Reakcie na očkovanie

17.04.2016 00:00

    [...]

    Reakcie po očkovaní sa delia z hľadiska miesta postihnutia na lokálne a celkové, z hľadiska časového na bezprostredné a oneskorené. Podľa charakteru a závažnosti príznakov sú tieto reakcie očakávané alebo neočakávané.

    Očakávané reakcie sú akékoľvek miestne i celkové reakcie, ktoré sa niekedy v minulosti  objavili  pri  aplikácii  danej  vakcíny.  Ich kompletný prehľad je vždy uvedený v príbalovom letáku očkovacej látky alebo v súhrnnom údaji o prípravku. Neočakávané reakcie sú tie, ktoré sa objavia po určitej dobe od aplikácie očkovacej látky, nie sú uvedené v príbalovom letáku a majú súvislosť s očkovaním.

 

    Viac na stránke DetskeChoroby.rodinka.sk.