Přínos biotechnologií. O neptačích kuřatech a lidském kravím mléku

06.09.2011 15:14

       [...]

       Vědci a vědkyně z Velké Británie proto navrhli vlásenkovou RNA (smyčka uzavřená dvěma sekvencemi, které se vzájemně váží, viz obr. 1A), která slouží jako návnada pro virovou polymerázu. Ta pak, místo aby replikovala svůj vir, se na návnadu naváže, což zablokuje plnění její funkce. Při expresi takového systému v kuřecích embryonálních buňkách byla aktivita virové polymerázy výrazně snížena (obr. 1). Jak ukázaly pokusy, transgenní kuřata sice stále umírají, ale chřipkový virus se již dále nešíří (obr. 2). 10 transgenních a 10 netransgenních kuřat bylo virem chřipky cíleně nakaženo, pak rozděleno po pěti a chováno s dalšími 12 zdravými kuřaty různého transgenního statusu. Tak vědci vytvořili 4 skupiny. V těch, kde byla infikována původně netransgenní kuřata, všechna ostatní zemřela do 7 dnů. Pokud však infikovaná kuřata byla transgenní, skoro všechna ostatní by přežila, nebýt nevyhnutnosti provést histologická vyšetření. Žádné z nich neprokázalo přítomnost viru. To znamená, že při nákaze ve velkém chovu by zemřelo jen pár kusů a virus by neměl šanci způsobit pandemii.

       Očkovací vakcíny bývají většinou specifické vůči jednomu kmeni a navíc i po očkování dochází k určitému přenosu viru mezi jedinci, takže ten může dále mutovat a rekombinovat se do nových typů. Oproti tomu tato strategie nabízí možnost, jak zabránit přenosu viru, který by tím pádem neměl možnost zmutovat. Navíc použitá vlásenková RNA napodobuje sekvenci všech osmi virových RNA molekul, na které se váže virová polymeráza, takže pokud by chtěl virus zmutovat, musel by zároveň zmutovat jak polymerázu, tak všech osm vláknech RNA, což je vysoce nepravděpodobné. Tato transgenní kuřata by teoreticky mohla snadno nahradit všechna kuřata ve velkochovech po celém světě, protože ty vlastní jen hrstka konsolidovaných společností. Problémem však jsou převážně domácí chovatelé v rozvojových zemích, kteří mají pár kuřat vzadu na dvorku, protože právě tady se výborně šířila ptačí chřipka a přeskakovala z ptáků na lidi. Takovým je třeba poskytnout transgenní kuřata, aby si je namnožili sami. Organizace OSN pro výživu a zemědělství nedávno upozornila, že se znovu začíná šířit ptačí chřipka, která zřejmě zmutovala, takže je odolná proti vakcíně. Na podzim a v zimě bychom tu mohli mít novou epidemii.

 

       Viac na stránke OSEL.