Protiočkovací aktivisti sa dostali do sporu s farmakofirmou

13.07.2013 00:00

       [...]

       Autor článku Marián Fillo podotýka, že spoločnosť zle interpretuje kontext, v ktorom bolo slovo použité. Obvinenie poškodzovania dobrej povesti považuje za absurdné. Tvrdí, že článkom sa snažil poukázať na spornú spoluprácu medzi štátnymi úradníkmi a korporátnym sektorom.

       [...]

       "Z logiky veci totiž vyplýva, že GSK platí tieto školenia z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, to znamená z ceny, ktorú mu poisťovne zaplatia za povinné vakcíny," doplnil.

 

       Viac na stránke aktuálne.sk.