Reflexia k relácii Fokus 25.2.2011 z pohľadu účastníkov za Iniciatívu pre uvedomenie si rizík očkovania

09.03.2011 00:00

       [...]

       Azda v žiadnej európskej krajine nie je téma tak tabuizovaná ako na Slovensku. Časť propagátorov očkovania svojím vystupovaním budí dojem, ako keby len oni či ľudia s ich názormi boli oprávnení vyjadrovať sa k téme, a to aj napriek konfliktom záujmov, ktoré považujeme u niektorých zástancov očkovania za zjavné (prof. Dluholucký, MUDr. Urbančíková, MUDr. Šimurka, MUDr. Bakoš)[1-4] a u niektorých sa možno ešte len preukážu.[5-6] Nielenže sa niektoré nevolené osoby a inštitúcie podieľajú na stanovovaní povinných očkovaní a ich schvaľovaní, ale vyjadrujú sa následne aj k ich bezpečnosti. Inými slovami, subjekty tu vykonávajú kontrolu samé nad sebou.

       Pritom otázka očkovania sa predovšetkým týka občanov Slovenska, ktorým je očkovanie nanucované ako v jednej z posledných krajín vyspelej Európy, v rozsahu, ktorý v Európe nemá obdoby, a bez akejkoľvek reálnej zodpovednosti kohokoľvek za následky.

 

       Viac na stránke RizikaOckovania.sk.