Púchovská televízia informovala 25.V.2012 o Záväznom stanovisku ÚOOÚ k bonzovaniu odmietačov povinného očkovania detskými lekármi

30.05.2012 10:47

Ing. Marián FILLO

 

       Púchovská televízia spracovala pri príležitosti vydania Záväzného stanoviska č. 1/2012 Úradu na ochranu osobných údajov túto reportáž (4 min. 39 sek.), v rámci ktorej som jedným z oslovených bol aj ja:

       Reportáž bola odvysielaná prvýkrát v piatok 25.V.2012.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku (vrátane spracovania videa) zabralo autorovi približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.