Reportáž spred XVIII. vakcinačného dňa v Žiline 29.IX.2012

06.10.2012 07:09

Ing. Marián Fillo

 

       Pôvodne to mala byť reportáž z vakcinačného dňa, lenže usporiadatelia si tentokrát najali 4 mladé gorily, ktoré nepustili do sály nikoho, kto nemal na ruke zelený papierový pásik. Nepomohol ani novinársky preukaz. Odkázali ma na registračný stôl, kde tie zelené pásiky vydávali. Tam mi ale povedali, že majú príkaz nepúšťať nijakých novinárov, ledaže by to dovolili prof. Hudečková alebo doc. Krištúfková. Lenže tie už boli dnu, kam ma zase nepustili tie 4 gorily. Začarovaný kruh.

       Odhliadnuc od toho, po debakli prof. Hudečkovej na jej verejnej prednáške v Žiline začiatkom leta, o ktorý som sa významne pričinil a po ktorom niekoľko mamičiek vyhlásilo, že ich prednáška prof. Hudečkovej presvedčila, aby NEDALI očkovať svoje deti, ako aj po mojom neúspešnom pokuse zúčastniť sa III. slovenského vakcinologického kongresu v januári 2012, v čom mi zabránila doc. Krištúfková po tom, čo som ju znemožnil na XVII. vakcinačnom dni v Žiline, kde som jej pred všetkými dokázal, že vyslovene klame, som si nerobil nijaké nádeje na to, že by ma jedna či druhá pustila dnu.

 

Zákaz vstupu nepovolaným osobám

       Na dverách do predsália veľkej zasadačky Mestského úradu v Žiline, v ktorej sa XVIII. vakcinačný deň konal, bolo prilepené toto upozornenie:

upozornenie, koho nepustia do sály

       Vtip bol v tom, že do kongresovej miestnosti nepovolili vstup ani farmaceutke z radov Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania (IURO), ktorá JE oprávnená vydávať lieky. Nešlo teda vôbec o snahu dodržiavať zákon, ale len o vylúčenie tých, čo by chceli informovať verejnosť o obsahu podujatia. Nabudúce to teda budem musieť riešiť tak, že nejakému spriaznenému lekárovi dám diktafón, čo mi teda mohlo po dvoch vyššie uvedených incidentoch napadnúť už teraz, ale nenapadlo. O rok budem múdrejší.

       Pozrime sa ale, na čo konkrétne sa tento "zákaz vstupu nepovolaným osobám" odvoláva:

 • §8 ods. 2 písm. g) zákona č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:
  "Reklama liekov je ... sponzorovanie vedeckých kongresov, na ktorých sa zúčastňujú osoby oprávnené predpisovať lieky alebo osoby oprávnené vydávať lieky, vrátane preplácania cestovných náhrad a nákladov na ubytovanie, ktoré sú spojené s účasťou na tomto podujatí."
 • §8 ods. 4 písm. c) a d) zákona č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:
  "Zakazuje sa reklama liekov, ...
  c) ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
  d) ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, avšak sa uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu."
 • §8 ods. 5 písm. b) zákona č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov:
  "Zákaz uvedený v odseku 4 sa nevzťahuje na reklamu určenú osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky."

       Nemôžem si pomôcť, ale ani jedno z vyššie uvedených ustanovení zákona o reklame NIE JE dôvodom na to, aby do kongresovej miestnosti bol zamietnutný vstup novinárovi. Pojednávajú totiž len o tom, kedy reklama liekov je alebo nie je zakázaná. Navyše v kongresovej miestnosti neboli prezentácie liekov (vakcín), ale (údajne) odborné prednášky, ktoré nijakým spôsobom nepropagovali nejaké konkrétne lieky (vakcíny) konkrétneho výrobcu. Obsahom programu v kongresovej miestnosti teda nebola reklama. Na základe tohto zákona by teda bolo možné vyhradiť si, že prezentácie výrobcov vakcín si smú pozrieť len osoby oprávnené predpisovať a/alebo vydávať lieky, ale nie zakázať vstup novinárom do kongresovej miestnosti, kde predsa žiadna reklama na vakcíny nebola! Bolo by to teda možné riešiť tak, že osoby, ktoré nemajú oprávnenie predpisovať/vydávať lieky, by vošli do kongresovej miestnosti iným vstupom - nešli by okolo reklamných stolíkov výrobcov vakcín, ale inokadiaľ. Alebo by okolo nich prešli so zavretými očami. :-)

       V skutočnosti však zo začiatku mal prístup k prezentáciám výrobcov vakcín úplne hocikto, ale do kongresovej miestnosti nepustili hocikoho. Tým bol celý zákon o reklame úplne postavený na hlavu, pretože usporiadatelia umožnili prístup k reklame na lieky, povolenej len osobám oprávneným predpisovať/vydávať lieky, úplne hocikomu, nepovolili však hocikomu prístup k tomu, čo už reklamou na lieky nebolo. Možno to teda uzavrieť tak, že zákon o reklame bol v tomto prípade účelovo zneužitý na zamedzenie informovania verejnosti o obsahu podujatia. Prečo? Podľa mňa preto, lebo obsah podujatia bol jednoznačne PROTI záujmu verejnosti, o čom tak trochu svedčí aj program (viď nižšie).

       Moju domnienku potvrdzuje aj vyjadrenie mestskej polície, ktorá riešila nejaký problém s parkovaním a kvôli tomu skúmala, či je vakcinačný deň verejným podujatím resp. kto naň má alebo nemá mať prístup. Z policajtov vypadlo, že usporiadatelia si neprajú účasť novinárov, lebo by potom písali negatívne informácie o podujatí. Novínárom bol teda odopretý vstup, aby usporiadatelia zabránili negatívnej publicite. Nakoľko je takýto prístup oprávnený, keď ide (aj) o povinné očkovanie, ktoré sa týka prakticky celej verejnosti (a tá podľa mňa má zákonné právo na informácie z tejto oblasti, keď sa jej to bytostne dotýka), si odpovedzte sami.

 

Kto to vlastne platí?

       Rád by som tiež upriamil pozornosť čitateľov na to, kto vlastne v konečnom dôsledku sponzoruje takéto podujatia.

       Úhrada vakcín na povinné očkovanie a niekedy aj nepovinné očkovanie (napr. proti chrípke u starších ľudí alebo proti kliešťovej encefalitíde u vybraných profesií) ide z verejných zdrojov - zo zdravotných poisťovní, do ktorých pracujúci odvádzajú nie práve malé odvody (napr. mňa to tento rok vyjde na 570,96 €, z ktorých nemám absolútne nijaký úžitok - oveľa radšej by som si za tú sumu kúpil trebárs bicykel). To teda znamená, že výrobca vakcíny, ktorý je sponzorom kongresu, reálne dostane za svoje vakcíny zaplatené z poisťovne viac, než potrebuje, a z tohto prebytku potom sponzoruje kongres.

       Možno to na prvý pohľad tak nevyzerá, ale toto je úplne zvrátený systém. Keby totiž výrobca vakcíny nedostal ten prebytok nad výrobnú cenu a režijné náklady, a potom by nemal na sponzoring kongresu, ostali by tie peniaze v zdravotnej poisťovni, ktorá by ich mohla sama vydať na vzdelávanie lekárov, a to by už bolo BEZ očividného konfliktu záujmov. My tu teda máme systém, v ktorom zbytočne vyhadzujeme obrovské peniaze na vakcíny nad rámec oprávnených nákladov na výrobu, a z tohto preplatku výrobca blahosklonne zaplatí kongres a ešte si aj urobí reklamu. V skutočnosti tie peniaze však nepatria výrobcovi, ale nám - občanom, platiteľom zdravotného poistenia. Keby bolo financovanie vzdelávania lekárov rozumné a šlo by z peňazí, ušetrených na platbách za lieky (vakcíny), keby sa preplácali výrobcom len oprávnené náklady, nebol by sponzorom vzdelávania o očkovaní nijaký výrobca vakcíny a teda by usporiadateľ ani nemohol zneužiť zákon o reklame na zamedzenie účasti "nepohodlných" novinárov. Ako vidno, súčasný obludný systém financovania vzdelávania lekárov vlastne vyhovuje nielen výrobcom liekov, ale aj usporiadateľom podujatí, ktorí si neprajú negatívnu publicitu. Dá sa teda povedať, že ide o viac-rozmernú korupciu.

       A keďže sponzormi vzdelávania lekárov sme v konečnom dôsledku my, platitelia zdravotného poistenia, logicky by aj rozhodovacia právomoc mala patriť nám a nie doc. Krištúfkovej, ktorá je nakoniec tiež platená z našich daní, čoby učiteľka na štátnej vysokej škole, ani prof. Hudečkovej, ktorá je taktiež platená z našich daní, čoby zamestnankyňa štátneho úradu a tiež učiteľka na štátnej vysokej škole.

       Stručne zhrnuté: očkovacia lobby si tu vytvorila systém "o nás bez nás, za naše peniaze, proti nám a bez nášho vedomia"

 

prezentácia GlaxoSmithKlineSponzori

       Tento rok chýbal Baxter, ale zase sa objavil Merck (u nás vystupuje pod skratkou MSD = Merck, Sharp & Dohme). Stálicami sú Pfizer, Sanofi Pasteur a neodmysliteľný GlaxoSmithKline, ktorý vyrába všetky plne hradené vakcíny pre povinné očkovanie detí na Slovensku. Sanofi Pasteur mal tento rok úplne nudný stolík bez akejkoľvek veľkoplošnej reklamy (rolety, plagátu), takže to ani nestálo za fotku. Zato reklamný agent Sanofi Pasteur bol mimoriadne akčný.

       Keď ma videl postávať v chodbe mestského úradu, drzo prišiel ku mne, vytiahol mobil a odfotil si ma. Že by som bol "jeho typ"? :-) Asi sotva. Alebo si robí zbierku fotiek aktivistov za slobodnú voľbu v očkovaní? Alebo tieto fotky zdieľa so svojimi kolegami, prípadne ich prikladá k výkazom o účasti na podujatí? Netuším. Nech je ako chce, jeho akciu som opätoval a odfotil som aj ja jeho:

reklamný agent Sanofi Pasteur       Keď som prešiel do akcie ja a odfotil som si stolíky výrobcov vakcín, asi ho to vytočilo, tak si šiel na vrátnicu pýtať kľúč od dverí do predsália veľkej zasadačky, čo zdôvodnil tak, že im tam vraj chodia cudzí ľudia, "napr. tento pán" (ukázal na mňa). Logika veci velí, že ja som mu očividne nebol cudzí, pretože ma oslovil menom, ale to bola samozrejme len zástierka. Na podlosť a lživosť kormidelníkov vakci-biznisu sme si už dávno zvykli, takže toto nebolo žiadne prekvapenie... No a tu ho máme, ako zamyká dvere do predsália veľkej zasadačky:reklamný agent Sanofi Pasteur zamyká dvere do predsália veľkej zasadačky
       Iróniou bolo, že toto opatrenie vlastne nebolo vôbec nič platné, pretože vedľajšie dvere boli naďalej otvorené, čo som však nezistil ja, ale nejakí účastníci podujatia. :-)

       Za zmienku ešte stojí, že gorily ma slušne poprosili, aby som nefotil, na čo som im odvrkol, že prečo nie, keď si ma môže fotiť reklamný agent Sanofi Pasteur. A oni na to, že to bolo v chodbe a že tam sa môže, ale tu (v predsálí) nie. :-)))))

       No a tu dve zo spomínaných štyroch goríl vidno hliadkovať okolo dverí do zasadačky (v pravej polovici obrázka) a úplne vpravo je reklamný agent Sanofi Pasteur:

       Merck (MSD) prišiel s neotrelou veľkoplošnou reklamnou skladačkou a Pfizer s vcelku nudnou roletou:

       Trochu ma prekvapilo, že nikto nepriniesol roletu či inú veľkoplošnú reklamu na nejakú konkrétnu vakcínu. Žeby to bol dôsledok nejakých zmien v právnych predpisoch?

 

Program

       Program bol tentokrát oveľa bohatší než po minulé roky:

 1. otvorenie
 2. Henrieta Hudečková, Zuzana Krištúfková: "Význam hlásenia"
 3. Martin Kasarda: "Naočkovaní paranoiou: čo máta odporcov očkovania a prečo strašia"
 4. Ján Pečeňák: "Vývoj názorov na výskyt a príčiny detského autizmu"
 5. Miloš Jeseňák: "Očkovanie a alergické dieťa"
 6. Klára Minčíková: "Poznatky a skúsenosti z tréningu psychologických zručností ovládania zložitých situácií pri pohovoroch s rodičmi, odmietajúcimi očkovanie detí"
 7. diskusia
 8. záver
   

       Pozoruhodné sú aj posledné dva riadky letáku s programom podujatia:

Hlavný sponzor podujatia: GlaxoSmithKline

Sponzori: MSD, Pfizer, Sanofi Pasteur

       Ako vidno z programu, až na bod č. 5 (a ani tým som si nie celkom istý) vlastne nešlo o skutočne odborný program, ale len o reakcie na odmietanie povinného očkovania rodičmi. Obzvlášť úsmevné je zdôvodňovanie "významu hlásenia" (rozumej: udavačstva) prof. Hudečkovou a doc. Krištúfkovou. Pred 30 rokmi by sa zrejme obe výborne uplatnili v ŠtB.

       PhDr. Martin Kasarda, PhD. (bod 3) je reklamným agentom GlaxoSmithKline, čo je len potvrdzuje, že GlaxoSmithKline bol hlavným sponzorom podujatia. Je totiž spoločníkom v PR agentúre Snowball Communications, ktorej pravdepodobne najväčším zákazníkom je práve GlaxoSmithKline (spolu s ďalšími tromi výrobcami vakcín: Abbott, Baxter a Novartis). Dr. Kasarda s obľubou prednáša, sťaby odborník na médiá a vysokoškolský pedagóg, nič netušiacim detským lekárom na kongresoch a vakcinačných dňoch, ako bol aj tento. Pri svojich prednáškach Dr. Kasarda pravidelne "zabúda" uviesť, že vôbec nie je nezávislým odborníkom na médiá, že v skutočnosti je de facto plateným reklamným agentom výrobcu vakcín. Tento nebetyčný konflikt záujmov zásadne neuvádza. Jeho prednášky teda nie sú ničím iným, než utajenou súčasťou dômyselnej reklamnej kampane.

       O jeho morálnom profile jasnou rečou vypovedá aj skutočnosť, že začiatkom leta pre zmenu nafúkal mediálnu bublinu okolo osýpok, ale keď som sa ho opakovane pýtal, či sa on sám dal proti osýpkam zaočkovať, ani na tretí či štvrtý krát mi neodpovedal (hoci odpovedal na iné otázky/námietky). Z toho je zjavné, že sám sa zaočkovať nedal, to mu však nebráni nahovárať na toto očkovanie iných. Pritom on ako dospelý má rozhodne oveľa vyššie riziko ťažkého priebehu osýpok než deti, ktoré sú hlavne proti osýpkam očkované. Napriek tomu, že zaočkovaný nie je, sa teda osýpok zjavne nebojí... alebo sa očkovania bojí viac.

       Prednáška o autizme nemala za cieľ nič iné než rozptýliť prípadné obavy pediatrov z toho, že očkovanie spôsobuje autizmus, čo je - mimochodom - čoraz ťažšie popierateľný fakt, viď napr. aj včera uverejnený článok Dr. Theresy Deisher "Údaje CDC a Ministerstva školstva USA ukazujú silnú štatistickú súvislosť zaočkovanosti proti ovčím kiahňam a výskytu autizmu v každom štáte USA".

       Nuž a prednáška epidemiologičky Kláry Minčíkovej z RÚVZ Prievidza bola tak výstižne nazvaná ("Poznatky a skúsenosti z tréningu psychologických zručností ovládania zložitých situácií pri pohovoroch s rodičmi, odmietajúcimi očkovanie detí"), že naozaj nikto nemôže mať pochybnosti o jej cieli: stoj-čo-stoj presvedčiť rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti - navzdory vedeckým štúdiám, navzdory vlastným či sprostredkovaným skúsenostiam, navzdory nežiaducim účinkom, priznávaných výrobcami v príbalových letákoch.

       Celkovo vzaté (možno s výnimkou bodu 5) to bola cielená debilizácia lekárskej verejnosti za účelom zvýšenia predaja vakcín, pretože keby nešlo o zvyšovanie obratu, Merck, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline či Pfizer by na to nedali ani cent, tým si môžete byť 100% istí. Nuž a takáto podlá činnosť samozrejme neznesie kritiku, ukrýva sa pred svetlom Pravdy a preto tie gorily, preto ten zákaz vstupu.

       Napriek neúčasti odporcov povinného očkovania však diskusia údajne nebola bezproblémová. V radoch prítomných lekárov sa vraj našiel jeden, čo otvorene poukazoval na riziká očkovania, hlavne v súvislosti s hliníkom. Po niekoľkých úplne od veci odpovediach na svoje pálčivé otázky a námietky to však vzdal.

       Možno to teda uzavrieť tak, že zo slovenskej epidemiologickej obce sa čoraz viac stáva uzavretá sekta, slúžiaca výrobcom vakcín, ktorá je de facto platená z našich daní a odvodov, ale odmieta sa nám akokoľvek zodpovedať, ba dokonca silou mocou odmieta na svetlo Božie pustiť pravdu o sebe samej.

        Našiel sa však aj jeden pozitívny moment: jedna lekárka nám v rozhovore pred budovou povedala o tom, ako sa vyvíjal jej vzťah k neočkovačom a tiež, že ich RÚVZ sa rozhodol nepokutovať odmietačov povinného očkovania, pretože to nemá žiadny zmysel: na fakte, že dieťa nie je zaočkované, totiž pokuta absolútne nič nezmení. Svätá pravda! Kiež by sa táto svetlá výnimka stala normou.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi vyše 3,5 hodiny čistého času (+ cca 6 hodín (ne)účasti na samotnom podujatí).

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Reportáž spred XVIII. vakcinačného dňa v Žiline 29.IX.2012

vďaka

Janka | 19.02.2013

Pán Fillo, neustále sledujem ako veľmi sa zasadzujete za pravdu a veľmi vám fandím!!! Tento článok je perfektne napísaný a ak by mal niekdo z pánov Mudr. čo i len trochu súdnosti, musel by dať za pravdu vám a nie predajcom vakcín a ich podlízačom (viď. spomínané doktorky). Ja stále verím, že verejnosť sa zmobilizuje a dôjde k zrušeniu povinného očkovania. Sama sa budem maximálne snažiť pre vás zhromažďovať podpisy! Držte sa!!!

Re:vďaka

Ing. Marián Fillo | 15.01.2015

Ďakujem za morálnu podporu, Janka.

správa spred vakcinacistického kongresu

J.N. | 23.10.2012

fuj však to je jedna hrôza. Oni sa naozaj ničoho neštítia. Tá akcia mala všetky znaky konšpiračného, tajného spolku, fuj aký hnus, hanba tým ľuďom. Hanba

všemocné očkovanie ???

stará mama | 20.10.2012

nedá mi , aby som sa aj ja nezapojila do tejto debaty, naozaj máte pravdu p. Fillo, po našich nedávnych skúsenostiach pri očkovaní/neočkovaní nášho 3. mesačného vnúčika, našťastie sme si potvrdili, že naozaj lekárom chýbajú
informácie, ako ste už vyššie uviedli, nevedia o tom......ani, že sa sťahovali vakcíny okrem Slovenska aj v iných štátoch a tuším to neuviedla ani jedna rozhlasová ani televízna stanica, čo si myslím, že by bolo aj užitočné, ale asi to niekomu možno vyhovuje..Ja osobne Vám aj Vašim kolegom držím palce a ďakujem za vždy aktuálne informácie.Tiež uvidíme, čo sa bude diať s nami, pretože sme sa rozhodli neočkovať a velmi sa tešíme, ako nás budú psychologicky LAMAT k očkovaniu, dúfam, že sa nám to poradí odolať tomuto pokušeniu :-)

ada

Čo máta odporcov? | 11.10.2012

Mňa okrem iného máta aj kontaminácia vakcín.

Re:ada

ada | 11.10.2012

mikrobialna kontaminacia vakcin

Specialistka na vymyvanie mozgov ludom?!

NeDlouholudsky | 09.10.2012

Klára Minčíková: "Poznatky a skúsenosti z tréningu psychologických zručností ovládania zložitých situácií pri pohovoroch s rodičmi, odmietajúcimi očkovanie detí"

to je teda ale vtipne, nejaku to Klarku Mincikovu si platia za vymyvanie mozgoc lekarom? Zistite aku mala za to od farmafiriem odmenu, 1 000 alebo 33 000 eur?!? alebo dokonca aj viac?

to je tato osobka?
MUDr. Klára Minčíková

špecializácia: hygiena a epidemiológia
RÚVZ, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Re:Specialistka na vymyvanie mozgov ludom?!

Ing. Marián FILLO | 09.10.2012

Áno, to je ona.

Pritom ale v porovnaní s ostatnými jedna z tých rozumnejších. Napr. v pokutovaní za odmietnutie povinného očkovania nevidí zmysel.

kocurkovo

ela | 08.10.2012

takze - namiesto slobody ockovat/neockovat, ako je to napr. v zapadnej europe bezne, nam ponuknu ludi vyskolenych v manipulacii - vid program... namiesto diskusie nevpustia oponentov. ubohe slovensko, ubohi my vsetci!

Re:kocurkovo

Roman | 21.02.2013

Nebojte sa, ani v krajinach kde ockovanie nie je povinne to nemaju ludia lahke. Byvame v anglicku, a pri kazdej navsteve lekara absolvujeme 15 minuovu prednasku o tom preco nechceme ochranit nase dieta ockovanim. Uz sa len bojime kedy na nas poslu socialku aby nam zobrali synceka.

otrasne co vsetko napisete

Peto | 07.10.2012

Nic v zlom, ale toto co ste tu popisali nema ani hlavu a ani patu. Tak ako mam ja uctu pred odbornikmi, tak ocakavam, ze odbornici budu mat uctu voci ludom, ktorym odborne robia svoje sluzby. Neexistuje aby sa v ramci vsetkych vzdelanych ludi v biovedach na celom svete naslo iba take male percento ktore su proti triezvej (nie vakcinacii proti kazdej blbosti) vakcinacii. Predpokladam ze tak ako v mojom obore sa najdu kazdy rok desiatky "vynalezcov" perpetua mobile, ktorym chyba zakladne vzdelanie a su presvedceny o svojej pravde, tak tak je to aj vo vakcinacii. Najde sa par jednotlivcov ktory urobia pre nedostatok informacii a vzdelania bububu, lebo su presvedceny o svojej pravde. Suhlasit sa da akurat s jednou myslienkou v tomto texte, peniaze naozaj niektorych ludi tahaju k extremom.

Re:otrasne co vsetko napisete

MUDr.Ludmila Eleková | 07.10.2012

Asi nečtete správně. Autor uvádí, že zákaz vstupu novinářů byl zneužitý, že nebyla vpuštěna lékárnice, která podle uvedené cedule vpuštěna být měla - ale nebyla, neboť jim byla známa svými názory, že šlo o propagandistickou akci. Máte tušení, co se na takových akcích děje? Chtělo by se vám zvracet - ledaže patříte k nim.
K vaší větě: "Neexistuje aby sa v ramci vsetkych vzdelanych ludi v biovedach na celom svete naslo iba take male percento ktore su proti triezvej (nie vakcinacii proti kazdej blbosti) vakcinacii."
Iba také percento - kdysi si všichni mysleli, že je Země placatá a Koperník, Galileo byli jediní, kdo tvdril opak. Kdysi si lékaři před operacemi a porody nemyli ruce, dr.Ignác Semmelweiss byl jediný, který tvrdil, že špinavé ruce jsou příčinou pooperačních a poporodních sepsí - tvrdil to, aniž tušil něco o bakteriích. A tak dále, a tak dále. Všechny současné postupy v medicíně i v jiných oblastech kdysi dělal jediný člověk. Microsoft začal svou existenci v garáži Billa Gatese.
Když něco tvrdí jediný člověk, neznamená to automaticky, že se mýlí. Vědecká pravda se neurčuje hlasováním, ale experimenty a důkazy. Budte tak laskav a než napíšete takový emotivní výlev, zcela mimo mísu, obtěžujte si ověřit fakta. Třeba kolik renomovaných vědců a lékařů mluví proti vakcínám. Sama jsem studovala medicínu a zcela odpovědně vám říkám, že to, co se lékař dozví z oficiálních zdrojů o vakcínách, je jen a jen propaganda, lži a překroucená pravda. Dokud se jemu osobně nebo jeho rodině něco nestane, do té doby ho ani nenapadne pochybovat o tom, co dosud slyšel.
I kdyby na tom vakcinačním dni říkali čistou nezkalenou pravdu, okolnosti, za kterých po pořádali, jsou neetické, nemorální a velmi pravděpodobně nezákonné. Čeho se bojí: Pán Fillo, prof. Strunecká, prof. Blaylock, Dr.Wakefield, J.Hutchinson, C.Blakil, já osobně a kdokoli z "kritiků, odpíračům antivakcionistů" nebo jak nám říkají, se kdykoli ochotně zúčastníme jakékoli debaty a nebudeme cenzurovat příchozí. Máme argumenty, máme důkazy a umíme to veřejně prezentovat. Násilí (i nepřímé ve formě zákazu vstupu) nastupuje tam, kde dochází logika.
Klacek nahrazuje argumenty.

Re:Re:otrasne co vsetko napisete

Jozef Šišulák | 07.10.2012

Klobúk dole pred Vašimi vysokoerudovanými článkami a odpevedami p.Eleková a ocenujem aj Váš ľudký prísttup k problamatike očkovania na rozdiel od vysokoarogantných rečí vakcinacistickej loby,ktorej sa zapredali mnohí lekári či už z nevedomosti/ľudskej alebo odbornej?/ alebo kôli svojim zištným záujmom.Vdaka za odvahu verejne sa vzoprieť farmapriemyslu,bodaj by sa našlo v našich republkách viac Vám podobných odborníkov.Jedna lastovička síce leto nerobí ale svojim príkladom ukazuje ako na to.Ešte raz vdaka,s úctou Jozef Š. z BB.

Re:Re:otrasne co vsetko napisete

peto | 08.10.2012

Pani Elekova. Zacali ste zlym prikladom - ak by sa jednalo o firmu Microsoft, pouzivam Debian linux. Emotivny je iba na zaklade toho, ze ja ako rodica mam strach o svoje dieta. Otazka znie - preco neverit odbornikom ktori sa staraju o verejne zdravie? Su to vsetci neinformovani jedinci? Statisticky - kolko ockovanych jedincov, ktory maju negativnu odozvu na ockovaciu latku mali znizenu (neviem ako nazyvate vy lekari tento parameter) "absorbivitu" na danu ockovaciu latku?

Prepacte moje nevhodne nelekarske, neerudovane vyjadrovanie, mam nanestasie iba III stupne vysokoskolskeho vzdelania v technickych vedach, nemal som moznost a ani motivaciu studovate lekarske vedy. Naozaj sa mi nechce verit ze lekari dostavaju namiesto informaciu iba nejaku propagandu!

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

NeDloholudsky | 09.10.2012

Na to ze mas 8.stupen kozmickeho megavzdelania IV.generacie po Humbertovi javis znaky akejsi znizenej logiky a malej tuzby po poznani.... to mas od narodenia?

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

MUDr.Ludmila Eleková | 09.10.2012

Nevěříte, že lékaři dostávají propagandu? Já na rozdíl od vás medicínu vystudovala a to s vyznamenáním, s vyznamenáním jsem i atestovala a o vakcínách, jejich složení, skutečném účinku a NÚ jsem ve finále věděla -stejně jako moji kolegové - velké NIC. Nikdo nás neinformoval, že vakcíny, které tehdy dostaly naše děti obsahovaly rtuť a koňskou dávku hliníku, nikdo nás neinformoval, že se pertusová vakcína používá u laboratorních zvířat k vyvolání zánětu mozku, nikdo nás neinformoval o patologických reakcích atd. Věděli jsme jen to, že vakcíny nás zachránily, vymýtily nemoci (aniž se nám někdo obtěžoval říci, co vymýtilo mor, choleru a spálu, proti kterým se nikdy plošně neočkovalo) a že reakce jsou mírné a vzácné. Vystudovali jsme s dojmem, jaké máme štěstí, že žijeme v osvícené těsně postsocialistické zemi a povinným očkováním. Skutečně jsem tehdy byla ráda, že máme povinné očkování, že my odpovědní jsme tak chráněni před nezodpovědnými sociálně nepřizpůsobivými osobami, jejihcž neočkované děti by běhaly po světě a roznášely nemoci. Nic mě nepřipravilo na encefalopatickou reakci mého syna.
Lékaři pracující na RÚVZ, českých OHS, SÚKLu, epidemiologických oddělení nemocnic apod., mají v hlavě přesně to, co jsem napsala výše. Dopisovala jsem si se SÚKLem o hliníku ve vakcínách a takovou snůšku nesmyslů jsem dlouho nevěděla. Napsali mi mimo jiné, že se nerozpustný hliník navázaný na antigen vakcíny ze 70% do 24 hodin vyloučí (ledvinami, kterými může projít jen rozpustná látka). Říct toho u zkoušky z biochemie, letíte na chodbu, ani se nerozhlédnete. Jak je možné, že regulační orgán píše takové kraviny? V odpovědi na dotaz podle zákona o veřejném přístupu k informacím?
Pokud se sami nezačnou zajímat, oficiálními kanály k nim nic jiného nedoputuje. Mám mezi pacienty maminku lékařku, jejíž dítě se stalo autistickým po MMR vakcíně, akutně, náhle, nepochybně. Dodnes vidím její obličej, když mi popisovala svůj emoční stav a jeho změny v době kdy začala googlovat MMR a autismus. Říkala mi, že lítala po bytě, jak lev v kleci, sprostě nadávala, řvala, plakala, byla zoufalá, nasraná a cítila se naprosto zrazená. Měla stejné vzdělání jako já a lékaři na RÚVZ. Dokud se to nestalo jejímu synovi, nenapadlo ji pochybovat.
Každý rodič se bojí o své dítě a já se ze všech svých dětí nejvíc v životě bála o svého tehdy 3měsíčního syna, když prožíval reakci na vakcínu. Dnes vím, že jsme měli, jak se říká z prdele kliku. Mohl zemřít, mohl zůstat těžce postižený, mohl být autistický. Měl následky, naštěstí ne tak vážné, přestože jsem ho ve své ignoranci dále nechala očkovat, než se mi rozsvítilo.
Abych se vrátila k vaší původní reakci na článek: mají právo si tam prezentovat, co chtějí. Mají právo si obecenstvo omezit jak chtějí (i když mohou-li být veřejné přednášky na vysokých školách, mohou být veřejné všechny), ale měli by odkazovat na relevantní zákony nebo pravidla a dodržovat je. Neochota konfrontace s odlišnými názory něco vypovídá. Zastávání jediné pravé pravdy nás v historii stálo již mnoho. Kdyby měli argumenty a pravdu, neměli by mít problém s kýmkoli diskutovat. A nejde jen o tento kongres, podobné věci se stávají i jinde. Zastánci očkování se nejsou ochotni bavit s zastánci opačného názoru u nás, u vás, v USA, ani v Austrálii, nikde. Když jsou pozváni a měli by volné slovo, mohli by udělat svou propagandu, nepřijdou. Mají-li čelit diskuzi, nepřipustí oponenty. Ve vědě je základem průkazu pravdivosti oponentura. Každá práce by měla být oponována, vědecké časopisy jsou hodnoceny podle oponentury. Když si pořadatelé tohoto kongresu myslí, že mají pravdu, proč o ní nechtějí mluvit? Přemýšlejte, zkuste si představit, že byste se s podobným jednáním setkal jinde, kde by nešlo o očkování, ale jiné odborné téma. Jaký byste z toho měl pocit? Věřil byste jim, že jsou čistí? O to tady jde, o důvěryhodnost. Nikdo z nás si nemůže otestovat vakcínu ani žádný jiný výrobek, s ním kupujeme i důvěryhodnost výrobce. K důvěryhodnosti patří i otevřená ochota komunikovat. Nemám-li co skrývat.

Re:otrasne co vsetko napisete

Ing. Marián FILLO | 07.10.2012

Peto, k Vášmu príspevku môžem dodať len toľko, že som v ňom nenašiel absolútne žiadny vecný argument, takže v podstate ani nie je na čo reagovať.

Re:Re:otrasne co vsetko napisete

peto | 08.10.2012

mojim zlozitejsim nevecnym emotivnym diskusnym prispevkom som len chcel tolko: ak mate take rukolapne dokazy v rukach a cela nasa legislativa okolo vakcinacie je postavena zle (nedokaze odfiltrovat zlych globalnych hnusnych vyrobcov jedov, ktore poskytuje nase zdravotnictvo nasim detom), tak nech sa paci, podajte tresne oznamenie!!!! sam mam male dieta, sam nechcem aby sa do neho dostalo co mu poskodi... pytam sa este raz, zrozumitelnejsie: Preco by som nemal verit autoritam, preco by som nemal verit legislative? Preco by som nemal verit doktorke, ktora mi odporuca ako a preco mam dat dieta zaockovat? Mam nacitanych viacero vasich argumentov pride mi to vsak divne, ak su vsetky tieto nebezpecenstva tu... Preco potom stale osoby zodpovedne za verejne zdravotnictvo nekonaju? Nezijeme v Kocurkove, zijeme v krajine kde este stale funguje normalny rozum.

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

ela | 08.10.2012

praveze zijeme v Kocurkove! alebo skor v Bananistane... tu uz nema ziadny zdravy ci normalny rozum miesto. jedine, co zostalo na prvom mieste zaujmu su PENIAZE.... a vzdravotnictve obzvlast....

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

Jano | 08.10.2012

gratulujem peto,
uz nie si daleko od toho, aby si pochopil, ako to na SK chodi a o com je ockovanie..prvy krok k tvojmu prebudeniu si zvladol, len dalel sa prosim vzdelavaj v tejto teme..ahoj

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

filip | 08.10.2012

peto-

Ty určite veríš aj "odborníkom" z ekonomie a finančníctva,vďaka ktorým máme najnižšie platy a dôchodky v Europe,najdrahšie potraviny a v nich najväčší sajrajt, najdrahšie energie,palivá, telekomunikačné služby atď.
O všetko sa starajú "odborníci",preto je nám čoraz lepšie a vďaka "modernej"medicíne sme čoraz zdravší.
Deti sú choré a alergické preto,že sa im dostáva do tela nie veľa,ale málo chémie od "odborníkov" a tak im treba len dôverovať.Dobre bude až keď "filantropi" z farmabiznisu nanútia vakcíny absolútne na všetko a všetci razom vyzdravejú.
Potom sa ukáže kto mal pravdu!

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

MUDr.Ludmila Eleková | 09.10.2012

Už jsem vám částečně odpověděla výše. Váš dotaz je v podstatě směřován směrem: proč není svět ideální? Proč existuje lež, zlo, chamtivost a jiné neřesti?
Jistě znáte pořekadlo, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Vždy byli, jsou a budou psychopati, lidé bez morálky, kteří pro zisk a moc udělají cokoliv. Stačí se podívat na naši a vaši politickou scénu, je to v podstatě jeviště pro studenty psychologie a psychiatrie.
A k vaší paní dr., které chcete věřit: pamatujete si Leninovo označení intelektuálů? Užiteční idioti. Na vymytých mozcích a slepé důvěře pediatrů tenhle systém stojí. Proto se konají akce, jako je vakcinologický kongres. Farma firmy prodávají léky, jako jiní prodávají auta. Chětjí, aby lidi jejcih výrobky kupovaly. Myslím si, že farma firmy přesně vědí, co vakcíny dělají a je to pro ně ok - další zisk. Ale aby to fungovalo, musí se udržovat propaganda. Peníze do správnýcn kapes, sponzoring atd. Mluvila jsem s bývalým pracovníkem jedné nejmenované firmy, odešel z ní poté, co emočně vyhořel. Doslova říkal, že jeho práce byla korumpovat ty profesory na velkých klinikách. Kongresy v cizině, granty, dárečky, konexe, možnost publikovat atd.
Jakékoli reklamě na lék nebo vakcínu musíte věřit úplně stejně jako reklamě na prací prášek nebo fernet. Jde jen o prachy.
Chápu vás, že ztráta iluzí bolí, mě bolela taky. A taky jsem byla bez sebe, když mi došlo, že nemohu věřit své lékařce, že je to jen a jen na mně. Jenže k dospělosti ztráta iluzí patří.
Svět je jaký je a lepším ho uděláme nikoli bojem, žalobami apod., ale prací sami na sobě, na svém okolí. Když ze systému vystoupíte, nebudete ho živit, zkolabuje sám. Oni chtějí vaše prachy, chtějí, abyste se bál a věřil jim. Když se přestanete bát, realisticky se o sebe začnete starat, přestanete je živit, oslabíte je. Není třeba proti nim bojovat. Ignorujte je.
Mně je jedno, že se lidi cpou prášky a slepě důvěřují lékařům. Ke mně chodí ti, kteří mají jiný názor, těm mohu ukázat cestu.
Jenže nová cesta není tak pohodlná, jako ta stará, je třeba aktivity. Ale lidé by si měli uvědomit, že odpovědnosti se nezbaví - když se rozhodnete důvěřovat své dr, protože podle vašeho vidění světa by ona měla být expert, stále nesete odpovědnost za to, že jste se tak rozhodli. Přenesení práva rozhodovat na jiného vás nezbavuje odpovednosti za vaše rozhodnutí. Co je lepší, ponechat si svou moc nebo ji delegovat?

Re:Re:Re:otrasne co vsetko napisete

Ing. Marián FILLO | 09.10.2012

Trestných oznámení okolo očkovania už bolo podaných niekoľko, ale buď sa tým prokuratúra/polícia odmietla zaoberať, alebo to nejak zahrali do autu. Skrátka: cesta zarúbaná.

O fungovaní zdravého rozumu v slovenskej štátnej správe a súdnictve mám po viacerých osobných skúsenostiach a skúsenostiach mojich priateľov veľmi vážne pochybnosti.

Lekárke si spokojne verte, ale faktom je že priemerný pediater o očkovaní dokopy nič nevie - až na pár reklamných sloganov o bezpečnosti a účinnosti očkovania. Za jednu besedu som schopný ľuďom o očkovaní vysvetliť toho oveľa viac, než vie o očkovaní priemerný pediater, kŕmený brožúrkami od Pfizeru a GlaxoSmithKline, a to tak, aby tomu aj rozumeli, a navyše mám na všetko aj vedecké podklady. O tom sa bežnému pediatrovi ani nesníva. Ale ak chcete, pokojne mu verte (hoci nevie čo robí), je to Vaše dieťa, Vaša zodpovednosť.

Aby sme sa rozumeli: ja nevyzývam nikoho, aby veril mne namiesto pediatra, ale aby veril sám sebe, svojej poznávacej schopnosti, aby študoval, overoval si údaje a neveril nijakej autorite - ani pediatrovi, ani mne.

Dobra reportaz

Jozo | 06.10.2012

Dobra reportaz, len tak dalej.

Záznamy: 1 - 24 zo 24

Pridať nový príspevok