Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 1. časť

11.10.2011 20:55

Ing. Marián Fillo

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 

       Podobne ako minulý rok, aj tento rok sa na oficiálnom začiatku chrípkovej sezóny konal na Mestskom úrade v Žiline tzv. Vakcinačný deň SR. Podujatie to malo byť údajne vzdelávacie, avšak po stránke vzdelávacej sa mi javilo byť úplne mizerné. Dovolím si - bez najmenších výčitiek svedomia - tvrdiť, že na jednej jedinej besede o očkovaní, akých sa zúčasťňujem, by sa lekári o očkovaní dozvedeli oveľa viac informácií, a to pravdivejších, užitočnejších, zmysluplnejších, odbornejších a oveľa lepšie podložených. Kto bol na nejakej mojej besede a nechce mi toto uveriť, rád mu poskytnem zvukový záznam z prednášok XVII. vakcinačného dňa SR.

 

Neodmysliteľní výrobcovia vakcín

       Ako minule, ani tento rok nechýbali sponzori - výrobcovia vakcín: Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Pfizer a Baxter. Minule bol aj Merck (MSD = Merck, Sharp & Dohme), tento rok som jeho stánok nezaznamenal.

       Sanofi Pasteur mal tie isté rolety, čo minulý rok. Propagoval hlavne očkovanie proti chrípke a trochu aj očkovanie starších detí a dospelých proti pneumokokom. Tento rok nezabudol ani na efektné nálepky "Stop chrípke". Popri tom rozdával pomerne užitočné plagátiky o rozdieloch medzi chrípkou a nachladnutím, i keď - samozrejme - ako jediná možná prevencia chrípky je na plagátiku uvedené očkovanie, o čom už my tu na tejto stránke vieme svoje.

Rolety Sanofi Pasteur Stôl Sanofi Pasteur

       Na rozdiel od minulého roku mal Pfizer tento rok na prezentáciu svojej vakcíny proti pneumokokom Prevenar 13 aj veľmi dobrý dôvod. Minulý rok sa totiž jeho vakcínou očkovalo štandardne, tento rok je to už s doplatkom vyše 12 € za kus pri trojdávkovej schéme, čiže celkovo niečo medzi 35 a 40 €. Pfizerova roleta teda zdôrazňovala konkurenčnú výhodu - najvyššie pokrytie sérotypov - oproti vakcíne Synflorix (13 oproti 10) od konkurenta GlaxoSmithKline. Keby bol Pfizer ešte o niečo šikovnejší, tak by podčiarkol aj "iba" štvrtinové množstvo neurotoxického hliníka, pridávaného ako adjuvant (posilňovač tvorby protilátok) do Prevenaru 13 (0,125 mg) oproti konkurenčnému Synflorixu (0,5 mg). Možno však nechcel nabúrať celý očkovací program, postavený hlavne na Infanrixe Hexa (0,82 mg pridaného hliníka).

Stôl Pfizeru Roleta Pfizeru

       GlaxoSmithKline (GSK) bol tento rok hlavne v žltých farbách, zameral sa totiž na očkovanie proti žltačke. Ostatné očkovacie látky (okrem rotavírusov) ani veľmi propagovať nemusí, lebo ich už má v povinnom očkovaní, čo je ten najlepší možný kšeft, aký si výrobca vakcín vôbec dokáže predstaviť. Trochu bokom stáli rolety s propagáciou Synflorixu, kde GSK zdôrazňoval konkurenčnú výhodu svojej vakcíny proti pneumokokom Synflorix, ktorá je bez doplatku, oproti vakcíne Prevenar 13 od Pfizeru, na ktorú sa musí doplácať vyše 12 € za kus. Keby bol GSK trošku šikovnejší, mohol by zdôrazniť, že jeho vakcína na rozdiel od konkurencie neobsahuje polysorbát 80, poškodzujúci pohlavné orgány a vedúci k neplodnosti, ani kyselinu jantárovú. To však neurobil, možno preto, lebo by mohla prísť reč na polysorbát 80 v Infanrixe Hexa (tiež výrobok GSK), ktorý v slovenskom príbalovom letáku Infanrixu Hexa nie je priznaný - na rozdiel od toho austrálskeho, resp. človek musí dlho pátrať, kým zistí, že priznaná živná pôda M199  obsahuje aj polysorbát 80.

Rolety Rotarix a Synflorix Propagačné materiály GSK k nákazlivej žltačke typu A

       Logo GlaxoSmithKline bolo tento rok tým najlepšie viditeľným. GSK bol tiež jediným, kto tento rok ponúkal niečo na zahryznutie. Niet divu, však z tých takmer 20 miliónov € ročne, čo zarobí na slovenskom povinnom očkovaní, si to naozaj môže dovoliť. Okrem očkovania proti nákazlivej žltačke typu A GSK propagoval aj preočkovanie proti čiernemu kašľu.

 

       Baxter zase zviditeľňoval svoje vakcíny proti meningokokom a kliešťovej encefalitíde:

 

       Celkovo možno zhrnúť, že výrobcovia vakcín si vo svojich prezentáciach až dojemne nekonkurovali. Pfizer mal svoje pneumokoky pre malé deti, GSK rotavírusy, žltačku typu A a čierny kašeľ, Baxter kliešťovú encefalitídu a meningokoky a Sanofi Pasteur chrípku a pneumokoky pre staršie deti a dospelých. Náhoda či dohoda?

 

Odbornosť či odpornosť?

       V úvodnom slove doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS; https://sevs.sls.sk) okrem iného zmienila, že XVII. vakcinačný deň SR je odborné podujatie, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania lekárov. Ako uvidíme neskôr, v skutočnosti malo do odbornosti veľmi ďaleko a o vzdelávaní tiež nemôže byť reč. Nakoniec mi to celé pripadalo ako príležitosť hromadne sa stretnúť (niečo ako púť do Šaštína), ako lekári medzi sebou, tak aj lekári s výrobcami vakcín, a za vyslovene nenáročné odsedenie si cca dvoch hodín a zjedenie dvoch chlebíčkov zhrabnúť 5 kreditov celoživotného vzdelávania od SACCME (https://saccme.sk/). No a náklady na cestu si zúčastnení lekári samozrejme odpočítajú z daní, ako inak?

       Doc. Krištúfková nezabudla v úvode spomenúť aj troch aktivistov z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania (IURO), ktorí (ak som dobre pochopil) požiadali o možnosť vystúpiť v rámci tohto podujatia. To im však doc. Krištúfková neumožnila so slovami "myslím, že sa nedáme presvedčiť, tak ako sa nedajú presvedčiť oni". Nuž, keby to bolo o presviedčaní na inú vieru a toto podujatie bolo nejakou synodou nejakej cirkvi, tak by sa jej slová aj celkom dali pochopiť, avšak tu ide o podujatie odborné, pričom materiály, ktoré IURO rozdávala príchodzím lekárom, sú preukázateľne o niekoľko tried odbornejšie a lepšie podložené, než to, čo predviedli Dr. Avdičová, doc. Krištúfková a prof. Hudečková vo svojich prednáškach.

       Aby som bol úplne konkrétny, IURO rozdávala jednak určité predstavenie seba samej spolu s právnickým okienkom, v ktorom presne a výstižne popisuje povinnosti lekára v otázke očkovania (na rozdiel od niekoľkých právnických prehmatov a vyslovených lží, ktoré zazneli zo strany prítomných "odborníkov"), jednak dva samostatné články: "Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvantu" (s 232 odkazmi na použitú vedeckú literatúru) a na internete doposiaľ neuverejnený kratší článok "Kolektívna imunita - mýty a fakty" (s 88 odkazmi na použitú vedeckú literatúru).

       Oproti tomu prezentácie menovaných odborníčok, ak vôbec nejaké zdroje uvádzali, tak len v úplne minimálnej miere. Uvádzanie zdrojov, pravda, nie je jediným kritériom vedeckosti, ale už samo o sebe to niečo naznačuje.

       V úvodnom slove ďalej na adresu IURO zaznelo:

 "My im nebránime v ich aktivitách, ale boli by sme radi, keby si svoje problémy diskutovali na svojich odborných podujatiach"

       Nuž, zmyslom účasti zástupcov IURO na vakcinačnom dni zrejme bolo nadviazanie kontaktu a diskusia s lekármi, pričom zo svojich osobných skúseností viem, že (až na niekoľko málo svetlých výnimiek) je prakticky nemožné dotiahnuť všeobecných lekárov na odborné podujatie o očkovaní, za ktoré nedostanú kredity SACCME, resp. kde sa dobre nenajedia, nenapijú či nezabavia. Keď teda niekto mimo lekárskej branže chce nadviazať kontakty s lekármi v praxi vykonávajúcimi očkovanie, nemá inú možnosť, než prísť na nejaké podujatie pre lekárov, za ktoré sú kredity SACCME, alebo ktoré organizuje nejaký výrobca vakcín spolu s bohatým kultúrnym a gastronomickým programom.

       Predpokladám, že doc. Krištúfková nie je zas až tak hlúpa, aby toto nevedela, takže túto jej vetu si vlastne môžeme preložiť ako:

"Dajte nám pokoj, neotravujte nás, nechceme/odmietame sa s vami baviť."

       Keby šlo o snahu filatelistov vystúpiť na odbornom podujatí železničných modelárov, bol by to do istej miery oprávnený postoj. Predmet záujmu jedných by sa totiž neprekrýkal s predmetom záujmu druhých, a činnosť jedných by sa nijak bytostne nedotýkala činnosti druhých.

       Lenže tu ide o zdravie nás a našich detí, a to sa nás veru dotýka - a poriadne. Slová doc. Krištúfkovej teda vlastne znamenajú, že oni - akože-odborníci - budú rozhodovať a baviť sa o nás bez nás, a absolútne si od nás do tohto rozhodovania nenechajú zasahovať. Ak vás pri tom napadajú slová ako biela diktatúra, očkovacia tyrania či vakcinacizmus, tak ste trafili klinec po hlavičke.

       Navyše od doc. Krištúfkovej je to ukážkové pokrytectvo, keďže ona sama vyzýva svojich kolegov - očkujúcich lekárov k diskusii s verejnosťou. Na jednej strane k diskusii vyzýva, na druhej strane - keď už by k skutočnej diskusii reálne mohlo dôjsť, zubami-nechtami sa jej bráni.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 


Napísanie tohto komentára a spracovanie vložených obrázkov zabralo autorovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Reportáž z XVII. vakcinačného dňa SR v Žiline 8.X.2011 - 1. časť

krvný obeh?

Fialky | 30.11.2011

Vakcíny sa nepichajú do krvného obehu :))))))))))))

Re:krvný obeh?

Ing. Marián FILLO | 06.12.2011

Samozrejme, že sa vakcíny nepichajú do krvného obehu.
To by spôsobilo riadnu katastrofu.

Ale svoj správny komentár ste mal(a) napísať ako odpoveď ku komentáru, v ktorom iný diskutujúci napísal tento chybný údaj. Takto to totiž vyzerá, ako keby som o pichaní vakcín do krvného obehu písal ja v samotnom článku, čo som teda rozhodne nepísal, lebo toľko o očkovaní zase viem a takúto haluz by som určite nenapísal.

Re:krvný obeh?

človek | 12.12.2011

Ďakujem za upozornenie zle som sa vyjadril, samozrejme vakcíny sa nepichajú do krvného obehu, chcel som povedať, že v konečnom dôsledku sa ich devastujúci účinok prejaví v krvi.

a vy ste aký lekár?

Fialky | 30.11.2011

Koho zaujíma, koľko čistého času Vám zabralo napísanie neodborných drístov. Buď to robíte dobrovoľne z presvedčenia alebo chcete zarábať na hlúposti a fanatizme iných, ktorí ani nevedia čo odmietajú. Odporúčam Vám a Vašim stúpencom návštevu krajín ,kde na tieto ochorenia umierajú nevinné deti nezriedka aj dospelí.

Re:a vy ste aký lekár?

Ing. Marián Fillo | 06.12.2011

Menujte, prosím, aspoň jeden neodborný dríst a vysvetlite všetkým čitateľom, prečo (podľa Vás) to, čo som napísal, nie je pravda. A samozrejme to aj nejak seriózne podložte a môžeme potom o tom vecne diskutovať.

Toto je však z Vašej strany len trápny osobný útok, ktorý absolútne nič nedokazuje, snáď len s výnimkou Vašej arogancie a neschopnosti zostaviť seriózny vecný argument.

Menujte, prosím, konkrétne choroby a konkrétne krajiny, v ktorých na ne umierajú nevinné deti, nezriedka aj dospelí.

...

lekarka | 28.10.2011

Sa čudujem organizátorm, že Vás tam vôbec vpustili !!! A že odborný Váš časopis?? Prosím Vás.... nenechajte sa vysmiať.. ani dočítať sa to nedalo.. (Nabudúce aspoň Vás poprsím jednostranne vytlačiť, aby si moje dieťa malo na čo kresliť..
A kredity SACCME.. ako lekári máme POVINNÉ ich "zbierať", musíme odovzdať každý rok "výkazy" a certifikáty, že sme sa zúčastňovali takýchto podujatí.. Myslíte že nás to "teší"" v rámci voľna, ked môžeme byt s rodinou... tak nechápem čo riešite..!!!

Re:...

Ing. Marián FILLO | 29.10.2011

V prvom rade, občasník, ktorý rozdávali predstavitelia IURO, je ich a nie môj.

V druhom rade: Dočítať sa to nedalo prečo? Lebo sa to prieči pavedeckej očkovacej propagande pretláčanej výrobcami vakcín? Ak by na vakcinačnom dni išlo o seriózne vzdelávanie, prečo tam MUSELI byť stánky s reklamami jednotlivých výrobcov vakcín?
Alebo máte problém s čítaním vedecky veľmi dobre podložených článkov?

Čo sa kreditov týka, za nezmysly a bezduchú propagandu sa rozdávajú jedna radosť, ale za seriózne vzdelávanie nie.
Ak vôbec mali lekári dostať tých 5 kreditov za absolvovanie vakcinačného dňa, tak jedine za dôkladné preštudovanie si materiálov IURO, z ktorých by sa aspoň niečo nové a užitočné dozvedeli, a nie za odsedenie si tých troch super-trápnych "prednášok", ktoré sa oveľa viac podobali politickému školeniu z čias vedúcej úlohy jednej strany, než čomukoľvek, čo by prípomínalo ozajstné vzdelávanie. Takže to riešim: za polopravdy a úplné nezmysly (navyše veľmi plytké) kredity rozdávajú, za seriózne štúdium nie.

Čo sa týka jednostrannej tlače, túto požiadavku treba adresovať IURO: https://RizikaOckovania.sk

Vidím dobre, že ste neuviedla ani jednu jedinú konkrétnu námietku proti materiálu, čo predstavitelia IURO rozdávali? To o niečom svedčí.

Re:Re:...

Ladislav Melisko | 25.11.2011

Pavedecká očkovacia propaganda - LoL. A toto tu je čo, Fillo? Vy len vyvažujete, že? To je sranda, že oni majú klinické štúdie, postmarketingové štúdie, peer-reviewed články -- ale to sú všetci idioti, len Vy ste lietadlo, že?
Inak objavné fakt -- našli ste bannery farmafiriem na podujatí o očkovaní. To by človek neveril. Čo objavíte nabudúce? Banner Mountfieldu na veľtrhu záhradného náradia?
"za nezmysly a bezduchú propagandu sa rozdávajú jedna radosť, ale za seriózne vzdelávanie nie." -- no tak šup! Urobte si SACCME akreditovaný kurz Vy, však ten doktorát z pediatrie alebo epidemiológie urobíte aj podľa Vašich stromáckych webov a zvyšok opíšete z Wikipedie. Dajte tým tupým lekárom poctivú vedu, Vy trdlo! :)
"Vidím dobre, že ste neuviedla ani jednu jedinú konkrétnu námietku proti materiálu, čo predstavitelia IURO rozdávali? To o niečom svedčí." -- áno, svedčí to o tom, že je to celé zle a dobré je to asi len na podkurovanie v krbe. Ešte aj blbo vykáte!
Tu si dajte svoju argumentačnú potupu v repríze: https://cesinestpasunblog.blogspot.com/2011/08/vakciny-iba-dobrovolne.html
LM

Re:Re:Re:...

Ing. Marián Fillo | 06.12.2011

Vieme, ako sa vyrábajú "peer-reviewed" články, viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/odhalenie-wyeth-dnes-pfizer-pouzil-fiktivnych-pisatelov-na-umiestnenie-40-vedeckych-clankov-do-lekarskych-casopisov/

Klinické štúdie sú veľmi veselé, obzvlášť keď študujú bezpečnosť vakcíny AŽ tri dni po dni očkovania (viď str. 14, odstavec "Clinical safety"):
https://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Scientific_Discussion/human/000296/WC500032501.pdf

Postmarketingové štúdie sú tiež ohromne vedecké, viď napr.:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-sa-robi-moderna-lekarska-veda-1/

Mimochodom: toto ste Vy, či nejaký Váš menovec?
https://necyklopedia.wikia.com/wiki/Meliško

Re:Re:Re:...

Ing. Marián FILLO | 06.12.2011

Ale ďalej k veci:

Udrel ste klinec po hlavičke: Vakcinačný deň v skutočnosti nebol vzdelávacím podujatím (ako bolo inzerované), ale veľtrhom vakcín (resp. v širšom zmysle podujatím zameraným na podporu predaja vakcín), preto ostrieľaných očkovačov (ako ste nepochybne aj Vy) na ňom bannery výrobcov vakcín nijak neprekvapia.

Čaro nechceného? :-)))))

Doktorát z pediatrie si urobiť nemôžem, ani keby som čo ako chcel, pretože nevyhnutným predpokladom akéhokoľvek štúdia medicíny je očkovanie proti HepB, a toto riziko ja rozhodne nemienim podstupovať.

"Blbo vykám" naschvál, pretože je to takto (českým spôsobom) deterministickejšie. A tiež hovorím farebné prádlo a nie farebná bielizeň (čo je oxymoron) a pár ďalších vychytávok.
That's not bug, that's feature.

A na https://cesinestpasunblog.blogspot.com/2011/08/vakciny-iba-dobrovolne.html utrpeli argumentačnú potupu práve očkovači, pretože v istom bode prestali uverejňovať príspevky neočkovačov, čo je prejav dokonalého zúfalstva z totálnej argumentačnej prehry.

No a keď chcete peer-reviewed článok o očkovaní, nech sa páči:
https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cmc/2011/00000018/00000017/art00011

Re:...DOKTORKE samozvanej lekarke

ČLOVEK živá cítiaca BYTOSť | 07.11.2011

nehnevajte sa, ale Váš príspevok ˇako lekarky zneje divne chaoticky, inak vás celkom chápem...svedomie nepustí..ja idiot som nechal kresliť moje deti na reklamné vyfarbovánky farma firmiem na reklamu na vakcíny a syntetické jedy...ja idiot..už to nikdy nedovolím ..nielen kresliť na to ale v prvom rade v živote už nedovolím pichnúť tie vakcíny do krvného obehu mojich detí.. Uživajte si voľno podľa svojho vedomia a svedomia.

prirovnanie

Peter | 13.10.2011

Veľmi trefné prirovnanie s tými filatelistami a železničnými modelármi :-))) Tiež sa teším na pokračovanie.

Ámen tma

ferko | 13.10.2011

No teda ak takto vyzerá celoživotné vzdelávanie lekárov Ámen tma. Hlavne, že majú 5 diablových kreditov.
Namiesto kreditov by mali nafasovať mikroskopy, aby každý jeden z nich videl na vlastné oči, čo sa nachádza v krvi očkovaných detičiek.

pekne napisane

MartinBa | 13.10.2011

uz sa tesim na pokracovanie !

Záznamy: 1 - 14 zo 14

Pridať nový príspevok