Proč jsou Amiši zdravější než většina Američanů

16.11.2011 00:00

       [...]

       Pokud začnete hledat na Google, najdete množství protichůdných článků o tom, jak se Amišové podrobují nebo odmítají vakcinace. V této komunitě jsou vakcinace novorozenců obtížně realizovatelné, protože porody obvykle probíhají v jejich domácnostech, obvykle za účasti porodních asistentek. Pokud naopak dochází k porodům v nemocnicích, mezi prvními bývá u novorozenců velmi brzy prováděna vakcinace proti hepatitidě B.

       [...]

       Dan Olmstead – autor internetových stránek „Věk autismu“ (Age of Autism) provedl někdy v roce 1995 průzkum v oblasti Pennsylvánie, která je hustě obydlena Amiši a nalezl zde pouze tři případy autizmu. Přitom jedním z nich bylo čínské dítě, kterému bylo aplikováno několik vakcín ještě předtím, než bylo adoptováno do nové rodiny Amišů. Další byl celkem vzácný případ dítěte z rodiny, která podlehla masové propagandě a nátlaku lékařů a nechala své dítě naočkovat. U tohoto dítěte došlo k autizmu velmi brzy potom. U třetího zaznamenaného případu se autorovi nepodařilo zjistit žádné okolnosti, které mohly vést k onemocnění.

 

       Viac na stránke Free Pub.