Relácia „Informačná vojna“ na Slobodnom vysielači v stredu 29.X.2014 od 21:00

29.10.2014 21:00
Čo: rozhlasová relácia „Informačná vojna“
na tému „Na dôkazoch založená medicína a očkovanie — poctivá veda či paródia na vedu?“

Do relácie je možné zavolať alebo napísať otázky e-mailom
O čom: * čo je to „medicína, založená na dôkazoch“?
* ako by mal vyzerať správny medicínsky dôkaz?
* súčasný stav medicíny, údajne založenej na dôkazoch (obzvlášť ohľadne očkovania)
* ako sa vo všeobecnosti podvádza pri medicínskych vedeckých štúdiách?
   (ghost-writing, falošné placebo, selection bias, krátky čas, málo účastníkov, štatistické prehmaty…)
* podvody v štúdiách, údajne vyvracajúcich súvislosť očkovania s autizmom
* čo odhalil whistleblower (informátor) zo CDC o MMR vakcíne a autizme?
* vedecké dôkazy v prospech tvrdenia, že očkovanie zvyšuje riziko vzniku autizmu
Kedy: v stredu
29. októbra/rujňa/října roku Pána 2014
od 2100
Kde: internetová rozhlasová stanica
Slobodný vysielač
www.SlobodnyVysielac.sk
upútavka na Slobodný vysielač
Kto: * Ing. Marián Fillo, www.slobodaVockovani.sk
* Norbert Lichtner, redaktor
* vy - poslucháči
Tel.: 048 / 381 01 01
E-mail: studio@slobodnyvysielac.sk