Prvé slovensko-maďarské stretnutie k ľudským právam v zdravotníctve v Komárne v sobotu 11.V.2013 od 10:00

11.03.2013 10:00

 

Milé dámy, vážení páni,
ktorým ležia na srdci ľudské práva v oblasti zdravotníctva,

 

rád by som vás týmto pozval na

"Prvé slovensko-maďarské stretnutie
k ľudským právam v zdravotníctve"

zamerané hlavne na očkovanie a pôrodníctvo,
ale nebránime sa ani ďalším oblastiam medicíny.

 

Stretnutie sa uskutoční ako celodenné podujatie so začiatkom

o 1000
v sobotu 11. mája 2013
v Komárne

v Čárde Bašta / Bástya Csárda
(Bašta VI., Okružná 271, naproti múzeu - Rímskemu lapidáriu)

 

Nenechajte sa zmiasť bežnými otváracími hodinami - naozaj začíname už od 1000. Máme to s personálom dohodnuté.
A prísť môžete už od 930. Usporiadatelia a pomocníci (prinajmenšom niektorí) by už mali byť na mieste od 900.

 

Na miesto činu Vás z ľubovoľného miesta v Komárne (trebárs železničná či autobusová stanica)
za 2 € odvezie PT Taxi: 0948 402 060
alebo to môžete skúsiť aj pešo:
https://maps.google.com/maps?q=47.777453,18.129539
a ak ste autom, tak ho môžete odstaviť na parkovisku hned vedľa Bašty VI.:
https://maps.google.com/maps?q=47.776901,18.129067

  

Témy:

  • súčasný stav na poli očkovania, pôrodníctva... v Maďarsku a na Slovensku - hlavne z pohľadu (ne)dodržiavania ľudských práv
  • vývoj v posledných rokoch - úspechy/neúspechy, výsledky
  • trendy a očakávané udalosti v blízkej či vzdialenej budúcnosti
  • možnosti medzinárodnej spolupráce
  • osobné skúsenosti a príbehy s (ne)rešpektovaním ľudských práv v zdravotníctve


Predbežný časový harmonogram (drobné zmeny programu nemožno vylúčiť):

od do čo
930 1000 príchod účastníkov stretnutia
1000 1010 začiatok a úvod
1010 1110 prezentácie - očkovanie - cca 30 min. SK, cca 30 min. HU
1110 1125 hygienická prestávka + možnosť objednať si niečo na pitie a obed
1125 1225 prezentácie - pôrodníctvo - cca 30 min. SK, cca 30 min. HU
1230 1330 obed
1330 1500 siesta - možnosť navštíviť Rímske lapidárium (múzeum, vstupné: 1,50 € / osoba) hneď vedľa Čárdy alebo galériu v neďalekej Bašte V., prípadne prechádzka pri mŕtvom ramene
1500 ? v prípade dobrého počasia vonku (pri mŕtvom ramene Dunaja) posedenie, možno s ohníkom (opekačka), piknik;
v prípade nevhodného počasia (lejak, dážď, víchrica, hurikán, tornádo...) pokračujeme v Čárde (s večerou tamtiež) -
- osobné príbehy, skúsenosti, nápady, možnosti spolupráce (spoločné počiny), vyhliadky do budúcnosti...

 
Vstupné: dobrovoľné
Budeme vďační za akékoľvek príspevky na pokrytie našich nákladov, ideálne ak by z toho vyšlo aspoň na cestu a pohostenie pre tlmočníkov.
Čárda Bašta nám poskytne svoje priestory bezplatne za podmienky, že si objednáme niečo na pitie, ideálne aj obed - nemusia všetci, ale aspoň prevažná väčšina by mala. Keďže ide o väčšiu akciu, Čárda potrebuje aspoň orientačne vedieť dopredu, čo si kto dá, aby mala nachystané príslušné suroviny v dostatočnom množstve. Poprosíme preto spolu s prihláškou uviesť, čo si dáte na obed z  tohto jedálneho lístka .

 

Tlmočenie SK/HU bude zabezpečené, takže aj tí, čo nerozumiete po maďarsky/slovensky, môžete pokojne prísť (ja tiež po maďarsky rozumiem len pár slov).

 

Počet miest vnútri Čárdy je obmedzený (max. 50, z čoho na Slovensko pripadne 25-30),
vonku (po 1500) v zásade neobmedzený.
Záujemcovia o účasť na dopoludňajšom programe, kde je obmedzený počet účastníkov, hláste sa čo najskôr na:
sloboda.v.ockovani@gmail.com a ako predmet správy uveďte, prosím, "Stretnutie Komárno 2013"
a nezabudnite napísať, čo si dáte na obed.