Prípad podvodu dánskeho výskumníka autizmu Dr. Poula Thorsena na bode mrazu

03.01.2011 09:30

Age of Autism - 16.XII.2010 - Ulla Danielsen

 

       Pôvodný článok "Danish Fraud Case at Glacial Speed; Discredited Researcher Thorsen in Odense"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V máji 2009 Universita v Aarhuse a Dánska agentúra pre vedu, technológiu a inovácie jednohlasne nahlásili dánskeho výskumníka autizmu Dr. Poula Thorsena polícii za údajnú spreneveru 10 mil. dánskych korún (cca 1,34 mil. € - pozn. prekl.) z univerzitných zdrojov. Obeťou je Univerzita v Aarhuse. Dr. Thorsen však doposiaľ nebol v tejto veci Dánskou políciou vypočúvaný a nebolo voči nemu vznesené ani žiadne obvinenie.

       Tieto údaje boli potvrdené 9.XII.2010 políciou Východného Jutska (Eastern Jutland). "Nepokúšali sme sa preveriť si ho. Nehovorili sme s týmto mužnom a ani sme ho z ničoho neobžalovali," hovorí k tejto veci zástupca polície.

       CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) bolo mnoho-miliónovým sponzorom výskumného strediska Poula Thorsena NANEA a podľa polície Východného Jutska je potrebné rozhodnutie súdu, aby si polícia mohla vyžiadať informácie o nejakej osobe od inej krajiny. Polícia Východného Jutska hovorí, že štátny žalobca na súde v Aarhuse je "príliš vyťažený". "Odhadujem, že rozhodnutie súdu čaká na pokyn od štátneho žalobcu," hovorí zástupca polície.

       Navyše je potrebné, aby boli potrebné dokumenty z Thorsenovho prípadu preložené do angličtiny a až tak poslané policajným úradom v USA, a to sa doposiaľ nestalo. "Teraz tiež záleží na tom, akú prioritu dostane tento prípad. Nikto nezomrel, nikto nebol zavraždený. Ten chlapík len ukradol nejaké peniaze," hovorí zástupca polície, čím len dokazuje, že Dánska polícia ako taká si očividne nie je vedomá rozmerov údajného spektakulárneho podvodu, totiž že Svetová zdravotnícka organizácia OSN (World Health Organization = WHO), Európsky úrad pre lieky (European Medicines Agency = EMA) a ďalšie medzinárodné zdravotnícke ustanovizne sa spoliehajú na výskumy vykonané Dr. Thorsenom a jeho skompromitovaného a skrachovaného výskumného strediska NANEA. Zdravotnícke úrady stále popierajú spojitosť medzi ortuťou v očkovacích látkach a autizmom, ako aj medzi očkovaním MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) a autizmom.

       Na otázku, ako sa Univerzita v Aarhuse pozerá na zdĺhavé policajné vyšetrovanie, odpovedal zástupca univerzity: "Zatiaľ polícia neprejavila známky toho, že by ich táto vec nejak trápila."

       22.I.2010 vydala Univerzita v Aarhuse tlačovú správu, v ktorej sa dištancovala od bývalého špičkového výskumníka autizmu:

"Univerzita v Aarhuse chce potvrdiť, že Dr. Poul Thorsen už nemá nijaké styky s Univerzitou v Aarhuse a že Univerzita v Aarhuse už nebude v budúcnosti ochotná s Dr. Poulom Thorsenom spolupracovať. Vo vzťahu k výskumom Dr. Poula Thorsena je Univerzita v Aarhuse ochotná prijať len takú spoluprácu, ktorej účelom je zabezpečenie údajov alebo ochrana záujmov ostatných výskumníkov a financujúcich ustanovizní."

       Dobrou otázkou je, či je toto presne to, čo sa tu deje?

       Grant od CDC, ktorý bol - na úkor Univerzity v Aarhuse - údajne finančne spreneverený, bol spravovaný Univerzitnou nemocnicou v Odense a Univerzitou v Aarhuse pod vedením Dr. Thorsena, ktorý podľa polície Východného Jutska teraz presunul svoje trvalé bydlisko do Odense.

       Akokoľvek neochotná je Dánska polícia a dánske súdnictvo v tomto prípade sprenevery 10 mil. dánskych korún vyšetrovať a konať, celý príbeh musí byť obrovským strápnením sa pre Univerzitu v Aarhuse. Na jednej strane univerzita verejne tvrdí, že vedecká hodnota epidemiologických štúdií autizmu vypracovaných Dr. Poulom Thorsenom je stále nespochybniteľná, na druhej strane si však praje udržať svoje umiestnenie medzi 75 najlepšími univerzitami sveta.

       Ako chce v tejto veci Univerzita v Aarhuse uspieť, keď nezávislým epidemiologickým výskumníkom nikdy nebol umožnený plný prístup k údajom o autizme v Škandinávii, aby mohli preveriť tieto v medzinárodnom meradle veľmi spochybňované štúdie?