Protest iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

02.11.2012 00:00

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania protestuje proti postupu lekárskych autorít, ktoré suverénne odmietajú možnosť postvakcinačného úmrtia Maroška Skrucoňáka bez toho, aby prípad poznali. Maroško zomrel tri dni po zaočkovaní kombináciou ôsmich vakcín, z ktorých jednou bol Infanrix Hexa z podozrivej šarže. Pitva nepreukázala deklarovanú meningitídu. Ani za života, ani po smrti chlapčeka nebola laboratórne preukázaná ani meningokoková nákaza, ani jej typické prejavy. Zomrel na následky sepsy, ktorá môže vzniknúť z rôznych príčin. Mohla mu ublížiť ktorákoľvek z vakcín alebo kombinácia živej a neživých vakcín, keďže zaťažujú imunitný systém protichodne. Úrad pre dohľad ignoroval otázku, či problémy nezhoršilo predpísanie imunosupresívneho čípku. Odmietanie možnosti nežiaduceho účinku vakcíny považujeme za nezodpovedné, a to aj z medzinárodného hľadiska. Krátko pred Maroškom umrelo v Belgicku dievčatko s rovnakými príznakmi po podaní rovnakej kombinácie vakcín. Prípad sa mal ihneď medzinárodne vyhodnotiť.

 

       Viac na stránke Zzz.sk.