Proč se NEočkovat proti chřipce

17.10.2012 01:44

MUDr. Ludmila Eleková

 

       Dne 11.X.2012 jsem si užila svých pár sekund slávy na čt24. Redaktor mě téměř přepadl (na rozmyšlenou a přípravu jsem měla necelou hodinu) a sliboval nestříhaný cca 6 minutový rozhovor. Velmi jsem váhala, vím, jak to chodí a nakonec jsem souhlasila hlavně proto, že jsem to viděla jako možnost alespoň zkratkovitě prezentovat odlišný názor. Protože o chřipce a očkování proti ní slyšíme každý rok stále totéž. Nakonec se ukázalo, že schopnost rovnocenně prezentovat protichůdné názory není u našich mainstreamových médií dosud dostatečně rozvinutá. Ministr a vakcinolog dostali každý cca 10 minut, mě sestříhali na pár vět.

       Proto využívám internet a písemnou formu, abych dostala mezi lidi, to co jsem chtěla říci.

       Pro čtenáře dosud příliš neobeznámené s problematikou očkování budou mé názory extrémní. Předem upozorňuji, že na vše, co tvrdím, mám na rozdíl od zastánců očkování vědecké důkazy. Mnohokrát v historii se ukázalo, že převládající názor není správný. Nemusíme chodit daleko, stačí se vrátit do 50. let minulého století, kdy lékaři propagovali cigarety, viz https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI. Před necelými 200 lety si lékaři nemyli před operacemi ruce. Na začátku každého pokroku je často jediný člověk, který myslí a vidí jinak. Já nejsem jediná, patřím k menšině lékařů a vědců, kteří začínají pochybovat o očkování. Na medicíně mě samozřejmě učili něco jiného, učili mě to, co dnes říkají v televizi právě zastánci oficiální linie. Musela jsem i díky negativním osobním zkušenostem dojít k jinému názoru a nebyla to lehká cesta.

 

       Takže proč se neočkovat proti chřipce. Podívejme se nejdříve na očkování a pak na chřipku jako nemoc.

 1. Především nebylo dostatečně prokázáno, že by účinnost očkování byla taková, aby vyvážila jeho rizika. Metaanalýza různých studií očkování proti chřipce[1] ukázala, že účinnost je kolem 60%. Musíme si toto číslo rozebrat, abychom zjistili skutečnou účinnost pro jednotlivce. Je třeba porovnat riziko nákazy a jeho změnu po očkování. Riziko nákazy pravou chřipkou v epidemii je pro neočkovaného jedince cca 3%. V této studii zjistili, že očkovaní mají riziko cca 1,4%. Vydělením těchto dvou čísel došli k 60%.
         Je-li riziko jednotlivce 3% a očkováním se sníží na 1,4%, znamená to, že je třeba očkovat cca 80 lidí, abychom jednoho ochránili před chřipkou. Jinak se tomu také říká number need to treat (NNT) - počet lidí, které je třeba léčit, aby se jednomu pomohlo.
         To nevypadá moc impozantně, že? Očkování sníží vaše osobní riziko z 3% jen na 1,4%, ale současně máte 100% jistotu, že vakcína ve vás natropí něco, co nechcete. Každý příjemce léku nebo vakcíny je vystaven nežádoucím účinkům, jen nikdo předem neví, jaké budou.
 2. Také nebylo nikdy prokázáno podle standardů evidence based medicine (medicíny založené na důkazech), že by očkování proti chřipce snižovalo celkovou úmrtnost a nemocnost. Můžete si být jisti, že kdyby taková studie existovala, slyšeli bychom o ní z televize. Ani významné výkyvy v proočkovanosti proti chřipce nemají žádný vliv na úmrtnost.
 3. Dále, pokud očkování vůbec chrání, pak pouze proti skutečné chřipce. A navíc se musí výrobce při odhadu přicházejících kmenů chřipky trefit. Když se do vakcíny dají kmeny, které se v dané sezóně nevyskytují, může být účinnost očkování prakticky nula. Mnoho lidí se nechá očkovat proti chřipce v mylné naději, že v zimě nebudou nemocní. Jsou pak překvapeni, že nemocní jsou a dokonce někdy více (proč, to si povíme dále). Lidé si pletou běžné virózy s chřipkou. Existuje více než 200 různých bakterií a virů, které mohou způsobit všechny ty zimní nemoci. Klinicky jsou si podobné, z klinického obrazu nelze určit původce nemoci, ani jestli je to virus nebo bakterie. Právě proto lékaři provádějí vyšetření CRP. Jde-li vám o to, abyste byli v zimě zdraví, musíte udělat úplně jiná opatření, než se nechat očkovat.
 4. Nežádoucí účinky (NÚ) očkování mohou být skutečně závažné. Pochybovači nechť si přečtou příbalový leták k jakékoli chřipkové vakcíně, podívají se na americký systém hlášení NÚ očkování VAERS https://vaers.hhs.gov/data/index nebo si prostě zadají do internetového vyhledávače „flu shot adverse effect“ nebo „flu shot Guillan Barre syndrome“, „flu shot CFS“, https://www.whale.to/m/flu atd. Připravte se na hororové čtení.
         Když čtete příbalový leták (bez jeho přečtení byste neměli souhlasit s žádným očkováním), všimněte si části NÚ hlášené v postmarketingovém období. Znamená to NÚ, které se objevily při běžném užívání. Pouhé porovnání NÚ zjištěných při klinických studiích a v běžném používání je zarážející. NÚ ze studií jsou prakticky vždy nezávažné, otok a zarudnutí v místě vpichu, mírná bolestivost, nezávažné celkové příznaky apod. V kontrastu s tím jsou v postmarketingovém sledování zjištěny reakce jako poruchy imunitního systému, angioedém, poruchy nervového systému včetně zánětu mozku a míchy, syndrom Guillan-Barré (celkové ochrnutí, GBS), postižení ledvin při vaskulitidě a další. Tento rozdíl ukazuje, že klinické studie před schválením vakcíny nejsou asi moc důkladné.
         První zaznamenané zvýšení výskytu GBS bylo popsáno v roce 1976, kdy v USA vznikla první hysterie kolem prasečí chřipky a proběhla masivní očkovací kampaň. Vědci dosud nevědí, co GBS po očkování způsobuje, proto je toto riziko reálné i v případě současných vakcín. I když syndrom Guillan-Barré údajně po očkování postihuje jen jednoho člověka z miliónu, je možné, že jeho výskyt je vyšší. Do systému hlášení se dostanou jen případy, kdy vznikne podezření. Pokud ani pacient ani lékař nedojde k názoru, že by potíže souvisely s očkováním, logicky je ani nenahlásí. Oficiální odhady uvádějí, že v systémech hlášení NÚ očkování se objeví 1-10% skutečně se vyskytujících NÚ. Proto všechna čísla, která v systému vidíte, je třeba vynásobit nejméně 10x. Mě osobně spektrum NÚ vakcín proti chřipce docela děsí. Nejvíc mě děsí jejich nepředvídatelnost. Žádný z lidí, kteří utrpěli NÚ po očkování neměli důvod si myslet, že by právě oni měli být obětí.
 5. Poslední výzkumy ukazují, že očkování proti jednomu kmenu chřipky může zvýšit náchylnost k jinému kmenu chřipky. Konkrétně se to projevilo v sezóně prasečí chřipky, kdy jedinci očkovaní proti sezónní chřipce měli vyšší riziko, že onemocní pandemickou chřipkou než neočkovaní jedinci. Toto zjištění je v naprostém protikladu tvrzení našich vakcinologů, že očkování proti sezónní chřipce chrání proti pandemické. Tímto prohlášením uklidňovali naši veřejnost v době vrcholící hysterie kolem prasečí chřipky, kdy to vypadalo, že vakcín nebude dost. Ukázalo se, že pravý opak je pravdou.
         Mechanismus, kterým to lze vysvětlit, je tzv. prvotní antigenový hřích. Jde o uměle vyvolanou toleranci vůči antigenu. Když se předem vytvořené protilátky naváží na složitou částici (virus nebo bakterii), účinkují opačně, potlačují imunitní reakci. Brání tak zbytečnému vybičování tvorby protilátek poté, co byla dosáhnuta jejich dostatečná hladina. Jenže pokud již existující protilátky (např. z předchozího očkování) křížově reagují, ale ne úplně přesně sedí na antigen, pak mají nízkou afinitu k novému antigenu. Protilátky tak potlačí imunitní odpověď a dovolí nákaze se volně šířit. Opakuji: pravou úlohou protilátek je velmi pravděpodobně potlačit imunitní reakci, nikoli ji zajistit! Vypadá to, že celá teorie očkování stojí na špatném předpokladu.
   

       Přestože jsme strašeni chřipkou, jako by ohrožovala každého, skutečností je, že pravděpodobnost, jestli vůbec onemocníme, jak vážná bude nemoc a jestli se uzdravíme nebo umřeme, určuje mnoho faktorů, které vakcinologové vůbec neberou v úvahu. Prostě chtějí naočkovat všechny, aby to některé ochránilo. Přestože naprostá většina lidí si s chřipkou nemusí dělat starosti.
3D model chrípkového vírusu       Je třeba ale vědět, jak se před ní chránit a jak ji léčit. Ne každá viróza je chřipka. Lidé přicházejí do ordinace s banálními virózami a říkají „mám chřipku“. Nemají. Kdyby ji měli, velmi pravděpodobně by do ordinace vůbec nedošli. Chřipka vás překvapí náhle, může se stát, že odcházíte z práce v plném zdraví a za hodinu jste zchváceni v posteli s horečkou kolem 40 °C. Chřipka se prakticky nedá přechodit. Doslova vás uzemní. Člověk má problém dojít na záchod. A když byste se ji snažili přecházet, skutečně si zahráváte se životem. Statistiky úmrtnosti jsou nanic, pokud z nich nelze vyčíst, o jaké nemocné šlo. Protože riziko onemocnění a/nebo úmrtí na chřipku se liší od jedince k jedinci, od prakticky 0% po téměř 100%. Takže co dělat, abyste si snížili riziko, že chřipku (a jiné virózy) dostanete a jak ji léčit, abyste si zvýšili šance na rychlé uzdravení?

 • Nemoc nepřecházejte. Z dlouhodobého hlediska se vám bohatě vyplatí zůstat první dny v posteli. Nemoc se nehodí nikdy, neřešte, co nestihnete. Chřipku je obtížné přechodit, člověku je fakt špatně, ale někteří nepoučení se naládují léky a vydají se budovat kapitalismus. Nedělejte to, mohli byste zemřít nebo si velmi poškodit zdraví.
 • Nesrážejte horečku, pokud ji máte. Horečku máte proto, že ji potřebujete, vyrábí ji vaše tělo a vyrobí ji tak vysokou, jak je nutné. Horečka zvyšuje aktivitu imunitního systému a činí vaše tělo nehostinným pro viry a bakterie. Zejména nepoužívejte paracetamol (Paralen, Coldrex, abych jmenovala ty nejznámější výrobky). Mechanismus použití paracetamolu je takový, že snižuje imunitní odpověď. Paracetamol nemá žádný vliv na viry nebo bakterie, těch je v těle pořád stejně, jen si jeho použitím vypnete obranyschopnost. Studie potvrzují, že užití léků na horečku prodlužuje nemoc, zvyšuje riziko komplikací a úmrtí.[2][3] Je to logické a nechápu, proč se na to musejí dělat studie. Vyplývá to z jeho mechanismu účinku, který by každý lékař měl znát. Nechápu, proč lékaři pacientům rutinně doporučují léky, které jim sníží šanci na uzdravení a dokonce zvýší riziko úmrtí.
         Ve světle těchto poznatků je třeba hodnotit statistiky úmrtnosti na chřipku u seniorů. Senioři se obecně špatně stravují, mají slabší imunitu a tendenci brát na všechno léky. Paracetamol při chřipce pro ně může být skutečně hřebíkem do rakve. Protože svým pacientům paracetamol zakazuji, mám možnost porovnat vývoj nemoci u těch, kteří ho neberou s těmi, kteří si ho vezmou (než jim to vysvětlím). Nikdy jsem neviděla takovou tu vleklou únavu a vyčerpanost u člověka po chřipce, který si nesrážel teplotu. Já osobně jsem měla v životě několikrát chřipku, vždy s horečkou ke 40 °C, nebylo to ani trochu příjemné, ale do týdne po poklesu teploty jsem byla fit. Všichni pacienti, kteří byli týdny až měsíce po chřipce nebo viróze unavení, jako vybití, byli lidi, kteří se cpali paralenem „aby byli dřív zdraví“. Naletěli reklamě, která ale nelže – dobře se na ni podívejte. Reklama na Coldrex neříká ani slovo o vlivu na infekci, ani slovo o léčení, říká otevřeně – potlačuje příznaky chřipky. Nic víc. Problém je, že běžný nepoučený člověk neví, co potlačení vlastně znamená a co si tím způsobí.
 • Použijte prostředky, které imunitu posílí. Tyto prostředky je vhodné používat preventivně, nejen při nemoci.
 • Zdravá strava. Naprostá většina populace (cca 90%) má nedostatek vitamínů a antioxidantů. Vím to, protože to měřím, kdyby někdo pochyboval, může se podívat na toto video https://www.youtube.com/watch?v=rX4oxxGWi_8. Měří se tam množství těchto látek v těle: lykopen, karotenoidy, lutein, zeaxanthin a další. Všechno jsou to látky, které běžně přijímáme (nebo bychom měli) v potravě. Pokud jíte dostatek zeleniny a ovoce obsahující tyto látky, automaticky do sebe dostáváte i vitamín C. Moje výsledky měření jsou velmi podobné tomu, co zjistil Dr. Oz. Chcete-li být imunní vůči nemocem, konzumujte denně nejméně 600g zeleniny a 3 kusy ovoce. Můžete i více, ideální je, aby zelenina tvořila 50-70% všeho, co sníte. Omezte cukr, tlumí imunitu. Jezte čerstvou, kvalitní stravu, neohřívejte si předpřipravená jídla v mikrovlnce, omezte aditiva, chemii apod. Jezte kyselé zelí, je dobrým zdrojem vitamínu C a také probiotika, které příznivě ovlivňují imunitu.
 • Vysoce účinný proti chřipce je vitamín D. Toho máme také málo. Měřila jsem cca 100 pacientů na konci zimy a normální hladinu jich měli jen 3. Tj. 3%. Dokonce i ti, kteří byli předchozí léto u moře, na jaře měli nízké hodnoty. Zásoby vitamínu D z léta vydrží max. 3 měsíce, což může být jedním z důvodů, proč chřipkové epidemie přicházejí nejvíce až po vánocích. Vitamín D lze snadno doplňovat ve formě výživových doplňků, nebo jako rybí tuk. Na rozdíl od očkování vás chrání proti všem infekčním nemocem, nejen chřipkou, také vás chrání před rakovinou a jinými nemocemi, nemá vedlejší účinky, jen obtížně se jím lze předávkovat. Za bezpečné jsou považované dávky kolem 5.000 IU pro dospělého. Kojenec dostává během prvního roku života 500 IU, což odpovídá 5.000 - 10.000 IU pro dospělého.
 • Když už půjdete do lékárny pro nějaké léky, musíte vědět, o co požádat. Když budete chtít něco „na chřipku“, velmi pravděpodobně vám nabídnou Coldrex nebo něco podobného. Důvody jsou jednoduché. Lékárna prodává léky a chce na nich vydělat. Na Coldrexu vydělá víc než na obyčejném paralenu, který by vám koneckonců udělal stejnou „službu“ za desetinu ceny, vydělá na něm víc než na homeopatikách a bylinném čaji.
         Takže požádejte o něco na podporu imunity při infekcích. Možností je mnoho: homeopatika, od běžného Oscillococcina po individuálně vybrané léky, echinacea v různých podobách, megadávky vitamínu C (nejméně 5 g denně, ideálně až 10 g denně (do dávky, která vám začne způsobovat průjem, pak lehce uberte), vitamín D, betaglukany, bakteriální lyzáty (Preventan, GS Imunostim apod.). Všechny tyto prostředky vám pomohou v boji s infekcí, nepodrazí vám nohy jako paracetamol. Nebude vám sice hned tak dobře jako po paracetamolu, ale zato se rychleji uzdravíte a po uzdravení nebudete trpět vleklou únavou.
   

       Názory ve prospěch očkování jsou nyní v médiích na denním pořádku. Znáte je. Předložila jsem vám odlišný názor, proč je lepší se neočkovat a jak si s nemocí poradit. Porovnejte to, posuďte vědecké důkazy, vyhodnoťte si riziko pro sebe osobně. Pak se sami rozhodněte.

 

Zdroje:

[1]  Osterholm MT et al, Efficacy and effectiviness of influenza vaccines: a systemic review and meta-analysis. Lancet infect dis, 2012, 12(1), 36-44

[2]  Ahmady AS, Samadi AR, The adverse effects of antipyretics in measles, Indian Pediatr, 1981, 18:49-52

[3]  Witsenburg BC, Measles mortality and therapy, Journal of Antroposophical Medicine, 1987, 4(1):26-27

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Proč se NEočkovat proti chřipce

Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

alena | 19.10.2012

Vazeny pan Doktor, (s velkym "D"),
takych lekarov ako ste Vy si velmi vazim-pretoze takí skutocne veria tomu, co vidia a pocuvaju svojich pacientov a nestrkaju si hlavu do piesku pred tymto "problemom"...Lekar,ktory vidi dieta poskodene po ockovani a ockuje dalej a riskuje tak dalsie zhorsenie zdr.stavu dietata a ma klapky na ociach-to potom nie je pre mna lekar-lebo potom musim chranit svoje dieta ja pred nim,kedze porusuje zakl.zasadu "Primum non nocere!"
Moja ucta patri aj primarovi neurologie Dr. Štoffkovi,kt.si tiez všimol negatívny dopad očkovacích látok na zdravie svojich pacientov a keď si dovolil o tom verejne prehovoriť spustila sa na neho lavína kritiky...o tomto s nesmie hovorit...je jednoduchsie tvarit sa,ze ziaden takyto "problem" vlastne neexistuje...ale to nasim detom a dalsim generaciam vobec nepomoze....
Dufam a verim,ze takych Lekarov ako ste Vy bude coraz viac...

Dr. Štoffko od 12 min.55 sek. https://www.rizikaockovania.sk/dok/lumen/Lumen_2011-05-04_Co_vas_pali-ockovanie.mp3

Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

irena | 19.10.2012

Poklona aj vám a veľká česť pre našu zaostalú republiku,v ktorej na čele zdravotníctva stoja konzervatívni nadutci a hlupáci skratka vakcinacisti.
Ja som bola ako dieťa tiež po očkovaní do 6 rokov stále pod kyslíkom pre tzv. PSEUDOCROUP .Nemocnica Bulovka mi bola druhým domovom nakoľko som nesmela navštevovať nijaké predškolské zariadenia pre neustály zápal priedušiek a starala sa o mňa babička ktorá bývala v Prahe. Moja terajšia alergologička tento pojem ani nepozná čo to je za diagnóza tak ďakujem za takú odbornosť. Snažila sa ma napchať kortikoidmi čo vytrvalo odmietam a viem o tom svoje.Ďakujem že tu ste osvietil tento zaostalý spiaci národ. Moje puzzle si ja musím vyskladať sama , bohužiaľ máme veľký nedostatok odborníkov v zdravotníctve.

Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

bug.tom | 20.10.2012

MUDr.Tomáš Lebenhart - super dalši doktor, ktorý sa nebojí povedat pravdu.
Len mi nie je jasne, prečo o tej pravde musia začat pisat najprv "medicinsky nevzdelaní" ludia...
a až potom sa rozsvieti doktorom...

Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

Martin V | 06.08.2013

Jistě jste každý takový případ hlásil!
A nenápadně sdělujete, že ostatní dětští lékaři jsou vlastně vrazi a likvidátoři malých dětí, protože je za vidinou vlastního obohacení - aktuální platba za vakcinaci proti chřipce je asi sto korun, nechají trpět očkovaného po zbytek života epileptickými záchvaty!

Re:Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

Ing. Marián FILLO | 20.11.2014

Ale nie, spravidla sú len brutálne nevedomí a boja sa klásť zodpovedným osobám nepríjemné otázky. A tak radšej strkajú hlavu do piesku.

Vy ste koľkokrát hlásil nežiaduci účinok na SÚKL? Mohol by ste si to skúsiť, aby ste zistil, aká je to "zábava" a že mnoho hlásení je jednoducho zamietnutých pod koberec asi v tom duchu, že "to je nemožné". A predsa je to možné.

očkování?

Marek | 18.10.2012

Tuhle jsem viděl dokument o Indiánech, kteří se nechali v rituálu pořádně dokousat mravenci tukandera, dokonce tam tuším padla zmínka, že je to takové přírodní očkování... takže je možné, že cosi takového funguje... Na druhou stranu držet svýho kluka křečích, když přestává dýchat po hexavakcíně, to mě tak nějak znechutilo.

zkuste se nad tím zamyslet...

stomil | 18.10.2012

ad 1) Zdroje, které citujetete udávají naprosto jiná čísla. Účinnost 67% u trivalentní a 79% u živé atenuované vakcíny. Další číslo - 3% nemocnost při epidemii chřipky... To asi také není moc reálné. Nejsem epidemiolog, ale snad každý ví, jak to při epidemii chřipky vypadá...
Každý rok pokud mám tu možnost se nechám očkovat proti chřipce, očkování mě většinou ochránilo nejen proti chřipce, zároveň jsem neměl ani běžné virózy. Podle Vás už bych měl mít syndrom Guillan-Barré a umírat v bolestech, nevím ...asi jsem vyjímka. To, že očkování nesnižuje mortalitu, možná že pro vaše čtenáře šokující zpráva... Ale každý, kdo se nad tím zamyslí už tak zděšen není. Mortalita chřipky je nízká, hrozí jen u imunodeficitních pacientů, tedy pokud nedojde k antigennímu shiftu.. Další údaje, že snad očkování proti chřipce zvyšuje náchylnost k dalším druhům chřipky - to považuji za váš produkt, vzhledem k tomu, že neuvádíte žádný zdroj... Odvážné tvrzení, přinejmenším..
Indický pediatrický a antroposofický časopis uvádět jako zdroje je přinejmenším legrační..
Homeopatie, kterou prezentujete jako hlavní protipól té škodlivé léčby je asi 100x větší byznys než celé očkování. Byznys s důvěřivými a zklamanými. Placebo efekt, který je principem homeopatie je ale stejně nepředvídatelný jako jakákoli "alopatická" léčba a může mít i nežádoucí účinky - nejrůznějšího druhu, od bolestí hlavy po zažívací potíže.

Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Ing. Marián FILLO | 18.10.2012

Aký máte problém s indickými a antroposofickými časopismi?

Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Hanka | 18.10.2012

Očkování proti chřipce vás nemůže chránit proti jiným virózám- to, že je nedostanete, není důsledek očkování, ale vaší imunity. Pokud jste ještě neměl negativní reakci, buďte rád- soused od vedle (20 let) se nechal očkovat a "mimochodem" dostal ve škole solidní alergický záchvat, rychlá, JIPka...Dva dny se vůbec netušilo, co mu je a co s ním bude.

Re:zkuste se nad tím zamyslet...

vlodek | 18.10.2012

Hezký den, myslím si po zevrubném přečtení článku paní Dr a Vaším zamyšlenim, musím chtěj nechtěj si myslet že jste článek paní Dr moc nečetl. Již jen přečtení vedlejších učinku v přibalovém létáku na očkovaní a to nejen proti chřipce je horor. Lidé by měli především se starat o své zdraví a ne až se na nás něco sype tak se nechat očkovat připadně to spraví tableta. To by měla být priorita. být ke svému tělu odpovědný, starat se o něj víc jak o oko v hlavě, dát tělu to co mu dělá dobře, ne to co jej poškozuje ( Ečka všeobecně, cigarety, alkohol, drogy, neumět odpočívat a podobně ). Co se týče homeopatie, bude Vám ještě dlouho trvat než pochopíte na čem to vlastně funguje ( informační pole, energetická informace, a velké množstvi podobných záležitosti ). Jste zřejmě založen na fyzickém pojeti života, co si neosahám to není. Kráááásne podzimní dny Vlodek.

Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Gandalf | 18.10.2012

Pro Vlodka:
Já osobně vím, že homeopatie funguje. Ovšem dosud patrně NIKDO neví, jak. Vámi použité termíny jako "informační pole" a "enertetická informace" jsou pouze prázdná slova bez obsahu. Uvědomte si, prosím, že tímto ohromíte pouze laiky a jakýkoli přírodovědně založený člověk po Vás bude chtít vyčerpávající definici těchto velkých (zatím v této souvislosti nabubřelých) termínů a rozumné zdůvodnění takových definic. Nebo -pravděpodobněji - Vás přestane brát vážně. Takovéto "argumenty" ve skutečnosti poškozují homeopatii více, než opovržlivé diletantské protihomeopatické bláboly sysifovců, protože věda, místo aby jí konečně začala vážně zkoumat, jí bude opovrhovat.

Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Stomil | 18.10.2012

Příbalové letáky...to co se v nich píše odráží pouze právní ovzduší naší doby
Zkopírováno je to zpravidla z amerických vzorů.. V USA například píšou i na igelitových taškách, abyste si je nenasazovali na hlavu...
Pokud by tam nebyly vyjmenovány i ty nejnepravděpodobnější vedlejší účinky stálo by to farmaceutické firmy hromadu peněz..
Co se týče energetických polí a homeopatie, nemam ani tak problém uvěřit, že je účinná, ale spíš jak to funguje... Problém podle mě tkví v tom, že pojem placebo není dostatečně prozkoumán

Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Ing. Marián Fillo | 18.10.2012

To je nezmysel. V USA nie je výrobca vakcín žalovateľný za nežiaduce účinky očkovania. Keby bola pravda, čo tvrdíte, tak by v každom príbalovom letáku musel byť aj autizmus. Ale nie je.

A druhý nezmysel: skúmať možno nejaký predmet, bytosť alebo jav, nie pojem. Pojem možno vymedziť alebo definovať, nie skúmať.

Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Stomil | 18.10.2012

:-D ale ano.. Výrobce ať už léků nebo jiných zdravotních materiálů žalují advokáti pacientů v USA, a velmi často vyhrávají vysoké částky i za zcela běžné a předvídatelné vedlejší účinky, které by v Evropě nikoho nenapadlo se tím zabývat... Přikladů je celá řada...
Ad2) asi jsem se špatně vyjádřil. Kdybychom věděli, co placebo je a jak účinkuje, nemusela by tu být žádná homeopatie a jiné duchařiny

Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

stomil | 19.10.2012

Autismus je pokud vím nemoc, u které zatím není objasněna příčina... Předpokládá se nějaká dědičná porucha. U jednovaječných dvojčat se vyskytuje v 95% u obou dětí. Pokud by to bylo jak tvrdíte - důsledkem očkování, tak by už žádné očkování nebylo. Soudní výlohy na odškodnění autistických dětí by okamžitě finančně položilo všechny výrobce...
Což by bylo fajn pro autisty. Pro nás ostatní by nastal středověk

Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

alena | 19.10.2012

autistov stale pribuda - co vobec neni fajn "pre nas ostatnych" a to tak rychlo,ze to nemoze byt len v genetike, ale vplyvom externeho prostredia...ako konkretne si predstavujete,ze podanim poslednej vakciny by pre nas nastal "stredovek" ? upresnite...
A ved v niektorych krajinach to funguje tak,ze vyrobcovia platia urcite % do fondu,z ktoreho sa nasledne odskodnuju obete ockovania-uz sa s tym jednoducho rata a uz vyse 2 miliardy USD boli aspon niektorym obetiam zaplatene...niekedy su vyrobcovia zasa krytí tak,ze stat ich zbavi zodpovednosti - potom sa mozete sudit so statom a vyrobca je tak skvele "chraneny"...

Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Ing. Marián Fillo | 20.10.2012

a nie je to tak vďaka tomu, že výrobca nie je žalovateľný za nežiaduce účinky očkovania.

Čo sa dvojičiek týka, to by ste sa divil. Bola štúdia autizmu aj u dvojičiek. Výsledok? Z jednovaječných dvojičiek mali obe autizmus len v 77% prípadov u chlapcov a len 50% prípadov u dievčat. Tým Vaša teória typu "za všetko môžu zlé gény" stroskotala.
https://m.yahoo.com/w/legobpengine/news/fraternal-twins-autism-risk-womb-200138403.html?orig_host_hdr=news.yahoo.com&.intl=US&.lang=en-US

Re:Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Stomil | 20.10.2012

"Moje teorie" to není... Ale chcete-li oponovat názorům odborníků, přečtete si o tom raději víc... Takhle ze sebe děláte jen hlupáka. Typ dědičnosti u autismu se předpokládá s neůplnou penetrancí...I kdyby to bylo 50% nebo 70% pořád je to několikasetnásobně víc než v běžné populaci...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Stomil | 20.10.2012

Pozn.: incidence autismu je 5-10 / 10 000 dětí...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

alena | 20.10.2012

?? kde ?? a upresnite prosim aj zdroj...
- pretoze podla spravy CDC z 2012 trpí PAS 1 z 88 deti, pricom je to cca 1 z 56 chlapcov a 1 z 252 dievcat - 5x vyssi vyskyt u chlapcov..

Z knihy Doba jedová od prof. Struneckej
„Společne s prof. Blaylockem propagujeme teorii, že aspartam patří do souboru příčin, které se v USA podílejí na rozsáhlém výskytu dětského autismu(23).
Zatímco v pol.80.let min.století bylo v USA autismem postižené 1 dítě z 10000, v sočasné době je to již 1 ze 100 dětí školního věku. Podle naší teorie se jedná o SYNERGICKÉ pusobení aspartamu, glutamátu, fluoridu z pitné vody, hliníku a nadměrné imunologické stimulace při nevhodném systému očkování.
23: Strunecká A. (Editor). Cellular and Molecular Biology of ASD. Bentham Science Publishers, 2010. https://www.bentham.org/ebooks/9781608051960/index.htm

K tomu pomeru: vedec Boyd Haley skúmal synergickú toxicitu niektorých zložiek očkovacích látok a ich vplyv na poškodenie imunitných a nervových buniek a vysledky su alarmujúce...

„A keď kultivujete nervové bunky spolu s testosterónom a iné spolu s estrogénom, a vystavíte ich určitým zložkám očkovacích látok, ako napr. thimerosalu, uvidíte, že nervové bunky vystavené testosterónu sú viac a vo väčšom množstve poškodené, než nervové bunky "namáčané" v estrogéne.To vyvoláva určité starosti, lebo vidíme, že deti s neurologickými poruchami vývoja sú v pomere 4 chlapci na 1 dievča.“ Viac aj tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/detsky-lekar-odbornik-odhaluje-myty-o-ockovani/

Ja osobne som za predbežnú opatrnosť už aj vzhľadom na doteraz zverejnené výsledky,napr.:

https://www.slobodavockovani.sk/news/nove-vedecke-dokazy-spajaju-autizmus-s-vakcinami-a-ortutou/
- porovnanie ockovanych a neockovanych mladat makakov https://www.ane.pl/pdf/7020.pdf
- porovnanie vedeckych prac: Autori spočítali, že 43 z 58 vedeckých správ poukazuje na určitú spojitosť medzi ťažkými kovmi a autizmom, zataľčo 13 štúdií ju popiera. Vyvodili záver, že aj keď otázka zostáva otvorená, "váha dôkazov svedči v prospech spojitosti".
- 1.verzia štúdie Dr.Verstätena,ktorá hovorila o signifikantnej suvislosti medzi autizmom a thiomersalom

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

stomil | 21.10.2012

Incidence Autismu v ČR je 5-10 / 10 000 dětí - zdroj:
Hrdlička, M, Hort, V. Pervazivní poruchy v dětství. Doporučené postupy. Projekt MZ ČR 2001.(www.cls.cz)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

alena | 21.10.2012

dakujem za upresnenie,ale chcelo by to naozaj nejaky aktualny udaj z r.2012 za SR aj ČR.Podla spravy CDC sa prevalencia PAS zvysila od r. 2002 do 2008 o 78 % ! Ked mame udaj z 2001, tak sa bavime o detoch nar.v 90.-rokoch-to je uz dost stary udaj a ockovaci kalendar bol tiez podstatne iny vtedy. Ved len taka hexa sa u nas pouziva plosne od 2007 atd...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Ing. Marián FILLO | 11.11.2012

Možno u toho úplne ťažkého autizmu, kedy dieťa nerozpráva ani nijak inak nekomunikuje, to V ROKU 2001 naozaj mohlo byť uvedené číslo.

Ale incidencia porúch autistického spektra, kde sú rôzne príznaky autizmu na rôznom stupni, je dnes už viac než 1 zo 100, viď napr. tu:
https://www.huffingtonpost.com/2012/03/30/autism-rate-increase-repo_n_1390721.html

A navyše medzi rokom 2001 a 2012 nastal prudký nárast, takže číslo z roku 2001 už dávno neplatí.

A genetika zjavne hrá nejakú úlohu LEN U ČASTI autistov. U zvyšku je kľúčovým zjavne niečo úplne iné než genetika. Takže túto teóriu (že za všetko môže genetika) - či už je vaša alebo ste ju len skopíroval - môžeme teda považovať za spoľahlivo vyvrátenú.

Re:zkuste se nad tím zamyslet...

MUDr.Ludmila Eleková | 18.10.2012

Asi vám nedochází, že právě účinnost 60% při nemocnosti 3% znamená snížení individuálního rizika o cca 1,5%. Asi neumíte počítat. Pokud vám přijde nemocnost 3% nepravděpodobná, nesděl jste nikdy v ordinaci praktikcého lékaře a jen koukáte na zprávy. Nemocnost 3% je právě z té studie, konkrétně: Effi cacy and eff ectiveness of infl uenza vaccines: a systematic
review and meta-analysis
Michael T Osterholm, Nicholas S Kelley, Alfred Sommer, Edward A Belongia, Lancet Infect Dis 2012; 12: 36–44. Je pro vás Lancet dost důvěryhodný?
O zvýšení náchylnosti proti jiným kmenům chřipky se píše zde https://www.slobodavockovani.sk/news/vyskumnicka-z-vancouveru-zistila-ze-ockovanie-proti-chripke-zhorsuje-prasaciu-chripku/, můžete si najít originál.
nebyl-li jste nemocný po očkování máte štěstí - možná. Víte vůbec co to znamená, když nejste nemocný, přestože se v okolí vyskytují viry? Znamená to s největší pravděpodobností, že jste příliš nemocný na to, abyste se vzmohl na akutní reakci. Že nemoc (tj. soubor příznaků) je REAKCÍ organismu na stres, to řekl již před mnoha lety nositel Nobelovy ceny dr Hans Selye. Neexistence příznaků neznamená nutně skvělé zdraví. Pacienti s rakovinou mají typicky dlouhé předchorobí bez akutních nemocí.
Moje klinická zkušenost (a nejen moje) ukazuje, že lidé, kteří jsou občas nemocní (s horečkou) mají celkově lepší imunitu a zdravotní stav než ti, kteří roky nemají akutní nemoc.
Snížením úmrtnosti argumentují právě zastánci očkování, zejména u seniorů. Co se týče celkové nemocnosti, rozhodně jsem viděla víc lidí, kteří se nechali naočkovat proti chřipce a už to nehodlají nikdy víc zopakovat právě proto, že byli celou zimu nemocní.
Odkazy na časopisy: chcete-li hodnověrnější důkaz, že paracetamol snižuje imunitu, zde je. Jde sice o studii s okčováním, ale je logické, že ji snižuje i při infekci. Vyplývá to z jeho mechanismu účinku: Prymula, R.; Siegrist, C.A.; Chlibek, R.; Zemlickova, H.; Vackova, M.; Smetana, J.; Lommel, P.; Kaliskova, E.; Borys, D.; Schuerman, L. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. Lancet, 2009, 374 (9698), 1339-50.
Opět Lancet, prof. Prymula výsledky ventiloval dokonce v televizi v hlavních zprávách. Skutečně srovnatelné s objevením Ameriky.
Homeopatie je skutečně úžasný byznys, hlavně pro výrobce léků. běžný homeopatický lék stojí méně než stovku, když je homeopat úspěšný, vyléčí pacienta a ten další roky nic nepotřebuje. Ani homeopata, ani léky. Na tom se fakt napakujeme. Porovnejte s cenou alopatických léků na alergie, astma, infekce, záněty střeva, psychické poruchy atd.
Efekt homeopatie je velmi předvídatelný, nevíte, o čem píšete. Nejdřív si přečtěte něco o její historii, třeba základní díla, ať víte, k čemu se vyjadřujete. Nežádoucí účinky u homeopatických léků neexistují. Léky mají prostě účinky. Při zahájení léčby organismus na lék reaguje /opět reakce) a právě reakce organismu je někdy pacientem pociťována jako zhoršení. Jde o přechodný stav, který odezní a dojde ke zlepšení. Nežádoucí účinky fakticky nemají ani alopatické léky, každý lék má jen účinky. Ty, které chceme, se napíšou do indikací, ty které nechceme, do nežádoucích účinků. Ale na všechny uživatele působí všechno. Na rozdíl o homeopatik jsou některé nežádoucí účinky alopatických léků nevratné (např. dyskineze po antipsychotických lécích, nervové poškození po vakcínách apod).

Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Stomil | 18.10.2012

Možná nejsem v počtech nejlepší na světě, ale myslím, že když někomu otisknou metaanalýzu v Lancetu, tak je docela pravděpodobné, že to spočítal správně...
Proč vám přijde homeopatie jako nevýnosný obchod taky moc nechápu... Když si to člověk přepočítá tak prodáváte kilo cukru, za kolik? Za 100 000?

Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

MUDr.Ludmila Eleková | 19.10.2012

ten lék se musí vyrobit, tj. na začátku máte původní substanci, která může být docela drahá, pak čas, technologie, balení, distribuce atd. Normální výrobní náklady.
Víte, kolik vlatsně tvoří marže v maloobchodě, včetně DPH? Až 90%, tj,. když si koupíte cokoliv, dostanete jen za desetinu peněz, které jste dal.
Alopatické léky, když jsou nové a patentované, firmy se nestydí účtovat závratné částky. Po vypršení patentu najednou zlevní, někdy až na desetinu ceny a stále se na tom vydělává.

Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Káťa Božoňová | 19.10.2012

Jen chci poděkovat za Váš článek a za Vaši odváhu.

Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Gandalf | 18.10.2012

Pro Stomila:
nevyčítejte autorce "odvážná tvrzení", pokud sám se jich dopouštíte. I když zpočátku vystupujete vědecky, Vaše poznámky o homeopatii a placebu jsou ve své podstatě protivědecké. Skutečná oficiální věda (tedy ta "nesysifovská") se zatím k homeopatii nijak vědecky nevyjádřila. Takže, pokud použiji Vaše slova: vaše tvrzení je odvážné, přinejmenším..

Re:zkuste se nad tím zamyslet...

VaP | 18.10.2012

Je mi líto těch, kteří musí za každou cenu přijít s nějakou kritikou tohoto článku. Mnohem lepší je přijmout princip sedmi zlatých slov (na tom, co mi říkáš, něco je). V tomto článku je k dispozici důležité vysvětlení, jak se zneužívá statistika k propagaci úspěšnosti vakcín a považuji za velmi potřebné každému připomínat mnohem významnější číslo NNT, ke kterému se už propaganda (pochopitelně) nehlásí. A také je potřeba brát více na vědomí často zamlčované statistiky výskytu komplikací po vakcinaci.
Jestliže české statistiky uvádí, že průměrná roční četnost onemocnění chřipkou je kolem 8% (viz např. https://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/chripka.html), pak bych klidně souhlasil i s těmi 3% (protože opravdu nemusí být všechno jen chřipka a každá sezona je jiná) – o toto číslo tu totiž až tak moc nejde.
Homeopatie není léčba placebem – jak by totiž v takovém případě mohla fungovat u zvířat nebo u dětí? Navíc je to léčba, která pokud nezabere, alespoň neublíží. (Kritik se asi ještě nesetkal s případem, kdy zabrala...)
Proč to pohrdání indickou medicínou? Zkuste se třeba zajímat o to, jak účinně a hlavně s jakými náklady a vybavením dokáží léčit své nemocně tamní lékaři.
Velmi oceňuji přístup paní MUDr. Elekové k lékům potlačujícím příznaky – doufám, že bystřejší čtenáři si z něj vezmou ponaučení. Jsem přesvědčen, že cesta ke zdraví podle této alternativy má jako jediná budoucnost (jinak běda nám, neboť klasická medicína v tomto už dlouho selhává a pouze díky masmédiím se jí zatím daří nás udržovat v bludech)

Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

stomil | 19.10.2012

Homeopatie nejspíš funguje... ale jak?
Za asi 200let historie se výrazně změnila a vyvinulo se několik škol, které navzdory logice léčí stejné "nemoci" zcela odlišně - prosperují všechny, takže nejspíš mají úspěch. Důvodem nejspíš je, že neléčí nemoci, nebo jak vy říkáte "příznaky" ale něco - co je produktem homeopatie - zdravý člověk, kterého homeopat přesvěčí, že ve skutečnosti zdravý není - tak jak se to například o pár řádků výše píše MUDr.Eleková o mě - říká, že to že nemám žádnou nemoc - vlastně nemoc je. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=2GWDCtcwiBU

Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

MUDr.Ludmila Eleková | 19.10.2012

"nemám žádnou nemoc" -to jste mě špatně pochopil.
Myslela jsem tím stav, kdy člověk nemá akutní horečnaté nemoci. Kdy např. déle než 10 let nevyprodukuje žádné akutní příznaky, přestože je evidentně vystaven nákaze. Takový člověk ovšem má téměř vždy jiné příznaky, pokud tento stav nereaktivity není skutečně známkou dobrého zdraví. Bývá unavený, špatně spí, nefunguje trávení, bolí svaly atd. Může mít i chronickou nemoc, třeba alergie, zánět štítné žlázy a jiné.
Myslela jsem to takto. bez podrobnějšího rozboru životního stylu a dalších okolností nemohu u člověka dlouhodobě bez akutní nemoci říci, je-li doststečně zdravý, aby neonemocněl, nebo naopak příliš nemocný, aby měl horečku. Proto horečka alespoň občas je pro mě známkou toho, že imunita toho člověka slušně funguje.
Homeopat nepřesvědčí nikoho zdravého, že je nemocný a to z jednoduchého důvodu. K homeopatovi jde jen člověk, který se již cítí nebo objektivně je nemocný. Nechodí k němu lidi jen tak pro zábavu. A často jsou to lidé, kteří dlouho trpí a konvenční medicína jim neumí pomoci.

Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

ivan | 19.10.2012

homeopatia funguje u detí a zvierat, to je základný omyl, ona vôbec nefunguje, funguje imunitný systém, to si treba uvedomiť

Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

alena | 19.10.2012

vidno,ze nemate vlastne skusenosti,potom by ste taketo nieco netvrdil...

Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

ferko | 20.10.2012

ešte si treba uvedomiť aj jednu podstatnú vec, funguje ZDRAVÝ imunitný systém, po očkovaní už ale až tak zdravý nie je :( poruchami imunity trpí čoraz viac očkovaných detí

Re:Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

alena | 20.10.2012

presne tak - a tych deti s poruchami imunity je uz dnes tolko,ze uz im vsetkym ani nemozu dat kontraindikaciu pre dalsie ockovanie a tak lekari radsej riskuju a ockuju ich napriek tomu dalej...

Re:Re:Re:zkuste se nad tím zamyslet...

Ing. Marián FILLO | 20.11.2014

Áno, imunitný systém funguje a homeopatia mu možno dá tie správne inštrukcie. Ja teda neviem, ako homeopatia funguje a ani ju nepoužívam, ale mnoho známych si ju pochvaľuje, pričom je vylúčené, že by sa všetci tajne dohodli, že ma oklamú, takže som celkom náchylný veriť, že funguje. Síce možno nevieme ešte ako presne, ale zrejme nejak funguje.

A priznaním existencie placebo efektu de facto priznávame aj existenciu liečby bez účinnej látky. To znamená, že absencia účinnej látky v homeopatiku NIE JE DÔKAZOM NEÚČINNOSTI tohto homeopatika.

Záznamy: 101 - 136 zo 136
<< 1 | 2

Pridať nový príspevok