Prieskum očkovania na SZU

18.06.2012 00:00

       Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania v súvislosti s realizáciou jedinečného prieskumu medzi pediatrami o rôznych aspektoch povinného očkovania, ktorého iniciátorom je prof. Dluholucký, žiada Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zabezpečilo objektívnosť vyhodnotenia prieskumu účasťou nezávislých odborníkov. Prieskum sa vykonáva na Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, ktorej odborné zameranie nezodpovedá predmetnej tematike. Fakulta zabezpečuje najmä bakalárske vzdelanie pre zdravotnícky personál a nesúvisí s pediatriou, ani s epidemiológiou. Vyvoláva to obavy, že lokalizácia prieskumu je účelová a zvolená preto, že dekanom tejto fakulty je prof. Dluholucký. Tento člen Imunizačnej komisie MZ bol v minulosti usvedčený z konfliktu záujmov (práca platená firmou Pfizer) a je známy svojimi krajne provakcinačnými názormi, opakovane spochybňujúcimi alarmujúce pozorovania nežiaducich účinkov z praxe. Pritom od rodičov nám prichádzajú najvážnejšie prípady poškodenia očkovaním vrátane úmrtí, napr. 6.1.2012 umrel štvormesačný Maroš Skurcoňák. Zdravé dieťa začalo mať problémy na 2. deň po povinnom očkovaní a na 4. deň už nežilo. Rodičia sa dočkali pitevnej správy v rozsahu pol strany až 12.6. a pediatrička opakovane odmietla nahlásiť nežiaduci postvakcinačný účinok na ÚVZ a ŠÚKL.

 

       Viac na stránke Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.