Prípady mikrocefálie v Brazílii sú staršie než epidémia vírusu zika, ukázala štúdia

11.02.2016 21:27

CBC News | Health10.II.2016Kelly Crowe

 

    Pôvodný článok Microcephaly cases in Brazil predate Zika virus outbreak, study says
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Prípady mikrocefálie v Brazílii možno boli pred príchodom vírusu zika nedostatočne hlásené. Veľký počet bábätiek s veľkosťou hlavy na hranici normálnosti sa v Brazílii rodil prinajmenšom od roku 2012, teda už 2 roky pred tým, ako sa vírus zika údajne dostal do Brazílie, hovoria výskumníci, ktorí hľadajú odpovede na naliehavé otázky.

    Detská kardiologička Dr. Sandra Mattos zbierala údaje o 100.000 novorodencoch v brazílskom štáte Paraiba v rámci svojej práce na výskume a liečbe vrodených chorôb srdca. Strach z mikrocefálie, spojenej s vírusom zika, donútil jej pracovnú skupinu pozrieť sa do nemocničných záznamov o obvodoch hlavy vyše 1.600 bábätiek, narodených v tomto štáte za posledné 4 roky. Dr. Sandra Mattos povedala:

„Boli sme veľmi, veľmi prekvapení.“

ilustračný obrázok: meranie obvodu hlavy novorodencovi    Bábätká s miernou mikrocefáliou sa rodili už prinajmenšom od roku 2012. Mať hlavu mierne menšiu, než je hranica normálnosti, neznamená, že ide o neurologickú chorobu. Dr. Sandra Mattos k tomu dodala:

„Hraničné prípady sa podľa všetkého vyskytovali odjakživa.“

    Brazílske úrady nastavili diagnostické kritérium pre mikrocefáliu ako obvod hlavy menší než 32 cm u načas narodených bábätiek. Lekárov požiadali, aby hlásili bábätká, čo mali menší obvod hlavy, aby tieto mohli byť ďalej skúmané.

    Dr. Sandra Mattos povedala, že rozbor údajov potvrdil nárast počtu závažnej mikrocefálie v októbri alebo novembri 2014. Vedci si myslia, že pôvodné správy o 4.700 prípadoch podozrenia na mikrocefáliu boli nafúknutné nadmerným hlásením a neobstáli, keď odborníci preskúmali tieto bábätká. Brazílske ministerstvo zdravotníctva uviedlo v utorok 2.II.2016, že 404 prípadov mikrocefálie alebo iných porúch nervovej sústavy bolo potvrdených a 709 bolo zamietnutých. Ďalšie prípady sú ešte skúmané.

    Viaceré otázky zostávajú nezodpovedané, napr. prečo sa vyše 80% podozrení na mikrocefáliu sústredí v severovýchodnej oblasti Brazílie. A prečo sa mikrocefália neobjavila v iných krajinách Latinskej Ameriky s podobným podnebím, ako napr. medzi 2.100 tehotnými ženami, nakazenými vírusom zika v Kolumbii?

    Vo svojom výskumnom článku, odoslanom na zverejnenie v časopise Bulletin of the World Health Organization, Dr. Sandra Mattos a kol. naznačujú iné možné činitele, ktoré treba posúdiť. Ide o posilňovací účinok iných nákaz, vystavenie tehotných žien teratogénom, čiže látkam, spôsobujúcim vrodené vady, ako sú napr. drogy či lieky, a tiež o podvýživu, ktoré môžu „zhoršiť dopady“.

    Berlínsky epidemiológ Dr. Chistoph Zink usporadúva verejne dostupné údaje o epidémii vírusu zika podľa toho, kedy nastali, aké je ich zemepisné rozloženie a ako zapadajú do súvislej epidémie mikrocefálie. Zink sa vyjadril:

„Veľmi skoro mi napadlo, že obviňovanie vírusu zika z tejto epidémie nás nevedie k podstate veci.“

    ZInk má podozrenie, že v Brazílii bolo v ostatných piatich rokoch hlásené len veľmi malé percento zo skutočného počtu mikrocefálií. Navrhuje iné možné vysvetlenie pre nedávne sústredenie prípadov závažnej mikrocefálie na severovýchode Brazílie.

„Rád by som poprosil brazílskych kolegov — toxikológov, — aby sa veľmi dôkladne pozreli na skutočné využite chemikálií v brazílskom poľnohospodárstve.“

 

Naliehavé potreby tehotných žien

    Dr. Sandra Mattos povedala, že jej kolegovia z Brazílie poukázali na pesticídy ako možnú príčinu tohto problému. V túto chvíľu je viac otázok než odpovedí či údajov, z ktorých by sa dali vyvodiť závery.

„Myslím, že sme sa príliš rýchlo vrhli na vírus zika. Mohol by za tým byť on, nevravím, že nie. Hovorím len, že je tu pár vecí, ktoré akosi nezapadajú do tejto teórie a že by sme ich mali lepšie preskúmať.“

    Vo štvrtok (11.II.2016) predstaví Dr. Sandra Mattos svoje údaje úradníkom zo Strediska pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and Prevention = CDC).

„Máme do činenia s neznámym nepriateľom, s veľkým problémom, závažnou chorobou, novou chorobou, ktorá sa zmenila, s problémom životného prostredia? Nevieme. Zároveň potrebujeme čas na to, aby veda mohla vykonať svoju prácu… Obyvateľstvo, tehotné ženy a ženy v plodnom veku majú náramne naliehavú potrebu získať rýchle odpovede na svoje otázky.“

    Tento týždeň kanadskí zdravotnícki úradníci vydali odporúčania pre predchádzanie nákaze vírusom zika a liečbu ním spôsobených ochorení, vrátane toho, ako majú byť vyšetrené tehotné ženy, ktoré cestovali do postihnutých oblastí, a ako majú byť následne sledované ich bábätká.

    Jednou z výziev, ktorú predstavujú udalosti, ako je epidémia vírusu zika, je, že sa vyznačujú vysokou mierou vedeckej neistoty, povedal prof. Joshua Greenberg, ktorý skúma rizikovú komunikáciu vo verejnom zdravotníctve na Carleton University v Ottawe:

„Myslím, že Svetová zdravotnícka organizácia (angl. World Health Organization = WHO), CDC a Úrad verejného zdravotníctva Kanady konajú, ako najlepšie vedia, aby oznamovali, čo vedia a nevedia o tomto víruse a jeho spojitosti s prípadmi mikrocefálie. A pre úradníkov verejného zdravotníctva je veľmi ťažkou úlohou mať vyšší stupeň istoty o tom, čo sa deje, upokojovať verejnosť a pôsobiť dôveryhodne, pretože očakávania či túžby vedeckej obce, ale myslím, že rovnako tak širokej verejnosti, sú vysoké.“

    Výskumníci očakávajú, že potrvá celé mesiace, kým budú zodpovedané otázky o spojitosti mikrocefálie s vírusom zika. Dr. Sandra Mattos sa teraz snaží zistiť údaje o mirkocefálii v Brazílii už od roku 2010.