Proč se NEočkovat proti chřipce

17.10.2012 01:44

MUDr. Ludmila Eleková

 

       Dne 11.X.2012 jsem si užila svých pár sekund slávy na čt24. Redaktor mě téměř přepadl (na rozmyšlenou a přípravu jsem měla necelou hodinu) a sliboval nestříhaný cca 6 minutový rozhovor. Velmi jsem váhala, vím, jak to chodí a nakonec jsem souhlasila hlavně proto, že jsem to viděla jako možnost alespoň zkratkovitě prezentovat odlišný názor. Protože o chřipce a očkování proti ní slyšíme každý rok stále totéž. Nakonec se ukázalo, že schopnost rovnocenně prezentovat protichůdné názory není u našich mainstreamových médií dosud dostatečně rozvinutá. Ministr a vakcinolog dostali každý cca 10 minut, mě sestříhali na pár vět.

       Proto využívám internet a písemnou formu, abych dostala mezi lidi, to co jsem chtěla říci.

       Pro čtenáře dosud příliš neobeznámené s problematikou očkování budou mé názory extrémní. Předem upozorňuji, že na vše, co tvrdím, mám na rozdíl od zastánců očkování vědecké důkazy. Mnohokrát v historii se ukázalo, že převládající názor není správný. Nemusíme chodit daleko, stačí se vrátit do 50. let minulého století, kdy lékaři propagovali cigarety, viz https://www.youtube.com/watch?v=gCMzjJjuxQI. Před necelými 200 lety si lékaři nemyli před operacemi ruce. Na začátku každého pokroku je často jediný člověk, který myslí a vidí jinak. Já nejsem jediná, patřím k menšině lékařů a vědců, kteří začínají pochybovat o očkování. Na medicíně mě samozřejmě učili něco jiného, učili mě to, co dnes říkají v televizi právě zastánci oficiální linie. Musela jsem i díky negativním osobním zkušenostem dojít k jinému názoru a nebyla to lehká cesta.

 

       Takže proč se neočkovat proti chřipce. Podívejme se nejdříve na očkování a pak na chřipku jako nemoc.

 1. Především nebylo dostatečně prokázáno, že by účinnost očkování byla taková, aby vyvážila jeho rizika. Metaanalýza různých studií očkování proti chřipce[1] ukázala, že účinnost je kolem 60%. Musíme si toto číslo rozebrat, abychom zjistili skutečnou účinnost pro jednotlivce. Je třeba porovnat riziko nákazy a jeho změnu po očkování. Riziko nákazy pravou chřipkou v epidemii je pro neočkovaného jedince cca 3%. V této studii zjistili, že očkovaní mají riziko cca 1,4%. Vydělením těchto dvou čísel došli k 60%.
         Je-li riziko jednotlivce 3% a očkováním se sníží na 1,4%, znamená to, že je třeba očkovat cca 80 lidí, abychom jednoho ochránili před chřipkou. Jinak se tomu také říká number need to treat (NNT) - počet lidí, které je třeba léčit, aby se jednomu pomohlo.
         To nevypadá moc impozantně, že? Očkování sníží vaše osobní riziko z 3% jen na 1,4%, ale současně máte 100% jistotu, že vakcína ve vás natropí něco, co nechcete. Každý příjemce léku nebo vakcíny je vystaven nežádoucím účinkům, jen nikdo předem neví, jaké budou.
 2. Také nebylo nikdy prokázáno podle standardů evidence based medicine (medicíny založené na důkazech), že by očkování proti chřipce snižovalo celkovou úmrtnost a nemocnost. Můžete si být jisti, že kdyby taková studie existovala, slyšeli bychom o ní z televize. Ani významné výkyvy v proočkovanosti proti chřipce nemají žádný vliv na úmrtnost.
 3. Dále, pokud očkování vůbec chrání, pak pouze proti skutečné chřipce. A navíc se musí výrobce při odhadu přicházejících kmenů chřipky trefit. Když se do vakcíny dají kmeny, které se v dané sezóně nevyskytují, může být účinnost očkování prakticky nula. Mnoho lidí se nechá očkovat proti chřipce v mylné naději, že v zimě nebudou nemocní. Jsou pak překvapeni, že nemocní jsou a dokonce někdy více (proč, to si povíme dále). Lidé si pletou běžné virózy s chřipkou. Existuje více než 200 různých bakterií a virů, které mohou způsobit všechny ty zimní nemoci. Klinicky jsou si podobné, z klinického obrazu nelze určit původce nemoci, ani jestli je to virus nebo bakterie. Právě proto lékaři provádějí vyšetření CRP. Jde-li vám o to, abyste byli v zimě zdraví, musíte udělat úplně jiná opatření, než se nechat očkovat.
 4. Nežádoucí účinky (NÚ) očkování mohou být skutečně závažné. Pochybovači nechť si přečtou příbalový leták k jakékoli chřipkové vakcíně, podívají se na americký systém hlášení NÚ očkování VAERS https://vaers.hhs.gov/data/index nebo si prostě zadají do internetového vyhledávače „flu shot adverse effect“ nebo „flu shot Guillan Barre syndrome“, „flu shot CFS“, https://www.whale.to/m/flu atd. Připravte se na hororové čtení.
         Když čtete příbalový leták (bez jeho přečtení byste neměli souhlasit s žádným očkováním), všimněte si části NÚ hlášené v postmarketingovém období. Znamená to NÚ, které se objevily při běžném užívání. Pouhé porovnání NÚ zjištěných při klinických studiích a v běžném používání je zarážející. NÚ ze studií jsou prakticky vždy nezávažné, otok a zarudnutí v místě vpichu, mírná bolestivost, nezávažné celkové příznaky apod. V kontrastu s tím jsou v postmarketingovém sledování zjištěny reakce jako poruchy imunitního systému, angioedém, poruchy nervového systému včetně zánětu mozku a míchy, syndrom Guillan-Barré (celkové ochrnutí, GBS), postižení ledvin při vaskulitidě a další. Tento rozdíl ukazuje, že klinické studie před schválením vakcíny nejsou asi moc důkladné.
         První zaznamenané zvýšení výskytu GBS bylo popsáno v roce 1976, kdy v USA vznikla první hysterie kolem prasečí chřipky a proběhla masivní očkovací kampaň. Vědci dosud nevědí, co GBS po očkování způsobuje, proto je toto riziko reálné i v případě současných vakcín. I když syndrom Guillan-Barré údajně po očkování postihuje jen jednoho člověka z miliónu, je možné, že jeho výskyt je vyšší. Do systému hlášení se dostanou jen případy, kdy vznikne podezření. Pokud ani pacient ani lékař nedojde k názoru, že by potíže souvisely s očkováním, logicky je ani nenahlásí. Oficiální odhady uvádějí, že v systémech hlášení NÚ očkování se objeví 1-10% skutečně se vyskytujících NÚ. Proto všechna čísla, která v systému vidíte, je třeba vynásobit nejméně 10x. Mě osobně spektrum NÚ vakcín proti chřipce docela děsí. Nejvíc mě děsí jejich nepředvídatelnost. Žádný z lidí, kteří utrpěli NÚ po očkování neměli důvod si myslet, že by právě oni měli být obětí.
 5. Poslední výzkumy ukazují, že očkování proti jednomu kmenu chřipky může zvýšit náchylnost k jinému kmenu chřipky. Konkrétně se to projevilo v sezóně prasečí chřipky, kdy jedinci očkovaní proti sezónní chřipce měli vyšší riziko, že onemocní pandemickou chřipkou než neočkovaní jedinci. Toto zjištění je v naprostém protikladu tvrzení našich vakcinologů, že očkování proti sezónní chřipce chrání proti pandemické. Tímto prohlášením uklidňovali naši veřejnost v době vrcholící hysterie kolem prasečí chřipky, kdy to vypadalo, že vakcín nebude dost. Ukázalo se, že pravý opak je pravdou.
         Mechanismus, kterým to lze vysvětlit, je tzv. prvotní antigenový hřích. Jde o uměle vyvolanou toleranci vůči antigenu. Když se předem vytvořené protilátky naváží na složitou částici (virus nebo bakterii), účinkují opačně, potlačují imunitní reakci. Brání tak zbytečnému vybičování tvorby protilátek poté, co byla dosáhnuta jejich dostatečná hladina. Jenže pokud již existující protilátky (např. z předchozího očkování) křížově reagují, ale ne úplně přesně sedí na antigen, pak mají nízkou afinitu k novému antigenu. Protilátky tak potlačí imunitní odpověď a dovolí nákaze se volně šířit. Opakuji: pravou úlohou protilátek je velmi pravděpodobně potlačit imunitní reakci, nikoli ji zajistit! Vypadá to, že celá teorie očkování stojí na špatném předpokladu.
   

       Přestože jsme strašeni chřipkou, jako by ohrožovala každého, skutečností je, že pravděpodobnost, jestli vůbec onemocníme, jak vážná bude nemoc a jestli se uzdravíme nebo umřeme, určuje mnoho faktorů, které vakcinologové vůbec neberou v úvahu. Prostě chtějí naočkovat všechny, aby to některé ochránilo. Přestože naprostá většina lidí si s chřipkou nemusí dělat starosti.
3D model chrípkového vírusu       Je třeba ale vědět, jak se před ní chránit a jak ji léčit. Ne každá viróza je chřipka. Lidé přicházejí do ordinace s banálními virózami a říkají „mám chřipku“. Nemají. Kdyby ji měli, velmi pravděpodobně by do ordinace vůbec nedošli. Chřipka vás překvapí náhle, může se stát, že odcházíte z práce v plném zdraví a za hodinu jste zchváceni v posteli s horečkou kolem 40 °C. Chřipka se prakticky nedá přechodit. Doslova vás uzemní. Člověk má problém dojít na záchod. A když byste se ji snažili přecházet, skutečně si zahráváte se životem. Statistiky úmrtnosti jsou nanic, pokud z nich nelze vyčíst, o jaké nemocné šlo. Protože riziko onemocnění a/nebo úmrtí na chřipku se liší od jedince k jedinci, od prakticky 0% po téměř 100%. Takže co dělat, abyste si snížili riziko, že chřipku (a jiné virózy) dostanete a jak ji léčit, abyste si zvýšili šance na rychlé uzdravení?

 • Nemoc nepřecházejte. Z dlouhodobého hlediska se vám bohatě vyplatí zůstat první dny v posteli. Nemoc se nehodí nikdy, neřešte, co nestihnete. Chřipku je obtížné přechodit, člověku je fakt špatně, ale někteří nepoučení se naládují léky a vydají se budovat kapitalismus. Nedělejte to, mohli byste zemřít nebo si velmi poškodit zdraví.
 • Nesrážejte horečku, pokud ji máte. Horečku máte proto, že ji potřebujete, vyrábí ji vaše tělo a vyrobí ji tak vysokou, jak je nutné. Horečka zvyšuje aktivitu imunitního systému a činí vaše tělo nehostinným pro viry a bakterie. Zejména nepoužívejte paracetamol (Paralen, Coldrex, abych jmenovala ty nejznámější výrobky). Mechanismus použití paracetamolu je takový, že snižuje imunitní odpověď. Paracetamol nemá žádný vliv na viry nebo bakterie, těch je v těle pořád stejně, jen si jeho použitím vypnete obranyschopnost. Studie potvrzují, že užití léků na horečku prodlužuje nemoc, zvyšuje riziko komplikací a úmrtí.[2][3] Je to logické a nechápu, proč se na to musejí dělat studie. Vyplývá to z jeho mechanismu účinku, který by každý lékař měl znát. Nechápu, proč lékaři pacientům rutinně doporučují léky, které jim sníží šanci na uzdravení a dokonce zvýší riziko úmrtí.
         Ve světle těchto poznatků je třeba hodnotit statistiky úmrtnosti na chřipku u seniorů. Senioři se obecně špatně stravují, mají slabší imunitu a tendenci brát na všechno léky. Paracetamol při chřipce pro ně může být skutečně hřebíkem do rakve. Protože svým pacientům paracetamol zakazuji, mám možnost porovnat vývoj nemoci u těch, kteří ho neberou s těmi, kteří si ho vezmou (než jim to vysvětlím). Nikdy jsem neviděla takovou tu vleklou únavu a vyčerpanost u člověka po chřipce, který si nesrážel teplotu. Já osobně jsem měla v životě několikrát chřipku, vždy s horečkou ke 40 °C, nebylo to ani trochu příjemné, ale do týdne po poklesu teploty jsem byla fit. Všichni pacienti, kteří byli týdny až měsíce po chřipce nebo viróze unavení, jako vybití, byli lidi, kteří se cpali paralenem „aby byli dřív zdraví“. Naletěli reklamě, která ale nelže – dobře se na ni podívejte. Reklama na Coldrex neříká ani slovo o vlivu na infekci, ani slovo o léčení, říká otevřeně – potlačuje příznaky chřipky. Nic víc. Problém je, že běžný nepoučený člověk neví, co potlačení vlastně znamená a co si tím způsobí.
 • Použijte prostředky, které imunitu posílí. Tyto prostředky je vhodné používat preventivně, nejen při nemoci.
 • Zdravá strava. Naprostá většina populace (cca 90%) má nedostatek vitamínů a antioxidantů. Vím to, protože to měřím, kdyby někdo pochyboval, může se podívat na toto video https://www.youtube.com/watch?v=rX4oxxGWi_8. Měří se tam množství těchto látek v těle: lykopen, karotenoidy, lutein, zeaxanthin a další. Všechno jsou to látky, které běžně přijímáme (nebo bychom měli) v potravě. Pokud jíte dostatek zeleniny a ovoce obsahující tyto látky, automaticky do sebe dostáváte i vitamín C. Moje výsledky měření jsou velmi podobné tomu, co zjistil Dr. Oz. Chcete-li být imunní vůči nemocem, konzumujte denně nejméně 600g zeleniny a 3 kusy ovoce. Můžete i více, ideální je, aby zelenina tvořila 50-70% všeho, co sníte. Omezte cukr, tlumí imunitu. Jezte čerstvou, kvalitní stravu, neohřívejte si předpřipravená jídla v mikrovlnce, omezte aditiva, chemii apod. Jezte kyselé zelí, je dobrým zdrojem vitamínu C a také probiotika, které příznivě ovlivňují imunitu.
 • Vysoce účinný proti chřipce je vitamín D. Toho máme také málo. Měřila jsem cca 100 pacientů na konci zimy a normální hladinu jich měli jen 3. Tj. 3%. Dokonce i ti, kteří byli předchozí léto u moře, na jaře měli nízké hodnoty. Zásoby vitamínu D z léta vydrží max. 3 měsíce, což může být jedním z důvodů, proč chřipkové epidemie přicházejí nejvíce až po vánocích. Vitamín D lze snadno doplňovat ve formě výživových doplňků, nebo jako rybí tuk. Na rozdíl od očkování vás chrání proti všem infekčním nemocem, nejen chřipkou, také vás chrání před rakovinou a jinými nemocemi, nemá vedlejší účinky, jen obtížně se jím lze předávkovat. Za bezpečné jsou považované dávky kolem 5.000 IU pro dospělého. Kojenec dostává během prvního roku života 500 IU, což odpovídá 5.000 - 10.000 IU pro dospělého.
 • Když už půjdete do lékárny pro nějaké léky, musíte vědět, o co požádat. Když budete chtít něco „na chřipku“, velmi pravděpodobně vám nabídnou Coldrex nebo něco podobného. Důvody jsou jednoduché. Lékárna prodává léky a chce na nich vydělat. Na Coldrexu vydělá víc než na obyčejném paralenu, který by vám koneckonců udělal stejnou „službu“ za desetinu ceny, vydělá na něm víc než na homeopatikách a bylinném čaji.
         Takže požádejte o něco na podporu imunity při infekcích. Možností je mnoho: homeopatika, od běžného Oscillococcina po individuálně vybrané léky, echinacea v různých podobách, megadávky vitamínu C (nejméně 5 g denně, ideálně až 10 g denně (do dávky, která vám začne způsobovat průjem, pak lehce uberte), vitamín D, betaglukany, bakteriální lyzáty (Preventan, GS Imunostim apod.). Všechny tyto prostředky vám pomohou v boji s infekcí, nepodrazí vám nohy jako paracetamol. Nebude vám sice hned tak dobře jako po paracetamolu, ale zato se rychleji uzdravíte a po uzdravení nebudete trpět vleklou únavou.
   

       Názory ve prospěch očkování jsou nyní v médiích na denním pořádku. Znáte je. Předložila jsem vám odlišný názor, proč je lepší se neočkovat a jak si s nemocí poradit. Porovnejte to, posuďte vědecké důkazy, vyhodnoťte si riziko pro sebe osobně. Pak se sami rozhodněte.

 

Zdroje:

[1]  Osterholm MT et al, Efficacy and effectiviness of influenza vaccines: a systemic review and meta-analysis. Lancet infect dis, 2012, 12(1), 36-44

[2]  Ahmady AS, Samadi AR, The adverse effects of antipyretics in measles, Indian Pediatr, 1981, 18:49-52

[3]  Witsenburg BC, Measles mortality and therapy, Journal of Antroposophical Medicine, 1987, 4(1):26-27

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Proč se NEočkovat proti chřipce

Manzel po ockovani proti chripce malem doplatil zivotem

Dana | 10.11.2014

Dobry den,manzel se kazdym rokem nechava ockovat proti chripce,ale letos se mu to stalo osudnym a pokud to prezije,uz se nikdy nehodla nechat proti chripce ockovat.Je to presne 3 tydny po vakcine a uz byl dvakrat hospitalizovan v nemocnici,dusil se,kasle 24 hodin denne bez prestavky suchym kaslem.Nema energii sotva se udrzi na nohou,zvysil se mu krevni tlak z hodnot 110/70 na 175/80,zacal se mu stracet hemoglobin a zatim nad nim vsichni krouti hlavou,manzel cele dny jen polehava,neni vubec schopny ani chodit,delali mu uz vsechna vysetreni a nekolik lekaru priznalo ze je to reakce na vakcinu.Teploty teda nema.Citim potrebu se se svoji zkusenosti podelit.Zdravi Dana.

Re:Manzel po ockovani proti chripce malem doplatil zivotem

fred | 05.02.2015

je treba to konzultovat z lekarem nez se naockuji ja problemy nemam

Prevence

Blanka Urbánková | 26.11.2013

K diskuzi o Oscilococcinu se přidávám s tím, že si též nemyslím, že je vždy dostačující. V kombinaci je již ovšem zajímavý, dovoluji si přiložit námět:
https://cestypsychosomatiky.cz/homeopaticka-prevence/

Homeopatie :-)

Radomir Tomis | 08.10.2013

www.homeopatie.elekova.cz

https://en.wikipedia.org/wiki/Homeopathy

Scientific research has found homeopathic remedies ineffective and their postulated mechanisms of action implausible.
= vedecky vyzkum oznacil homeopaticke leky za neucinne a predpokladany zpusob ucinku za neveryhodny

Within the medical community homeopathy is generally considered quackery.
= v medicine / zdravotnictvi je homeopatie obecne pokladana za sarlatanstvi

Re:Homeopatie :-)

Ing. Marián FILLO | 25.01.2015

Je verejným tajomstvom, že prakticky všetky články na Wikipedii, ktoré sa týkajú medicíny, kontroluje Big Pharma.
Však si pozrite, aké lži píše Wikipedia o Andrewovi Wakefieldovi alebo Viere Scheibner.

Re:Re:Homeopatie :-)

Petr R | 24.10.2016

No vidíte a historie editace článků tajemství není narozdíl od toho Vašeho konspiračního. Dokážete najít editaci, kde "Big Pharma" upravila ty zmíněné články?

Re:Re:Re:Homeopatie :-)

Ing. Marián FILLO | 16.10.2017

Nie je problém, napr. taký Dr. David Gorski, na WikiPedii známy ako MastCell, je typický pro-Big-Pharma troll.

Snáď ste si nepredstavoval, že editovať články na WikiPedii budú z účtu s názvom "Big Pharma"? :-D

Jak snižovat horečku

Lenka | 18.09.2013

Dobrý den paní doktorko,
můžu se zeptat, jak byste snižovala či nesnižovala teplotu při chřipce popř. jiných infekcích u dítěte trpícího na febrilní křeče? Ani v tomto případě nedoporučujete očkování proti chřipce?

Zdravá strava a pohyb.

Definitiva | 14.09.2013

Naj lepšia prevencia chorôb infečných aj civilizačných je zdravá strava a pohyb.

Strava. Zabudnite na supermarkety. Kupujte len základné potraviny, múku, mliečne výrobky, mäso od farmára, najzdravšie je jahňa, mladý hovädzí dobytok, hydina vychovaná v zelenom výbehu, morské ryby v celku, nie filety, sú napumpované vodou, kvalitné pivo, víno od svojho vinára, destiláty z originálnej suroviny, nie z liehu a príchutí. Ďalej ovocie a zeleninu, na zimu lekvár a zaváraniny s minimom cukru. Zásadne biely jogurt ochutený domácim marhuľovým lekvárom.
Nekonzumujte návykové látky, tabak, cukor, čierna káva, čokoláda, výrobky zo zemiakov a škrobu. Nekupujte mäsové výrobky. Samozásobte sa od farmára do mrazničky, výrobky si robte doma. Chlieb si pečte doma.

Pohyb 2 - 3 krát týždenne za definovaných podmienok. Musíte dychčať, potiť sa, tep rýchly 100 - 140, pohyb musí trvať aspoň 30 min. Pol hodiny odbúravate cukor z krvi, až neskôr tukové zásoby. Pravidelne si prekrvíte všetky orgány, dostanú viac kyslíka, viac živín, vyplavia sa škodliviny, cievy sú nútené pracovať, sú pružné, udržiavajú sa priechodné, nezužujú sa.
Stúpne vám telesná teplota, ktorá sterilizuje všetky virusy.
Viac živín znamená lepšie fungovanie všetkých orgánov, imunity, mozgovej činnosti.
Predĺžite si život o 10 - 15 rokov a spôsobíte bankrot sociálnej poisťovne.
Najlepší pohyb je beh, je zadarmo a zapája do činnosti najväčšie svalstvo. Výborné je aj plávanie, ale za to sa platí. Bycikel nespĺňa uvedené podmienky
Zosilnie vám srdce, to spolu so zdravými cievami vás urobí NEUNAVITEĽNÝMI.
Únava to je slabé srdce a upchaté cievy a nie staroba!!!
Odskúšané, začal som s týmto spôsobom života pred 15 timi rokmi a ľudia o 20-30 rokov mladší mi nemôžu konkurovať ani v zdraví, ani pracovne, necítim vôbec starecké príznaky penzistu.
Nedajte sa vakcinovať!!! Iba v prípade hrozby epidémie. Na všetky vírusy platí zvýšená teplote pri pohybe a keby náhodou, tak baktérie sú zvládnutešné aj antibiotikami.
Zásadne však pri tomto životnom štýle doktora potrebovať nebudete.
Poznajte svojich predkov, na čo zomreli. Na civilizačné choroby platí výživa a pohyb, srdce cievy, infarkty, mozgové príhody, kĺby, cukrovka...

Okrem zkladných potravín z nefalšovaných surovín je celý supermarket iba reklama a útok na vaše peňaženky, človek pri nakupovaní nerozmýšľa, ovládajú ho pudy a peniaze sa premiestňujú z vášho vrecka na účet korpporácií. To isté platí aj o liekoch, prestaňte ich konzumovať, nenechajte sa zastrašovať lekármi, lieky neliečia, len potláčajú sprievodné príznaky choroby, po ich vysadení "ochoriete" znova.

Okrem krachu sociálnej poisťovne, ktorá nebude mať na dôchodky, zbankrotujú aj potravinárske a farmaceutické korporácie. Neplaťte týmto podvodníkom vašimi peniazmi, budete bohatší a budete mať na kúpu zdravých potravín.

Taky se nenechávám očkovat "na kdeco"

zzahrada2@seznam.cz | 21.04.2013

Taky se nenechávám očkovat "na kdeco" , tělo je samo zázrak a má své samouzdravovací programy

Re:Taky se nenechávám očkovat "na kdeco"

jozo | 05.02.2015

tomas stesti ale co ti ostatni

názor

Jana Svobodová | 23.03.2013

Vážená paní doktorko Eleková,
velmi si vážím Vašich názorů, kterým z hlediska intuice a kvalifikovaných argumentů bezmezně věřím. Zároveň bych Vás chtěla poprosit, jaký máte názor na obor kyneziologie. Moc děkuji za Váš čas.....

mms

Vladislav Jiřík | 17.01.2013

Vážená paní Doktorko,
o existenci možnosti řešit případné zdravotní problémy i jinak, mi kamarád poslal následující psaná slova :

Napiš do vyhledávače ,klikni, prostuduj, sděl mi svůj názor. Následující výrazy - regena o mms
regena mms/cds

Dovoluji si Vás i účastníky této Diskuze oslovit. Prosím, sdělte svůj názor, zkušenost.

Děkuje
Jř.

Re:mms

Liba | 17.02.2013

https://novyzivot.mysisel.com/cs/CZ/home.htm
Stačí kliknout na kontaktovat a napsat dotaz.

Paracetamol - Ibuprofen - acylpyrin

Milana | 15.01.2013

Paní doktorko, píšete že paracetamol není dobré brát při chřipce a virózách. Je to stejné i s Ibuprofenem a Acylpyrinem, funguje to stejně " špatně" . Děkuji

Re:Paracetamol - Ibuprofen - acylpyrin

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

K tomu viac v článkoch:
https://www.slobodavockovani.sk/news/dulezitost-horecky-pri-infekcich/
https://www.slobodavockovani.sk/news/co-mozno-neviete-o-ockovani-12-cast-vitalita-8-2012/

Risknete i tetanus a TBC?

miron | 15.01.2013

Když jsem byl kdysi dávno ještě ve skole, měli jsme hodně starou paní učitelku, která, když byla malá asi někdy ve třicátých letech, zažila na vlastní oči smrt své spolužačky na tetanus. To šíleně prohnuté tělo ve smrtelné křeči si pamatovala celý život. Sám mám podobnou připomínku neočkovaných lidí na našich rodinných hrobkách jak ze strany matky, tak ze strany otce. Na jedné je jeden mrtvý v 23 letech na TBC. Na druhé dokonce tři: v 17, 25 a 31 letech. TBC dřív bývala šílená metla. Ti lidé by tehdy dali nevím co, kdyby něco jako očkování na TBC existovalo.
A co klíšťová encefalitida? Očkovat nabo to nechat náhodě? Já mám za sebou tři dávky a teď bych to měl prodloužit. V Rakousku je proti této nemoci očkováno skoro 90 procent lidí. Prakticky stejně jako proti tetanu. Rakousko asi bude země autistů.

Re:Risknete i tetanus a TBC?

igi | 18.01.2013

nic jsi nepochopil.

Re:Risknete i tetanus a TBC?

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

Možno by ste tiež mal vedieť, že očkovanie "proti TBC" v skutočnosti vôbec nebráni vzniku TBC. Ak vôbec niečomu zabráni (aj to len s pomerne nízkou pravdepodobnosťou), tak sú to niektoré vcelku vzácne ťažké komplikácie tuberkulózy. Ale samotnej TBC nezabráni a aj u tých ťažkých komplikácií sa na to vôbec nedá spoľahnúť.

Ako na tom bola v 30. rokoch tá spolužiačka starej pani učiteľky s dezinfekciou rany peroxidom vodíka? A ako na tom bola s vitamínom C, ktorý je (vedecky dokázané) účinný okrem iného aj ako priamy protijed proti tetanovému toxínu?

Tetanus je samozrejme veľmi škaredá choroba, ale dá sa mu celkom lacno a účinne predísť - a bez vážnych nežiaducich účinkov, ktoré prinajmenšom u menšej (ale významnej) časti očkovaných obnáša očkovanie proti tetanu.

Zaujímavé tiež je, že niektoré deti majú práve PO OČKOVANÍ (okrem iného) nežiaduci účinok, zvaný "tetanový mostík". Ide v podstate o otravu nervovej sústavy, aká sa deje aj u rozvinutého ochorenia na tetanus, takže príznaky sú veľmi podobné. Vzhľadom k dnes už radikálne zníženej expozícii tetanovým baktériám a dramaticky zvýšenej dostupnosti dezinfekcie a osvete o jej potrebe (oproti stavu spred 80 či 100 rokov) je dnes oveľa pravdepodobnejšie, že si niekto zažije "šíleně prohnuté tělo v křeči" po očkovaní než pri skutočnom tetane.

Ale pokiaľ sa (z pre mňa nepochopiteľných dôvodov) viac bojíte tetanu než očkovania proti nemu - pokojne sa dajte proti tetanu zaočkovať/preočkovať - na vlastné riziko.

Re:Re:Risknete i tetanus a TBC?

Jana Williamson | 28.01.2015

V roce 2006 jsem byla ockovana proti tetanu v USA a byla jsem potom 2 dny paralyzovana!!!

Re:Re:Re:Risknete i tetanus a TBC?

koolo | 05.02.2015

asi neni v tvem tele neco v poradku

Re:Risknete i tetanus a TBC?

toNic | 03.01.2014

Jako odpoved na otazku zda ockovat proti klistove encefalitide pridam pribeh ze zivota. Bratranec manzelky po tretim ockovani onemocnel klistovou encefalitidou. Lecil se pul roku. Klistetem infikovan nebyl. Neni to dukaz z vedecke laboratore, ale ja na zivotni pribehy holt dam. Z toho me vypliva, ze encefalitidu mohu dostat i z ockovaci latky (+ riziko vedlejsich ucinku vakciny). Riziko necht si kazdy zvazi sam.
PS: pocet nakazenych je cca 600 rocne a cca 3 z nich zemrou.

ockovani

milan | 12.01.2013

jak mam poznat kdo ma pravdu kdyz jde v prve rade vsem o penize . takze kde je pravda. kolik lidi zemrelo na vakcinu. a kolik bez vakciny. cao

Re:ockovani

Ing. Marián FILLO | 19.01.2013

Ako ste prišiel na to, že všetkým ide v prvom rade o peniaze?
Mne keby išlo v prvom rade o peniaze, tak naďalej pracujem v IT a neriešim tu na plný úväzok očkovanie niekde na hranici životného minima.

Pokiaľ ide všetkým ľuďom vo Vašom okolí v prvom rade o peniaze (vrátane rodinných príslušníkov), tak Vás úprimne ľutujem.

Pravda sa dáva odhaliť tým, čo ju úprimne a nezištne hľadajú. Hľadajte a nájdete.

Každopádne koľko presne ľudí zomrelo na následky očkovania a koľko na následky chrípky, to nevie nikto. Štatistiky sú veľmi nedostatočné a prudko skreslené. Len zlomok prípadov údajnej chrípky je aj laboratórne potvrdených. Pritom očkovanie ak vôbec proti niečomu účinkuje, tak len proti trom kmeňom (z celkovo vyše 10.000 kmeňov) chrípkového vírusu.

Navyše, na chrípku zomiera len naozaj veľmi málo ľudí. Väčšina úmrtí, ktoré sa pripisujú chrípke, je spôsobená ochoreniami, ktoré na chrípku "nadväzujú", tzn. ktorým chrípka "pripravila vhodný terén". Ale rovnako dobre by sme mohli povedať, že títo ľudia neumreli na chrípku, ale na nedostatok vitamínu D.

Tvrdenie, koľkým úmrtiam by sa dalo očkovaním zabrániť, by bolo čistou špekuláciou. Navyše je napr. už skoro 3 roky verejne známe z oficiálnych zdrojov, že očkovanie proti chrípke nezabraňuje úmrtiam u starších ľudí:
https://www.slobodavockovani.sk/news/vyskum-ukazuje-ze-ockovanie-proti-chripke-nezabranuje-umrtiam-starsich-ludi/
Ale to je pritom hlavný dôvod, pre ktorý ich očkujú!

Každopádne, pýtať sa "Kde je pravda?" by ste sa mal v prvom rade sám seba - po preštudovaní si obhajoby i obžaloby očkovania proti chrípke. Uvažovať, logicky rozmýšľať a skúmať informácie z celej šírky názorového spektra, nielen od jednej záujmovej skupiny, resp. z jedného názorového pólu - to je cesta ku pravde. Vykročiť na ňu však musíte sám. Nik to za Vás neurobí.

Re:Re:ockovani CDC report.

vlado | 05.03.2013

These adjusted VE estimates indicate that vaccination with the 2012–13 influenza season vaccine reduced the risk for outpatient medical visits resulting from influenza by approximately one half to two thirds for most persons, although VE was lower and not statistically significant among older adults. Antiviral medications should be used as recommended for treatment of suspected influenza in certain patients, including those aged ≥65 years, regardless of their influenza vaccination status.

Toto vynatok z clanku CDC. Ktory potvrdzuje nizsiu efektivitu u starsich ludi avsak potvrdzuje vyssiu ucinnost u ostatnych vekovych skupin.
Nic pravdepodobne nie je ciernobiele. Ak este dokazete sledovat vsetky informacie publikovane na danu temu a pritom vyhodnotit aj ich moznu kontaminaciu tak klobuk dole. Pouzivanie vyrazov, ako "prudko skreslene statistiky"" by vyzadovalo nejaky "neotrasitelny" dokaz. Inak suhlasim ze vsetko je vhodne podrobit kritickemu skumaniu. O tom, ze vedecka literatura na tom pracuje su aj Vami citovane clanky, ktopre potvrdzuju nizsiu uzinnost napr u starsich ludi pri chripke roku 2012-2013.

Re:Re:Re:ockovani CDC report.

Ing. Marián FILLO | 25.01.2015

Ale koho zaujíma, či sa znížila úmrtnosť na laboratórne potvrdenú chrípku, keď sa zároveň s tým zvýšila úmrtnosť napr. na iné respiračné ochorenia? Malo by zmysel sledovať, ako očkovanie proti chrípke mení celkovú úmrtnosť starších ľudí počas chrípkovej sezóny, ale sledovať úmrtnosť len na laboratórne potvrdenú chrípku je úplne o ničom. Očkovanie predsa môže zvýšiť úmrtnosť na niečo iné.

Re:Re:ockovani

milan | 05.02.2015

tych nazoru je tolik ze normalni clovek si tezko muze vybrat tu spravnou kdyz vlastne ani lekari nejsou jednotni .a ty penize co tam jsou uvedeny zatim stojim.muj nazor je kontaktovat sveho lekare a poradit se snim anecist ty priblble clanky pro anebo proti..kazdy clovek to snasi jinak a to musi posoudit lekar....

Re:Re:Re:ockovani

Ing. Marián FILLO | 16.10.2017

Až na to, že běžný lékař o očkovaní ví velké houby, takže jeho rada stojí za h....

Proč je toto video nedostupné?

Faaic | 09.01.2013

https://www.youtube.com/watch?v=rX4oxxGWi_8

dotaz

Klara | 11.12.2012

Pani doktorko,dekuji za vas clanek,ktery mi tak nejak odborne vysvetlil to,co sama nejak intuitivne jiz nekolik let citim.Pred nekolika lety jsem prodelala onemocneni,ktere lekari zpetne oznacili jako cerny kasel.Popravde to bylo to nejhorsi,co jsem zatim zazila a poprve v zivote jsem mela pocit,ze je to opravdu "vazne".K tomu pocitu prispel i pristup oficialni mediciny,ktera v podstate ctyri tydny "netusila" co mi je a zkousela pate pres devate.Paradoxne diagnozu urcila az lekarka na usnim,kam me poslali,kdyz mi zacal tect hnis z usi.Myslim,ze me nezachranili lekari,ale zdravy rozum,intuice,vule se vylecit a alternativni pristup k lecbe,zejmena byliny a uprava stravy.Byla jsem nemocna pul roku a jedine,co mi z toho zbylo, je velky strach,ze jednou budu stara a odkazana na tehle typ "doktoru",kteri "leci" pacienta a vubec je neznepokojuje,ze netusi,co mu vlastne je.Kez by jich bylo vice,kteri premysleji jako vy.Pokud budete mit cas,mohla byste mi sdelit svuj nazor na koloidni mineraly a mumio.Neni to nic akutniho,jen jsem o techto vecech premyslela a budu vdecna za kazdy fundovany nazor.Dekuji

...už nikdy!!!!!!!!!

Liba | 22.11.2012

několik let po sobě jsem se nechávala očkovat proti chřipce, protože mám sníženou imunitu, diabetes atd.
Musím říct, že jsem opravdu po několik let chřipku neměla.
Letos jsem se nechala opět naočkovat a za 24 po očkování se dostavila reakce - udělalo se mi nevolno, byla jsem asi 1 minutu v bezvědomí a když mě odvezla záchranka do nemocnice, tak mi řekli, že je to reakce na očkování.

Důrazně mi doporučili, abych již nikdy nic takového nedělala a že mám štěstí - mohlo to dopadnou i hůř.

Děkuji všem těm lékařům, kteří mi kdy něco takového píchli.

Liba

1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

Milena | 01.11.2012

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak nejlépe pokračovat, když máme za sebou první dávku hexavakcíny a teď jsem se rozhodla, že bych v dalších pokračovat nechtěla? Máme tříměsíční holčičku a než půjdu za naší dětskou doktorkou, ráda bych znala váš názor. Po první dávce byla holčička akorát více plačtivá, hůře spala, ale teplotu ani jiné další příznaky jsem nepozorovala. Je to naše čtvrté dítě. První jsem nechala očkovat standardně jak se to dělává a krom nočních děsů, které trvaly do 7mi let jsem na ní nic zvláštního nepozorovala. Ani zvýšenou nemocnost. Druhé dítě jsem také nechala očkovat standardně, tam však podezřívám očkování, že u syna rozjelo alergii. Od první dávky jsme byli vedeni na kožním a skončil s diagnozou atopického ekzému. Každoročně trpěl na záněty průdušek, až do doby než jsme v jeho šesti letech (bez lékařsého doporučení) vynechali ze stravy mléko. Nyní je již přes půl roku zdravý a bez ekzému. U třetího dítěte jsem zvolila šetrnější vakcinaci. TBC jsme očovali až po šesti týdnech a v prvním roce dostal Infanrix hib. Žloutenku B až po prvním roce a spalničky až teď ve 3,5 letech. Nevím co mě vedlo u čtvrtého dítěte ke standardnímu očkování, ale teď ho již nechci. Budu působit asi jako blázen, ale tak nějak á pocit, že to prostě není dobrá volba.
Za odpověď předem moc děkuji. Milena

Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

medik | 11.11.2012

a pásy v autě nedáváte, protože jste ještě nikdy nenabourala a jednou jste po jízdě s pásem dostala rýmu?
děsí mě takovéhle vrtochy z nevzdělanosti a sebestřednsoti. je to vaše dítě ale proboha... povinné očkování není, narozdídl od vaší nechuti, vrtoch lékařů nebo nadnárodních farmafirem! Tetanus je i nyní smrtelný! hemofilus může způsobit že se vaše dítě udusí, ohluchne, nebo zblbne. záškrt už u nás naštěstí deset let není, ale ve čtyřicátých letech tu na něj umíralo 2000 dětí ročně! hepatitida B se chytit dá, v dvou procentech se nezlepší a pacient prostě umře. Dávivý kašel je u nás na vzestupu a novorozenci na něj i přes nejlepší péči umírají.

Vám se ale zdá že to není dobrá volba. To je ale blbost. Tady nevybíráte barvu koberce

Re:Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

kix | 12.11.2012

tak ty si dobře mimo..každej by si měl zjistit rizika očkování a rizika neočkování..jaké asi je riziko že malé dítě chytí žloutenku B? a z nemocných 2% umře? a víte jaké je riziko poškození po očkování? každý si musí uvědomit hlavně jaké riziko je u něj,nejen brát statistiky všeobecně, protože žloutenka zrovna třeba žloutenka se vyskytuje více u jistých lidí:)

Re:Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

MUDr.Ludmila Eleková | 16.11.2012

Milý medik,
použití bezpečnostních pásů na rozdíl od očkování nemá negativní účinky. Vlastně také má, v malém procentu nehod člověka zachrání jejich nepoužití -stalo se to konkrétně mému švagrovi, být připoután, nepřežil by.
Zpět k vakcínám: je vidět, že jste asi skutečně medik, mě těmito blbostmi, které píšete, na medicíně krmili taky. Moje názory prezentované výše v článku jsou výsledkem dlouholetého pozorování, porovnávání a klinické praxe, kterou na rozdíl od vás mám.
K vaší reakci na názor matky, jestlipak vám na medicíně řekli, že popisovaná reakce je symptomem poškození nervového systému, říká se tomu encefalitický pláč, anglicky high pitched screaming a pokud se budete obtěžovat zagooglovat, dozvíte se o něm docela dost. Je to oficiálně uznávaný symptom postižení nervového systému, s nepředvídatelnými následky.
Kromě toho je tato reakce podle příbalového letáku KONTRAINDIKACÍ dalšího očkování proti pertusi. Tudíž automaticky i proti záškrtu, prootže se samostatná vackína proti záškrtu nevyrábí. Na jedné straně tu máme reálnou nežádoucí reakcí a na druhé velmi mizivé riziko úmrtí na nemoc.
Kdyby vás zajímalo, jaký skutečný dopad má očkování na zdraví dětí, jak je "zachraňuje" před vámi jmenovanými i jinými nemocemi, podívejte se např. sem https://genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us nebo sem https://www.slobodavockovani.sk/news/dojcenska-umrtnost-v-porovnani-s-poctom-plosnych-ockovani-je-tu-nejaka-biochemicka-ci-synergicka-toxicita-/, máte tam i odkaz na původní článek.
Viděla jsem děti nevratně poškozené očkováním, protože se tato reakce po prvním očkování bagatelizovala podobně ignorantskými lékaři, jací nejspíš vylezou z vašeho ročníku a těch dětí je mnohem víc než těch, kterým ublížily nemoci, proto kterým se očkuje hexavakcínou.

Re:Re:Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

M.Tichá | 11.01.2013

Dobrý den, paní doktorko,

chtěla jsem se zeptat ohledně očkování MMR vakcínou u moji dcery. Momentálně je jí 20 měsíců a naše doktorka nás neustále uhání s termínem, že máme zpoždění půl roku, že se má očkovat od 15. měsíce. Její starší sourozenec nám od půli listopadu každou chvíli donese domů ze školky několikatýdenní kašel a ona sem tam v lehčí formě taky něco chytala (reflexní terapie, bylinky, popř. homeopatika ji z toho dostaly po nesrážené teplotě za 2-4 dny). A tak se odkládalo. Nyní máme nakázáno přijít 14 dní po této poslední nemoci.

V ordinaci jsem se snažila u naší pediatričky o odklad termínu po druhém roce věku a taky po zimním období nemocí, ale bezúspěšně. V podstatě veškeré mé argumenty smětla ze stolu, upozornila mě, že ani rýma není kontraindikace a navíc jsem si ověřila, že reakci, o které jsem jí povídala po Hexa a Prevenaru nejen že nehlásila na SÚKL, ale ani ji nezapsala do její karty.

V podstatě toho bylo více, co časově koliduje s termíny očkování Hexa. Počínaje prvním očkováním mi do té doby "nadtabulkově" přibývající plně kojené miminko začalo přibývat jen nepatrně a dnes na 20 měsících máme jen 10,5 kg a to i přesto, že je výrazný jedlík. Doktorka mě uklidňuje tím, že to vyběhá. Ale to není jediné, co bylo po vakcinaci. Změnil se jí režim spánku a i chování (od té doby je výrazně živější až doteď). Do té doby klidné, spíše spavé miminko začalo být podráždné, v noci se mi častěji budila (ne hlady) a vydrželo jí to delší období. Přemýšlela jsem i nad zoubky, přestože to bylo na 3 měsících a tak jsem jí po nasazení chamomilly srovnala aspoň ten spánek a průjmy. První zoubky jí ale vylezly až někdy v osmi měsících.

Ale hlavně vyskytl se u ní encefalitický pláč. V té době jsem to bohužel ještě nevěděla a byla jsem doktorkou uklidňována, že je to jen nevrlost po vakcíně a je to normální! Když slyšeli, že neměla teplotu ani horečku, jako by to nic nebylo. Dokonce mi sestřička dávala rady, abych jí proti bolesti na uklidnění dala čípek paralen, což jsem neuposlechla, zaplať pánbůh. Byla očkovaná střídavě Hexa a Prevenarem po cca 14 dnech a bylo vidět, že je to zatěžující. Z každou další vakcínou jsem měla z toho špatný pocit, ale neustále jsem byla uklidňována pediatrem. Nejsem si jistá s časovým odstupem, zda ty neobvyklé pláče byly od té cca druhé vakcíny delší než 3 hodiny, ale rozhodně si pamatuji, že se jejich délka s každou vakcínou prodlužovala, u předposlední dávky to bylo celé dopoledne a u poslední dávky tento děsivý křik trval celý den až do večera a to už mě nenechalo v klidu uchlácholit se lékařkou. Verunka se nebyla v tom křiku ani schopná napít, nic na uklidnění nezabíralo. Začala jsem řešit, jak Verunku uklidnit a dostat do normálu, po probrání stavu s kamarádkou homeopatkou jsem "otevřela oči" a čtu a dozvídám se. Kéž bych tohle všechno věděla dříve. Očkování bych posunula a rozhodně bych nedala nic nad rámec povinných vakcín. Jsem ráda, že jsem se nenechala přemluvit k rotavirům.

A Vás se chci zeptat, toto co zde píši, je kontraindikací proti pertusi nebo kontraindikací i proti jiným vakcínám? Vím, že po Priorixu a Trivivacu mají děti často hodně špatných reakcí a tak se vážně bojím. Zvlášť, když "vím", co jí udělala Hexa s Prevenarem.

Např. mé sousedce dítě po Priorixu týden zvracelo a shodila jí holčička více než kilo dolů. Pomohlo jí až podání Thuyi, co jsem měla doma a dávala ho naši Verunce před a po očkování.

Děkuji za odpověď.

Mirka Tichá

Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

MUDr.Ludmila Eleková | 16.11.2012

Když jste se rozhodla dále neočkovat, tak prostě neočkujte. Lékařce dejte své písemné vyjádření a hotovo. Počítejte jen s tím, že pokud se nezmění zákony, budete mít problém se školkou.

Re:Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

Petra | 28.11.2012

Dobrý den,
mám podobný problém jako p.Milena. Jen s tím rozdílem, že první očkování Hexa proběhlo bez jakýchkoliv příznaků. Při druhém očkování hexy ji ale do druhé nožičky oočkovali Synflorix. Následovaly 3 týdny, během kterých mi malá odmítala jíst, kroutila se u toho,přestala kakat, přestala spinkat,byla nerudná,přestala mi povídat i smát....a tak nějak reagovat na okolí. (Jsou jí nyní 4 měsíce). Jako by se vrátila o 2 měsíce zpátky ve vývoji...:-( VOlala jsem to své lékařce, která mi řekla, že je to příznak toho, že má hlad a ať jí dávám kašičky a příkrmy... Jenže malá má faldíky snad všude, mléko mám, takže to mě přimnělo hledat na netu...co by to mohlo být... A ejhle...teď si vyčítám,že jsem slepě důvěřovala a nic si nezjistila o očkování. a o žádných vedlejších účincích v ordinaci nepadlo ani slovo....V pondělí jsme šli na kontrolu,kde mělo proběhnout další očkování, již III.hexa a synflorix...ale již jsem odmítla...Konečně se malá "vrátila do normálu", směje se od rána do večera, baští,brebentí a čumákuje kde se co šustne (šátkuji). Ráda bych se optala, co je pravdy na tom,že když očkování rozdělím dostane potom daleko více "nosičů" vakcín,např. rtuti než při jedné dávce hexy? A jaké jsou varianty očkování třeba jen na některé nemoci..např.tetanovku..? Prý by dostala Infanrix -hib 2x,Engerix 2x a Imovax 5x... Dá se zjistit, kolik tyto látky obsahují "škodlivých nosičů" ? Nežádoucí účinky jsem si prý měla zjistit na netu... Nemohlo tu reakci vyvolat kombinace dvou očkovaných látek...a vlastně 7 očkovaných nemocí? A ještě jednu otázku, proč vlastně nevezmou dítě pak do školky,když není očkované? koho tedy může ohrozit,když ostatní děti jsou "očkované"a tudíž chráněné?

Re:Re:Re:1.dávku hexy máme, ale nechci pokračovat

MUDr.Ludmila Eleková | 05.12.2012

Reakce vašeho dítěte splňuje kritéria encefalopatie, evidentně byl postižen nervový systém. Jendím ze symptomů je "zřetelná změna chování", malý kojenec často ani nic jiného neumí dát najevo. Podle výrobce jsou symptomy nervového systému /např. změna spánku) KONTRAINDIKACÍ JAKÉKOLI DALŠÍ VAKCÍNY PROTI PERTUSI. Takže vy reakci nahlaste na SÚKL a hygienu, vaší dr oznamnte, že jste ji hlásila, vytiskněte si přibalový leták k hexe, zvýrazněte tuto větu a vaší dr. dejte písemné vyjádření, že nedáváte souhlas a dalším očkováním hexou ani jinými vakcínami proti pertusi, protože vaše dítě mělo reakci, která je podle výrobce kontraindkací další dávky.
Vůbec neuvažujte o nějakém rozdělování, když už výrobce něco takového napíše do příbaláku, tak vemte jed na to, že to je problém. jakékoli další očkování je prostě ruská ruleta. Viděla jsem děti, kde byla podobná reakce přehlídnuta nebo bagatelizována, byly očkovány dále a dopadlo to katastrofálně.
Do školky vám dítě neočkované ze zdraovtních důvodů vezmou. nevezmou jen dítě neočkované "jen tak", je to pouhá buzerace a sankce, nic víc. Když do školky může dítě neočkované z jednoho důvodu a nemůže neočkované z jiného důvodu, tak jak se chtějí ohánět ochranou veřejného zdraví? Navíc učitelky očkované nejsou a protilátky dávno nemají. Je to jen diskriminace.
Pročpak nemusejí být očkovány ony? Když naopak musí být očkován personál domovů důchodců proti chřipce, ale obyvatelé ne? Logika kulhá na obě nohy.

pro někoho blábol

očkovaný | 01.11.2012

Nechávám se očkovat přes 15 roků . Chřipku jsem za tu dobu neměl a tudíž můj závěr je : Někdo si podobným článkem vydělá pár peněz někoho zblbne někdo odmítne a protože jsme svobodní lidé , tak ať se každfý rozhodne sám a nenutí druhé k něčemu čemu sám podlehl.

Re:pro někoho blábol

Ing. Marián FILLO | 11.11.2012

Chcelo by to trochu logiky:
Kto zarobí na tom, že sa niečo NEPREDÁ?

Podotýkam, že Dr. Eleková nedostala odo mňa, čoby šéfredaktora, za napísanie tohto článku ani halier.

Kam sa podel Váš zdravý rozum?

Re:pro někoho blábol

MUDr.Ludmila Eleková | 16.11.2012

Svou zkušeností: 15 let očkování a žádná "chřipka" potvrzujete, co píšu. Doplňující dotaz: měl jste nějakou obyčejnou virózu? protože to asi myslíte tou "chřipkou. Chcete-li svým příspěvkem říci, že jste během 15 let očkování neměl žádnou akutní nemoc, pak si dělám vážné starosti o vaši imunitu. Moje zkušenost (a nejen moje, podotýkám) je, že kdo nemá dlouhou dobu aktuní nemoc s horečkou, má imunitu špatnou. Zejména je-li to člověk spoléhající se na očkování, léky a nikoli na zdravý životní styl.
V našem životním prostředí a způsobu stravy je málokdo natolik zdravý, aby neměl občas akutní nemoc. Občasná horečka (stačí jednou za několik let) je známkou, že je imunita v pořádku.

Re:Re:pro někoho blábol

P. | 06.11.2015

Cože? Je mi 52 let, nikdy jsem v dospělém věku nebyla nemocná, neberu žádné léky, nenosím brýle, nikdy jsem nebyla ani na nic očkovaná a nebudu. Chápu dobře z Vašeho příspěvku, že jsem nějaká divná, asi mám špatnou imunitu?

Re:Re:pro někoho blábol

Jirka | 16.11.2016

Proč dehonestujete vzdělávací systém na lékařských školách, tím že tvrdíte, že vás učili nepravdy. Nezlobte se na mě, ale co jste dokázala, že si dovolíte tvrdit, že vakcinace je v podstatě nesmysl. Právě díky vakcinaci se podařilo v našich končinách prakticky vymýtit řadu závažných onemocnění. Tvrdit, že proti těmto nemocem zabere jen dostatečný příjem zeleniny a ovoce, je demagogie nehorázných rozměrů. Styďte se, že takové nepravdy vůbec šíříte!

Re:pro někoho blábol

keijei | 11.12.2012

Hmm, ja se proti chripce neockoval nikdy, je mi 45 let a chripku jsem mel mozna 2x v zivote a to jeste coby student; jen na podzim chytam obcas anginu, protoze podcenim zmenu pocasi.

Jinak on vas nekdo nuti se neockovat? V clanku jsou podany jen logicke argumenty proc to nedelat. Kazdy si to snad prebere podle sveho.

lékařská věda

Šťoural | 31.10.2012

Lidi, pokud máte otevřené oči, čtete, sledujete TV, internet, tak při trošce logického myšlení musíte dojít k závěru, že paní doktorka má pravdu v tom, že očkování je zločin proti lidskosti. Jeden příklad za všechny a je mediálně hodně znám. V roce 2002 jeden náš lékař přišel s novou metodou léčby rakoviny podvazováním nádorů (tak jak to dělala má babička nití na kůži). Nikdo z "kapacit" se na to nechtěl jít podívat. Před pár léty toto použil Dr. Dryml, bývalý náměstek ministra zdravotnictví za ČSSD, v nemocnici ve Vrchlabí, kde řediteloval pod německým majitelem. Podvázaný nádor "vyschnul" a zároveň z neznámých důvodů "vyschly" i ostatní nádory nepodvázané. Ministestvo tuto praktiku zakázalo jako nevědeckou. Nedbal a úspěšně pokračoval. Ministerstvo pohrozilo, že nemocnici zavřou, tak s tím musel skončit. Tato "komunikace" probíhala v televizních zprávách, proto o tom vím. Tady se ukázala pravda o vědeckosti zdravotnictví. Někdo přišel s metodou, jak zachraňovat životy, bylo by zachráněno stamilionů životů po celém světě na věky. Ale protože se to nehodí farmaceutickému průmyslu, tak se to zakáže a lidé musí umírat dál. To se chce říct - zastřelte je všechny ty svině...

Díky

Marcela | 28.10.2012

V dnešní době jde o peníze a né o zdraví. Děti žijí ve sterilním prostředí nacpaní vším možným a rodiče spokojení že čím více peněz to stojí tím jsou zodpovědnější a starostlivější. Naše děti vyrostli ve stájích na kobylincích,kojení bylo povinné nejdéle poslední dítko do 6 let a nezná ani rýmu až ji dostane bude asi v šoku. Máte pravdu a nebála jste se jí říct. Děkuji Vám

dakujem

Petra Holla | 27.10.2012

Pani doktoka, dakujem pekne za clanok. Ja som sa o ockovanie zacala zaujimat az ked dcerka po prvej (a poslednej) hexe celu noc vrieskala ako by sme z nej stahovali kozu a nic nepomahalo.Volala som v noci aj pediatkovi, ktory mi povedal ze to ma vraj len prve bolenie hlavy a s vakcinou to 100perc nesuvisi, ze nemam dramatizovat. Na druhy den sme jej nasli v uchu vyteceny hnis, mala zapal stredneho ucha. Pediater povedal, ze to s vakcinou nesuvisi, ze musi mat geneticke predispozicie na zapal usi - ja som zapal usi ani raz nemala, manzel 2-3 krat ked bol dieta. Napriek tomu, ze si cela rodina mysli ze som sibnuta, malu som uz nenechala ockovat. Dokonca som nasla pediatra, akupunkturistu co mi napisal potvrdenie o kontraindikaciach, na zaklade ktoreho nas vzali do jasliciek (mame 30 mesiacov). Vo Francuzsku, kde byvame, to zial plati len na 6 mesiacov, tak o pol roka budem zhanat dalsie potvrdenia: Neockovat je tuna trestne..
Co sa tyka chorobnosti, mala bola chora len raz, ovcie kiahne, cez ktore sme velmi lahko presli, po dvoch dnoch teplot, bola "ok". Sestra svoje deti ockuje proti vsetkemu co sa da, a su chore skoro stale.Co sa tyka homeopatik, moja skusenost je velmi pozitivna. Bolo to jedine co malej pomahalo na zapchu ked bola malinka.
Momentalne bojujeme s prvymi jaslickovymi soplami, tak budem koncit. Ale este raz dakujem pekne za vas odborny nazor! A pekny vikend..

Pravou úlohou protilátek je

Trashman | 27.10.2012

velmi pravděpodobně potlačit imunitní reakci, protože přesně takhle fungují léky proti alergiím. Mají potlačit imunitní reakci člověka postiženého nějakou alergií. V tomto má paní doktorka Eleková naprostou pravdu a od farmaceutických firem je sprosté, že v zájmu svých zisků klidně hazardují s lidským zdravím.

Nezodpovednosť slovenskychg lekarov versuss zakony slovenskej republiky

miki | 26.10.2012

je to všetko pravda, len dodam že v holandsku je dobrovolne očkovanie

Očkovanie proti chrípke...

Alena | 25.10.2012

Vazena doktorka Elekova, napisem Vam len tolko, ze je naozaj smutne, ze taky neuvedomely clovek ako vy, nosi titul MUDr.....viac komentarov si nezasluzite a vidno, ze do vakcinologie sa absolutne nevyznate a velmi by ma zaujimalo, co by ste robili v pripade, keby vo vasej rodine umrel niekto na chripku alebo ine zavazne ochorenie, proti ktorym sa dokazeme chranit jedine vakcinaciou!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ste na posmech!

Re:Očkovanie proti chrípke...

MUDr.Ludmila Eleková | 31.10.2012

No comment. Není totiž na co odpovídat.

Re:Očkovanie proti chrípke...

Lucia M. | 01.11.2012

neobťažujte tu prosím svojimi pseudovýlevmi zo života a chodte si prosím niečo naštudovať o chrípke a vobec o očkovaní!!!! vo svete infomácií a rozkvetu internetu už iba úplný dement verí na očkovanie. že je tých dementov na slovensku trochu viac je len naša vizitka

Re:Re:Očkovanie proti chrípke...

Martin V | 06.08.2013

O tom studování, to asi měla být reakce na paní doktorku.
A pokud jen dement věří na očkování, jistě bojujete za to, aby se neočkovaliafričané, protože to urychluje jejich vymírání...

Re:Očkovanie proti chrípke...

Ing. Marián FILLO | 11.11.2012

Milá MUDr. Alena,

na posmech tu je akurát ten, kto tvrdí, že chrípka je "závažné ochorenie, pred ktorým sa dokážeme chrániť jedine vakcináciou".
:-)

O vitamíne C a D ste ešte nepočula?

V tom prípade je veľmi smutné, že napriek Vašej neuvedomelosti tu obťažujete autorku článku obvineniami z presne toho, čím sa vyznačujete Vy:
1. "do vakcinologie sa absolutne nevyznate"
2. "je naozaj smutne, ze taky neuvedomely clovek ako vy, nosi titul MUDr."

Smietku v oku iného vidíte a brvno vo vlastnom nie?
Ste na posmech! Alebo skôr na zaplakanie?

Re:Re:Očkovanie proti chrípke...

Martin V | 06.08.2013

na chřipku ročně umře v ČR kolem dvou tisíc lidí a tvrdí se, že je toč číslo podsazené, protože spousta úmrtí není správně indikována.
Škoda, že jim nikdo nedal vitamín C a D, jak radí paní doktorka. Fakt je smutné, že někdo s titulem MUDr, ví o vakcinaci tak málo a ještě se tím chlubí, jako paní "doktorka".

Re:Re:Re:Očkovanie proti chrípke...

Ing. Marián FILLO | 20.11.2014

To je prakticky vylúčené.
Ak zomrú na SARS, tak len v malom percente prípadov je to skutočná chrípka. Zomrú síce možno na chrípke podobné ochorenie, nie však na chrípku samotnú (tzn. nie na ochorenie, spôsobené chrípkovým vírusom). Úmrtia na samotnú chrípku sú veľmi zriedkavé a navyše očkovanie im vôbec nezabraňuje:
https://www.slobodavockovani.sk/news/vyskum-ukazuje-ze-ockovanie-proti-chripke-nezabranuje-umrtiam-starsich-ludi/

pre anglictiny znalych o principe a dokazoch fungovania Oscilla

Oscillo | 22.10.2012

https://www.skepticblog.org/2011/03/03/oscillococcinum/

The third (Papp R, Schuback G, Beck E, et al. Oscillococcinum in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled, double-blind evaluation. Br Homeopath J. 1998;87:69-76) was published in the British Homeopathic Journal. This is a publication dedicated to the promotion of homeopathy; by no conceivable argument can it be considered a scientific journal. It’s essentially a place for the marketers of homeopathic products to send their press releases in order to be able to say that their research is “published”. The fourth study (Ferley JP, Zmirou D, D’Adhemar D, Balducci F. A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of influenza-like syndromes. Br J Clin Pharmacol. 1989;27:329-335) is from the British Journal of Clinical Pharmacology, a legitimate journal. This study, which is 22 years old, is one of a minority of a few scattered studies that did find a small statistical improvement in symptoms among homeopathy users compared to a control group who took an identical placebo.

Re:pre anglictiny znalych o principe a dokazoch fungovania Oscilla

johann | 24.10.2012

Krasny dokaz, ze Oscillo je podvod a nema ziadnu ucinnu latku a pri slepom teste nefunguje.

Re:Re:pre anglictiny znalych o principe a dokazoch fungovania Oscilla

Mautycka | 20.11.2012

Zajímavé je, že na malé děti a zvířata homeopatika obvykle velmi dobře zabírají. že by je uzdravovala samotná víra matek / majitelů?

Re:Re:Re:pre anglictiny znalych o principe a dokazoch fungovania Oscilla

Martin V | 06.08.2013

Máte odkaz na tu studii :-D

Re:Re:Re:Re:pre anglictiny znalych o principe a dokazoch fungovania Oscilla

Ing. Marián FILLO | 20.11.2014

Potrebujete štúdiu na to, že oheň páli, alebo Vám stačí Vaša osobná skúsenosť?

Re:pre anglictiny znalych o principe a dokazoch fungovania Oscilla

Ing. Marián FILLO | 11.11.2012

SkepticBlog je pre zmenu médiom, ktorého účelom je vyvracať čokoľvek, čo sa prieči mainstreamovej vede (v časoch Galilea Galileiho by SkepticBlog zaručene označil Galilea za šarlatána) a teda ho nemožno v žiadnom prípade považovať za seriózny nezaujatý zdroj vo vzťahu k hodnoteniu homeopatie.

aj ja sa pripájam

ferko | 20.10.2012

Ano takých pánov Doktorov s veľkým "D" či Lekárov s veľkým "L" si vážim a obdivujem. Vďaka za to, že STE pani Eleková, pán Lebenhart ale aj ostatní ktorí ste sa nebáli vystúpiť z davu, viem nie je to ľahké. Patrí Vám moja hlboká úcta.

Re:Zkušenost s očkováním a dárce krve

Taťána | 24.10.2012

Dobrý den, dovolte mi, abych sdělila zkušenost mé známé, která musela nechat dát očkovat syna proti, bohužel nevím čemu (tetanus ...?), vím jen, že to bylo povinné očkování. Ona sama vyznává alternativní způsob života, odmítala očkování, ale musela "ze zákona". Syn se tehdy složil, objevily se komplikace, v současné době musel přerušit studim VŠ ne již na rok, ale na 2 roky, jelikož se znovu objevil únavový syndrom, se kterým se potýká právě od onoho očkování. Známá tvrdí, že má zjištěno, že tehdy vakcína byla dokonce prošlá. Nevím, je to vůbec možné ? Nesoudí se,protože na to už nemá sílu, sama je poživatelkou invalidního důchodu, samoživitelka. Tak jsem jen chtěla přidat můj poznatek. Já sama se nechávám očkovat proti chřipce už asi 4. rok, poslední očkování už jsem byla nalomená, ale ne proto, že bych slyšela o škodlivosti, sama jsem si vydedukovala, že si vlastně nechávám o své svobodné vůli vpravit do těla něco, co tam nepatří - jak se asi mé tělo k onomu cizopasníkovi chová - ćizinec pomáhá nebo škodí ...? Chřipka mne nenapadla právě oněch několik let, ale možná je to i proto, že postupně měním styl a způsob života, chování a tak ..., po přečtení článku,paní doktorko, se více utvrzuji v tom, že má intuice byla správná. Pozdě bycha honit, už se stalo, nechala jsem se oočkovat, ale mám za to, že příští rok už do toho nepůjdu. Děkuji vám za váš článek a vaše postřehy. Zatím chodím darovat stále krev - jaký na to máte prosím názor, mám pocit, že bych také neměla, nevím.
123ta@seznam.cz

vitamín D

Chulda | 19.10.2012

prý potřeba není Je tohle taky masírka za účelem prodeje toho, co nepotřebujeme?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/behindtheheadlines/news/2012-10-03-no-evidence-that-vitamin-d-protects-against-colds/

Re:vitamín D

MUDr.Ludmila Eleková | 19.10.2012

Jasně, na déčku se nevydělá, nedá se patentovat.
Proč myslíte, že na všech vitamínech, i na celaskonu se 100mg vitamínu c máte varování nepřekročit doporučovanou denní dávku?
Potřebují nás podvyživené a bojácné. Na zdravém nevydělají.
Když budou lidi užívat celou zimu D vitamín, k doktorovi ani do lékárny nepáchnou.

Re:Re:vitamín D

bug.tom | 20.10.2012

p. Elekova zdielam s vami Vašu odpoved...

Re:Re:vitamín D

František | 26.10.2012

Ano, také mám dobrou zkušenost s vitamínem D. Navíc má dobrý vliv i na hospodaření s vápníkem, tedy zlepšení plotýnek, osteoporózy, snížení zubních kazů.

očkovanie

ivan | 19.10.2012

očkovanie je hlavne veľkým nepriateľom detských lekárov, okráda ich o ťažko chorých pacientov, čo je určite škoda z pohľadu roboty

Re:očkovanie

alena | 19.10.2012

ockovanie je praveze velmi dobry "priatel" lekarov,pretoze zabezpecuje staly prisun pacientov, hlavne k imunologom,alergologom,koznym lekarom, neurologom atd. atd. az k onkologom...a kazdy den preplnene ordinacie pediatrov,kde su zastupy ockovanych deti,ktore po ockovani idu z jednej choroby do druhej a ked sa zda,ze su z najhorsieho vonku-bez teploty- tak sa napr.zisti tazka angina,ale dieta ma uz tak znicenu imunitu ockovanim a antipyretikami,ze sa uz nevie spravne branit...a potom imunolog povie,ze to je sice na liecbu-lebo je to porucha imunity-ale len ta slabsia forma - aj ked ide z choroby do choroby, z 1 ATB do druhych ATB-sle kedze je uz tolko deti s poruchami imunity,ze kazdemu kontraindikaciu pre dalsie ockovania dat nemozu...takze sa veselo ockuje dalej a poruchy imunity sa len prehlbuju dalej a dalej...vidno,ze male deti nemate a nemate ani potuchy o tom,co rozpravate...

Re:Re:očkovanie

MUDr.Ludmila Eleková | 24.10.2012

Přesně, pan Ivan netuší, co píše. Vzorec je takový: dítě se očkuje, očkuje a je víc a víc nemocné. Neslyšela jsem o neočkovaném dítěti, které by trpělo kolotočem rým, zánětů uší, bralo x antibiotik za zimu, mělo v háji imunitu apod.
A přesně, od několika matek jsem slyšela argument imunologů, že špatná imunita je dnes "normální" a není to důvod neočkovat. Proč to dělají? prorože kdyby měli postupovat lege artis, dodržet Hippokratovu přísahu, museli by kontraindikovat tolik dětí, že by se jim systém očkování totálně zhroutil. Tak radši nevidí, co mají pod nosem. Totéž platí pro neurology. Čest výjimkám.
Znám jednu dr, která byla flexibilnější z hlediska kontraindikací, také se k ní stahovali rodiče odevšad, až ji klepla přes ruce kontrola. Nikoho nezajímal faktický klinický stav těch dětí, vadilo jim, že je jich moc.
Je to na vás, vážení, na vás rodičích. Nikdo jiný se za vaše děti nepostaví. Doktoři jsou připos...ní z vrchnosti.

Re:očkovanie

Miroslav | 25.10.2012

Před pár dny jsem viděl na ČT reportáž, kde doporučovali očkovaní dětí. Byl tam pro mne otřesný záběr, kdy kojenec, který se nemůže bránit a kterému se vyvíjí jeho obranný systém, dostal do ručičky injekci s nějakou sračkou. To mne doslova rozčílilo a zaroveň jsem si uvědomil, jak ochotně naše veřejno-právní TV tuto reportáž odvysílala. Toto už přestává být demokracie, protože se nám snaží vládnout farmaceutické monopoly, podporované těmi, kteří žijí z našich peněz. Hnus!

chrípka

ivan | 19.10.2012

Ten článok je zjavne nekonzistentný, lebo na začiatku sa tvári vedecky a na konci homeopatia a echinacea a podobné vody z vodovodu.
Je trošku smiešne riešiť nežiadúce účinky z medicínskeho pohľadu, ak bude mať niekto zápal "slepého čreva" nemusí sa dať operovať, lebo aj operácia má riziko a možno to prežije. Ak bude mať niekto bolesti hlavy, nech si najprv prečíta nežiadúce účinky ibuprofénu a potom si ten liek najskôr nedá. V medicíne je to tak, riziko oproti prínosu ev. ceny. Ale je ozaj pravda, že homoeopatia riziká nemá, lebo tá voda z vodovodu asi moc neuškodí.
Čo lieči sezónne virozy, nachladnutia, chrípky ? NIČ ! ani žiadna homeoptaická somariny, lieči to imunitný systém organizmu. Stačí kľud, vyležať, tekutiny a hotovo a kto sa nebojí môže si dať niečo na bolesť hlavy a horúčku. Takže tak, ale ak by som chcel na homeopatii zarobiť , tak nič také nebudem tvrdiť. Výrobné náklady koruna, predajná cena euro, tak asi nejako. A čo sa týka očkovania, ja by som neočkoval, pretože očkovanie je najväčší nepriateľ detských lekárov. Ak by sa neočkovalo mali by viac roboty a riešili by viac závažných ochorení.
Že vraj nefajčiť, lebo škodí, veď toje na tom to dobré, škodí , prináša choroby a robotu doktorom,, tak fajčiť treba (aj keď ja by som si v živote nezapálil)....

Re:chrípka

Maty | 19.10.2012

Milý pane, homeopatika fungují, a to i ty "komerčně" vyráběná. Už víc, jak 10 let používám coryzalii v okamžiku, kdy cítím (vnímám svoje tělo), že na mě "něco leze" - obvykle rýma, nachlazení, které se později může rozvinout v kašel a další problémy s horními cestami dýchacími. Znáte takový ten pocit v hlavě, skleněné oči, pocit, že druhý den to "propukne". Když si v tomto okamžiku vezmu coryzalii, nic nepropukne, jsem zdravá. Je mi jedno, jakým způsobem to funguje, ale funguje to. Na mě ano. Nepotřebuju o tom nikoho přesvědčovat, jen zde sdílím svoji zkušenost - kdyby třeba někdo to chtěl vyzkoušet taky ;-).

Nechci dítě nechat očkovat - a co dál?

Markéta M. | 19.10.2012

Vážená paní doktorko, děkuji vám za skvělý článek nejen o očkování.. O rizicích očkování se pomalu ale jistě začíná mluvit, a to je dobře. Ještě dlouho asi potrvá, než se budou dít pozitivní změny na legislativní úrovni.. bohužel.
Proto bych se vás ráda zeptala, co si mám počít jako matka malého dítěte, váhající, jestli očkovat či ne. Nejraději bych samozřejmě neočkovala, prozatím jsme se s dětskou doktorkou dohodly na odložení hexy do věku 1 roku dítěte, ale už při tomto požadavku se na mě dívala jako na vraha dětí. Co mě čeká za 4 měsíce, až bude synovi rok, zatím nevím. Jako největší zádrhel pociťuji to, že pokud nebudu mít očkované dítě, tak mi ho nevezmou do školky. Stavět na misky vah očkování vs. školka, to je docela těžké rozhodnutí. Co byste mi poradila v tomto případě? Diskusí na toto téma je mnoho, ale zatím nenacházím rozumnou odpověď...

Re:Nechci dítě nechat očkovat - a co dál?

MUDr.Ludmila Eleková | 23.10.2012

Školka je jediný bič, který na rodiče je. Možností jsou soukromé školky, nebo lesní školky, kde očkování neřeší.
Jinou radu jsem slyšela od právničky Ligy lidských práv. Radí, v podstatě apeluje, aby se to dělalo, aby rodiče požádali školku//školu o výjimku z povinného očkování z důvodu svobody svědomí. Žádat o respektování ústavou zaručeného práva. Samozřejmě nelze očekávat, že školka automaticky vyhoví, ale když nevyhoví, je třeba ji (resp. zřizovatele) zažalovat. Když se to bude dělat systematicky, vznikne příliš velký tlak, kterému nebudou moci odolat. A naděje je v tom, že jakmile někde někdo povolí a na základě tohoto argumentu pustí neočkované dítě do kolektivu, musí tam pak pustit jedno každé další dítě.
Má-li státní orgán nebo instituce v zákoně napsáno, že něco může, pak to musí udělat pro všechny žadatele ve stejné právní situaci.
V každém případě, když nebudete vůbec očkovat, počítejte s tím, že nějaké problémy budou. Jak si s nimi poradíte, je na vás.
Kdybyste měla pocit, že to nezvládnete a rozhodla se dítě očkovat, udělejte to nejpozději, jak to půjde, po roce věku nemá už smysl hexa vakcína, omezte to na DTP kombinaci, polio chtějte zvlášť, hepatitidu odmítněte úplně s tím, že podle vyhlášky ji lze očkovat před pubertou. MMR nemá horní věkovou hranici. Máte právo na volbu vakcíny, §47 zákona 258(2000 o ochraně veřejného zdraví.
Možná by také stálo za to, zvážit změnu pediatra, jsou i tací, kteří tolik neprudí.

MUDr. Elekové

Banas | 19.10.2012

Jednou v životě jsem se nechala naočkovat proti chřipce, abych nepřišla o zaměstnání před 25 lety. Už nikdy něco podobného neudělám. Málem jsem zemřela, trvalo víc než rok, abych se cítila alespoň dobře. Ale následky mám dodnes. V mém okolí znám ještě několik stejných případů jako já. A nejsme rodina. Je skvělé, že máme u nás i odvážné bytosti, kteří hájí PRAVDU . Držím pěsti, vydržte, a nenechejte se prosím odradit. Máte mou100%ní důvěru.Prožila jsem si opravdu horké chvíle. Nestálo to zato.

Re:MUDr. Elekové

včelka | 16.11.2012

Ano ,ano jsem taky ten ročník povinné chřipky pod pohrůžkou odebrání prémií a dopadlo to třítydenní nemocenskou s horečkami 39C, o rok později mě už nenutili. Vnoučata mají jen povinnou hexu a to až v 9měsících, ale taky bojujeme s lékařem. Chovou se k matkám, jak k neznabohům. Vy jen poslouchejte a neodporujte - nerozumíte tomu, my jsme tady ti chytří a učení

Vážená paní Doktorko

Hana | 19.10.2012

DĚKUJI!

Držím Vám palce

Rudo | 18.10.2012

Idete proti hlavnému prúdu, to (ne)mocní tohto sveta nemajú radi.
Váš článok som si dal k obľúbeným.
Pre rozmýšlajúcich ľudí so sedliackym rozumom odporúčam
https://www.youtube.com/watch?v=wQgPLMTVfGc

Dekujeme!

Radka Tomanova | 18.10.2012

Pani doktorko, dekujeme za velmi dobry clanek a obdivujeme vasi odvahu. Mate nesrovnatelne vetsi znalosti ohledne ockovani nez vetsina vasich kolegu, cerpate ze zahranicnich studii i vlastnich zkusenosti. Drzime vam palce a prejeme pevne zdravi.

vyborny clanok zabil posledny odstavec

Tomas | 18.10.2012

Dobry den.
Dakujem za vyborny clanok, ale uplne ste to zabili poslednym odstavcom.
Preco odporucate homeopatika - Oscillococcinum, ktoremu sa dokazalo, ze nema ziadnu vacsiu ucinnost ako placebo? Je tam jeden kusocek kacacieho srdca a pecene rozriedeny v 10^400 dieloch vody (ano 400 nul za jednotkou). Matematicky to vychadza, ze vacsinou v jednom baleni nie je ani jedna jedina molekula kacky. Pouzivaju klamlivy marketing, ze liecia chripku, ale nevedia to dokazat jedinym vyskumom, takze zatial prehrali vsetky sudy.
Najskor sa opierate o vedecky dokazy a na konci ich uplne popriete.
Inak so zbytkom clanku mozem suhlasit a napisat ho bola dobra praca.
S pozdravom a prianim pekneho dna, Tomas.

Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

Čoki | 18.10.2012

Presne toto zarazilo pri čítaní aj mňa...

Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

MUDr.Ludmila Eleková | 19.10.2012

Oscillococcinum má prokázaný účinek při chřipce, klasickými studiemi proti placebu. Např. zde Papp R, Schuback G, Beck E, et al. Oscillococcinum in patients with influenza-like syndromes: a placebo-controlled, double-blind evaluation. Br Homeopath J. 1998;87:69-76, nebo Ferley JP, Zmirou D, D’Adhemar D, Balducci F. A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of influenza-like syndromes. Br J Clin Pharmacol. 1989;27:329-335 nebo https://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0021-25712012000100017&script=sci_arttext
Ukazujete jen svou neznalost. A i kdyby nefungovalo a účinkovalo jen jako placebo, pomůže cca 30% lidí a na rozdíl od paralenu nikomu neublíží.
Samozřejmě při chřipce je nejúčinnější homeopatická léčba založená na konkrétních symptomech. Většina lidí potřebuje tzv. epidemický lék, tj. lék na typické symptomy chřipky v daném roce, menšina v důsledku svého individuálního zdravotního stavu má symptomy odlišné a potřebuje individuální lék. Moje klinikcá zkušenost je, že dobře vybraný homeopatický lék zajistí uzdravení během 48-72 hodin a to úplně. Žádná vleklá únava, nic takového.
Chápu, že někteří lidé mají problém uvěřit homeopatii, protože funguje na principech velmi odlišných proti běžným lékům. Co nelze změřit, neexistuje. Je třeba si ale uvědomit, že moderní fyzika zkoumá právě ty oblasti univerza, na jejichž principech lze homeopatii (ale i jiné "esoterie") vysvětlit. Neexistence důkazu není důkazem jeho neexistence.
Kromě toho je jen cca 15% současné alopatické lékařské praxe založeno na nějakých vědeckých poznatcích, zbytek je čistá empirie a pokusy. Tj. 85% toho, co lékaři předepisují a praktikují nemá žádný vědecký základ, tj, je možná ještě méně hodnověrné než homeopatie.

Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

irena | 19.10.2012

Môžem potvrdiť sama na sebe a svojej rodine. Pred ôsmimi rokmi začalo moje peklo na zemi . Dala som si pichnúť vakcínu proti chrípke a pneumovakcínu v kratučkom časovom odstupe a čakala aká budem odrazu zdravá. No od tej doby len bronchitídy, gastritídy, zápaly hrdla, čoraz dráždivejší kašel. Pani doktorka vie o čom píšem potom ako zaočkovali moju vnučku dostala rakovinu neuroblastóm. V prepúšťacej správe má napísané: reakcia na BCG vakcínu pol roka po očkovaní BCG.
Mňa zachránila homeopatia pred úplným kolapsom organizmu. Zlyhalo mi trávenie , na pečeni sa vytvorili hemangiomy, na maternici myomy. Išlo to jedno za druhým , po ôsmich rokoch sa mi zmenšili myomy, hemangiomy, kašel mám vyliečený po ôsmich rokoch HOMEOPATIOU a ja som už neverila že prestanem niekedy kašľať. Prestali mi zaberať antibiotiká a akékoľvek chemické lieky, ktoré sedem rokov nepotrebujem vôbec.
Veľa vecí som pochopila až keď ochorela moja vnučka aj duchovných aj duševných a neviditeľných okom. Maličkú zachránil pred istou smrťou jeden liečiteľ po telefóne a to som sama zažila ako po jeho telefonátoch naskakovali biele ,červené krvinky ,čomu ani lekári nechceli uveriť že sa behom jednej hodiny takto môžu zlepšiť krvné hodnoty po toľkých chemoterapiach, ožiarkach a transplantácii kostnej drene.
Doporučujem prečítať si všetky knbihy od mudr. Teodora Rosinského a pochopíte to, čomu teraz neveríte a uvidíte čo ste nikdy nevideli.
Je to nadlho ale klobúk hlboko dole pred vedomosťami pani dr. Elekovej vie o čom hovorí a je oveľa ďalej ako my ostatní.
Verte tomu , že som sa naučila napojiť sa mentálne na svoju vnučku a posielať jej uzdravujúcu energiu keď som videla ako jej to pomáha a modlitba je tiež zázrak ak je úprimná. To som si overila aj tohto roku keď mojej staršej dcére úplne zlyhalo srdce a nedávali jej už šancu na prežitie povedali mi že už mala byť mŕtva , od pľúc až po ženské veci mala všetko zaliate vodou a srdce 15% fungovalo. Aj ona prežila a je zázrak že ešte žije. Bolo by toho veľa ako sa človek učí a naučí sa všetko keď ho život prinúti a keď nie život ho naučí.

Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

Marci | 20.10.2012

Pozivam homeopatika 5 let pro sebe i dceru a jsem s nimi naprosto spokojena.Jen je potreba se asi na zacatku poradit se zkusenym homeopatek,protoze pokud clovek nasadi jen homeo "trochu mimo" pak vubec nefunguji nebo funguji uplne pbracene.Jednu jsem se spletla a vzala si Belladonu,ktera mi snizila teplotu misto abych se zacala potit.Az kdy mi byla silena zima jsem zjistila svuj omyl.Napr kdyz mam rymu,pak mi zadny kapesniky nepomuzou jelikoz mam z nosu vodovod.Posmrkam za 2-3 dny balik wc papiru o 30 kotoucich. A jedine co mi zabira jakz takz je Alium cepa 9ch. Diky tomu ze nemam krcni mandle,tak mi vsechny infekce jde rovnou na plice. Na bolest v krku,ucpane dutiny i prudusky pozivam olej z 31 bylin zvany "31" od Justa ,staci trochu potrit ,nekolikrat denne dle potreby.

Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

klamm | 24.10.2012

Klamstva, klamstva, klamstva. Ze sa nehanbite pani doktorka.

Na kazdu jednu studiu, ktora nejakou nahodou "dokazuje", ze Oscillo skrati chripku o 0,2 dna viem najst 10 inych, kde nebola ziadna uspesnost. A ani nemohla byt. Pretoze to je iba cisty cukor. Ziadnu "obohatenu" vodu neobsahuje. Ziadna zazracna kacacia pecen nema vplyv proti chripke. Ciste placebo. Dokazane vela slepymi testami. Ziadna latka nema pozitivne ucinky. Vzdy su iba ucinky, ktore podla potreby zaradime medzi pozitivne alebo negativne. A Oscillo nema ZIADNE ucinky. Preto samozrejme nemoze ublizit. Ale vy uz mate zaslepene rozumne zmyslanie a nechcete, alebo nemozete prijat pravdu. Z toho vyplyva, ze ste pravdepodobne financovana firmami na homeopatika.
Jedine tak si to viem vysvetlit. Inak uz iba zaslepenym rozumom...

Re:Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

Rav | 25.10.2012

Ale placebo take leci. Heslo ver a vira tva te uzdravi casto funguje. Tyhle"leky" opravdu pomahaji psychice a tim i telu. Dnes je nejvetsi problem se stresovymi onemocnenimi. PRitelkyne mela 8 let neustale mykozy a zadny doktor ani dieta ji z toho nedokazali vysekat. Az psychologie+homeopaticka podpora. Za jeden rok byla v pohode. jednou za rok ji to treba drapne na dva tri dny, ale to uz je rekneme v toleranci, jak rekla gyndarka:)

Re:Re:Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

bramborka | 02.11.2012

Presne tak, ale to by pan KLAMM najskor musel pochopit princip homeopatik. Hovori sa, ze psychika cloveka dokaze ovplyvnit 75% uspechu na nastartovanie immunity. Treba si to obcas skusit a potom clovek uvidi a pochopi. Vyskusajte niekedy autogenny trening a uvidite, co vsetko dokazete ovplyvnit svojou psychikou, najma skore uzdravenie. :)

Re:Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

MUDr.Ludmila Eleková | 25.10.2012

Žádná firma mě nefinancuje. A jak jsem již porůznu napsala: neexistence důkazu není důkazem jeho neexistence. Lidé po celou historii využívali jevy, kterým nerozuměli,m např. kompas. Kdybyste ve středověku vytáhla laptop nebo fotoaparát, upálí vás na hranici. Homeopatie není o dávce, je jasné že od potence cca 15 tam není ani molekula původní substance. Toho si byl vědom i Samuel hahnemann a většinu své praxe používal velmi nízké potence. Možná byste si měla přečíst něco o historii homeopatie, z čeho vychází, než ji budete posuzovat z pozice "nechápu, jak to může fungovat, nic v tom není, tak to nefunguje".
Hahneman začal studiemi skutečných vyléčení, hledal a zkoumal případy, kdy se pacient nějakým prostředkem trvale uzdravil. Našel jich tisíce a vždy šlo o aplikaci podobné léčí podobné. Šlo o souběh dvou podobných nemocí (např vymizení chronického herpesu po nákaze neštovicemi) nebo neúmyslné použití léku s podobným účinkem. Protože si uvědomoval, že používat nemoci k vyléčení jiných nemocí je riskantní, hledal jinou cestu. Pak na sobě udělal pokus s chininem a zjisitl, že při jeho užívání má symptomy malárie. Z toho usoudil, že léčivá schopnost chininu u málárie je právě v jeho schopnosti symptomy vyvolat.
Protože to byl člověk skutečně vědecky myslící, začal to systematicky zkoumat a nenarazil na jedinou výjimku.
Co se týče dávkování, na začátku vůbec nepotencoval, úspěchy homeopatie v jejích prvních cca 50let byly dosaženy nepotencovanými léky. Používali pouze malé, netoxické látky tehdy běžných léků. Opakuji, používali tytéž léky, které používali alopaté, jen na základě jiných principů a v malých dávkách.
Na dynamizaci, protřepávání se přišlo náhodou. Jel k pacientce drncavou cestou, dal jí obvyklý lék a zaznamenal neobvykle silný účinek. pak to zkoušel úmyslně a zjistil, že to zvyšuje účinnost léků. Hahneman byl chemik a byl si velmi dobře vědom Avogadrova čísla, proto se držel nízkých potencí. Když mu kolega napsal, že potencoval lék za Avogadrovu hranici, odmítl to. Podle něj to nemohlo fungovat. Ale protože se setkával s opakovanými zprávami, že vysoké potence účinkují, zkusil to také.
To je skutečně otevřená, vědecká mysl. Hahneman byl konfrontován s ýmiž námitkami "nic tam není", přesto byl ochoten zkoumat jev, kterému nerozuměl.
Nepíšu to proto, abych přesvědčila nevěřící Tomáše, vím, že je to zbytečné. Prostě ukazuji historii a myšlenkové postupy, které vedly ke vzniku homeopatie. Hippokratés je pro většinu lidí nezpochybnitelnou autoritou, i když některé jeho názory dnes neobstojí (např. neřezat kameny apod.), ale již on pozoroval, že vyléčení může nastat při použití podobného prostředku, nikoli opačného. Paracelsus řekl, že lék má být svou podstatou podobný nemoci, tj. jiné vyjádření pravidla podobnosti.
Celá moderní medicína stojí na přesně opačném principu - jít opačným směrem, potlačit symptom lékem s protichůdným účinekm. kam to vede, vidíme kolem sebe.
Homeopaté 19.století byli především dobří pozorovatelé, hledali vysvětlení pro jevy, kterých byli svědky, neodmítali je jen proto, že tomu nerozuměli.
První velký úspěch homeopatie byla epidemie cholery na začátku 19.století. Úmrtnost při použití metod tehdy lege artis (pouštění žilou a projímadla) byla kolem 40%-. Hahneman léčil homeopaticky a z cca 150 pacientů ztratil 3. Dokonce to někde publikoval, dá se to dohledat, kdo umí německy.
Nedávná epidemie cholery na Haiti měla nižší úmrtnost, protože se používaly infźe. Byli tam ale homeoapté a rozdíl v délce léčení byl 7-10 dnů u alopatie versus 24 hodin u homeopatie. Lék podávali v rozprašovači, ani se neobtěžovali zavádět infúze, protože pacienti druhý den po svých odešli domů.
Místní zdravotníci houby věděli, jak to funguje, stačilo jim, že to funguje a používali to. Západní doktoři odvraceli zrak, tvářili se, že to nevidí.
Já používám homeopatii, protože funguje. A nejde o placebo efekt. Měla jsem x pacientů, kde se správný lék našel až na několikátý pokus, tj. důvěra jistě mezitím poklesla a pacient sám pozná, kdy je lék ten pravý.
kromě toho by mě velmi zajímalo vysvětlení pomocí placebo efektu, co se děje při zkouškách léků, kdy se zjiš´tuje jejich účinek. Někdy se dělají zkoušky tak, že polovina užívá lék A a druhá polovina lék B. je to zaslepené, nevědí, co berou. Přesto jsou všichni účastníci zkouškyx během několika dnů schopni říci, ke které polovin patří, protože jejich symptomy se podobají symptomům ostaních, kteří berou stejný lék a liší se od symptomů těch, kteří berou ten druhý lék. Symptomy jsou někdy velmi neobvyklé, změny v duševním stavu např., které nikdy předtím nezažili a ani si nedovedli představit, že by se tak cítili.
Když vyzkoušíte lék po 10 leetch s jinou skupinou lidí, budou mít stejné symptomy jako první skupina.
Chcete snad říci, že se nechají všichni hromadně očarovat nebo se hromadně zblázní a mají stejné symptomy? Tyto jevy nelze vysvětlit jinak, než že léky mají své specifické účinky.
Je zajímavé, že tento jev jsem předložila mnoha odmítačům homeopatie, ale nikdo mi nebyl schopen dát rozumné vysvětlení. Drží se jen toho: nic tam není, tak to nemůže fungovat.
To je pro ty, kdo jsou ochotni zkoumat věci, kterým nerozumí.
Jak říkal jeden náš přednášející, když nebyly otázky: jen blbovi je vše jasné.
Sokrates: vím, že nic nevím.
Já vím, že nevím vše a vše podrobuji kritickému zkoumání. A věřte, že stejně podrobně jako očkování, jsem zkoumala i homeopatii a další metody, které používám.
Moje názory na očkování akceptujete, ale názory na homeopatii ne. V mé mysli prošlo obojí stejným zpracováním, vaše neochota uznat homeopatii odráží vaše myšlení, ne realitu.

Re:Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

Miroslav | 25.10.2012

Vážený pane klamme, jste introvert s těžce záporným myšlením. Terapie pro Vás by byla dlohodobější. Nic ve zlém, jen možná dobrá rada. Přeji hezký den!

Re:Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

Eva Musilová | 28.10.2012

Pro rozšíření Vašeho obzoru - a možná jako ukázka pokory a odvahy přiznat, že něco nechápu: MUDr. Olga Kadlecová, která léta pracovala ve Farmakologickém ústavu při Akademii věd a kromě jiného také úspěšně vedla samostatný výzkum (i několik výzkumných týmů), zastánkyně KLASICKÉ FARMAKOLOGIE, říká: "Z hlediska klasické farmakologie je homeopatie naprostý nesmysl. Jenže - na někoho funguje." Já (původně také z oboru farmacie) dodávám, že jediným vysvětlením, proč proti homeopatii někteří lidé tolik brojí, je jejich osobní frustrace či známý strach z nepoznaného.

Re:Re:Re:Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

MUDr.Ludmila Eleková | 31.10.2012

Díky. Přesně jste to vystihla, co nechápu, nesmí existovat.
Nikdo z zamítačů homeopatie se neobtěžoval si cokoli nastudovat. Prostě nechápou, jak to může fungovat, když "tam nic není".
Jeden z klasiků homeopatie dr. Constantine Hering se stal homeopatem přesně tím postupem, kterému se dnešní zamítači vyhýbají: chtěl ji vyvrátit, tak ji začal studovat. A stal se homeopatem.
Všem odpůrcům homeopatie vycházejícím z pozice nic tam není, doporučuji, aby se seznámili s jevem hormesis, např. zde https://en.wikipedia.org/wiki/Hormesis, nebo zde https://ukpmc.ac.uk/abstract/MED/16098930/reload=0;jsessionid=rXzuJrsO98JGJIYOL8oq.4.
MIT, prestižní vysoká škola zkoumá vlivy homeopaticky potencovaných roztoků. Mají měřitelné výsledky. Existují studie např. z homeopaticky zpracovaným acylpyrinem, který in vitro (tj. ve zkumavce) ovlivňuje shlukování krevních destiček. Placebo efekt?

Re:vyborny clanok zabil posledny odstavec

Blanci | 24.10.2012

Dakujem za vyborny clanok, ale uplne ste to zabili poslednym odstavcom.
Preco odporucate homeopatika

Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/discussion/?tid=200001355&mid=200004639

... víte, chybí Vám osobní prožitek, zkušenost, pochopení rozdílu mezi zdravím a nemocí ....
Nikdy jste totiž nebyl v situaci, kdy celé noci podřimujete nad dětskou postýlkou, ve které se ze všech sil snaží dýchat vaše ani ne rok staré, chřadnoucí a slabé - před očkováním zcela zdravé - miminko, do kterého již 3 měsíce kompresorovým inhalátorem 15xdenně tlačíte kortikoidní léky bez jakéhokoliv zjevného účinku. Nikdy jsem homeopatii nevěřila, přesto jsem se na MUDr. Elekovou obrátila a ona mému synovi pomocí homeopatie navrátila plné zdraví. Nee, nemám v ruce vědecký důkaz, ani nevím jak to funguje - stačí mi ten můj malý živoucí opět zcela zdravý syn!

Ale co v ČR povinná očkování?

BT | 18.10.2012

Dobře, toto očkování je nepovinné, ale zajímal by mne názor paní doktorky na u nás povinná očkování, která už v Německu, Rakousku a USA povinná nejsou a zdraví dětí je tam srovnatelné jako u nás - hexavakcína, která se dává ve 4. dávkách a obsahuje např. obrnu, která se nevyskytuje už od r. 1956, záškrt, který tu 40 let není a žloutenku typu B. která se přenáší jen krví a pohl. stykem, přitom je povinná už pro kojence od 9. týdne.
Dále je pak v 15. a 21. - 25. měsíci povinné očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.
Když čtu, co dnes obsahují vakcíny za svinstva a jaké z nich můžou plynout následky a že se nakonec ta nemoc proti které se očkuje stejně může dostat, tak si říkám, že je větší pravděpodobnost, že když nebudu dítě očkovat vůbec a pěstovat dobrou imunitu, že budu riskovat méně. Proč by to jinak v těch jiných zemích fungovalo, přitom mají např. mnohem více přistěhovalců?
Zajímalo by mně, jestli paní doktorka nějaká u nás povinná očkování doporučuje a proč, nebo jestli je úplně v pořádku neočkovat vůbec, pokud se dodržují věci jako dobrá strava, čistá voda, zdravý spánek, pravidelné cvičení a prostě všeobecný pocit spokojenosti.

Re:Ale co v ČR povinná očkování?

elahop | 19.10.2012

Pani doktorka je svojim názorom na ockovanie známa, precitajte si na stranke slobodavockovani viacere jej clanky, najdete tam odpovede, aj mnohe nove poznatky.

Vakcinace destruuje imunitní systém

MUDr.Tomáš Lebenhart | 18.10.2012

Jsem lékař s třicetiletou praxí praktika pro děti i dospělé + neurologie, dětská neurologie. Ze svých zlušeností mohu jednoznačně podpořit pohled kolegyně Elekové. Mnohokráte jsem ve své ordinaci viděl těžce poškozené děti po aplikaci Hexavaxíny, Engerixu, Prevenaru a jiných "bezpečných" vakcín. Šlo o mnohdy nenapravitelné devastující poruchy mozku včetně autizmu a eilepsie. Hodně pozoruji i změny chování a různé poruchy imunity. Většinou očkující pediatr ubezpečí vyděšené rodiče, že stav jejich dítete nemůže mít nic společného s daným očkováním. Dokonce takového jedince očkují dál a prohlubují jeho utrpení. Nedivme se, že statistiky nevykazují nijak dramatické procento vedlejších účinků. Tam se zapisují maximálně drobné komplikace, jako je lokální zarudnutí či zatvrdnutí v místě vpichu. Já sám jsem v roce 1985 dostal povinné očkování proti hepatitidě B (jako zdravotník) a zapaár dní jsem začal mít silnou poruch spánku, která trvá dodnes. Varuji všechny před jakýmkoliv nepovinným očkováním včetně chřipky. A u těch poviných oddalovat a snažit se jim popř. vyhnout. Kdysi jsem měl v registraci tři rodiny (asi 8 dětí), které razantně odmítaly jakékoliv očkování. Bylo to ještě v socializmu a tak jsem de fakto stál mimo zákon. Musím však říci, že žádné z těchto neočkovaných dětí NIKDY nebylo tak nemocné, že by mě muselo navštívit. Navíc většina z nich byla živena makrobioticky, což chemo-techno medicína rovněž odsuzuje jako hazard se zdravím dětí. Zdravější děti jesm ve svém tehdejším rajonu neměl.
.

Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

MUDr.Ludmila Eleková | 19.10.2012

Pane kolego, díky za podporu. Doufám, že naše hlasy nezůstanou osamoceny a přidají se další kolegové, kteří se zatím bojí vybočit z řady. Já osobně jsem nikdy s žádným očkováním neměla problém, ale moje děti již ano. Byla jsem šokována, co se může stát. Stejně jako vy vidím těžce poškozené děti, devastované životy a rodiny a pediatry s klapkami na očích.
Je to jako ve středověku: pustíme žilou, nepomohlo, pustíme podruhé, nepomohlo, pustíme potřetí, umře - byla to vůle Boží.
dnes: očkujeme, oslabí se imunita, naočkujeme ještě více, aby bylo chráněno, je ještě hůř, naočkujeme ještě víc, objeví se autismus nebo umře - jsou to geny, dělali jsme, co jsme mohli.
A stejně jako vy můžu potvrdit, že neočkované děti (vůbec, ne ze zdravotních důvodů) jsou zdravé jako řípy. Jsou-li v rodině starší očkované a "pečlivě" léčené děti a mladší neočkované, s kterými se k lékaři nechodí s každým kýchnutím, rodiče s údivem pozorují rozdíl v jejich imunitě, chování a celkovém prospívání.


Re:Vakcinace destruuje imunitní systém

yoshi | 19.10.2012

Pán doktor, klobúk dole pred vami...

Záznamy: 1 - 100 zo 136
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok