Rakúsky súd potvrdzuje: Očkovanie na školách nie je povinné, absencia dôkladného poučenia o očkovaní a informovaného súhlasu je zanedbanie pri výkone lekárskej praxe

10.04.2013 00:00

       [...]

       Žiaci druhého ročníka školy v Kühnsdorfe boli zaočkovaní proti Hepatitíde B v rámci imunizačného programu lekárkou z oblasti Völkermarkt dňa 11.10.2004. V záujme vykonávania očkovacieho programu bola táto lekárka požiadaná, aby ponúkala očkovanie proti hepatitíde B. Toto očkovanie malo byť primárne vykonávané na deťoch vo veku 12 rokov, ktoré predtým očkované neboli. Ako dôsledok tohto očkovania, došlo u žiaka k zápalu zrakového nervu. Výsledkom bolo závažné zrakové postihnutie spôsobujúce takmer úplnú slepotu a zníženie potenciálu práceschopnosti v budúcnosti až o 90%. Federálny sociálny úrad uznal toto poškodenie očného nervu (atrofia zrakového nervu) dieťaťa za dôsledok očkovania vakcínou proti hepatitíde typu B. Rodičia chlapca sa obrátili na Krajinský súd v Klagenfurte za účelom vymoženia náhrady škody.

       Lekárka, ktorá chlapca očkovala, teraz musí zaplatiť odškodné za ujmu na zdraví očkovaného žiaka. Súd dospel k rozhodnutie o jej vine zo zanedbania pri výkone lekárskej praxe kvôli faktu, že táto lekárka pred očkovaním žiakov dostatočne neinformovala o možných rizikách a dôsledkoch očkovania. Pritom takéto praktiky očkovania sú rovnaké takmer na každej škole v Rakúsku. Tento rozsudok v podstate znamená, že doterajší spôsob očkovania na školách už nie je dovolený.

 

       Viac na stránke Zmeň svoj život.