Pripomienka detských obetí očkovania

21.01.2012 21:27

Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania - 20.I.2012 - Ing. Iva Vranská Rojková

 

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, občianske združenie rodičov, z ktorých viacerí poznajú z vlastnej rodiny poškodenie zdravia, ba i úmrtie v dôsledku očkovania, sa pridáva k celosvetovej výzve na pripomenutie si detských obetí očkovania. Výzvu k protestným akciám na 20.I.2012 iniciovali rodičia Raphael Sirjacobs a Béatrice Dupontová z Belgicka, ktorým v dôsledku vakcinácie práve tragicky umrela na meningitídu na 7. deň po očkovaní jedna z dvojičiek, dvojmesačná Stacy Sirjacobs.

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania upozorňuje, že k úmrtiam a poškodeniam zdravia v dôsledku (u nás stále povinného) očkovania dochádza i na Slovensku. Najnovšie 6.I.2012 umrel na meningitídu 3-mesačný Maroško z Oravy na 4. deň po zaočkovaní hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokovým ochoreniam. Hoci sa o príčinách úmrtia chlapčeka môže i bude polemizovať, isté je, že keby nepodstúpil vakcináciu, ešte by žil. Pre hlboko ranených rodičov nemá váhu, či očkovanie ovplyvnilo smrť dieťatka priamo, alebo nepriamo. Na tragickom fakte, že prišli o synčeka to nič nezmení.

       Prípad spomíname pre zrejmé paralely s úmrtím malej Stacy. Existujú tu však i odlišnosti, z ktorých, okrem dodatočných rizík z živej BCG vakcíny proti TBC, na druhej miske váh je najzávažnejšia tá, že v nemocnici Maroška nezanedbali, naopak, personál Martinskej fakultnej nemocnice o život chlapčeka bojoval s plným nasadením a keď dieťatko boj prehralo, spolu s rodičmi plakal i primár detského ARO.

       Napriek tomu tvrdíme, že k úmrtiu Maroška došlo v dôsledku systematických nedostatkov  v slovenskom vakcinačnom a zdravotníckom systéme. Na tieto nedostatky naše o.z. minulý rok v marci upozornilo Ministerstvo zdravotníctva SR (prostredníctvom listu premiérke), Úrad verejného zdravotníctva SR aj poslancov zdravotníckeho výboru NR SR poukázaním na 40 konkrétnych prípadov poškodenia zdravia i úmrtia v dôsledku vakcinácie. Pri týchto prípadoch sa prejavila absolútna neinformovanosť laickej i odbornej verejnosti o rizikách očkovania a o prejavoch, ktoré treba sledovať u detí po očkovaní. Preukázali sa tiež nedostatky v znalostiach z imunológie u pediatrov, z ktorých len menšina pozná základný mechanizmus prepnutia imunity z Th1 do Th2 reakcie, ku ktorej dochádza po očkovaní (okrem BCG-vakcinácie) a taktiež máloktorý z pediatrov sleduje v organizmoch detí procesy spôsobené BCG-vakcináciou a spája ich s komplikáciami, ktoré u detí nastávajú. Tieto neznalosti odborníkov sú spôsobené i tým, že sa aj pred odbornou verejnosťou na Slovensku zamlčiavajú zdravotné komplikácie po očkovaní, ich vysoká početnosť, na ktorú už niekoľko rokov upozorňujeme, a i tým, že špičkoví vakcinologickí odborníci v televíznom vysielaní naďalej tvrdenia, že k vážnym komplikáciám môže dôjsť len u jedného dieťaťa z milióna a že všetky ostatné prípady sú len súhrou náhod. A napokon sa ukázalo i to, že ak na komplikácie poukáže rodič - laik, viacerí z pediatrov i odborných lekárov automaticky súvislosť poprú, neprikladajú jej váhu a sú i prípady, keď sa rodič stane terčom výsmechu, nátlaku a vyhrážok, v prípade, že žiada nepokračovať v očkovaní dieťaťa.

       Žiaľ, spomedzi oslovených, snahu konštruktívne riešiť túto problematiku prejavuje len strana SaS a niektorí jednotliví poslanci, ktorí pochopili problém. (Detaily reakcií štátnych inštitúcií sme uviedli v tlačovej správe z 16.I.2012.)

       Sme toho názoru, že ak by naše varovania zobrali štátne inštitúcie vážne, ak by sa skúmali v súlade s pôvodným zadaním, ak by ich prešetrovanie nebolo zmarené a ak by sa naopak z neho vyvodilo poučenie a došlo by napr. k celoplošnému informovaniu odbornej verejnosti, Maroško mohol možno ešte žiť už len na základe toho, že by sa jeho zhoršený zdravotný stav v bezprostrednej časovej následnosti po vakcinácii posudzoval obozretnejšie a do nemocnice sa mohol dostať skôr.

       Na základe vyššie uvedených faktov Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania žiada vykonať nápravu a korektne informovať odbornú verejnosť o v zahraničí známych faktoch, žiada prijať opatrenia na zreálnenie štatistík poškodení očkovaním, žiada doplniť do zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia stať o uznaní poškodenia očkovaním a žiada zrušiť posledný relikt totality, povinné očkovanie a zaviesť dobrovoľné - odporúčané očkovanie, ako je tomu v pôvodných členských štátoch EÚ, ale istým spôsobom už i v Rusku a na Ukrajine.

       Výpoveď mamičky z Oravy je môžete nájsť na diskusnom fóre Modrý koník: https://www.modrykonik.sk/fotoblog/katrenka/

 


Zverejnenie tohto článku zabralo správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 20 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.