako redaktorka v katolíckom rádiu LUMEN. Nechajte ju na pokoji.

systémová BCG infekcia z vakcíny

........ | 22.04.2011

Na upresnenie len časť možných vedľajších účinkov z príbalového letáku BCG vakcíny, ktorý by si mali povinne celý prečítať všetci odborníci a naučiť sa naspamäť!

Okrem závažných alergických reakcií a ďalších desných vedľajších účinkov sa môžu vyskytnúť aj tieto (v menej ako 1 prípade u 1000 ľudí)
- zápal žliaz, niekedy s mokvavými vredmi, možné abscesy
- môže sa vyskytnúť BAKTERIÁLNA INFEKCIA Z VAKCÍNY. INFEKCIA sa môže rozšíriť do CELÉHO TELA, VRÁTANE KOSTÍ

Chcem len zdôrazniť že prax aj príbalový leták potvrdzuje, že očkovanie proti TBC spôsobuje BCG infekciu (dalo by sa povedať, že KRAVSKÚ TBC).

Re:systémová BCG infekcia z vakcíny

Ing. Marián FILLO | 22.04.2011

No veď to!

Ale naši "odborníci" sú schopní odporovať overiteľným faktom. Napr. MUDr. Pavol Šimurka zo Sprievodcu očkovaním v rozpore s príbalovým letákom i praxou tvrdí, že Hexa nemôže spôsobiť encefalopatiu. Alebo že vakcinačný rotavírus nemôže nakaziť inú osobu od osoby očkovanej.

lokálne aj systémové komplikácie

........ | 15.04.2011

Typická manipulácia, klamstvo a nezodpovednosť zo strany odborníkov!
Pán doktor Maďar povedal A ale nepovedal B.

"Vakcína proti tuberkulóze skutočne spôsobuje pomerne často lokálne komplikácie, občas aj dlhodobejšie".

Ďakujem pekne za takú vakcínu, najhoršie na tom je, že z dlhodobej lokálnej komplikácie, ktorú lekári veľmi radi podceňujú a neliečia správne cielene antituberkulotikami (česť málo výnimkám) sa v poslednom období veľmi často stáva SYSTÉMOVÁ KOMPLIKÁCIA!!! a dokonca aj tá býva podceňovaná a neliečená antituberkulotikami, keďže medzi odborníkmi vládne dogma, že "Samotné očkovanie nemôže spôsobiť vznik ochorenia, proti ktorému je očkovanie určené".
Prax ale potvrdzuje, že očkovanie proti TBC spôsobuje TBC! Dokedy si budú odborníci zakrývať oči a uši? a žonglovať s diagnozami ako v cirkuse?
Je podstatný rozdiel medzi diagnozou skutočnou a diagnozou cirkusantskou, ako odborníci musia veľmi dobre vedieť, že na správnej diagnoze a cielenej liečbe závisí život pacienta!

Ale šarlatáni v bielych plášťoch budú radšej zatĺkať a prinášať nevinné obete, akoby by priznali pravdu, že očkovanie proti TBC spôsobuje aj systémové ochorenia krvi, v cirkuse pod názvom leukémie.

Pridať nový príspevok